Lacidipin

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Lacidipin Belupo 4 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 4 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 4 mg lacidipina
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Lacidipin Belupo 4 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 28 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-455617336-01] Urbroj: 381-12-01/30-15-11

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-455617336
 • Datum autorizacije:
 • 30-03-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA KORISNIKA

LACIDIPIN BELUPO 4 mg filmom obložene tablete

LACIDIPIN BELUPO 6 mg filmom obložene tablete

lacidipin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako

su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što su LACIDIPIN BELUPO

filmom obložene tablete i za što se koriste

Što morate znati prije nego počnete uzimati LACIDIPIN BELUPO

filmom obložene tablete

Kako uzimati LACIDIPIN BELUPO

filmom obložene tablete

Moguće nuspojave

Kako čuvati LACIDIPIN BELUPO

filmom obložene tablete

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

ŠTO SU LACIDIPIN BELUPO FILMOM OBLOŽENE TABLETE I ZA ŠTO SE

KORISTE

LACIDIPIN BELUPO

filmom obložene tablete su namijenjene liječenju visokog krvnog tlaka.

Ubrajaju se u skupinu lijekova pod nazivom blokatori kalcijevih kanala. LACIDIPIN BELUPO

filmom obložene tablete djeluju tako da proširuju krvne žile što olakšava protjecanje krvi i

snižava krvni tlak.

2.

ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LACIDIPIN BELUPO

FILMOM OBLOŽENE TABLETE

Nemojte uzimati LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete

ako ste preosjetljivi

(alergični) na lacidipin, neki drugi lijek iz skupine blokatora kalcijevih

kanala ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka

ako imate bolest srca koja se naziva stenoza aorte (suženje zaliska koje otežava otjecanje

krvi iz srca)

ako ste unutar zadnjih mjesec dana preboljeli srčani udar

ako osjetite bol u prsima (simptom angine pektoris), ubrzani, slabi puls, niski krvni tlak, ili

Vam disanje postane ubrzano i plitko, koža hladna i ljepljiva, a usne pomodre ili ako osjetite

omaglicu, nesvjesticu ili slabost - morate prekinuti uzimanje lijeka i javiti se liječniku.

H A L M E D

30 - 03 - 2015

O D O B R E N O

Ukoliko se bilo što od navedenog odnosi na Vas, nemojte primjenjivati ovaj lijek. Ukoliko

niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, javite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

Budite posebno oprezni s LACIDIPIN BELUPO filmom obloženim tabletama

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika prije uzimanja LACIDIPIN BELUPO

filmom obloženih

tableta:

ako ste nedavno preboljeli srčani udar

ako imate nepravilan rad srca ili bilo koje druge probleme sa srcem

ako bolujete od neke bolesti jetre.

Ukoliko niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, javite se svom liječniku

ili ljekarniku.

Laboratorijske pretrage

Ako ste upućeni na pretrage krvi, recite osobi koja obavlja tu pretragu da uzimate LACIDIPIN

BELUPO

filmom obložene tablete jer ovaj lijek može utjecati na nalaze nekih pretraga jetrene

funkcije.

Drugi lijekovi i LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako ste nedavno uzeli bilo koji lijek, uključujući i one

koje ste nabavili bez recepta, kao i biljne lijekove. LACIDIPIN BELUPO

filmom obložene

tablete mogu utjecati na učinkovitost nekih lijekova. Neki lijekovi mogu utjecati na učinkovitost

LACIDIPIN BELUPO

filmom obloženih tableta.

Recite svom liječniku ili ljekarniku ako uzimate neke od sljedećih lijekova:

lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka

lijekove za kontrolu srčanog ritma

lijekove za liječenje depresije (npr. tricikličke antidepresive)

lijekove za spavanje ili smirenje

antibiotike

antihistaminike - za liječenje peludne groznice ili drugih alergija

cimetidin - za liječenje želučanih problema

kortikosteroide.

LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete s pićem

Nemojte piti sok od grejpa dok uzimate LACIDIPIN BELUPO

filmom obložene tablete.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Nema

podataka

sigurnosti

primjene

LACIDIPIN

BELUPO

filmom

obloženih

tableta

trudnica. Ako ste trudni, mislite da bi mogli biti trudni ili planirate trudnoću,

ne smijete uzimati

LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete prije nego se posavjetujete sa svojim liječnikom.

Vaš će liječnik procijeniti eventualni rizik i korist primjene ovog lijeka za Vas i Vaše dijete.

Sastojci LACIDIPIN BELUPO filmom obloženih tableta mogu se izlučivati u mlijeko. Ovaj lijek

se smije koristiti tijekom dojenja samo ako je moguća dobrobit za majku veća od mogućeg rizika

za dijete.

H A L M E D

30 - 03 - 2015

O D O B R E N O

Upravljanje vozilima i strojevima

LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete mogu izazvati omaglicu i tako smanjiti Vašu

sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete

sadrže laktozu

. Ako Vam je liječnik rekao da

ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3.

KAKO UZIMATI LACIDIPIN BELUPO FILMOM OBLOŽENE TABLETE

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš

liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Liječenje obično započinje s dozom od 2 mg lacidipina (pola tablete od 4 mg) jedanput na dan,

ujutro. Nakon 3-4 tjedna možda će Vaš liječnik odlučiti povisiti dozu na 4 mg jednom dnevno,

ujutro. Ako je neophodno, doza se može povećati na 6 mg svakoga jutra, što je i najveća

preporučena dnevna doza.

LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete treba uzimati u isto vrijeme svakoga dana,

najbolje ujutro.

LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete treba progutati s čašom vode, neovisno o

obroku.

Nemojte žvakati tablete.

Nemojte uzimati sok od grejpa tijekom liječenja.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno kako Vam je liječnik propisao. Posavjetujte se s liječnikom

ili

ljekarnikom ako niste sigurni.

Ako uzmete više LACIDIPIN BELUPO filmom obloženih tableta nego što ste trebali

Ako uzmete veću dozu od preporučene, odmah se javite svom liječniku ili se javite najbližoj

hitnoj medicinskoj službi. Ponesite sa sobom tablete ili uputu o lijeku kako bi zdravstveni

djelatnici znali koji ste lijek uzeli.

Kao posljedice predoziranja mogu se javiti pad krvnog tlaka te

ubrzani ili usporeni puls.

Ako ste zaboravili uzeti LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete

Ako ste zaboravili uzeti uobičajenu dozu lijeka ujutro, uzmite je čim se sjetite toga dana.

Međutim, ako se sjetite tek sljedeći dan, uzmite svoju uobičajenu dozu toga jutra. Nemojte uzeti

dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati LACIDIPIN BELUPO mg filmom obložene tablete

Uzimajte lijek dokle god Vam to propisuje liječnik. Nemojte prekinuti uzimanje lijeka osim ako

Vam to savjetuje Vaš liječnik.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom LACIDIPIN BELUPO filmom obloženih

tableta, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

H A L M E D

30 - 03 - 2015

O D O B R E N O

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Ovdje navedene nuspojave LACIDIPIN BELUPO filmom obloženih tableta mogu biti česte,

manje česte, rijetke ili vrlo rijetke.

Česte nuspojave (

javljaju se u najviše 1 na 10 bolesnika):

omaglica, glavobolja

ubrzano ili nepravilno lupanje srca (palpitacije)

crvenilo lica, oticanje (osobito u području gležnja).

Ove nuspojave obično nestaju u nastavku liječenja.

ubrzani rad srca

želučane tegobe, mučnina

kožni osip, crvenilo i svrbež

učestalo mokrenje

osjećaj slabosti

promjene u laboratorijskim nalazima funkcije jetre.

Manje česte nuspojave

(javljaju se u najviše 1 na 100 bolesnika):

bol u prsima (simptom angine pektoris), uključujući i bol u prsima koja se pogoršava. Odmah

recite svom liječniku ako imate ovu ozbiljnu nuspojavu jer će Vam možda biti potrebno hitno

liječenje.

pad krvnog tlaka uz nesvjesticu ili gubitak svijesti

otok zubnog mesa.

Rijetke nuspojave

(javljaju se u najviše 1 na 1000 bolesnika):

ozbiljna alergijska reakcija s oticanjem lica, usana, jezika ili grla, što može otežavati disanje.

Odmah recite svom liječniku ako imate ovu ozbiljnu nuspojavu jer će Vam možda biti

potrebno hitno liječenje.

pojava koprivnjače (urtikarije - uzdignutog osipa na koži koji svrbi).

Vrlo rijetke nuspojave

(javljaju se u najviše 1 na 10 000 bolesnika):

drhtavica

depresija.

Prijavljivanje nuspojava

primijetite

bilo

koju

nuspojavu,

potrebno

obavijestiti

liječnika

ljekarnika.

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agencija za lijekove i medicinske

proizvode (HALMED), Odsjek za farmakovigilanciju, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000

Zagreb, Republika Hrvatska ili fax: + 385 (0)1 4884-119, internet stranica: www.halmed.hr,

e-mail: nuspojave@halmed.hr.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

H A L M E D

30 - 03 - 2015

O D O B R E N O

5.

KAKO ČUVATI LACIDIPIN BELUPO FILMOM OBLOŽENE TABLETE

LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek čuvajte u originalnom spremniku, zaštićeno od svjetla.

LACIDIPIN BELUPO

4 mg ili 6 mg filmom obložene tablete se ne smiju upotrijebiti nakon

isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Ne vadite lijek iz blistera dok niste spremni uzeti LACIDIPIN BELUPO.

LACIDIPIN BELUPO 4 mg filmom obložena tableta

ima razdjelni urez koji omogućava

lomljenje tablete na dva dijela pri čemu se osigurava da jedna polovica tablete sadrži 2 mg.

Ako uzimate polovicu tablete od 4 mg, drugu polovicu čuvajte u izvornom pakiranju te uzmite

unutar 48 sati.

Lijekovi se ne smiju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte ljekarnika

kako odlagati lijekove koje više ne trebate. Ove mjere će pomoći u zaštiti okoliša.

6.

SADRŽAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE

Što LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete sadrže

Djelatna tvar je lacidipin.

Jedna filmom obložena tableta sadrži 4 mg odnosno 6 mg lacidipina.

Pomoćne tvari su:

Tabletna jezgra:

laktoza, bezvodna, povidon, magnezijev stearat.

Film ovojnica:

hipromeloza, talk, propilenglikol, titanijev dioksid (E171).

Kako LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete izgledaju i sadržaj pakiranja

LACIDIPIN BELUPO

4 mg: bijela, ovalna, bikonveksna, filmom obložena tableta s razdjelnim

urezom na jednoj strani.

Razdjelni urez omogućava lomljenje tablete na dva dijela, pri čemu se osigurava da svaka

polovica tablete sadrži jednake doze.

LACIDIPIN BELUPO 6 mg: bijela, ovalna, bikonveksna, filmom obložena tableta s oznakom

„6 mg“ na jednoj strani.

28 (7 x 4) tableta u oPA/Al/PVC//Al blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica, Hrvatska

H A L M E D

30 - 03 - 2015

O D O B R E N O

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji put revidirana u ožujku 2015.

H A L M E D

30 - 03 - 2015

O D O B R E N O