Kalcijev

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Kalcijev karbonat Krka 1 g tablete
 • Doziranje:
 • 1 g
 • Farmaceutski oblik:
 • tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna tableta sadrži 1 g kalcijevog karbonata
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Krka d.d., Novo Mesto, Slovenija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Kalcijev karbonat Krka 1 g tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 50 tableta u bočici, u kutiji [HR-H-858034896-01] Urbroj: 381-12-01/70-15-04

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-858034896
 • Datum autorizacije:
 • 28-09-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Kalcijev karbonat Krka 1 g tablete

kalcijev karbonat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje

i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Kalcijev karbonat Krka i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Kalcijev karbonat Krka?

Kako uzimati Kalcijev karbonat Krka?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Kalcijev karbonat Krka?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Kalcijev karbonat Krka i za što se koristi?

Kalcijev karbonat djeluje tako da fosfate u probavnim organima veže u netopljive spojeve koji se

izlučuju stolicom. Velikim dozama kalcijevog karbonata liječe se previsoka koncentracija fosfora,

preniska koncentracija kalcija u krvi i prevelika kiselost koja je prisutna u bolesnika sa zatajenjem

bubrega.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Kalcijev karbonat Krka?

Nemojte uzimati Kalcijev karbonat Krka

ako ste u prošlosti imali reakciju preosjetljivosti (osip, svrbež, teškoće s disanjem, jako sniženje

krvnog tlaka) na kalcijev karbonat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.);

ako imate zbog bilo kojeg razloga preveliku koncentraciju kalcija u krvi (hiperkalcemiju);

ako izlučujete previše kalcija u mokraći (hiperkalciurija);

ako imate bubrežne kamence.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Kalcijev karbonat Krka.

U slučaju neodgovarajućih vrijednosti kalcija i fosfata u krvi, liječnik može odlučiti smanjiti Vam

dozu ili propisati drugi odgovarajući lijek za vezanje fosfata koji ne sadržava kalcij.

Drugi lijekovi i Kalcijev karbonat Krka

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Uzimate li kalcijev karbonat zajedno s nekim drugim lijekovima (tetraciklinima, kinolonima,

bifosfonatima, fluoridima, oralnim pripravcima željeza), prelazak tih lijekova u krv može se smanjiti,

a time i njihov učinak. Zbog toga između uzimanja kalcijevog karbonata i tih lijekova mora proći dva

do tri sata.

Liječnik mora biti posebno oprezan propiše li Vam kalcijev karbonat zajedno sa sljedećim lijekovima:

lijekovi za srce (pripravci digitalisa),

vitamin D,

H A L M E D

28 - 09 - 2015

O D O B R E N O

lijekovi za mokrenje (tiazidi i njima slični diuretici).

Kalcijev karbonat Krka s hranom i pićem

Lijek Kalcijev karbonat Krka treba uzimati uz svaki obrok.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ako ste trudni ili dojite, lijek smijete uzimati.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije poznato da bi Kalcijev karbonat Krka utjecao na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

3.

Kako uzimati Kalcijev karbonat Krka?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Dozu će Vam odrediti liječnik, prema nalazima krvnih pretraga. Raspon dnevne doze kreće se od 1

do najviše 20

g, a dijeli se u skladu s brojem obroka.

Primjena u djece i adolescenata

Dnevna doza za djecu je od 0,1 g do najviše 0,3 g na kilogram tjelesne mase; odgovarajuću dozu će

odrediti liječnik.

Ako smatrate da je učinak lijeka Kalcijev karbonat Krka prejak ili preslab, posavjetujte se s liječnikom

ili ljekarnikom.

Ako uzmete više Kalcijevog karbonata Krka nego što ste trebali

Ako ste uzeli veću dozu nego što biste smjeli, odmah se posavjetujte s liječnikom ili ljekarnikom.

Pri prevelikom doziranju može se pojaviti hiperkalcemija koja se može očitovati kao žeđ, povećana

količina mokraće, umor, svrbež, mučnina, zatvor, mišićna slabost, povećana razdražljivost ili

utučenost. Liječnik će odrediti primjerene postupke liječenja (smanjenje doze, davanje natrijevog

fosfata u slučaju jako povećane koncentracije kalcija u krvi).

Ako ste zaboravili uzeti Kalcijev karbonat Krka

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Nastavite s uobičajenom satnicom doziranja tako da pravodobno uzmete sljedeću predviđenu dozu.

Ako prestanete uzimati Kalcijev karbonat Krka

Rana komplikacija prestanka uzimanja lijeka jest smanjenje koncentracije kalcija u krvi s jakim

grčevima, koja može nastati zbog povećane koncentracije fosfata. U duljem vremenskom razdoblju

mogu se pojaviti oštećenja brojnih organa. Najčešće su zahvaćene kosti (bolovi, prijelomi), zglobovi i

krvne žile.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku

ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Vrlo često:

mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba koji uzimaju lijek

Često:

mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba koji uzimaju lijek

H A L M E D

28 - 09 - 2015

O D O B R E N O

Manje često:

mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba koji uzimaju lijek

Rijetko:

mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba koji uzimaju lijek

Vrlo rijetko:

mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba koji uzimaju lijek

Nije poznato:

učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

Učestalost sljedećih nuspojava nije poznata: probavne smetnje (zatvor, vjetrovi, mučnina i

povraćanje), povećano izlučivanje želučanog soka, povećana koncentracija kalcija u krvi, smanjena

kiselost krvi, povećano izlučivanje kalcija u mokraći, smetnje u radu bubrega (mliječno-alkalijski

sindrom).

Najčešće se pojavljuju probavne smetnje, zatvor i vjetrovi, a rjeđe mučnina i povraćanje. Ostali

neželjeni učinci se uglavnom pojavljuju kod uzimanja velikih doza. Sklonost za razvoj mliječno-

alkalijskog sindroma je veća u osoba koje su dehidrirale, imaju zatajenje bubrega ili poremećaj

elektrolitne ravnoteže (količina minerala u organizmu).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem:

nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Kalcijev karbonat Krka?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Kalcijev karbonat Krka sadrži?

Djelatna tvar je kalcijev karbonat. Svaka tableta sadrži 1 g kalcijevog karbonata.

Drugi sastojci su: povidon; celuloza, mikrokristalična; natrijev škroboglikolat, vrste A; silicijev

dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijev stearat i natrijev laurilsulfat.

Kako Kalcijev karbonat Krka izgleda i sadržaj pakiranja?

Tablete su bijele, okrugle, s razdjelnom crtom na jednoj strani. Razdjelna crta služi samo kako bi se

olakšalo lomljenje radi lakšeg gutanja, a ne da bi se lijek podijelio na jednake doze.

Kalcijev karbonat Krka je dostupan u staklenoj bočici s aluminijskim zatvaračem po 50 tableta, u

kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb

H A L M E D

28 - 09 - 2015

O D O B R E N O

Proizvođač

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni

.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u rujnu 2015.

H A L M E D

28 - 09 - 2015

O D O B R E N O