Jumex 5 mg tablete

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Jumex 5 mg tablete
 • Doziranje:
 • 5 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna tableta sadrži 5,0 mg selegilinklorida
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd., Veresegyház, Mađarska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Jumex 5 mg tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 50 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-275760073-01] Urbroj: 381-12-01/30-16-04

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-275760073
 • Datum autorizacije:
 • 08-11-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Jumex 5 mg tablete

selegilinklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi

znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku

moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Jumex i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Jumex?

Kako uzimati Jumex?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Jumex?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Jumex i za što se koristi?

Jumex je lijek koji se primjenjuje za liječenje Parkinsonove bolesti.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Jumex?

Nemojte uzimati Jumex

ako ste alergični na selegilin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.);

ako imate čir na želucu ili dvanaestniku;

istodobno s određenim drugim lijekovima (vidjeti "Drugi lijekovi i Jumex");

ako bolujete od određenih psihijatrijskih bolesti;

tijekom trudnoće i dojenja.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego uzmete Jumex:

u slučaju teškog poremećaja funkcije jetre ili bubrega,

visokog krvnog tlaka,

abnormalnog srčanog ritma,

teške angine pektoris (osjećaj stezanja i boli u prsištu),

ili kad uzimate selegilin u kombinaciji s drugim lijekovima koji djeluju na središnji živčani sustav.

Doping test

Primjena ovog lijeka može uzrokovati pozitivni rezultat doping testa.

Drugi lijekovi i Jumex

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge

lijekove.

H A L M E D

08-11-2016

O D O B R E N O

Ne smije se istodobno primjenjivati:

s nekim narkotičkim lijekovima protiv boli (opioidi, tj. petidin),

s lijekovima koji djeluju na simpatički živčani sustav (koriste se primjerice u liječenju sniženog krvnog

tlaka, šoka, astme, začepljenosti nosa i drugo npr. adrenalin, noradrenalin, dopamin, pseudoefedrin i dr.)

zbog rizika za nastanak visokog krvnog tlaka,

s određenim lijekovima za liječenje depresije (inhibitori monoamino-oksidaze, npr. linezolid, selektivni

inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI), inhibitori ponovne pohrane serotonina i noradreanlina

(SNRI), npr. venflaksin i triciklički antidepresivi).

Nije preporučena istodobna primjena:

s digitalisom (za srce) i lijekovima protiv zgrušavanja krvi (antikoagulansi),

s levodopom (antiparkinsonik),

s oralnim kontraceptivima.

Primjena fluoksetina ne smije se uvesti unutar 14 dana od prekida terapije Jumexom te treba proći najmanje

5 tjedana između prekida terapije fluoksetinom i uvođenja terapije Jumexom.

Jumex s hranom i pićem

Kad se ovaj lijek primjenjuje u preporučenim dozama, nije potrebna dijeta s ograničenim unosom nekih tvari

(hrana koja sadrži tiramin).

Međutim, Vaš liječnik će Vam možda preporučiti izbjegavanje hrane s visokim sadržajem tiramina kao što

su prerađeni/tvrdi sirevi i hrana koja sadrži kvasac ako se ovaj lijek primjenjuje istodobno s lijekovima za

liječenje depresije kao što su tzv. inhibitori monoamino-oksidaze.

Potrebno je izbjegavati istodobno uzimanje alkohola.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili

ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ovaj lijek se ne smije primjenjivati tijekom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek značajno utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima jer može izazvati omaglicu. Ako

iskusite ovu nuspojavu nemojte voziti ili upravljati strojevima dok uzimate ovaj lijek.

Jumex sadrži laktozu

Ovaj lijek sadržava laktozu (mliječni šećer). Ako vas je liječnik već ranije upozorio da ste osjetljivi na

određene šećere, prije uzimanja ovog lijeka kontaktirajte svog liječnika.

3.

Kako uzimati Jumex?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s vašim liječnikom ili

ljekarnikom ako niste sigurni.

Uobičajena doza za Parkinsonovu bolest iznosi 10 mg dnevno, a uzima se odjedanput ujutro ili se dijeli u

dvije doze od kojih se jedna uzima ujutro, a druga u rano poslijepodne.

Dnevna doza Jumexa ne smije prijeći 10 mg, jer primjena većih doza može dovesti do povišenja krvnog

tlaka.

Ovaj lijek uzmite kroz usta.

Ako uzmete više Jumexa nego što ste trebali

U slučaju namjernog ili slučajnog predoziranja, odmah trebate obavijestiti svog liječnika.

H A L M E D

08-11-2016

O D O B R E N O

Ako ste zaboravili uzeti Jumex

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće razviti kod svakoga.

Sljedeće nuspojave se mogu javiti prilikom uzimanja ovog lijeka:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba): omaglica, glavobolja, mučnina, usporen srčani ritam, blagi

porast jetrenih enzima.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba): blagi, prolazni poremećaji spavanja, suhoća usta,

ubrzan srčani ritam, promjene raspoloženja.

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba): kožne reakcije, sniženje krvnog tlaka povezano s

promjenama položaja tijela.

Nepoznato

(učestalost

može

procijeniti

dostupnih

podataka):

poremećaj

zadržavanja

urina,

hiperseksualnost.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku

moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog

sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Jumex?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza „Rok

valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Jumex sadrži?

Djelatna tvar: jedna tableta sadržava 5 mg selegilinklorida.

Drugi sastojci su: magnezijev stearat; talk; povidon; kukuruzni škrob; laktoza hidrat.

Kako Jumex izgleda i sadržaj pakiranja?

Bijele ili gotovo bijele, okrugle, plosnate tablete s ukošenim rubom i utisnutom oznakom "JU" na jednoj

strani.

50 (5x10) tableta u blisteru (OPA/Al/PVC//Al), u kartonskoj kutiji.

H A L M E D

08-11-2016

O D O B R E N O

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka

u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Heinzelova 70

10000 Zagreb

Proizvođač

CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Private Co.Ltd.

Lévai u. 5, 2112 Veresegyház,

Mađarska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u studenom 2016.

H A L M E D

08-11-2016

O D O B R E N O