Kogenate Bayer

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Kogenate Bayer
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Kogenate Bayer
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • Antihaemorrhagics
 • Područje terapije:
 • Hemofilija A
 • Terapijske indikacije:
 • Liječenje i profilaksu krvarenja u bolesnika s hemofilijom A (nedostatak prirođenih faktora VIII).

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/H/C/000275
 • Datum autorizacije:
 • 04-08-2000
 • EMEA koda:
 • EMEA/H/C/000275
 • Zadnje ažuriranje:
 • 01-03-2018

Izvješće o ocjeni javnog

+44 (0)20 7418 8416

EMA/654024/2017

EMEA/H/C/000275

EPAR, sažetak za javnost

Kogenate Bayer

oktokog alfa

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o procjeni (EPAR) lijeka Kogenate Bayer. Objašnjava kako

je Agencija ocijenila lijek da bi preporučila njegovo odobrenje u EU-u te uvjete za njegovu primjenu.

Svrha sažetka nije davati praktične savjete o primjeni lijeka Kogenate Bayer.

Praktične informacije o primjeni lijeka Kogenate Bayer bolesnici trebaju pročitati u uputi o lijeku,

odnosno trebaju se obratiti svojem liječniku ili ljekarniku.

Što je Kogenate Bayer i za što se koristi?

Kogenate Bayer je lijek koji se koristi za liječenje i sprječavanje krvarenja u bolesnika svih dobi s

hemofilijom A (nasljednim poremećajem krvarenja prouzročenim nedostatkom faktora VIII). Kogenate

Bayer sadržava djelatnu tvar oktokog alfa (ljudski koagulacijski faktor VIII).

Kako se Kogenate Bayer koristi?

Kogenate Bayer izdaje se samo na liječnički recept, a liječenje mora započeti liječnik s iskustvom u

liječenju hemofilije.

Lijek Kogenate Bayer dostupan je kao prašak i otapalo koji se miješaju kako bi se pripremila otopina za

injekciju ili infuziju (drip) u venu. Doza i trajanje liječenja ovise o tome primjenjuje li se za liječenje ili

sprječavanje krvarenja ili tijekom kirurškog zahvata, kao i o razinama faktora VIII u bolesnika, o

stupnju hemofilije, jačini i mjestu krvarenja te stanju i tjelesnoj težini bolesnika. Ako se Kogenate

Bayer daje kontinuirano infuzijom u venu, možda će biti potrebno prilagoditi dozu. Kogenate Bayer je

predviđen za kratkotrajnu ili dugotrajnu primjenu.

Nakon odgovarajuće obuke, bolesnici ili njihovi njegovatelji mogu samostalno primjenjivati lijek

Kogenate Bayer kod kuće. Za potpune informacije vidjeti uputu o lijeku.

Kogenate Bayer

EMA/654024/2017

Page 2/3

Kako djeluje Kogenate Bayer?

Djelatna tvar u lijeku Kogenate Bayer, oktokog alfa (ljudski koagulacijski faktor VIII), pomaže u

zgrušavanju krvi. Bolesnici s hemofilijom A nemaju dostatne razine faktora VIII, što uzrokuje probleme

sa zgrušavanjem krvi, kao što su krvarenja u zglobovima, mišićima i unutarnjim organima. Lijekom

Kogenate Bayer nadomješćuje se nedostatak faktora VIII tako što se njime zamjenjuje faktor VIII koji

nedostaje, čime se omogućuje privremena kontrola poremećaja krvarenja.

Oktokog alfa proizvodi se metodom poznatom pod nazivom „tehnologija rekombinantne DNK”: tvori se

od stanica u koje je uveden gen (DNK) kako bi mogle proizvoditi tu tvar.

Koje su koristi lijeka Kogenate Bayer utvrđene u ispitivanjima?

Lijek Kogenate Bayer sličan je drugom lijeku prethodno odobrenom u EU-u pod nazivom Kogenate, no

proizvodi se na drugačiji način, tako da u njemu ne postoje proteini ljudskog podrijetla. Zbog toga je

lijek Kogenate Bayer uspoređen s lijekom Kogenate kako bi se dokazalo da su ta dva lijeka

jednakovrijedna.

Ispitivanje lijeka Kogenate Bayer, primijenjenog injekcijom u venu, provedeno je u 66 bolesnika koji su

prethodno bili liječeni rekombinantnim ljudskim koagulacijskim faktorom VII i u 61 djeteta bez

prethodnog liječenja. Glavna mjera djelotvornosti tijekom ispitivanja bio je broj primjena lijeka

potrebnih kako bi se zaustavilo svako novo krvarenje. U prethodno liječenih bolesnika ukupno 95 %

krvarenja zaustavljeno je nakon jedne ili dvije intravenske injekcije lijeka Kogenate Bayer. U bolesnika

koji nisu bili prethodno liječeni oko 90 % krvarenja zaustavljeno je nakon jedne ili dvije intravenske

injekcije.

Ispitivanje lijeka Kogenate Bayer, primijenjenog kontinuiranom infuzijom, provedeno je i u

15 bolesnika s hemofilijom A koji su bili podvrgnuti većem kirurškom zahvatu. Glavna mjera

djelotvornosti bila je procjena liječnika o uspješnosti zaustavljanja krvarenja. U svih 15 pacijenata

zaustavljanje krvarenja ocijenjeno je kao „odlično”.

U nekih bolesnika mogu se razviti inhibitori faktora VIII, odnosno protutijela (proteini) koja proizvodi

imunosni sustav kako bi obranio organizam od faktora VIII, a koja mogu onemogućiti djelovanje lijeka

i dovesti do gubitka kontrole nad krvarenjem. Ispitana je primjena velike doze lijeka Kogenate Bayer

kako bi se utvrdilo je li on djelotvoran u uklanjanju protutijela za faktor VIII iz krvi (postupak poznat

kao liječenje metodom inducirane imunotolerancije) tako da liječenje faktorom VIII ostane djelotvorno.

Podatci o induciranoj imunotoleranciji u bolesnika s inhibitorima pokazuju da je u nekih bolesnika

visoka doza bila djelotvorna te je inhibitor eliminiran. Međutim, podatci nisu smatrani dostatnima kako

bi se lijek odobrio posebno za tu primjenu.

Koji su rizici povezani s lijekom Kogenate Bayer?

Pri primjeni lijekova koji sadržavaju faktor VIII zabilježene su reakcije preosjetljivosti (alergijske

reakcije) koje u nekim slučajevima mogu postati ozbiljne. Reakcije preosjetljivosti na koži (svrbež,

koprivnjača i osip) mogu se često pojaviti (u 1 do10 bolesnika na 100), ali rijetko se pojavljuju ozbiljne

alergijske reakcije (u 1 do 10 bolesnika na 10 000).

U nekih bolesnika koji uzimaju lijekove za nadomjestak faktora VIII mogu se razviti inhibitori

(protutijela) faktora VIII koji onemogućuju djelovanje lijeka i dovode do gubitka kontrole nad

krvarenjem. U tim slučajevima bolesnici se trebaju obratiti specijaliziranom centru za liječenje

hemofilije.

Kogenate Bayer

EMA/654024/2017

Page 3/3

Potpuni popis svih nuspojava zabilježenih pri primjeni lijeka Kogenate Bayer potražite u uputi o lijeku.

Kogenate Bayer ne smije se upotrebljavati u osoba koje su preosjetljive (alergične) na ljudski

koagulacijski faktor VIII, proteine miša ili hrčka ili na bilo koji drugi sastojak.

Zašto je Kogenate Bayer odobren?

Agencija je zaključila da koristi lijeka Kogenate Bayer nadmašuju s njim povezane rizike te je

preporučila davanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Agencija je zaključila da se lijek Kogenate

Bayer pokazao djelotvornim u liječenju i sprječavanju krvarenja u bolesnika s hemofilijom A te da ima

prihvatljiv sigurnosni profil.

Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita

primjena lijeka Kogenate Bayer?

Preporuke i mjere opreza kojih se zdravstveni radnici i bolesnici trebaju pridržavati u cilju sigurne i

učinkovite primjene lijeka Kogenate Bayer nalaze se u sažetku opisa svojstava i u uputi o lijeku.

Ostale informacije lijeku Kogenate Bayer

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje lijeka Kogenate Bayer u promet koje vrijedi na

prostoru Europske unije od 4. kolovoza 2000.

Cjeloviti EPAR za lijek Kogenate Bayer nalazi se na internetskim stranicama

Agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Više

informacija o liječenju lijekom Kogenate Bayer pročitajte u uputi o lijeku (također dio EPAR-a),

odnosno obratite se svojem liječniku ili ljekarniku.

Sažetak je posljednji put ažuriran: 10.2017.

Uputu o lijeku

B. UPUTA O LIJEKU

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

KOGENATE Bayer 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

KOGENATE Bayer 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

KOGENATE Bayer 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

KOGENATE Bayer 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

KOGENATE Bayer 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

rekombinantni koagulacijski faktor VIII (oktokog alfa)

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

Što je KOGENATE Bayer i za što se koristi

Što morate znati prije nego što počnete primjenjivati KOGENATE Bayer

Kako primjenjivati KOGENATE Bayer

Moguće nuspojave

Kako čuvati KOGENATE Bayer

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je KOGENATE Bayer i za što se koristi

KOGENATE Bayer kao djelatnu tvar sadrži ljudski rekombinantni koagulacijski faktor VIII (oktokog

alfa).

KOGENATE Bayer koristi se za liječenje i prevenciju krvarenja u odraslih, adolescenata i djece bilo

koje dobi s hemofilijom A (nasljedni nedostatak faktora VIII).

Lijek ne sadrži von Willebrandov faktor te se stoga ne koristi za von Willebrandovu bolest.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati KOGENATE Bayer

Nemojte primjenjivati KOGENATE Bayer

ako ste alergični na oktokog alfa ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6 i na

kraju dijela 2)

ako ste alergični na bjelančevine miša ili hrčka.

Ako niste sigurni u navedeno, posavjetujte se s Vašim liječnikom.

Upozorenja i mjere opreza

Budite posebno oprezni s lijekom KOGENATE Bayer te se obratite svom liječniku ili ljekarniku

ako:

osjetite stezanje u prsima, omaglicu, mučninu ili nesvjesticu, ili pak omaglicu prilikom

ustajanja jer to mogu biti znakovi rijetke, ali teške i iznenadne alergijske reakcije (takozvane

anafilaktičke reakcije) na ovaj lijek. U tom slučaju odmah prestanite primjenjivati lijek i

zatražite liječničku pomoć.

se uobičajenom dozom ovog lijeka ne zaustavlja krvarenje. Stvaranje inhibitora (antitijela)

poznata je komplikacija koja se može pojaviti tijekom liječenja bilo kojim lijekom koji sadrži

faktor VIII. Ti inhibitori, posebno kada su u visokim razinama, zaustavljaju ispravno

djelovanje liječenja, te ćete Vi ili Vaše dijete biti pod pažljivim praćenjem zbog mogućeg

razvoja tih inhibitora. Ako se Vaše krvarenje ili krvarenje Vašeg djeteta ne može kontrolirati

pomoću lijeka KOGENATE Bayer, odmah se obratite liječniku.

ste prethodno već razvili inhibitor faktora VIII te počnete uzimati neki drugi lijek s

faktorom VIII, postoji rizik da se inhibitor vrati.

su Vam rekli da imate srčanu bolest ili rizik za razvoj srčane bolesti, obavijestite svog

liječnika ili ljekarnika.

Vam treba postaviti centralni venski kateter za primjenu lijeka KOGENATE Bayer. Možete

imati rizik od komplikacija povezanih s centralnim venskim kateterom, kao što su lokalne

infekcije, bakterije u krvi (bakterijemija) i stvaranje krvnog ugruška u krvnoj žili (tromboza) u

koju je uveden kateter.

Liječnik može obaviti pretrage kako bi se osiguralo da se s trenutnom dozom ovog lijeka postižu

odgovarajuće razine faktora VIII.

Drugi lijekovi i KOGENATE Bayer

Nisu poznate interakcije s drugim lijekovima. Svejedno, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako

uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Djeca i adolescenti

Navedena upozorenja i mjere opreza odnose se na sve dobne skupine, odrasle i djecu.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Nisu dostupni podaci o uzimanju lijeka KOGENATE Bayer tijekom trudnoće i dojenja, kao niti

iskustvo u pogledu plodnosti. Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate

imati dijete, obratite se svome liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nije vjerojatno da KOGENATE Bayer utječe na plodnost bolesnika i bolesnica, s obzirom na to da je

djelatna tvar normalno prisutna u organizmu.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije zabilježen utjecaj lijeka na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

KOGENATE Bayer sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po bočici, tj. zanemarive količine natrija.

Dokumentiranje

Preporučuje se da se pri svakoj primjeni lijeka KOGENATE Bayer zabilježe naziv i broj serije lijeka.

3.

Kako primjenjivati KOGENATE Bayer

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš

liječnik,ljekarnik ili medicinska sestra. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Liječenje kad se javi krvarenje

Liječnik će izračunati dozu i učestalost uzimanja ovog lijeka potrebne za postizanje željene razine

aktivnosti faktora VIII u krvi. Količinu i učestalost primjene ovog lijeka liječnik uvijek mora odrediti

prema potrebama pojedinačnog bolesnika. U određenim okolnostima, pogotovo za početnu dozu,

može biti potrebna primjena većih količina od izračunatih. Količina i učestalost uzimanja lijeka

KOGENATE Bayer ovise o brojnim čimbenicima kao što su:

tjelesna težina

stupanj hemofilije,

mjesto i težina krvarenja

prisutnost inhibitora te visina titra inhibitora

potrebna razina faktora VIII.

Prevencija krvarenja

Ako KOGENATE Bayer uzimate za prevenciju (profilaksu) krvarenja, liječnik će Vam izračunati

potrebnu dozu. Doze su najčešće u rasponu od 20 do 40 IU oktokoga alfa po kilogramu tjelesne težine

svaka 2 do 3 dana. No u nekim je slučajevima, posebno u mlađih bolesnika, potreban kraći razmak

između doza ili su potrebne veće doze.

Laboratorijski testovi

Potrebno je povremeno provođenje laboratorijskih testova na plazmi kako bi se osiguralo postizanje i

održavanje odgovarajuće razine faktora VIII. Pozorno praćenje nadomjesnog liječenja analizom

koagulacije nužno je osobito u slučaju opsežnih kirurških zahvata.

Primjena u djece i adolescenata

KOGENATE Bayer se može koristiti u djece svih dobi.

U slučaju neuspješnog zaustavljanja krvarenja

Ako razina faktora VIII u plazmi ne dosegne očekivane vrijednosti ili se naizgled odgovarajućom

dozom ne uspije zaustaviti krvarenje, postoji mogućnost da su se razvili inhibitori faktora VIII. To

mora provjeriti liječnik s iskustvom.

Ako imate osjećaj da je učinak ovog lijeka prejak ili preslab, obratite se liječniku.

Bolesnici s inhibitorima

Ako Vas je liječnik obavijestio da su se razvili inhibitori faktora VIII, možda će za zaustavljanje

krvarenja biti potrebna veća količina ovog lijeka. Ako se krvarenje ne zaustavi ni većom dozom,

liječnik će Vam možda dati dodatni lijek – koncentrat faktora VIIa ili (aktivirani) koncentrat

protrombinskog kompleksa.

Ovakvo liječenje moraju propisati liječnici s iskustvom u liječenju oboljelih od hemofilije A. Dodatne

informacije zatražite od svojeg liječnika.

Dozu ovog lijeka koju uzimate nemojte povećavati bez dogovora s liječnikom.

Trajanje liječenja

Liječnik će Vam reći potrebnu učestalost i vremenske razmake primjene ovog lijeka.

Nadomjesno liječenje lijekom KOGENATE Bayer najčešće traje tijekom cijelog života.

Kako se daje Kogenate Bayer

Ovaj lijek se primjenjuje injekcijom u venu tijekom 2 do 5 minuta, ovisno o ukupnom volumenu i

Vašoj razini podnošljivosti te se treba primijeniti u roku od 3 h nakon pripreme otopine.

Kako se KOGENATE Bayer priprema za primjenu

Koristite samo proizvode (prašak sa sustavom Bio-Set, štrcaljku napunjenu otapalom i set za

venepunkciju) koji se nalaze u svakom pakiranju ovog lijeka. Ako se te komponente ne mogu koristiti,

obratite se svom liječniku. Ako je bilo koja komponenta iz pakiranja otvorena ili oštećena, nemojte ju

koristiti.

Prije primjene proizvod pripremljen za primjenu morate filtrirati kako bi se odstranile moguće čestice

iz otopine. Filtrirajte slijedeći upute za pripremu za primjenu i primjenu, kako je opisano ispod.

Uporabite priloženi komplet za venepunkciju jer je u njega ugrađen filter. Ako ne možete uporabiti

priloženi komplet za venepunkciju, uporabite zasebni filter prema uputama Vašeg liječnika ili

medicinske sestre.

Nemojte uporabiti priloženi komplet za venepunkciju za uzimanje krvi, zato što sadrži ugrađeni filter.

Kada prije infuzije morate uzeti krv, uporabite komplet za primjenu bez filtera, a potom primijenite

KOGENATE Bayer infuzijom kroz injekcijski filter. Ako imate dodatnih pitanja o lijeku

KOGENATE Bayer i kompatibilnim zasebnim filterima, obratite se svom liječniku.

Ovaj se lijek ne smije miješati s drugim infuzijskim otopinama. Nemojte koristiti otopine koje sadrže

vidljive čestice ili su zamućene. Pažljivo slijedite upute koje Vam je dao liječnik i koristite detaljne

upute za pripremu za primjenu i primjenu, koje se nalaze na kraju ove upute.

Ako primijenite više lijeka KOGENATE Bayer nego što ste trebali

Nije zabilježen niti jedan slučaj predoziranja rekombinantnim koagulacijskim faktorom VIII.

Ako uzmete više lijeka KOGENATE Bayer nego što ste trebali, obavijestite svojeg liječnika.

Ako ste zaboravili primijeniti KOGENATE Bayer

Odmah uzmite sljedeću dozu te nastavite uzimati lijek u redovitim vremenskim razmacima koje

Vam je odredio liječnik.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati KOGENATE Bayer

Nemojte prestati uzimati KOGENATE Bayer bez savjetovanja s liječnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Najozbiljnije nuspojave su reakcije preosjetljivosti ili anafilaktički šok (rijetka nuspojava).

U slučaju alergijske ili anafilaktičke reakcije injekciju/infuziju je potrebno odmah zaustaviti. Molimo

odmah se obratite liječniku.

U djece koja ranije nisu bila liječena lijekovima koji sadrže faktor VIII, vrlo često (u više od 1 na 10

bolesnika) mogu nastati inhibitorna antitijela (vidjeti dio 2); međutim, u bolesnika koji su ranije

primali terapiju s faktorom VIII (više od 150 dana liječenja) rizik je manje čest (manje od 1 na 100

bolesnika). U tom slučaju Vaš lijek ili lijek Vašeg djeteta može prestati ispravno djelovati, a kod Vas

ili Vašeg djeteta može se javiti krvarenje koje ne prestaje. Ako se to dogodi, odmah se obratite

liječniku.

Ostale moguće nuspojave:

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 korisnika)

osip/osip praćen svrbežom

lokalne reakcije na mjestu injiciranja lijeka (npr. osjećaj peckanja, privremeno crvenilo)

Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 korisnika)

reakcije preosjetljivosti, uključujući jaku iznenadnu alergijsku reakciju (koja može uključivati

koprivnjaču, mučninu, urtikariju, angioedem, zimicu, crvenilo uz osjećaj vrućine, glavobolju,

letargiju, piskanje pri disanju ili otežano disanje, nemir, ubrzani otkucaji srca, trnce ili

anafilaktički šok, npr. stezanje u prsima/osjećaj opće slabosti, omaglica i mučnina te blago

sniženi krvni tlak zbog kojeg je moguća omaglica prilikom ustajanja)

vrućica

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

disgeuzija (čudan okus)

Ako tijekom ubrizgavanja/infuzije primijetite bilo koji od sljedećih simptoma:

stezanje u prsima/ osjećaj opće slabosti

omaglicu

blagu hipotenziju (blago sniženje krvnog tlaka zbog čega prilikom ustajanja možete imati

osjećaj da ćete se onesvijestiti)

mučninu

to mogu biti prvi znakovi preosjetljivosti i anafilaktičkih reakcija.

U slučaju alergijske ili anafilaktičke reakcije ubrizgavanje/infuziju potrebno je odmah zaustaviti.

Molimo odmah se obratite liječniku.

Reakcije preosjetljivosti

Tijekom kliničkih ispitivanja ni u jednog bolesnika nije zabilježen klinički značajan titar protutijela na

bjelančevine miša i bjelančevine hrčka koje su u pripravku prisutne u tragovima. U nekih bolesnika s

predispozicijom postoji mogućnost alergijskih reakcija na tvari prisutne u lijeku, npr. bjelančevine

miša i hrčka koje su prisutne u tragovima.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. Ovo uključuje i svaku moguću

nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog

sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u

procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati KOGENATE Bayer

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati. Bočicu i napunjenu štrcaljku držite u vanjskom

pakiranju radi zaštite od svjetla.

Unutar roka valjanosti navedenog na naljepnici i kad se drži u vanjskom pakiranju, ovaj se lijek može

držati na sobnoj temperaturi (do 25 °C) tijekom ograničenog razdoblja od 12 mjeseci. Rok valjanosti

ovog lijeka u tom slučaju ističe nakon 12-mjesečnog razdoblja ili datuma isteka roka valjanosti na

bočici, ovisno o tome koji nastupi ranije. Na vanjskom pakiranju mora se naznačiti novi datum isteka

roka valjanosti.

Otopinu nakon pripreme za primjenu nemojte držati u hladnjaku. Pripremljena otopina mora se

primijeniti u roku od 3 sata. Ovaj je lijek namijenjen samo za jednokratnu primjenu. Neiskorištena se

otopina mora baciti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i pakiranjima.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite vidljive čestice u otopini ili ako je otopina mutna.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

ukloniti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što KOGENATE Bayer sadrži

Prašak

Djelatna je tvar ljudski koagulacijski faktor VIII (oktokog alfa) dobiven tehnologijom rekombinantne

DNK. Svaka bočica lijeka KOGENATE Bayer sadržava nominalnu kličinu od 250, 500, 1000, 2000 ili

3000 IU oktokoga alfa.

Pomoćne su tvari glicin, natrijev klorid, kalcijev klorid, histidin, polisorbat 80 i saharoza (pogledajte

kraj dijela 2).

Otapalo

Voda za injekcije.

Kako KOGENATE Bayer izgleda i sadržaj pakiranja

KOGENATE Bayer sastoji se od praška i otapala za otopinu za injekciju, a dostupan je u obliku suhog

bijelog do žućkastog praška ili kolačića. Napunjena štrcaljka sadržava vodu za injekciju koja se koristi

za pripremu sadržaja bočice. Otopina je nakon pripreme za primjenu bistra. Svako pakiranje ovog

lijeka sadrži medicinske proizvode za pripremu i primjenu.

Svako pakiranje lijeka KOGENATE Bayer sadrži bočicu sa sustavom za prijenos Bio-Set i napunjenu

štrcaljku s odvojenim potisnim klipom, kao i set za venepunkciju (za ubrizgavanje u venu), dva

tupfera natopljena alkoholom, dva suha tupfera i dva flastera.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Bayer AG

51368 Leverkusen

Njemačka

Proizvođač

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.

Via delle Groane 126

20024 Garbagnate Milanese (MI)

Italija

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

gotovog lijeka u promet.

België/Belgique/Belgien

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Lietuva

UAB Bayer

Tel. +37 05 23 36 868

България

Байер България ЕООД

Tел.: 359 02 81 401 01

Luxembourg/Luxemburg

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Bayer s.r.o.

Tel: +420 266 101 111

Magyarország

Bayer Hungária KFT

Tel:+36 14 87-41 00

Danmark

Bayer A/S

Tlf: +45 45 23 50 00

Malta

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Bayer Vital GmbH

Tel: +49 (0)214-30 513 48

Nederland

Bayer B.V.

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Bayer OÜ

Tel: +372 655 8565

Norge

Bayer AS

Tlf: +47 23 13 05 00

Ελλάδα

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Τηλ: +30-210-61 87 500

Österreich

Bayer Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43-(0)1-711 46-0

España

Bayer Hispania S.L.

Tel: +34-93-495 65 00

Polska

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +48 22 572 35 00

France

Bayer HealthCare

Tél (N° vert): +33-(0)800 87 54 54

Portugal

Bayer Portugal, Lda.

Tel: +351 21 416 42 00

Hrvatska

Bayer d.o.o.

Tel: +385-(0)1-6599 900

România

SC Bayer SRL

Tel: +40 21 529 59 00

Ireland

Bayer Limited

Tel: +353 1 2999313

Slovenija

Bayer d. o. o.

Tel: +386 (0)1 58 14 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Bayer spol. s r.o.

Tel. +421 2 59 21 31 11

Italia

Bayer S.p.A.

Tel: +39 02 397 81

Suomi/Finland

Bayer Oy

Puh/Tel: +358- 20 785 21

Κύπρος

NOVAGEM Limited

Tηλ: +357 22 48 38 58

Sverige

Bayer AB

Tel: +46 (0) 8 580 223 00

Latvija

SIA Bayer

Tel: +371 67 84 55 63

Bayer plc

Tel: +44-(0)118 206 3000

Uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove

http://www.ema.europa.eu

Detaljne upute za pripremu za primjenu i primjenu lijeka KOGENATE Bayer uz primjenu

bočice sa zatvaračem za pripremu (Bio-Set sustav):

Temeljito operite ruke sapunom i toplom vodom. Otopina se mora pripremati na čistoj i suhoj

površini.

Neotvorenu bočicu s praškom i štrcaljku s otapalom ugrijte u rukama dok ne postanu jednako

tople kao i ruke. Materijal ne smije biti topliji od tjelesne temperature (ne više od 37 °C).

Obrišite vlagu koju primijetite na bočici.

Uklonite zatvarač s bočice s praškom tako da ga oprezno nekoliko puta

pomičete lijevo-desno i istodobno povlačite prema gore. Sa štrcaljke

uklonite čep koji je pričvršćen na bijeli zatvarač (A).

Oprezno pričvrstite štrcaljku zavrtanjem na bočicu s praškom (B).

Postavite bočicu na čvrstu neklizavu podlogu te je čvrsto držite jednom

rukom. Zatim palcem i kažiprstom čvrsto pritisnite graničnike za prste blizu

vrha štrcaljke prema dolje (C) dok se ne spoje s gornjim rubom sustava Bio-

Set.

Time se sustav aktivira (D).

Umetnite potisni klip u štrcaljku zavrtanjem u gumeni čep (E).

Polagano potiskujte klip štrcaljke te ubrizgajte otapalo u bočicu s

praškom (F).

Nježno okrećite bočicu da bi se prašak rastopio. Ne tresite bočicu! Prije

upotrebe provjerite je li se sav prašak rastopio. Prije primjene vizualno

provjerite na prisutnost čestica i promjenu boje. Nemojte koristiti otopine u

kojima su vidljive čestice ili koje su mutne (G).

Preokrenite bočicu/štrcaljku te prenesite otopinu u štrcaljku polaganim i

ravnomjernim povlačenjem klipa (H). Provjerite je li cjelokupni sadržaj

bočice ušao u štrcaljku. Držite štrcaljku uspravno te potiskujte klip dok se iz

štrcaljke ne izbaci sav zrak.

Postavite povesku. Odredite mjesto injiciranja, očistite kožu tupferom natopljenom alkoholom

te antiseptički pripremite mjesto za injiciranje prema uputama liječnika. Probijte stijenku vene

te pričvrstite set za venepunkciju flasterom.

Odvijte štrcaljku da biste odvojili bočicu (I).

Pričvrstite štrcaljku na set za venepunkciju zavrtanjem u smjeru kretanja

kazaljke na satu te provjerite da u štrcaljku ne ulazi krv (J).

Uklonite povesku!

Ubrizgavajte otopinu u venu kroz 2 do 5 minuta, pazeći cijelo vrijeme na položaj igle. Brzina

ubrizgavanja određuje se prema tome koju brzinu bolesnik može podnijeti, ali ne smije biti

veća od 2 ml/min.

Ako je potrebna druga doza, uklonite praznu štrcaljku odvrćući je u smjeru suprotnom od

smjera kretanja kazaljke na satu. Pripremite željenu količinu lijeka prema postupku iz koraka

od 2 do 9. Za to koristite novu štrcaljku te je priključite na komplet za venepunkciju.

Ako nije potrebna druga doza, uklonite komplet za venepunkciju i štrcaljku. Otprilike 2

minute na ispruženoj ruci čvrsto držite tupfer na mjestu injiciranja. Na kraju lagano stisnite

ranu zavojem.

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

KOGENATE Bayer 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

KOGENATE Bayer 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

KOGENATE Bayer 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

KOGENATE Bayer 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

KOGENATE Bayer 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

rekombinantni koagulacijski faktor VIII (oktokog alfa)

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

Što je KOGENATE Bayer i za što se koristi

Što morate znati prije nego što počnete primjenjivati KOGENATE Bayer

Kako primjenjivati KOGENATE Bayer

Moguće nuspojave

Kako čuvati KOGENATE Bayer

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je KOGENATE Bayer i za što se koristi

KOGENATE Bayer kao djelatnu tvar sadrži ljudski rekombinantni koagulacijski faktor VIII (oktokog

alfa).

KOGENATE Bayer koristi se za liječenje i prevenciju krvarenja u odraslih, adolescenata i djece bilo

koje dobi s hemofilijom A (nasljedni nedostatak faktora VIII).

Lijek ne sadrži von Willebrandov faktor te se stoga ne koristi za von Willebrandovu bolest.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati KOGENATE Bayer

Nemojte primjenjivati KOGENATE Bayer

ako ste alergični na oktokog alfa ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6 i na

kraju dijela 2)

ako ste alergični na bjelančevine miša ili hrčka.

Ako niste sigurni u navedeno, posavjetujte se s Vašim liječnikom.

Upozorenja i mjere opreza

Budite posebno oprezni s lijekom KOGENATE Bayer te se obratite svom liječniku ili ljekarniku

ako:

osjetite stezanje u prsima, omaglicu, mučninu ili nesvjesticu ili pak omaglicu prilikom

ustajanja jer to mogu biti znakovi rijetke, ali teške i iznenadne alergijske reakcije (takozvane

anafilaktičke reakcije) na ovaj lijek. U tom slučaju odmah prestanite primjenjivati lijek i

zatražite liječničku pomoć.

se uobičajenom dozom ovog lijeka ne zaustavlja krvarenje. Stvaranje inhibitora (antitijela)

poznata je komplikacija koja se može pojaviti tijekom liječenja bilo kojim lijekom koji sadrži

faktor VIII. Ti inhibitori, posebno kada su u visokim razinama, zaustavljaju ispravno

djelovanje liječenja, te ćete Vi ili Vaše dijete biti pod pažljivim praćenjem zbog mogućeg

razvoja tih inhibitora. Ako se Vaše krvarenje ili krvarenje Vašeg djeteta ne može kontrolirati

pomoću lijeka KOGENATE Bayer, odmah se obratite liječniku.

ste prethodno već razvili inhibitor faktora VIII te počnete uzimati neki drugi lijek s

faktorom VIII, postoji rizik da se inhibitor vrati.

su Vam rekli da imate srčanu bolest ili rizik za razvoj srčane bolesti, obavijestite svog

liječnika ili ljekarnika.

Vam treba postaviti centralni venski kateter za primjenu lijeka KOGENATE Bayer. Možete

imati rizik od komplikacija povezanih s centralnim venskim kateterom, kao što su lokalne

infekcije, bakterije u krvi (bakterijemija) i stvaranje krvnog ugruška u krvnoj žili (tromboza) u

koju je uveden kateter.

Liječnik može obaviti pretrage kako bi se osiguralo da se s trenutnom dozom ovog lijeka postižu

odgovarajuće razine faktora VIII.

Drugi lijekovi i KOGENATE Bayer

Nisu poznate interakcije s drugim lijekovima. Svejedno, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako

uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste

nabavili bez recepta.

Djeca i adolescenti

Navedena upozorenja i mjere opreza odnose se na sve dobne skupine, odrasle i djecu.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Nisu dostupni podaci o uzimanju lijeka KOGENATE Bayer tijekom trudnoće i dojenja, kao niti

iskustvo u pogledu plodnosti. Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate

imati dijete, obratite se svome liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Nije vjerojatno da

KOGENATE Bayer utječe na plodnost bolesnika i bolesnica, s obzirom na to da je djelatna tvar

normalno prisutna u organizmu.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije zabilježen utjecaj lijeka na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

KOGENATE Bayer sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po bočici, tj. zanemarive količine natrija.

Dokumentiranje

Preporučuje se da se pri svakoj primjeni lijeka KOGENATE Bayer zabilježe naziv i broj serije lijeka.

3.

Kako primjenjivati KOGENATE Bayer

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš

liječnik, ljekarnik ili medicinska sestra. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Liječenje kad se javi krvarenje

Liječnik će izračunati dozu i učestalost uzimanja ovog lijeka potrebne za postizanje željene razine

aktivnosti faktora VIII u krvi. Količinu i učestalost primjene ovog lijeka liječnik uvijek mora odrediti

prema potrebama pojedinačnog bolesnika. U određenim okolnostima, pogotovo za početnu dozu,

može biti potrebna primjena većih količina od izračunatih. Količina i učestalost uzimanja lijeka

KOGENATE Bayer ovise o brojnim čimbenicima kao što su:

tjelesna težina

stupanj hemofilije

mjesto i težina krvarenja

prisutnost inhibitora tevisina titra inhibitora

potrebna razina faktora VIII.

Prevencija krvarenja

Ako KOGENATE Bayer uzimate za prevenciju (profilaksu) krvarenja, liječnik će Vam izračunati

potrebnu dozu. Doze su najčešće u rasponu od 20 do 40 IU oktokoga alfa po kilogramu tjelesne težine

svaka 2 do 3 dana. No u nekim je slučajevima, posebno u mlađih bolesnika, potreban kraći razmak

između doza ili su potrebne veće doze.

Laboratorijski testovi

Potrebno je povremeno provođenje laboratorijskih testova na plazmi kako bi se osiguralo postizanje i

održavanje odgovarajuće razine faktora VIII. Pozorno praćenje nadomjesnog liječenja analizom

koagulacije nužno je osobito u slučaju opsežnih kirurških zahvata.

Primjena u djece i adolescenata

KOGENATE Bayer se može koristiti u djece svih dobi.

U slučaju neuspješnog zaustavljanja krvarenja

Ako razina faktora VIII u plazmi ne dosegne očekivane vrijednosti ili se naizgled odgovarajućom

dozom ne uspije zaustaviti krvarenje, postoji mogućnost da su se razvili inhibitori faktora VIII. To

mora provjeriti liječnik s iskustvom.

Ako imate osjećaj da je učinak ovog lijeka prejak ili preslab, obratite se liječniku.

Bolesnici s inhibitorima

Ako Vas je liječnik obavijestio da su se razvili inhibitori faktora VIII, možda će za zaustavljanje

krvarenja biti potrebna veća količina ovog lijeka. Ako se krvarenje ne zaustavi ni većom dozom,

liječnik će Vam možda dati dodatni lijek – koncentrat faktora VIIa ili (aktivirani) koncentrat

protrombinskog kompleksa.

Ovakvo liječenje moraju propisati liječnici s iskustvom u liječenju oboljelih od hemofilije A. Dodatne

informacije zatražite od svojeg liječnika.

Dozu ovog lijeka koju uzimate nemojte povećavati bez dogovora s liječnikom.

Trajanje liječenja

Liječnik će Vam reći potrebnu učestalost i vremenske razmake primjene ovog lijeka.

Nadomjesno liječenje lijekom KOGENATE Bayer najčešće traje tijekom cijelog života.

Kako se daje KOGENATE Bayer

Ovaj lijek se primjenjuje injekcijom u venu tijekom 2 do 5 minuta, ovisno o ukupnom volumenu i

Vašoj razini podnošljivosti te se treba primijeniti u roku od 3 h nakon pripreme otopine.

Kako se KOGENATE Bayer priprema za primjenu

Koristite samo proizvode koji se nalaze u svakom pakiranju ovog lijeka. Ako se te komponente ne

mogu koristiti, obratite se svom liječniku. Ako je bilo koja komponenta iz pakiranja otvorena ili

oštećena, nemojte ju koristiti.

Prije primjene proizvod pripremljen za primjenu morate filtrirati kako bi se odstranile moguće čestice

iz otopine. Filtrirajte uz pomoć nastavka za bočicu.

Ovaj se lijek ne smije miješati s drugim infuzijskim otopinama. Nemojte koristiti otopine koje sadrže

vidljive čestice ili su zamućene. Pažljivo slijedite upute koje Vam je dao liječnik i koristite detaljne

upute za pripremu za primjenu i primjenu, koje se nalaze na kraju ove upute.

Ako primijenite više lijeka KOGENATE Bayer nego što ste trebali

Nije zabilježen niti jedan slučaj predoziranja rekombinantnim koagulacijskim faktorom VIII.

Ako uzmete više lijeka KOGENATE Bayer nego što ste trebali, obavijestite svojeg liječnika.

Ako ste zaboravili primijeniti KOGENATE Bayer

Odmah uzmite sljedeću dozu te nastavite uzimati lijek u redovitim vremenskim razmacima koje

Vam je odredio liječnik.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati KOGENATE Bayer

Nemojte prestati uzimati KOGENATE Bayer bez savjetovanja s liječnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Najozbiljnije nuspojave su reakcije preosjetljivosti ili anafilaktički šok (rijetka nuspojava).

U slučaju alergijske ili anafilaktičke reakcije injekciju/infuziju je potrebno odmah zaustaviti. Molimo

odmah se obratite liječniku.

U djece koja ranije nisu bila liječena lijekovima koji sadrže faktor VIII, vrlo često (u više od 1 na 10

bolesnika) mogu nastati inhibitorna antitijela (vidjeti dio 2); međutim, u bolesnika koji su ranije

primali terapiju s faktorom VIII (više od 150 dana liječenja) rizik je manje čest (manje od 1 na 100

bolesnika). U tom slučaju Vaš lijek ili lijek Vašeg djeteta može prestati ispravno djelovati, a kod Vas

ili Vašeg djeteta može se javiti krvarenje koje ne prestaje. Ako se to dogodi, odmah se obratite

liječniku.

Ostale moguće nuspojave:

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 korisnika)

osip/osip praćen svrbežom

lokalne reakcije na mjestu injiciranja lijeka (npr. osjećaj peckanja, privremeno crvenilo)

Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 korisnika)

reakcije preosjetljivosti, uključujući jaku iznenadnu alergijsku reakciju (koja može uključivati

koprivnjaču, mučninu, urtikariju, angioedem, zimicu, crvenilo uz osjećaj vrućine, glavobolju,

letargiju, piskanje pri disanju ili otežano disanje, nemir, ubrzani otkucaji srca, trnce ili

anafilaktički šok, npr. stezanje u prsima/osjećaj opće slabosti, omaglica i mučnina te blago

sniženi krvni tlak zbog kojeg je moguća omaglica prilikom ustajanja)

vrućica

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

disgeuzija (čudan okus)

Ako tijekom ubrizgavanja/infuzije primijetite bilo koji od sljedećih simptoma:

stezanje u prsima/ osjećaj opće slabosti

omaglicu

blagu hipotenziju (blago sniženje krvnog tlaka zbog čega prilikom ustajanja možete imati

osjećaj da ćete se onesvijestiti)

mučninu

to mogu biti prvi znakovi preosjetljivosti i anafilaktičkih reakcija.

U slučaju alergijske ili anafilaktičke reakcije ubrizgavanje/infuziju potrebno je odmah zaustaviti.

Molimo odmah se obratite liječniku.

Reakcije preosjetljivosti

Tijekom kliničkih ispitivanja ni u jednog bolesnika nije zabilježen klinički značajan titar protutijela na

bjelančevine miša i bjelančevine hrčka koje su u pripravku prisutne u tragovima. U nekih bolesnika s

predispozicijom postoji mogućnost alergijskih reakcija na tvari prisutne u lijeku, npr. bjelančevine

miša i hrčka koje su prisutne u tragovima.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. Ovo uključuje i svaku moguću

nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog

sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u

procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati KOGENATE Bayer

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati. Bočicu i napunjenu štrcaljku držite u vanjskom

pakiranju radi zaštite od svjetla.

Unutar roka valjanosti navedenog na naljepnici i kad se drži u vanjskom pakiranju, ovaj se lijek može

držati na sobnoj temperaturi (do 25 °C) tijekom ograničenog razdoblja od 12 mjeseci. Rok valjanosti

ovog lijeka u tom slučaju ističe nakon 12-mjesečnog razdoblja ili datuma isteka roka valjanosti na

bočici, ovisno o tome koji nastupi ranije. Na vanjskom pakiranju mora se naznačiti novi datum isteka

roka valjanosti.

Otopinu nakon pripreme za primjenu nemojte držati u hladnjaku. Pripremljena otopina mora se

primijeniti u roku od 3 sata. Ovaj je lijek namijenjen samo za jednokratnu primjenu. Neiskorištena se

otopina mora baciti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i pakiranjima.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite vidljive čestice u otopini ili ako je otopina mutna.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

ukloniti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što KOGENATE Bayer sadrži

Prašak

Djelatna je tvar ljudski koagulacijski faktor VIII (oktokog alfa) dobiven tehnologijom rekombinantne

DNK. Svaka bočica lijeka KOGENATE Bayer sadrži nominalnu količinu od 250, 500, 1000, 2000 ili

3000 IU oktokoga alfa.

Pomoćne su tvari glicin, natrijev klorid, kalcijev klorid, histidin, polisorbat 80 i saharoza (pogledajte

kraj dijela 2).

Otapalo

Voda za injekcije.

Kako KOGENATE Bayer izgleda i sadržaj pakiranja

KOGENATE Bayer sastoji se od praška i otapala za otopinu za injekciju, a dostupan je u obliku suhog

bijelog do žućkastog praška ili kolačića. Otopina je nakon pripreme za primjenu bistra. Svako

pakiranje ovog lijeka sadrži medicinske proizvode za pripremu i primjenu.

Svako pakiranje lijeka KOGENATE Bayer 250 IU sadrži bočicu i napunjenu štrcaljku s odvojenim

potisnim klipom, kao i nastavak za bočicu, set za venepunkciju (za ubrizgavanje u venu), dva tupfera

natopljena alkoholom, dva suha tupfera i dva flastera.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Bayer AG

51368 Leverkusen

Njemačka

Proizvođač

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.

Via delle Groane 126

20024 Garbagnate Milanese (MI)

Italija

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

gotovog lijeka u promet.

België/Belgique/Belgien

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Lietuva

UAB Bayer

Tel. +37 05 23 36 868

България

Байер България ЕООД

Tел.: 359 02 81 401 01

Luxembourg/Luxemburg

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Bayer s.r.o.

Tel: +420 266 101 111

Magyarország

Bayer Hungária KFT

Tel:+36 14 87-41 00

Danmark

Bayer A/S

Tlf: +45 45 23 50 00

Malta

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Bayer Vital GmbH

Tel: +49 (0)214-30 513 48

Nederland

Bayer B.V.

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Bayer OÜ

Tel: +372 655 8565

Norge

Bayer AS

Tlf: +47 23 13 05 00

Ελλάδα

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Τηλ: +30-210-61 87 500

Österreich

Bayer Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43-(0)1-711 46-0

España

Bayer Hispania S.L.

Tel: +34-93-495 65 00

Polska

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +48 22 572 35 00

France

Bayer HealthCare

Tél (N° vert): +33-(0)800 87 54 54

Portugal

Bayer Portugal, Lda.

Tel: +351 21 416 42 00

Hrvatska

Bayer d.o.o.

Tel: +385-(0)1-6599 900

România

SC Bayer SRL

Tel: +40 21 529 59 00

Ireland

Bayer Limited

Tel: +353 1 2999313

Slovenija

Bayer d. o. o.

Tel: +386 (0)1 58 14 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Bayer spol. s r.o.

Tel. +421 2 59 21 31 11

Italia

Bayer S.p.A.

Tel: +39 02 397 81

Suomi/Finland

Bayer Oy

Puh/Tel: +358- 20 785 21

Κύπρος

NOVAGEM Limited

Tηλ: +357 22 48 38 58

Sverige

Bayer AB

Tel: +46 (0) 8 580 223 00

Latvija

SIA Bayer

Tel: +371 67 84 55 63

Bayer plc

Tel: +44-(0)118 206 3000

Uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove

http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljne upute za pripremu za primjenu i primjenu lijeka KOGENATE Bayer uz primjenu

nastavku za bočicu:

Temeljito operite ruke sapunom i toplom vodom.

Neotvorenu bočicu i štrcaljku ugrijte rukama do ugodne temperature (ne više od 37 °C).

Uklonite zaštitni čep s bočice (A) te očistite gumeni čep sterilnom blazinicom

(ili antiseptičkim sprejem).

Bočicu s lijekom postavite na čvrstu neklizavu podlogu. Uklonite papirnati

pokrov s plastičnog kućišta nastavka za bočicu. Nastavak nemojte vaditi iz

plastičnog kućišta. Primite plastično kućište, postavite ga iznad bočice s

lijekom i čvrsto pritisnite prema dolje (B). Nastavak će sjesti preko čepa

bočice. Još nemojte uklanjati kućište nastavka.

Napunjenu štrcaljku sa sterilnom vodom za injekciju držite uspravno, a zatim

uzmite potisni klip kao što je prikazano na slici te ga čvrsto zakrećite u

smjeru kretanja kazaljke na satu u graničnik s navojima (C).

Štrcaljku primite za tijelo te uklonite poklopac s vrha (D). Vrh štrcaljke

nemojte dirati rukom ni bilo kojom drugom površinom. Odložite štrcaljku.

Sada uklonite i bacite kućište nastavka (E).

Okretanjem u smjeru kazaljke na satu pričvrstite napunjenu štrcaljku na

nastavak za bočicu s navojima (F).

Polagano ubrizgavajte otapalo potiskivanjem klipa (G).

Polako okrećite bočicu dok se sav sadržaj ne rastopi (H). Ne tresite bočicu.

Provjerite je li se sav prašak rastopio. Prije primjene vizualno provjerite na

prisutnost čestica i promjenu boje. Nemojte koristiti otopine u kojima su

vidljive čestice ili koje su mutne.

Primite bočicu za kraj iznad nastavka i štrcaljke (I). Napunite štrcaljku

polaganim i ravnomjernim izvlačenjem klipa. Provjerite je li cjelokupni

sadržaj bočice ušao u štrcaljku. Držite štrcaljku uspravno te potiskujte klip

dok se iz štrcaljke ne izbaci sav zrak.

Postavite povesku

Odredite mjesto injiciranja i pripremite ga antiseptički.

Probijte stijenku vene te pričvrstite set za venepunkciju flasterom.

Nastavak za bočicu pridržavajte na mjestu, a štrcaljku odvojite od nastavka za

bočicu (nastavak mora ostati pričvršćen za bočicu). Pričvrstite štrcaljku na set

za venepunkciju te provjerite da u štrcaljku ne ulazi krv (J).

Uklonite povesku!

Ubrizgavajte otopinu u venu kroz 2 do 5 minuta, pazeći cijelo vrijeme na položaj igle. Brzina

ubrizgavanja određuje se prema tome koju brzinu bolesnik može podnijeti, ali ne smije biti veća

od 2 ml/min.

Ako je potrebno primijeniti drugu dozu, uzmite novu štrcaljku s lijekom pripremljenim prema

gore navedenom postupku.

Ako nije potrebna druga doza, uklonite set za venepunkciju i štrcaljku. Otprilike 2 minute na

ispruženoj ruci čvrsto držite tupfer na mjestu injiciranja. Na kraju lagano stisnite ranu zavojem.

Prilog IV.

Znanstveni zaključci

Znanstveni zaključci

Liječenje prirođene hemofilije trenutačno se temelji na preventivnoj ili prema potrebi, na

zamjenskoj terapiji koagulacijskim faktorom VIII (FVIII). Zamjenska terapija faktorom VIII može

se općenito razvrstati na dva velika razreda lijekova, one s faktorom VIII dobivenim iz plazme

(pdFVIII) i s rekombinantnim faktorom VIII (rFVIII). U Europskoj uniji odobrena je primjena

širokog raspona lijekova s faktorom VIII dobivenim iz plazme i s rekombinantnim faktorom VIII.

Glavna komplikacija u terapiji faktorom VIII je stvaranje IgG aloprotutijela (inhibitora) koja

neutraliziraju aktivnost faktora VIII te uzrokuju gubitak kontrole nad krvarenjem. Liječenje

bolesnika koji su razvili inhibitore potrebno je pažljivo prilagoditi pojedincu te je moguća

rezistencija na terapiju.

Terapija faktorom VIII dobivenim iz plazme i rekombinantnim faktorom VIII može dovesti do

razvoja inhibitora (ispitano metodom Nijmegen testa Bethesda i određeno kao ≥ 0,6 Bethesda

jedinica (BU) za „nizak titar” inhibitora i ≥ 5 BU za „visok titar” inhibitora).

Do razvoja inhibitora u bolesnika s hemofilijom A koji dobivaju lijekove s faktorom VIII uglavnom

dolazi u prethodno neliječenih bolesnika (PUP-ovi) ili minimalno liječenih bolesnika (MTP-ovi)

tijekom prvih 50 dana izlaganja (ED) liječenju. Manja je vjerojatnost nastanka inhibitora u

prethodno liječenih bolesnika (PTP-ovi).

Poznati čimbenici rizika za razvoj inhibitora mogu se grupirati prema čimbenicima povezanima s

bolesnicima i s liječenjem:

Čimbenici rizika povezani s bolesnicima uključuju mutaciju gena F8, težinu hemofilije,

etnicitet, obiteljsku povijest razvoja inhibitora i možda građu HLA DR-a (ljudski leukocitni

antigen DR).

Čimbenici povezani s liječenjem uključuju intenzitet izloženosti, broj dana izlaganja liječenju,

veću rizičnost liječenja prema potrebi u odnosu na profilaksu, osobito u kontekstu signala

opasnosti kao što je trauma ili kirurški zahvat, a prvo liječenje u mlađoj životnoj dobi

predstavlja veći rizik.

I dalje nije sigurno postoje li značajne razlike u pogledu rizika od razvoja inhibitora između

različitih vrsta lijekova za zamjensku terapiju faktorom VIII. Biološki je vjerojatno da postoje

različitosti između lijekova u svakom razredu lijekova s faktorom VIII te slijedom toga i razlike u

rizicima između pojedinih lijekova. Razred lijekova s faktorom VIII dobivenim iz plazme sastoji se

od lijekova s von Willebrandovim faktorom (VWF) ili bez njega, a oni s VWF-om sadržavaju različite

razine VWF-a. Neka eksperimentalna ispitivanja ukazala su na ulogu VWF-a u sprječavanju antigen

prezentirajućih stanica u prepoznavanju epitopa faktora VIII, čime se smanjuje imunogenost, iako

je to i dalje spekulativno. Von Willebrandov faktor ne nalazi se u rekombinantnom faktoru VIII, ali

postoji znatna heterogenost unutar razreda lijekova s rekombinantnim faktorom VIII, na primjer

zbog različitih proizvodnih procesa i širokog raspona lijekova koje su različiti proizvođači proizveli

tijekom posljednjih 20 godina. Ti različiti proizvodni procesi (uključujući korištenje različitih

staničnih linija za izrađivanje lijekova s rekombinantnim faktorom VIII) može teoretski dovesti do

razlika u imunogenosti.

U svibnju 2016. u časopisu New England Journal of Medicine

objavljeno je otvoreno randomizirano

kontrolirano ispitivanje koje se bavilo incidencijom inhibitora u dvama razredima lijekova (s

faktorom VIII dobivenim iz plazme u odnosu na lijekove s rekombinantnim faktorom VIII). Ovo

ispitivanje, poznato kao SIPPET ispitivanje (Survey of Inhibitors in Plasma-Product Exposed

Toddlers – ispitivanje inhibitora u male djece izložene lijekovima proizvedenima iz plazme),

provedeno je kako bi se ocijenio relativni rizik od inhibitora u bolesnika liječenih faktorom VIII

dobivenim iz plazme u odnosu na bolesnike liječene rekombinantnim faktorom VIII. Ispitivanje je

pokazalo da je incidencija svih inhibitora bila veća za 87 % u bolesnika liječenih lijekovima s

rekombinantnim faktorom VIII u odnosu na one liječene lijekovima s faktorom VIII dobivenim iz

plazme (koji su sadržavali VWF) (omjer rizika 1,87; 95 % CI, 1,17 do 2,96).

Njemački institut Paul-Ehrlich-pokrenuo je 6. srpnja 2016. postupak upućivanja na temelju

članka 31. Direktive 2001/83/EZ na temelju farmakovigilancijskih podataka te zatražio od PRAC-a

da ocijeni mogući utjecaj ispitivanja SIPPET na odobrenja za stavljanje u promet odgovarajućih

lijekova s faktorom VIII te da izda preporuku o tome treba li ih zadržati, izmijeniti, obustaviti ili

opozvati i treba li provesti mjere za smanjivanje rizika. Upućivanje je usmjereno na rizik od

razvoja inhibitora u prethodno neliječenih bolesnika.

F. Peyvandi et al. “A Randomized Trial of Factor VIII and Neutralizing Antibodies in Hemophilia A” N Engl J Med. 2016

May 26;374(21):2054-64)

Nastavno na nedavnu objavu ispitivanja SIPPET, od nositelja odobrenja za stavljanje u promet

zatraženo je da ocijene mogući učinak rezultata ovog ispitivanja i druge relevantne sigurnosne

podatke o razvoju inhibitora u prethodno neliječenih bolesnika na odobrenja za stavljanje u promet

njihovih lijekova s faktorom VIII, uključujući razmatranja o mjerama za smanjivanje rizika.

Vodeći autori ispitivanja SIPPET također su pozvani da odgovore na popis pitanja o metodama i

nalazima ispitivanja te da svoje zaključke iznesu na plenarnoj sjednici PRAC-a u veljači 2017. PRAC

je u donošenju zaključka također uzeo u obzir informacije koje su vodeći autori ispitivanja SIPPET

dostavili tijekom upućivanja.

Klinička rasprava

Objavljena opservacijska ispitivanja

Nositelji odobrenja za stavljanje u promet pozivali su se u odgovorima na niz objavljenih

opservacijskih ispitivanja (između ostalih, CANAL, RODIN, FranceCoag, UKHCDO) koja su nastojala

ocijeniti sve razlike u pogledu rizika od razvoja inhibitora između razreda lijekova s faktorom VIII

dobivenim iz plazme i s rekombinantnim faktorom VIII, kao i sve razlike u pogledu rizika od

razvoja inhibitora između lijekova unutar razreda lijekova s rekombinantnim faktorom VIII.

Ta su ispitivanja imala različite rezultate te podliježu ograničenjima opservacijskih ispitivanja,

osobito mogućoj pristranosti u odabiru. Rizik od razvoja inhibitora ovisi o više uzroka (pored

mogućih specifičnih rizika lijeka), a takva ispitivanja nisu uvijek bila uspješna u prikupljanju

informacija o relevantnim kovarijablama i odgovarajućoj prilagodbi analize. Rezidualni zbunjujući

učinci neizbježno su doveli do znatne nesigurnosti. Nadalje, tijekom vremena došlo je do promjena

u proizvodnim procesima pojedinih lijekova i promjena u režimima liječenja između centara, stoga

isti uvjeti usporedbe lijekova nisu uvijek mogući. Ti čimbenici stvaraju poteškoće u kontroli takvih

ispitivanja i tumačenju rezultata.

U ispitivanju CANAL

nisu utvrđeni dokazi o različitosti razreda, uključujući lijekove s faktorom VIII

dobivenim iz plazme koji su sadržavali znatne količine von Willebrandova faktora; za „klinički

relevantne” inhibitore prilagođeni omjer rizika bio je 0,7 (95 % CI 0,4 do 1,1), a za inhibitore

visokog titra (≥ 5 BU) bio je 0,8 (95 % CI 0,4 do 1,3).

U ispitivanju RODIN/Pednet

također nisu utvrđeni dokazi o različitosti razreda u pogledu rizika od

inhibitora između svih lijekova s faktorom VIII dobivenim iz plazme i s rekombinantnim faktorom

VIII. Za „klinički relevantne” inhibitore prilagođeni omjer rizika bio je 0,96 (95% CI 0,62 do 1,49),

a za inhibitore visokog titra (≥ 5 BU(ml) bio je 0,95 (95 % CI 0,56 do 1,61). Međutim, u ispitivanju

su utvrđeni dokazi povećanog rizika od inhibitora (svih i visokog titra) kod druge generacije

rekombinantnog faktora VIII oktokog alfa (lijekovi Kogenate FS / Helixate NexGen) u usporedbi s

trećom generacijom rekombinantnog faktora VIII oktokog alfa (isključivo prema podatcima za lijek

Advate).

Slično ispitivanju RODIN/Pednet, u ispitivanju UKHCDO utvrđen je znatno povećan rizik od

inhibitora (svih i visokog titra) za lijekove Kogenate FS / Helixate NexGen (druga generacija

rekombinantnog faktora VIII) u usporedbi s lijekom Advate (treća generacija rekombinantnog

faktora VIII). No to je postalo beznačajno nakon što su isključeni bolesnici iz Ujedinjene Kraljevine

(također obuhvaćeni ispitivanjem RODIN/Pednet). Također su utvrđeni dokazi povećanog rizika

povezanog s lijekom Refacto AF (još jedna treća generacija rekombinantnog faktora VIII) u

usporedbi s lijekom Advate, ali samo za razvoj svih inhibitora. Kao i ispitivanje UKHCDO,

ispitivanje FranceCoag također nije utvrdilo statistički značajan povećan rizik povezan s bilo kojim

lijekom s rekombinantnim faktorom VIII u usporedbi s lijekom Advate nakon što su isključeni

bolesnici iz Francuske (također obuhvaćeni ispitivanjem RODIN/Pednet).

Prije trenutačnog upućivanja zabilježeno je da je PRAC već razmatrao implikacije ispitivanja

RODIN/Pednet, UKHCDO i FranceCoag za odobrenja za stavljanje u promet lijekova s faktorom VIII

u EU-u. PRAC je 2013. zaključio da nalazi ispitivanja RODIN/Pednet nisu bili dostatno pouzdani da

bi se mogao donijeti zaključak da su, u usporedbi s drugim lijekovima, lijekovi Kogenate

FS / Helixate NexGen povezani s povećanim rizikom od razvoja inhibitora faktora VIII. PRAC je

2016. razmotrio nalaze meta-analize svih triju ispitivanja (ispitivanja RODIN/Pednet, UKHCDO i

FranceCoag) te je ponovno zaključio da trenutačno dostupni dokazi ne potvrđuju da su lijekovi

Kogenate Bayer / Helixate NexGen povezani s povećanim rizikom od razvoja inhibitora faktora VIII

u usporedbi s drugim lijekovima s rekombinantnim faktorom VIII u prethodno neliječenih

bolesnika.

http://www.bloodjournal.org/content/109/11/4648.full.pdf

Gouw SC et al. PedNet and RODIN Study Group. Factor VIII products and inhibitor development in severe hemophilia

A. N Engl J Med 2013; 368: 231-9. - http://www.bloodjournal.org/content/121/20/4046.full.pdf

Ispitivanja koja su proveli nositelji odobrenja za stavljanje u promet

Nositelji odobrenja za stavljanje u promet dostavili su analizu razvoja inhibitora niskog i visokog

titra u prethodno neliječenih bolesnika s teškom hemofilijom A (faktor VIII < 1 %) iz svih kliničkih i

opservacijskih ispitivanja njihovih lijekova, zajedno s kritičkom raspravom o ograničenjima tih

ispitivanja.

Podatci su prikupljeni iz vrlo širokog raspona heterogenih ispitivanja različitih lijekova provedenih

tijekom vremena. Većina je tih ispitivanja bila mala i nisu bila posebno osmišljena za procjenu

rizika od razvoja inhibitora u prethodno neliječenih bolesnika s teškom hemofilijom A. Ispitivanja

su imala uglavnom jednu skupinu te ne pružaju podatke potrebne za provođenje komparativne

analize (između lijekova s faktorom VIII dobivenim iz plazme i lijekova s rekombinantnim faktorom

VIII u obliku usporedbe razreda ili unutar razreda lijekova s rekombinantnim faktorom VIII).

Međutim, opće procjene stopa pojave inhibitora iz tih ispitivanja pojedinačnih lijekova uglavnom su

u skladu s nalazima velikih opservacijskih ispitivanja.

U većim i relevantnijim ispitivanjima lijekova s faktorom VIII dobivenim iz plazme, zabilježene

stope pojave inhibitora (često nije navedeno jesu li niskog ili visokog titra) bile su u rasponu od

3,5 % do 33 %, s većim dijelom u rasponu od 10 % do 25 %. Međutim, u mnogo slučajeva

dostavljene su nedostatne informacije o metodama, populacijama bolesnika i prirodi inhibitora da

bi se informacije mogle ocijeniti u kontekstu podataka objavljenih u skorije vrijeme. Za većinu

lijekova s rekombinantnim faktorom VIII dostupne su novije i relevantnije informacije iz kliničkih

ispitivanja na prethodno neliječenim bolesnicima. Raspon stopa pojave inhibitora u tim

ispitivanjima kreće se od 15 % do 38 % za sve inhibitore te od 9 % do 22,6 % za inhibitore

visokog titra, tj. u rasponu učestalosti „vrlo često”.

PRAC je također razmotrio privremene rezultate koje su nositelji odobrenja za stavljanje u promet

dostavili iz ispitivanja u tijeku koja provode CSL (CRD019_5001) i Bayer (Leopold KIDS, 13400,

part B.).

Nadalje, PRAC je pregledao klinička ispitivanja i znanstvenu literaturu o de novo inhibitorima u

prethodno liječenih bolesnika. Analiza je pokazala da je učestalost razvoja inhibitora u prethodno

liječenih bolesnika znatno niža u odnosu na prethodno neliječene bolesnike. Dostupni podatci

pokazali su da se u brojnim ispitivanjima, uključujući registar EUHASS (Iorio A, 2017

; Fischer K,

2015

), učestalost može razvrstati kao „manje česta”.

Ispitivanje SIPPET

Ispitivanje SIPPET bilo je otvoreno, randomizirano, multicentrično, multinacionalno ispitivanje koje

je istraživalo incidenciju neutralizirajućih alo-protutijela u bolesnika s teškom prirođenom

hemofilijom A (koncentracija faktora VIII u plazmi < 1 %) pri primjeni koncentrata faktora VIII

dobivenog iz plazme ili rekombinantnog faktora VIII. Obuhvaćeni su bolesnici sa 42 lokacije koji su

ispunjavali uvjete (< šest godina, muški, teška hemofilija A, prethodno neliječeni bilo kojim

koncentratom faktora VIII ili samo minimalno liječeni komponentama krvi). Primarni i sekundarni

ishodi procjenjivani u ispitivanju bili su incidencija svih inhibitora (≥ 0,4 BU/ml), odnosno

incidencija inhibitora visokog titra (≥ 5 BU/ml).

Inhibitori su se razvili u 76 bolesnika, od kojih je 50 imalo inhibitore visokog titra (≥ 5 BU).

Inhibitori su se razvili u 29 od 125 bolesnika liječenih faktorom VIII dobivenim iz plazme (20

bolesnika imalo je inhibitore visokog titra) i u 47 od 126 bolesnika liječenih rekombinantnim

faktorom VIII (30 bolesnika imalo je inhibitore visokog titra). Kumulativna incidencija svih

inhibitora bila je 26,8 % (interval pouzdanosti od 95 % [CI], 18,4 do 35,2) za faktor VIII dobiven

iz plazme i 44,5 % (95 % CI, 34,7 do 54,3) za rekombinantni faktor VIII; kumulativna incidencija

inhibitora visokog titra bila je 18,6 % (95 % CI, 11,2 do 26,0) odnosno 28,4 % (95 % CI, 19,6 do

37,2). U modelima Coxove regresije za primarni ishod svih inhibitora rekombinantni faktor VIII bio

je povezan s 87 % većom incidencijom u odnosu na faktor VIII dobiven iz plazme (omjer rizika

1,87; 95 % CI, 1,17 do 2,96). Ta je povezanost dosljedno zabilježena u multivarijabilnoj analizi. Za

inhibitore visokog titra omjer rizika iznosio je 1,69 (95 % CI, 0,96 do 2,98).

Iorio A, Barbara AM, Makris M, Fischer K, Castaman G, Catarino C, Gilman E, Kavakli K, Lambert T, Lassila R,

Lissitchkov T, Mauser-Bunschoten E, Mingot-Castellano ME0, Ozdemir N1, Pabinger I, Parra R1, Pasi J, Peerlinck K,

Rauch A6, Roussel-Robert V, Serban M, Tagliaferri A, Windyga J, Zanon E: Natural history and clinical characteristics of

inhibitors in previously treated haemophilia A patients: a case series. Haemophilia. 2017 Mar;23(2):255-263. doi:

10.1111/hae.13167. Epub 2017 Feb 15.

Fischer K, Lassila R, Peyvandi F, Calizzani G, Gatt A, Lambert T, Windyga J, Iorio A, Gilman E, Makris M; EUHASS

participants Inhibitor development in haemophilia according to concentrate. Four-year results from the European

HAemophilia Safety Surveillance (EUHASS) project. Thromb Haemost. 2015 May;113(5):968-75. doi: 10.1160/TH14-

10-0826. Epub 2015 Jan 8.

Ad hoc sastanak stručne skupine

PRAC je tijekom ad hoc sastanka razmotrio stajališta stručnjaka. Mišljenje stručne skupine bilo je

da su razmotreni relevantni i dostupni izvori podataka. Stručna je skupina navela da su potrebni

dodatni podatci kako bi se ustanovilo postoje li klinički relevantne različitosti u učestalosti razvoja

inhibitora između različitih lijekova s faktorom VIII te da bi takve podatke u načelu trebalo

prikupljati za svaki lijek zasebno jer će biti teško donijeti općenite zaključke o stupnju

imunogenosti na temelju različitih razreda lijekova (rekombinantni i dobiveni iz plazme).

Stručnjaci su također smatrali da je stupanj imunogenosti različitih lijekova u cijelosti primjereno

opisan uz izmjene u sažetku opisa svojstava lijeka koje je PRAC predložio, u kojima je istaknuta

klinička relevantnost razvoja inhibitora (osobito inhibitora niskog titra u odnosu na inhibitore

visokog titra), kao i raspon učestalosti „vrlo često” u prethodno neliječenih bolesnika i „manje

često” u prethodno liječenih bolesnika. Stručnjaci su također predložili ispitivanja kojima bi se

dodatno opisala imunogena svojstva lijekova s faktorom VIII (npr. mehanistička, opservacijska

ispitivanja).

Rasprava

PRAC je zaključio da je ispitivanje SIPPET, kao prospektivno randomizirano ispitivanje, izbjeglo

mnoga ograničenja izvedbe opservacijskih ispitivanja i ispitivanja na temelju registra koja su do

danas provedena radi procjene rizika od razvoja inhibitora u prethodno neliječenih bolesnika.

Međutim, PRAC smatra da u nalazima ispitivanja SIPPET postoje nejasnoće koje onemogućuju

donošenje zaključka da postoji veći rizik od razvoja inhibitora u prethodno neliječenih bolesnika

koji su liječeni lijekovima s rekombinantnim faktorom VIII u odnosu na lijekove s faktorom VIII

dobivenim iz plazme koji su ispitivani u ovom kliničkom ispitivanju, kako je objašnjeno u nastavku:

Analiza ispitivanja SIPPET ne omogućuje donošenje specifičnih zaključaka o lijeku jer se

odnosi samo na mali broj određenih lijekova s faktorom VIII. Izvedba i snaga ispitivanja

nisu omogućili stvaranje dostatnih podataka specifičnih za lijek te stoga ni donošenje

zaključaka o riziku od razvoja inhibitora za pojedine lijekove. Konkretno, samo je 13

bolesnika (10 % od skupine koja je primila faktor VIII) primilo treću generaciju lijeka s

rekombinantnim faktorom VIII. Međutim, unatoč nedostatku pouzdanih dokaza koji

podupiru razlike u pogledu rizika između lijekova s rekombinantnim faktorom VIII, ne

mogu se isključiti razlike u rizicima jer je riječ o heterogenom razredu lijekova različitih

sastava i formulacija. Stoga je prisutan visok stupanj nesigurnosti u pogledu ekstrapolacije

nalaza ispitivanja SIPPET na cijeli razred lijekova s rekombinantnim faktorom VIII, osobito

na lijekove s rekombinantnim faktorom VIII koji su nedavno odobreni i nisu obuhvaćeni

ispitivanjem SIPPET.

Ispitivanje SIPPET ima metodološka ograničenja, a posebno je nesigurno je li postupak

randomizacije (veličina bloka = 2) doveo do pristranosti u odabiru.

Također su postojala odstupanja od završnog protokola i plana statističke analize.

Nedoumice u pogledu statistike odnose se na činjenicu da nije objavljena prethodno

specificirana primarna analiza i činjenicu da je ispitivanje prekinuto u ranoj fazi nakon

objave ispitivanja RODIN u kojem je navedeno da bi lijek Kogenate FS mogao biti povezan

s povećanim rizikom od stvaranja inhibitora. Iako se to nije moglo spriječiti, prekid

otvorenog ispitivanja u ranoj fazi ukazuje na mogućnost pristranosti ispitivača i povećanu

vjerojatnost da se utvrdi nepostojeći učinak.

Režimi liječenja u EU-u razlikuju se od onih u ispitivanju SIPPET. Stoga je upitna

relevantnost za kliničku praksu u EU-u (prema tome i za lijekove koji podliježu tom

postupku). Nije sigurno mogu li se nalazi ispitivanja SIPPET ekstrapolirati na rizik od

inhibitora u prethodno neliječenih bolesnika u trenutačnoj kliničkoj praksi u EU-u jer su

modalitet i intenzitet liječenja u prethodnim ispitivanjima navedeni kao mogući čimbenici

rizika za razvoj inhibitora. Važno je napomenuti da sažetci opisa svojstava lijekova u EU-u

ne uključuju izmijenjenu profilaksu (kako je utvrđeno u ispitivanju SIPPET) kao odobreno

doziranje te da nije jasan učinak očite neravnoteže neodređenih drugih kombinacija

modaliteta liječenja na nalaze ispitivanja SIPPET. Stoga nije sigurno bi li razlike u pogledu

rizika od razvoja inhibitora zabilježene u ispitivanju SIPPET bile vidljive u populacijama

bolesnika na standardnom liječenju u drugim zemljama u kojima se modalitet liječenja (tj.

primarna profilaksa) razlikuje od one u ispitivanju. Dodatna pojašnjenja koja su pružili

autori ispitivanja SIPPET nisu u potpunosti uklonila tu nesigurnost.

Nakon što je razmotrio prethodno navedene rezultate ispitivanja SIPPET, objavljenu literaturu i sve

informacije koji su nositelji odobrenja za stavljanje u promet dostavili, kao i stajališta stručnjaka

iznesena na ad hoc sastanku stručne skupine, PRAC je zaključio sljedeće:

Utvrđen je rizik od razvoja inhibitora kod lijekova s faktorom VIII dobivenim iz plazme i

lijekova s rekombinantnim faktorom VIII. Iako je u kliničkim ispitivanjima pojedinih

lijekova utvrđen ograničen broj slučajeva razvoja inhibitora, riječ je uglavnom o malim

ispitivanjima s metodološkim ograničenjima ili ispitivanjima čija izvedba nije primjerena za

procjenu tog rizika.

Lijekovi s faktorom VIII su heterogeni te se ne može isključiti vjerojatnost različitih stopa

razvoja inhibitora između pojedinih lijekova.

U pojedinim ispitivanjima utvrđen je širok raspon razvoja inhibitora za različite lijekove, no

izravna usporedivost rezultata ispitivanja je upitna jer su tijekom vremena korištene

raznolike metode ispitivanja i populacije bolesnika.

Ispitivanje SIPPET nije osmišljeno za procjenu rizika od razvoja inhibitora kod pojedinih

lijekova te je uključivalo ograničen broj lijekova s faktorom VIII. Zbog heterogenosti

između lijekova prisutna je znatna nesigurnost u pogledu ekstrapolacije nalaza ispitivanja

koja su procjenjivala samo učinke razreda na pojedine lijekove, posebno na lijekove

(uključujući nedavno odobrene lijekove) koji nisu obuhvaćeni tim ispitivanjima.

Naposljetku, PRAC je napomenuo da do današnjeg dana većina ispitivanja koja procjenjuju

razlike u pogledu rizika od razvoja inhibitora između razreda lijekova s faktorom VIII

podliježe mnoštvu mogućih metodoloških ograničenja te smatra da ne postoje jasni i

dosljedni dokazi koji na temelju dostupnih podataka ukazuju na različitosti u relativnom

riziku između razreda lijekova s faktorom VIII. Točnije, nalazi ispitivanja SIPPET, kao i

nalazi pojedinih kliničkih i opservacijskih ispitivanja navedeni u odgovorima nositelja

odobrenja za stavljanje u promet nisu dostatni kako bi potvrdili bilo kakve statistički

dosljedne i klinički značajne razlike u pogledu rizika od inhibitora između razreda lijekova s

rekombinantnim faktorom VIII i lijekova s faktorom VIII dobivenim iz plazme.

S obzirom na sve prethodno navedeno, PRAC je preporučio ažuriranje dijelova 4.4., 4.8. i 5.1.

sažetka opisa svojstava lijeka, kao i dijelova 2. i 4. upute o lijeku za lijekove s faktorom VIII

indicirane za liječenje i profilaksu krvarenja u bolesnika s hemofilijom A (prirođeni nedostatak

faktora VIII) kako slijedi:

Dio 4.4. sažetka opisa svojstava lijeka treba izmijeniti kako bi uključivao upozorenje o

kliničkoj važnosti nadzora razvoja inhibitora faktora VIII u bolesnika (posebice upozorenje

o kliničkim posljedicama inhibitora niskog titra u odnosu na inhibitore visokog titra).

U pogledu dijelova 4.8. i 5.1. sažetka opisa svojstava lijeka, PRAC je primijetio da se za

nekoliko lijekova s faktorom VIII trenutačno navodi upućivanje na podatke iz rezultata

ispitivanja koja ne omogućuju donošenje konačnog zaključka o riziku od inhibitora za

pojedine lijekove. Budući da dokazi ukazuju na to da kod svih lijekova s ljudskim faktorom

VIII postoji rizik od razvoja inhibitora, takve izjave treba ukloniti. Dostupni podatci

podupiru učestalost razvoja inhibitora faktora VIII unutar raspona učestalosti „vrlo često” u

prethodno neliječenih bolesnika i „manje često” u prethodno liječenih bolesnika, stoga

PRAC preporučuje da se sažetci opisa svojstava lijeka usklade s tim učestalostima, osim

ako to nije opravdano s obzirom na podatke specifične za lijek. Za lijekove kod kojih je u

dijelu 4.2. za prethodno neliječene bolesnike navedena sljedeća izjava: „< Prethodno

neliječeni bolesnici. Sigurnost i djelotvornost {(Novoizumljeno) ime} u prethodno

neliječenih bolesnika nisu još ustanovljene. Nema dostupnih podataka. >”, ne navodi se

prethodno navedena učestalost za prethodno neliječene bolesnike. U pogledu dijela 5.1.,

treba ukloniti sva upućivanja na ispitivanja razvoja inhibitora u prethodno neliječenih

bolesnika i prethodno liječenih bolesnika, osim ako su ispitivanja provedena u skladu s

Planom istraživanja u pedijatrijskoj populaciji ili ako ispitivanja navode pouzdane dokaze o

učestalosti inhibitora u prethodno neliječenih bolesnika koja je manja od „vrlo često” ili se

za prethodno liječene bolesnike razlikuje od „manje često” (kako je utvrđeno u prilozima

izvješća o procjeni dokumentacije o lijeku PRAC-a).

Nastavno na procjenu svih odgovora koje je nositelj odobrenja za stavljanje u promet dostavio za

susoktokog alfa (Obizur), PRAC je mišljenja da se ishod ovog postupka upućivanja iz članka 31. ne

odnosi na ovaj lijek s obzirom na indikaciju lijeka Obizur (stečena hemofilija A uzrokovana

inhibicijskim protutijelima na endogeni faktor VIII) i različitu ciljnu populaciju.

Omjer koristi i rizika

Na temelju postojećih dokaza iz ispitivanja SIPPET, kao i podataka iz pojedinih kliničkih i

opservacijskih ispitivanja koji su navedeni u odgovorima nositelja odobrenja za stavljanje u

promet, te stajališta stručnjaka iznesenih na ad hoc sastanku stručne skupine, PRAC je donio

zaključak da postojeći dokazi ne dokazuju na jasan i dosljedan način postojanje statistički i klinički

značajne razlike u pogledu rizika od inhibitora između lijekova s rekombinantnim faktorom VIII i

lijekova s faktorom VIII dobivenim iz plazme. Ne mogu se izvesti zaključci o ulozi von

Willebrandova faktora u zaštiti od razvoja inhibitora.

Budući da je riječ o heterogenim lijekovima, to ne isključuje mogućnost da će pojedini lijekovi biti

povezani s povećanim rizikom od razvoja inhibitora u tekućim ili budućim ispitivanjima na

prethodno neliječenim bolesnicima.

U pojedinim ispitivanjima utvrđen je širok raspon učestalosti inhibitora u prethodno neliječenih

bolesnika za različite lijekove, a ispitivanje SIPPET nije bilo osmišljeno za razlikovanje pojedinačnih

lijekova u razredima. S obzirom na veliku razliku metoda ispitivanja i populacija bolesnika koje su

tijekom vremena ispitivane, te na nedosljednost nalaza između ispitivanja, PRAC je utvrdio da

sveukupni dokazi ne podupiru zaključak da razred lijekova s rekombinantnim faktorom VIII

predstavlja veći rizik za razvoj inhibitora u odnosu na razred lijekova dobivenih iz plazme.

Osim toga, PRAC je primijetio da se u informacijama o lijeku za nekoliko lijekova s faktorom VIII

trenutačno navodi upućivanje na podatke iz rezultata ispitivanja koja ne omogućuju donošenje

konačnog zaključka o riziku od inhibitora za pojedine lijekove. Budući da dokazi ukazuju na to da

kod svih lijekova s ljudskim faktorom VIII postoji rizik od razvoja inhibitora unutar raspona

učestalosti „vrlo često” u prethodno neliječenih bolesnika i „manje često” u prethodno liječenih

bolesnika, PRAC preporučuje da se sažetci opisa svojstava lijeka usklade s tim učestalostima, osim

ako to nije opravdano s obzirom na podatke specifične za lijek.

S obzirom na sve prethodno navedeno, PRAC je zaključio da omjer koristi i rizika za lijekove s

faktorom VIII koji su indicirani za liječenje i profilaksu krvarenja u bolesnika s hemofilijom A

(prirođeni nedostatak faktora VIII) ostaje povoljan pod uvjetom da se u informacije u lijeku unesu

dogovorene izmjene (dijelovi 4.4., 4.8. i 5.1. sažetka opisa svojstava lijeka).

Postupak preispitivanja

Nakon donošenja preporuke PRAC-a tijekom sastanka u svibnju 2017., nositelj odobrenja za

stavljanje u promet LFB Biomedicaments izrazio je neslaganje s početnom preporukom PRAC-a.

Uzimajući u obzir detaljne razloge koje je naveo nositelj odobrenja za stavljanje u promet, PRAC je

proveo novu procjenu dostupnih podataka u kontekstu preispitivanja.

Rasprava PRAC-a o razlozima za preispitivanje

Ispitivanje SIPPET nije osmišljeno za procjenu rizika od razvoja inhibitora kod pojedinih lijekova te

je uključivalo ograničen broj lijekova s faktorom VIII. Zbog heterogenosti između lijekova prisutna

je znatna nesigurnost u pogledu ekstrapolacije nalaza ispitivanja koja su procjenjivala samo učinke

razreda na pojedine lijekove, posebno na lijekove (uključujući nedavno odobrene lijekove) koji nisu

obuhvaćeni tim ispitivanjima. Nalazi ispitivanja SIPPET, kao i nalazi pojedinih kliničkih i

opservacijskih ispitivanja nisu dostatni kako bi potvrdili bilo kakve statistički dosljedne i klinički

značajne razlike u pogledu rizika od inhibitora između razreda lijekova s rekombinantnim faktorom

VIII i lijekova s faktorom VIII dobivenim iz plazme.

Ukupno gledano, PRAC ostaje pri zaključku da je u dijelu 4.8. sažetka opisa svojstava lijeka

potrebno navesti standardizirane informacije o učestalosti za lijekove s faktorom VIII u prethodno

neliječenih bolesnika i prethodno liječenih bolesnika, osim ako se za određeni lijek ne dokaže drugi

raspon učestalosti u pouzdanim kliničkim ispitivanjima, sa sažetcima rezultata navedenima u dijelu

5.1.

Stručno savjetovanje

PRAC se savjetovao na ad hoc sastanku stručne skupine o nekim aspektima koji su bili dio

detaljnih razloga koje je podnio LFB Biomedicaments.

Ukupno gledano, stručna skupina poduprla je početne zaključke PRAC-a te je donijela zaključak da

je u predloženim informacijama o lijeku navedena dostatna razina informacija kako bi se

propisivače lijeka i bolesnike na odgovarajući način izvijestilo o riziku od razvoja inhibitora. Osim

informacija o lijeku, nije preporučena dodatna komunikacija o faktorima rizika za razvoj inhibitora

ni o dodatnim mjerama za smanjivanje rizika.

Skupina je također donijela zaključak da u sažetku opisa svojstava lijeka ne treba navoditi podatke

o učestalosti inhibitora specifične za svaki pojedini lijek jer dostupna ispitivanja nisu primjerene

snage za donošenje točnih zaključaka o apsolutnoj učestalosti svakog lijeka ni o relativnoj

učestalosti inhibitora između lijekova.

Stručnjaci su istaknuli da treba poticati suradnju između akademske zajednice, industrijskog

sektora i regulatora kako bi se putem registara prikupili usklađeni podatci.

Zaključci PRAC-a

Kao zaključak, nastavno na početnu procjenu i postupak preispitivanja, PRAC ostaje pri zaključku

da omjer koristi i rizika za lijekove s faktorom VIII dobivene iz ljudske plazme i lijekove s

rekombinantnim koagulacijskim faktorom VIII ostaje povoljan pod uvjetom da se u informacije u

lijeku unesu dogovorene izmjene (dijelovi 4.4., 4.8. i 5.1. sažetka opisa svojstava lijeka).

PRAC je 1. rujna 2017. usvojio preporuku koju je zatim razmatrao CHMP u skladu s člankom 107.

točkom (k) Direktive 2001/83/EZ.

Cjelokupan sažetak znanstvene procjene PRAC-a

Budući da:

PRAC je razmotrio postupak u skladu sa člankom 31. Direktive 2001/83/EZ iz podataka za

farmakovigilanciju za lijekove s faktorom VIII dobivene iz ljudske plazme i lijekove s

rekombinantnim koagulacijskim faktorom VIII (vidi prilog I. i Prilog A).

PRAC je pregledao sve dostavljene podatke u pogledu rizika od razvoja inhibitora u

prethodno neliječenih bolesnika za razrede lijekova s rekombinantnim faktorom VIII i

faktorom VIII dobivenim iz plazme. To obuhvaća objavljenu literaturu (ispitivanje

SIPPET

6

), podatke izrađene u pojedinim kliničkim ispitivanjima i niz opservacijskih

ispitivanja koje su dostavili nositelji odobrenja za stavljanje u promet, uključujući podatke

izrađene u velikim multicentričnim kohortnim ispitivanjima, podatke koje su dostavila

nacionalna nadležna tijela država članica, kao i odgovore koje su pružili autori ispitivanja

SIPPET. PRAC je također razmotrio razloge koje je LFB Biomedicaments podnio kao osnovu

zahtjeva za preispitivanje preporuke PRAC-a i stajališta iznesena na dvama sastancima

stručne skupine održanima 22. veljače i 3. kolovoza 2017.

PRAC je napomenuo da ispitivanje SIPPET nije osmišljeno za procjenu rizika od razvoja

inhibitora kod pojedinih lijekova te je ukupno uključivalo ograničen broj lijekova s faktorom

VIII. Zbog heterogenosti između lijekova prisutna je znatna nesigurnost u pogledu

ekstrapolacije nalaza ispitivanja koja su procjenjivala samo učinke razreda na pojedine

lijekove, a posebno na lijekove koji nisu obuhvaćeni tim ispitivanjima.

PRAC je također zaključio da do danas provedena ispitivanja podliježu mnoštvu metodoloških

ograničenja te da, ukupno gledano, ne postoje jasni i dosljedni dokazi koji na temelju

dostupnih podataka ukazuju na različitosti u relativnom riziku između razreda lijekova s

faktorom VIII. Točnije, nalazi ispitivanja SIPPET, kao i nalazi pojedinih kliničkih i

opservacijskih ispitivanja navedeni u odgovorima nositelja odobrenja za stavljanje u

promet nisu dostatni kako bi potvrdili bilo kakve statistički dosljedne i klinički značajne

razlike u pogledu rizika od inhibitora između razreda lijekova s rekombinantnim faktorom

VIII i lijekova s faktorom VIII dobivenim iz plazme. Budući da je riječ o heterogenim

lijekovima, to ne isključuje mogućnost da će pojedini lijekovi biti povezani s povećanim

rizikom od razvoja inhibitora u tekućim ili budućim ispitivanjima na prethodno neliječenim

bolesnicima.

PRAC je napomenuo da je utvrđena djelotvornost i sigurnost lijekova s faktorom VIII koji su

indicirani za liječenje i profilaksu krvarenja u bolesnika s hemofilijom A. Na temelju

dostupnih podataka, PRAC je zaključio da je potrebno ažuriranje sažetka opisa svojstava

lijeka za lijekove s faktorom VIII. Dio 4.4. treba izmijeniti kako bi uključivao upozorenje o

kliničkoj važnosti nadzora razvoja inhibitora faktora VIII u bolesnika. U pogledu dijelova

4.8. i 5.1., PRAC je primijetio da se za nekoliko lijekova s faktorom VIII trenutačno navodi

upućivanje na podatke iz rezultata ispitivanja koji ne omogućuju donošenje konačnog

zaključka o riziku od inhibitora za pojedine lijekove. Rezultate kliničkih ispitivanja koja nisu

dostatno pouzdana (npr. koja podliježu metodološkim ograničenjima) treba izostaviti iz

informacija o lijeku za lijekove s faktorom VIII. Sukladno tome, PRAC je preporučio

izmjene informacija o lijeku. Osim toga, budući da dokazi ukazuju na to da kod svih

lijekova s ljudskim faktorom VIII postoji rizik od razvoja inhibitora unutar raspona

učestalosti „vrlo često” u prethodno neliječenih bolesnika i „manje često” u prethodno

liječenih bolesnika, PRAC je preporučio da se informacije o lijeku za te lijekove usklade s

tim učestalostima, osim ako to nije opravdano s obzirom na podatke specifične za lijek.

Peyvandi F, Mannucci PM, Garagiola I, et al. A Randomized Trial of Factor VIII and Neutralizing Antibodies in

Hemophilia A. The New England journal of medicine 2016 May 26;374(21):2054-64

Stoga je PRAC zaključio da omjer koristi i rizika za lijekove s faktorom VIII dobivene iz ljudske

plazme i lijekove s rekombinantnim koagulacijskim faktorom VIII ostaje povoljan te je preporučio

izmjene uvjeta odobrenja za stavljanje lijekova u promet.

Mišljenje CHMP-a

Nakon što je pregledao preporuku PRAC-a, CHMP je suglasan s općim znanstvenim zaključcima i

razlozima za preporuku PRAC-a.

21-9-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-9-2018

Orphan designation: Recombinant human beta-glucuronidase (vestronidase alfa), for the: Treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome)

Orphan designation: Recombinant human beta-glucuronidase (vestronidase alfa), for the: Treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome)

On 21 March 2012, orphan designation (EU/3/12/973) was granted by the European Commission to NDA Regulatory Science Ltd, United Kingdom, for recombinant human beta-glucuronidase for the treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome).

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Abseamed, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Abseamed, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Binocrit, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Binocrit, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

24-7-2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP):  -, Andexanet alfa, Therapeutic area: Other

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): -, Andexanet alfa, Therapeutic area: Other

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

29-6-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-5-2018

Orphan designation: Efgartigimod alfa, for the: Treatment of myasthenia gravis

Orphan designation: Efgartigimod alfa, for the: Treatment of myasthenia gravis

Europe - EMA - European Medicines Agency

15-5-2018

FDA approves first epoetin alfa biosimilar for the treatment of anemia

FDA approves first epoetin alfa biosimilar for the treatment of anemia

FDA approves Retacrit (epoetin alfa-epbx) as a biosimilar to Epogen/Procrit (epoetin alfa) for the treatment of anemia

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-11-2018

Caring for a loved one? Be prepared for any situation. 4 tips to help you keep you loved one safe: http://www.fda.gov/caregivertips  #NationalFamilyCaregiversMonthpic.twitter.com/DpNpz8NCDe

Caring for a loved one? Be prepared for any situation. 4 tips to help you keep you loved one safe: http://www.fda.gov/caregivertips  #NationalFamilyCaregiversMonthpic.twitter.com/DpNpz8NCDe

Caring for a loved one? Be prepared for any situation. 4 tips to help you keep you loved one safe: http://www.fda.gov/caregivertips  #NationalFamilyCaregiversMonth pic.twitter.com/DpNpz8NCDe

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-11-2018

Ruconest (Pharming Group N.V.)

Ruconest (Pharming Group N.V.)

Ruconest (Active substance: Conestat alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7548 of Mon, 12 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-10-2018

Replagal (Shire Human Genetic Therapies AB)

Replagal (Shire Human Genetic Therapies AB)

Replagal (Active substance: Agalsidase alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7250 of Mon, 29 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

PegIntron (Merck Sharp and Dohme B.V.)

PegIntron (Merck Sharp and Dohme B.V.)

PegIntron (Active substance: Peginterferon alfa-2b) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6484 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/280/T/135

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Vimizim (BioMarin International Limited)

Vimizim (BioMarin International Limited)

Vimizim (Active substance: elosulfase alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6491 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002779/T/0026

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

ViraferonPeg (Merck Sharp and Dohme B.V.)

ViraferonPeg (Merck Sharp and Dohme B.V.)

ViraferonPeg (Active substance: Peginterferon alfa-2b) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6477 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/329/T/128

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

IntronA (Merck Sharp and Dohme B.V.)

IntronA (Merck Sharp and Dohme B.V.)

IntronA (Active substance: Interferon alfa-2b) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6487 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/281/T/116

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Kanuma (Alexion Europe SAS)

Kanuma (Alexion Europe SAS)

Kanuma (Active substance: sebelipase alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6245 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Ovitrelle (Merck Europe B.V.)

Ovitrelle (Merck Europe B.V.)

Ovitrelle (Active substance: Choriogonadotrophin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6220 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/320/T/75

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5857 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/726/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5856 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/725/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Abseamed (Medice Arzneimittel PUtter GmbH and Co KG)

Abseamed (Medice Arzneimittel PUtter GmbH and Co KG)

Abseamed (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5860 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/727/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

VEYVONDI (Baxalta Innovations GmbH)

VEYVONDI (Baxalta Innovations GmbH)

VEYVONDI (Active substance: vonicog alfa) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5866 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4454

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Mepsevii (Ultragenyx Germany GmbH)

Mepsevii (Ultragenyx Germany GmbH)

Mepsevii (Active substance: vestronidase alfa) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5714 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4438

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (Active substance: Tasonermin (Tumor Necrosis Factor alfa-1a)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5699 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/206/T/40

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Aranesp (Amgen Europe B.V.)

Aranesp (Amgen Europe B.V.)

Aranesp (Active substance: darbepoetin alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5707 of Mon, 27 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Luveris (Merck Europe B.V.)

Luveris (Merck Europe B.V.)

Luveris (Active substance: Lutropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5631 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000292/T/0077

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Pergoveris (Merck Europe B.V.)

Pergoveris (Merck Europe B.V.)

Pergoveris (Active substance: follitropin alfa / lutropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5629 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000714/T/0059

Europe -DG Health and Food Safety

8-8-2018

GONAL-f (Merck Europe B.V.)

GONAL-f (Merck Europe B.V.)

GONAL-f (Active substance: Follitropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5445 of Wed, 08 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/71/T/140

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

ReFacto AF (Pfizer Europe MA EEIG)

ReFacto AF (Pfizer Europe MA EEIG)

ReFacto AF (Active substance: Moroctocog alfa ) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5374 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/232/T/146

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

NovoEight (Novo Nordisk A/S)

NovoEight (Novo Nordisk A/S)

NovoEight (Active substance: turoctocog alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5093 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2719/II/23

Europe -DG Health and Food Safety

25-7-2018

Bemfola (Gedeon Richter Plc.)

Bemfola (Gedeon Richter Plc.)

Bemfola (Active substance: follitropin alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4989 of Wed, 25 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

BeneFIX (Pfizer Limited)

BeneFIX (Pfizer Limited)

BeneFIX (Active substance: Nonacog alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3778 of Mon, 11 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

ALPROLIX (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

ALPROLIX (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

ALPROLIX (Active substance: eftrenonacog alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3776 of Mon, 11 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Active substance: Follitropin alfa) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3154 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2608/R/23

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Elonva (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Elonva (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Elonva (Active substance: corifollitropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3049 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1106/T/40

Europe -DG Health and Food Safety