Kalijev

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Kalijev klorid Belupo 500 mg tablete za oralnu otopinu
 • Doziranje:
 • 500 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • tableta za oralnu otopinu
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna tableta za oralnu otopinu sadrži 500 mg kalijevog klorida što odgovara 6,7 mmola iona kalija
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Kalijev klorid Belupo 500 mg tablete za oralnu otopinu
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 30 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-417838953-01] Urbroj: 381-12-01/38-18-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-417838953
 • Datum autorizacije:
 • 17-01-2018
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

KALIJEV KLORID Belupo 500 mg tablete za oralnu otopinu

kalijev klorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je KALIJEV KLORID Belupo i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati KALIJEV KLORID Belupo?

Kako uzimati KALIJEV KLORID Belupo?

Moguće nuspojave

Kako čuvati KALIJEV KLORID Belupo?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je KALIJEV KLORID Belupo i za što se koristi?

KALIJEV KLORID Belupo pripada skupini lijekova koji se nazivaju nadomjesci kalija.

KALIJEV KLORID Belupo koristi se za nadoknadu manjka kalija u organizmu odraslih osoba u

sljedećim slučajevima:

sprečavanje i liječenje pojave manjka kalija uslijed primjene diuretika ili lijekova za izmokravanje

(tiazidi,

diuretici

Henleove

petlje,

inhibitori

karboanhidraze),

lijekova

liječenje

bolesti

srca

(digoksin, antiaritmici), lijekova za liječenje bolesti želuca i crijeva (karbenoksolon) ili pri primjeni

protuupalnih lijekova (kortikosteroida)

liječenje

manjka

kalija

nastalog

zbog

bolesti

bubrega

nadbubrežne

žlijezde

(npr.

primarni i

sekundarni hiperaldosteronizam, Bartterov sindrom, Cushingov sindrom, manjak magnezija)

liječenje manjka kalija zbog povraćanja i dugotrajnog proljeva

nadoknadu kalija u bolesnika u kojih je unos kalija hranom nedostatan.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati KALIJEV KLORID Belupo?

Nemojte uzimati KALIJEV KLORID Belupo:

ako ste alergični na kalijev klorid ili na neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

ako bolujete od teškog oštećenja funkcije bubrega

ako imate Addisonovu bolest (slabija funkcija nadbubrežne žlijezde) i za to ne primate terapiju

ako bolujete od stanja koje se naziva hiporeninemični hipoaldosteronizam (smanjena količina enzima

renina i aldosterona koji pomažu u regulaciji krvnog tlaka, obično u starijih osoba sa šećernom

bolešću tipa II)

ako ste dehidrirani (osjećate žeĎ i imate suha usta)

ako ste nedavno zadobili ozbiljne i opsežne opekline

ako istovremeno uzimate lijekove za izmokravanje koji štede kalij (može se javiti paraliza zbog viška

kalija u organizmu)

ako bolujete od metaboličke acidoze (stanje povišene razine kiselina u krvi)

ako imate rijetku bolest koje se nazivaju hiperkalijemijska periodična paraliza ili kongenitalna

paramiotonija jer porast razine kalija u serumu može kod Vas izazvati paralizu.

H A L M E D

17 - 01 - 2018

O D O B R E N O

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete KALIJEV KLORID Belupo.

Budite posebno oprezni s KALIJEV KLORID Belupo tabletama za oralnu otopinu:

ako imate oštećenu funkciju bubrega, ako bolujete od šećerne bolesti, ako ste srčani bolesnik ili

ste starije životne dobi imate povećan rizik za pojavu povišene razine kalija u krvi. Stoga će

liječnik redovito provoditi odgovarajuće laboratorijske pretrage i pažljivo odrediti dozu lijeka

kako bi se postigla odgovarajuća razina kalija u krvi.

ako bolujete ili ste bolovali od vrijeda želuca i crijeva. Oštećenja sluznice probavnog sustava i

krvarenja češća su kod dugotrajnog liječenja KALIJEV KLORID Belupo tabletama te kod istodobnog

uzimanja lijekova koji u

sporavaju prolaz lijeka kroz probavni sustav

(vidjeti dio Drugi lijekovi i

KALIJEV KLORID Belupo).

Ako imate nerazjašnjenu bol u trbuhu, mučninu, povraćanje ili

crno obojenu stolicu, odmah se javite Vašem liječniku.

ako uzimate lijekove koji mogu povisiti razinu kalija u organizmu (vidjeti dio Drugi lijekovi i

KALIJEV KLORID Belupo).

Prije početka i tijekom liječenja, liječnik će zatražiti provoĎenje odgovarajućih laboratorijskih

pretraga, kako bi se postigla odgovarajuća razina kalija u krvi. Pretrage se moraju provoditi češće

ukoliko ste starije životne dobi ili ako imate bolest bubrega, srca ili šećernu bolest.

Drugi lijekovi i KALIJEV KLORID Belupo

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Istodobno uzimanje lijeka KALIJEV KLORID Belupo i sljedećih lijekova može dovesti do povišenja

razine kalija u krvi:

lijekovi koji se koriste za liječenje povišenog krvnog tlaka i bolesti srca: ACE-inhibitori (npr.

lizinopril, ramipril, trandolapril i sl.), antagonisti angiotenzina II (npr. kandesartan, losartan i sl.), beta

blokatori (npr. propranolol), lijekovi koji potiču mokrenje iz skupine diuretika koji štede kalij

(spironolakton, epleronon, triamteren, amilorid)

lijekovi protiv bolova i upale, tzv. nesteroidni protuupalni lijekovi (npr. indometacin)

lijekovi s djelovanjem na imunološki sustav (ciklosporin, takrolimus)

lijekovi za sprječavanje začeća koji sadrže drosperinon

lijekovi koji smanjuju aktivnost želuca i crijeva te tako usporavaju prolaz ovog lijeka kroz probavni

sustav i povećavaju vjerojatnost nastanka nuspojava kao primjerice lijekovi koji se koriste kod

Parkinsonove bolesti (biperiden) i lijekovi koji se koriste kod prekomjerno aktivnog mjehura i

inkontinencije (solifenacin, darifenacin).

bolesnika

koji

uzimaju

lijekove

liječenje

srca

(digoksin)

lijekove

izmokravanje

(hidroklorotiazid, furosemid, torasemid, acetazolamid), prekid liječenja KALIJEV KLORID Belupo

tabletama može dovesti do smanjene razine kalija u krvi i posljedično do poremećaja srčanog ritma.

KALIJEV KOLRID Belupo s hranom i pićem

KALIJEV KLORID Belupo tablete uzimaju se prethodno otopljene u čaši vode ili soka, tijekom ili nakon

jela jer

se na taj način lijek bolje podnosi.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnice i dojilje mogu koristiti KALIJEV KLORID Belupo tablete samo ako je to nužno i pod

liječničkom kontrolom.

H A L M E D

17 - 01 - 2018

O D O B R E N O

Upravljanje vozilima i strojevima

KALIJEV KLORID Belupo tablete ne utječu na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rada sa

strojevima.

KALIJEV KLORID Belupo tablete sadrže šećer laktozu.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

3.

Kako uzimati KALIJEV KLORID Belupo?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili

ljekarnikom ako niste sigurni.

Liječnik će odrediti doziranje posebno za svakog bolesnika jer ono ovisi o stupnju manjka kalija u

organizmu kao i o općem stanju bolesnika.

Za nadoknadu manjka kalija u organizmu

Uobičajeno se primjenjuje 6 do 15 tableta dnevno, raspodijeljeno tijekom dana u jednu do četiri

doze.

Ne smije se uzeti više od 6 tableta odjednom. Ne smije se uzeti više od 24 tablete na dan.

Za sprječavanje manjka kalija u organizmu

Uobičajeno se primjenjuje 3 do 6 tableta dnevno, raspodijeljeno tijekom dana.

Bolesnici s poremećajem funkcije bubrega

Liječnik Vam može odrediti manju dozu lijeka i češće provoditi laboratorijske pretrage ako imate

oštećenje funkcije bubrega. MeĎutim, lijek ne smijete primjenjivati ukoliko bolujete od teškog bubrežnog

oštećenja (vidjeti u dijelu 2. Nemojte uzimati KALIJEV KLORID Belupo).

Starije osobe (iznad 65 godina)

Liječnik Vam može odrediti manju dozu lijeka i češće provoditi laboratorijske pretrage.

Način primjene

KALIJEV KLORID Belupo tablete uzimaju se prethodno otopljene u čaši vode ili soka (otprilike 2 dcl).

Tako pripremljena otopina pije se polagano, tijekom ili nakon jela.

Ako uzmete više KALIJEV KLORID Belupo tableta za oralnu otopinu nego što ste trebali

Ako uzmete previše KALIJEV KLORID Belupo tableta, odmah se obratite Vašem liječniku ili u najbližu

zdravstvenu ustanovu. Odmah prestanite uzimati hranu i pripravke koji sadrže kalij, kao i diuretike koji

štede kalij (spironolakton, epleronon, triamteren, amilorid).

Znakovi predoziranja su žarenje i trnci u rukama i nogama, mišićna slabost, smetnje sluha, proljev, bolovi

u trbuhu, pad krvnog tlaka, poremećaji srčanog ritma i zastoj srca.

Ako ste zaboravili uzeti KALIJEV KLORID Belupo

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Uzmite lijek što prije i onda nastavite korištenje prema uobičajenom rasporedu. MeĎutim, ako Vam je

ostalo nekoliko sati do sljedeće primjene, nemojte uzeti propuštenu dozu nego pričekajte vrijeme za

sljedeću dozu.

Ako prestanete uzimati KALIJEV KLORID

Nemojte prestati uzimati ovaj lijek, osim ako Vam tako kaže Vaš liječnik. U nekim slučajevima,

prekid liječenja može dovesti do poremećaja srčanog ritma

(vidjeti u dijelu 2. Drugi lijekovi i

KALIJEV KLORID Belupo).

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

H A L M E D

17 - 01 - 2018

O D O B R E N O

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Moguća je pojava sljedećih nuspojava:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

mučnina, povraćanje i proljev. Mučnina i proljev se najčešće javljaju ukoliko se lijek ne uzima s

hranom ili se ne otopi u dovoljnoj količini tekućine.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

bol u trbuhu

bol u žličici (neposredno nakon primjene lijeka).

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

oštećenje sluznice probavnog sustava i krvarenje

gubitak apetita (anoreksija)

visoka razina kalija (koja može dovesti do poremećaja srčanog ritma i zastoja, mišićne slabosti, a u

težim slučajevima boli u prsima ili paralize), snižena razina kalija u krvi, povišena razina šećera u

krvi, dehidracija, zastoj tekućine u organizmu

snižena razina natrija u krvi

poremećaj funkcije bubrega, akutno zatajenje bubrega

ubrzan ili usporen rad srca, poremećaj srčanog ritma, zastoj srca, bol u prsima

svrbež, osip, koprivnjača

mišićna slabost

opća slabost

manjak crvenih krvnih stanica

vrtoglavica, koma

porast ili pad krvnog tlaka

otežano disanje (dispneja)

povišena razina ureje u krvi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati KALIJEV KLORID Belupo?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 30˚C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti odnosi

se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što KALIJEV KLORID Belupo sadrži?

Djelatna tvar je kalijev klorid.

H A L M E D

17 - 01 - 2018

O D O B R E N O

Jedna tableta za oralnu otopinu sadrži 500 mg kalijevog klorida što odgovara 6,7 mmola iona kalija.

Pomoćne tvari su: laktoza hidrat; umrežena karmelozanatrij; poloksamer 188.

Kako KALIJEV KLORID Belupo izgleda i sadržaj pakiranja?

KALIJEV KLORID Belupo tableta za oralnu otopinu je bijela do gotovo bijela okrugla, neobložena

tableta s ukošenim rubovima, promjera 10,4 mm.

30 (2x15) tableta u PVC//Al blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u siječnju 2018.

H A L M E D

17 - 01 - 2018

O D O B R E N O