Ivel 1 mg filmom obložene

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Ivel 1 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 1 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 1 mg anastrozola
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ograničeni recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Genera d.d., Rakov Potok, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Ivel 1 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 28 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-428240035-01] Urbroj: 381-12-01/70-17-26

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-428240035
 • Datum autorizacije:
 • 02-11-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

UPUTA O LIJEKU

Ivel 1 mg filmom obložene tablete

anastrozol

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputu!

Čuvajte ovu uputu jer Vam može ponovno zatrebati.

Ako imate dodatna pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan Vama osobno i ne smijete ga davati drugima jer im može

štetiti čak i ako imaju simptome jednake Vašima.

Ukoliko primijetite bilo koju nuspojavu, obavijestite o tome svog liječnika ili

ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

U ovoj uputi možete pronaći sljedeće odgovore:

Što su Ivel tablete i za što se koriste

Što morate znati prije početka uzimanja Ivel tableta

Kako uzimati Ivel tablete

Moguće nuspojave

Kako čuvati Ivel tablete

Dodatne informacije

1.

Što su Ivel tablete i za što se koriste

Ivel tablete sadržavaju djelatnu tvar anastrozol koja pripada skupini inhibitora aromataze.

Anastrozol je namijenjen za liječenje uznapredovanog raka dojke žena u postmenopauzi.

Djeluje na snižavanje količine hormona koji se zove estrogen, a stvara se u tijelu. Čini to na

način da blokira enzim koji se zove aromataza.

2.

Što morate znati prije početka uzimanja Ivel tableta

Nemojte uzimati Ivel tablete:

ako ste alergični (preosjetljivi) na anastrozol ili bilo koji sastojak lijeka (vidjeti dio 6.)

ako ste trudnica ili dojilja (vidjeti dijelove „Trudnoća“ i „Dojenje“)

Nemojte uzimati Ivel tablete ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas. Ako niste

sigurni, pitajte svog liječnika ili ljekarnika prije nego počnete uzimati Ivel tablete.

Budite oprezni s uzimanjem Ivel tableta:

ako još uvijek imate redoviti menstrualni ciklus i niste ušli u menopauzu

ako uzimate lijekove koji sadrže tamoksifen ili lijekove koji sadrže estrogen (vidjeti

dio „Uzimanje drugih lijekova“)

ako ste ikada bolovali od bolesti koje utječu na čvrstoću Vaših kostiju (osteoporoza)

ako imate problema s jetrom ili bubrezima

Ukoliko niste sigurni da se bilo što od navedenog odnosi na Vas, pitajte svog liječnika ili

ljekarnika prije nego počnete uzimati Ivel tablete.

Pri odlasku u bolnicu ili drugi medicinsku ustanovu, kažite medicinskom osoblju da

uzimate Ivel tablete.

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo kakve lijekove,

uključujući one koje kupujete bez recepta i biljne lijekove. Neki lijekovi mogu utjecati na

djelotvornost anastrozola kao što i anastrozol može utjecati na njihovu djelotvornost.

Budite pažljivi tijekom istodobne primjene Ivel tableta i sljedećih lijekova:

H A L M E D

02 - 11 - 2017

O D O B R E N O

tamoksifen, zato što tamoksifen može zaustaviti pravilno djelovanje anastrozola

pripravci koji sadržavaju estrogen kao što je hormonska nadomjesna terapija

Obavijestite

svog

liječnika

ljekarnika

uzimate

LHRH

agoniste

(gonadorelin,

buserelin, goserelin, leuprorelin i triptorelin). To su lijekovi za liječenje raka dojke i nekih

ginekoloških bolesti žena i neplodnosti.

Trudnoća

Ivel tablete nemojte uzimati tijekom trudnoće. Prije uzimanja bilo kojeg lijeka tijekom

trudnoće upitajte za savjet svog liječnika ili ljekarnika.

Dojenje

Ivel tablete nemojte uzimati tijekom dojenja. Prije uzimanja bilo kojeg lijeka tijekom dojenja

pitajte za savjet svog liječnika ili ljekarnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da bi Ivel tablete umanjile sposobnost upravljanja motornim vozilima ili

strojevima. Ipak, pri uzimanju anastrozola opisane su pojave slabosti i pospanosti, stoga se

preporučuje oprez pri upravljanju motornim vozilima ili strojevima.

Važne informacije vezane uz učinak nekih pomoćnih tvari

Ivel tablete sadržavaju laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja

nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3.

Kako uzimati Ivel tablete

Uvijek uzimajte Ivel tablete točno prema uputi liječnika. Raspitajte se kod svog liječnika ili

ljekarnika ako niste posve sigurni kako trebate uzimati Ivel tablete.

Ivel tablete se uzimaju jednom dnevno.

Pokušajte uzimati tabletu uvijek u isto vrijeme u danu.

Progutajte je cijelu s vodom.

Nije važno uzmete li Ivel tablete prije, za vrijeme ili poslije jela.

Nastavite s uzimanjem Ivel tableta onoliko dugo koliko Vam je odredio liječnik. Liječenje je

dugotrajno i možda ćete trebati uzimati Ivel tablete i nekoliko godina.

Upotreba u djece i adolescenata

Ivel tablete se ne smiju primjenjivati u djece i adolescenata.

Što ako ste uzeli veću dozu Ivel tableta nego što ste trebali

Ako uzmete više Ivel tableta nego što smijete, odmah o tome obavijestite svog liječnika.

Što ako ste zaboravili uzeti Ivel tablete

Ako ste zaboravili uzeti svoju dozu, uzmite je čim ste u mogućnosti, osim ako je vrijeme za

sljedeću dozu. Ne uzimajte dvostruku dozu da biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Što ako prestanete uzimati Ivel tablete

Ne prekidajte uzimanje lijeka osim ako Vam to nije savjetovao liječnik.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s uzimanjem Ivel tableta obratite se svom

liječniku ili ljekarniku.

H A L M E D

02 - 11 - 2017

O D O B R E N O

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi i ovaj lijek može izazvati nuspojave, iako se one ne moraju pojaviti

u svih.

Vrlo česte nuspojave (više od 1 od 10 osoba):

glavobolja

navale vrućine (valunzi)

osjećaj slabosti (mučnina)

kožni osip

bol ili ukočenost u zglobovima

upala zglobova (artritis)

osjećaj slabosti

gubitak gustoće kostiju (osteoporoza)

Česte nuspojave (1 do 10 od 100 osoba):

gubitak apetita

povišene ili visoke razine masnih tvari poznate kao kolesterol u krvi, vidljiv u

krvnim pretragama

osjećaj pospanosti

sindrom karpalnog kanala (trnci, bol, hladnoća, slabost u nekim dijelovima ruke)

proljev

osjećaj slabosti (povraćanje)

promjene u krvnim testovima koji pokazuju koliko dobro radi Vaša jetra

stanjivanje kose (gubitak kose)

alergijske reakcije lica, usana ili jezika

bol u kostima

suhoća rodnice

krvarenje iz vagine (obično u prvih nekoliko tjedana liječenja - ako se krvarenje

nastavi, razgovarajte sa svojim liječnikom)

bol u mišićima

Manje česte nuspojave (1 do 10 od 1000 osoba):

promjene u jetrenim krvnim testovima koji pokazuju kako radi Vaša jetra (gama-GT i

bilirubin)

upala jetre (hepatitis)

osip ili urtikarija

„škljocavi“ (eng. trigger) prst (stanje u kojem se prst ili palac nalaze u zakrivljenom

položaju)

povećanje količine kalcija u krvi. Ako osjetite mučninu, povraćanje i žeĎ, trebali biste

obavijestiti svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru jer ćete možda morati ići

na krvnu pretragu.

Rijetke nuspojave (1 do 10 na 10000 osoba):

rijetka upala kože koja može uključivati crvene mrlje ili plikove

kožni osip uzrokovan preosjetljivošću (to može biti od alergijske reakcije ili

anafilaktoidne reakcije)

upala malih krvnih žila koja uzrokuju nastanak crvene ili ljubičaste boje kože. Vrlo

rijetko se mogu pojaviti bol u zglobovima, želucu i bubrezima poznat kao

„Henoch-Schönleinova purpura“ .

H A L M E D

02 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Vrlo rijetke nuspojave (manje od 1 na 10000 osoba):

izuzetno teška reakcija kože s defektima ili plikovima na koži. Ova reakcija poznata je

kao „Stevens-Johnsonov sindrom“.

alergijske reakcije (preosjetljivost) koje rezultiraju oticanjem grla koje može

uzrokovati poteškoće u gutanju ili disanju (angioedem)

Ako Vam se dogodi bilo što od navedenog odmah pozovite hitnu pomoć ili posjetite liječnika

jer će Vam možda biti potrebno hitno liječenje.

Učinci na kosti

Anastrozol smanjuje količinu hormona estrogena u tijelu, što može smanjiti mineralni sadržaj

kostiju. Kosti mogu postati manje čvrste i sklonije puknuću.

Vaš liječnik će procijeniti rizike i utjecaj na zdravlje Vaših kostiju.

Razgovarajte sa svojim liječnikom o rizicima i mogućnostima liječenja.

Ako bilo koja od nuspojava postane ozbiljna ili ako primijetite bilo koju nuspojavu koja nije

navedena u ovoj uputi, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

5.

Kako čuvati Ivel tablete

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Tablete se ne smiju upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Lijekovi se ne smiju odbacivati u odvod ili kućno smeće. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

odložiti lijek koji više ne trebate. Ove mjere pridonose zaštiti okoliša.

6.

Dodatne informacije

Što sadržavaju Ivel tablete

Djelatna tvar u Ivel tabletama je anastrozol.

Pomoćne tvari:

Jezgra tablete: laktoza hidrat; povidon; natrijev škroboglikolat, vrsta A; magnezijev stearat

Ovojnica tablete: hipromeloza, makrogol 300, titanijev dioksid (E171)

Kako izgledaju Ivel tablete i sadržaj pakovanja

Filmom obložena tableta.

Ivel 1 mg filmom obložene tablete su bijele do skoro bijele, okrugle, bikonveksne, filmom

obložene tablete s utisnutom oznakom „AHI“ na jednoj strani tablete.

28 (2x14) tableta u PVC/PVdC//Al blister pakovanju, u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎača lijeka

Nositelj odobrenja:

Mylan Hrvatska d.o.o.,

Koranska 2

10000 Zagreb

ProizvoĎač:

Genera d.d

Svetonedeljska 2

Kalinovica, 10436 Rakov Potok

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

H A L M E D

02 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Datum revizije upute

Studeni, 2017.

H A L M E D

02 - 11 - 2017

O D O B R E N O

17-11-2018

Roche Diagnostics to Replace CoaguChek® XS PT Test Strips

Roche Diagnostics to Replace CoaguChek® XS PT Test Strips

Roche Diagnostics will be proactively replacing all CoaguChek XS PT Test Strips in the United States.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-11-2018

Duncan Hines Classic White, Classic Butter Golden, Signature Confetti and Classic Yellow Cake Mixes Recalled Due to Potential Presence of Salmonella

Duncan Hines Classic White, Classic Butter Golden, Signature Confetti and Classic Yellow Cake Mixes Recalled Due to Potential Presence of Salmonella

Conagra Brands is collaborating with health officials in connection with a positive finding of Salmonella in a retail sample of Duncan Hines Classic White cake mix that may be linked to a Salmonella outbreak that is currently being investigated by CDC and FDA. While it has not been definitively concluded that this product is linked to the outbreak and the investigation is still ongoing, Conagra has decided to voluntarily recall the specific Duncan Hines variety identified (Classic White) and three other ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-11-2018

Pest categorisation of Acrobasis pirivorella

Pest categorisation of Acrobasis pirivorella

Published on: Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100 The European Commission requested EFSA to conduct a pest categorisation of Acrobasis pirivorella (Lepidoptera: Pyralidae), a monophagous moth whose larvae exclusively feed on developing buds, flowers, and fruits of cultivated and wild Pyrus spp. A. pirivorella is a species with reliable methods available for identification. A. pirivorellaoccurs in north‐east Asia only, causing significant damage in cultivated pears. It is regulated in the EU by Council Direc...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

30-10-2018

Pest categorisation of Sternochetus mangiferae

Pest categorisation of Sternochetus mangiferae

Published on: Mon, 29 Oct 2018 00:00:00 +0100 The European Commission requested EFSA to conduct a pest categorisation of Sternochetus mangiferae (Coleoptera: Curculionidae), a monophagous pest weevil whose larvae exclusively feed on mango seeds, whereas adults feed on mango foliage. S. mangiferae is a species with reliable methods available for identification. It is regulated in the EU by Council Directive 2000/29/EC where it is listed in Annex IIB as a harmful organism whose introduction into EU Protec...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-10-2018

Statement by FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s new steps to help produce farmers, processors more effectively comply with food safety requirements

Statement by FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s new steps to help produce farmers, processors more effectively comply with food safety requirements

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s new steps to help produce farmers, fresh-cut produce processors more effectively comply with food safety requirements

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-10-2018

Training courses in systematic reviews or in specific steps of systematic review for EFSA Risk Assessment

Training courses in systematic reviews or in specific steps of systematic review for EFSA Risk Assessment

Published on: Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200 The present document has been produced and adopted by the bodies identified above as author(s). This task has been carried out exclusively by the author(s) in the context of a contract between the European Food Safety Authority and the author(s), awarded following a tender procedure. The present document is published complying with the transparency principle to which the Authority is subject. It may not be considered as an output adopted by the Authority. Th...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-10-2018

Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities

Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 The duration of the vaccination campaign sufficient to eliminate lumpy skin disease (LSD) mainly depends on the vaccination effectiveness and coverage achieved. By using a spread epidemiological model, assuming a vaccination effectiveness of 65%, with 50% and 90% coverage, 3 and 4 years campaigns, respectively, are needed to eliminate LSD. When vaccination effectiveness is 80% to 95%, 2 years of vaccination at coverage of 90% is sufficient to eliminate LSD vir...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-10-2018

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Published on: Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200 The EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF) provides a scientific opinion re‐evaluating the safety of thermally oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (TOSOM) (E 479b) when used as a food additive. The Scientific Committee on Food (SCF) and the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) derived an acceptable daily intake (ADI) of 25 and 30 mg/kg body weight (bw) per day, respectively. There was n...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Risk assessment of white willow (Salix alba) in food

Risk assessment of white willow (Salix alba) in food

Published on: Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200 This Technical Report contains a description of the activities within the work programme of the EU‐FORA Fellowship on the risk assessment of white willow in food. The bark of different varieties of willow has had a long history of medical use as a means to reduce fever and as a painkiller. Willow bark is also used in weight loss and sports performance food supplements. The labelling of these products usually does not mention any restrictions to the length of...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

6-9-2018

TJX Canada recalls Swivel Barstools

TJX Canada recalls Swivel Barstools

These barstools are being recalled because the wood joints of the barstool can break, posing a fall hazard.

Health Canada

30-8-2018

Grant agreement for piloting the Framework Partnership Agreement between the National data provider organisations in Cyprus and EFSA – Final report

Grant agreement for piloting the Framework Partnership Agreement between the National data provider organisations in Cyprus and EFSA – Final report

Published on: Tue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200 Cyprus alongside with another 4 countries has participated successfully in the Grant Agreement GP/EFSA/DATA/2016/01‐GA 02, entitled: “Strategic Partnership with Cyprus on Data Quality”. The project was co‐financed by EFSA, aiming to help both EFSA and data providers from Member States to possess data of high quality in a quantitatively manageable way. The main objective of the grant agreement was the establishment of the data governance, coordination and imp...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Risk to human and animal health related to the presence of 4,15‐diacetoxyscirpenol in food and feed

Risk to human and animal health related to the presence of 4,15‐diacetoxyscirpenol in food and feed

Published on: Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 +0200 4,15‐Diacetoxyscirpenol (DAS) is a mycotoxin primarily produced by Fusarium fungi and occurring predominantly in cereal grains. As requested by the European Commission, the EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM) assessed the risk of DAS to human and animal health related to its presence in food and feed. Very limited information was available on toxicity and on toxicokinetics in experimental and farm animals. Due to the limitations in the avai...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

30-5-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on federal preparedness and FDA’s response efforts to the Ebola virus outbreak in the Democratic Republic of Congo

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on federal preparedness and FDA’s response efforts to the Ebola virus outbreak in the Democratic Republic of Congo

FDA committed to helping the people of the Democratic Republic of Congo effectively confront and end the current Ebola virus outbreak

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-5-2018

FDA Drug Safety Communication: FDA warns of serious immune system reaction with seizure and mental health medicine lamotrigine (Lamictal)

FDA Drug Safety Communication: FDA warns of serious immune system reaction with seizure and mental health medicine lamotrigine (Lamictal)

The Food and Drug Administration (FDA) is warning that the medicine lamotrigine (Lamictal) for seizures and bipolar disorder can cause a rare but very serious reaction that excessively activates the body’s infection-fighting immune system.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-4-2018

Z-classification revoked for S-classified medicinal
products from May 1st 2018

Z-classification revoked for S-classified medicinal products from May 1st 2018

The Icelandic Medicines Agency has revoked the Z-classified status of medicinal products, which are exclusively used in hospitals and healthcare institution and will continue to be S-classified as announced on the IMA website earlier this month. Medicines which are exclusively used in hospitals and healthcare institutions will as of May 1st only be S-classified.

IMA - Icelandic Medicines Agency

25-4-2018

Lamictal (lamotrigine): Drug Safety Communication - Serious Immune System Reaction

Lamictal (lamotrigine): Drug Safety Communication - Serious Immune System Reaction

The FDA is warning that the medicine lamotrigine (Lamictal) for seizures and bipolar disorder can cause a rare but very serious reaction that excessively activates the body’s infection-fighting immune system. This can cause severe inflammation throughout the body and lead to hospitalization and death, especially if the reaction is not diagnosed and treated quickly. As a result, we are requiring a new warning about this risk be added to the prescribing information in the lamotrigine drug labels. The immun...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-11-2017

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. is voluntarily recalling lots sold by their firm of the male enhancement supplements Bull 1800 mg Capsules with the production date of 05/08/2016, and Chao Jimengnan 150 mg Tablets with Lot # 20151018 to the consumer level. FDA analysis found the products to be tainted with sildenafil, 0.026mg/capsule for Bull, and 70.46mg/tablet for Chao Jimengnan respectively. Sildenafil is the active pharmaceutical ingredient in an FDA approved product used for erectile dysfunction, making Bull capsule...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-7-2018

Scientific guideline: Reflection paper on dose optimisation of established veterinary antibiotics in the context of summary of product characteristics (SPC) harmonisation, draft: consultation open

Scientific guideline: Reflection paper on dose optimisation of established veterinary antibiotics in the context of summary of product characteristics (SPC) harmonisation, draft: consultation open

Established veterinary antibiotics are not always used at the authorised dose, and the dose may need to be reviewed in order to maintain their effectiveness whilst limiting the risks of antimicrobial resistance. Before a new dose is introduced, the company would typically have to conduct new studies to ensure it does not negatively affect the safety of the target animal, the consumer of animal produce, or the environment. This may reduce product availability, which could have a negative impact on antimic...

Europe - EMA - European Medicines Agency