Isopto Tears 5 mg ml kapi za oko otopina

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Isopto Tears 5 mg/ml kapi za oko, otopina
 • Doziranje:
 • 5 mg/ml
 • Farmaceutski oblik:
 • kapi za oko, otopina
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 ml kapi za oko sadrži 5 mg hipromeloze
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • S.A. Alcon-Couvreur N.V., Puurs, Belgija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Isopto Tears 5 mg/ml kapi za oko, otopina
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 15 ml otopine u bočici s kapaljkom, u kutiji [HR-H-478030568-01] Urbroj: 381-12-01/70-17-12

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-478030568
 • Datum autorizacije:
 • 31-05-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

ISOPTO TEARS 5 mg/ml kapi za oko, otopina

hipromeloza

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je

rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.

primijetite

bilo

koju

nuspojavu

potrebno

obavijestiti

liječnika

ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj

uputi, vidjeti dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije

nakon 3 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Isopto Tears i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Isopto Tears?

Kako uzimati Isopto Tears ?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Isopto Tears ?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Isopto Tears i za što se koristi?

Isopto Tears kapi za oči sadrže tvar pod nazivom hipromeloza koja djeluje kao umjetne suze.

Liječnik ili ljekarnik će Vam preporučiti ovaj lijek u slučaju da imate poremećaj suhog oka ili

osjećate iritacije koje su uzrokovane nedostatkom suza u oku. Isopto Tears koristi se kao

lubrikantno sredstvo kod umjetnih očiju.

Isopto Tears sadrži tvar koja čini lijek malo gušćim od vode i omogućuje lijeku da podmazuje

oko.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Isopto Tears?

Nemojte primjenjivati Isopto Tears

ako ste alergični (preosjetljivi) na hipromelozu ili na neki drugi sastojak ovog lijeka

(naveden u dijelu 6.)

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Isopto Tears.

ako osjetite glavobolju, bol u oku, promjene vida, iritaciju u očima, crvenilo koje ne

prestaje, ili se stanje pogoršava ili nastavlja, prekinite primjenu i potražite savjet

liječnika.

H A L M E D

31 - 05 - 2017

O D O B R E N O

Drugi lijekovi i Isopto Tears

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti

bilo koje druge lijekove.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se

svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Vid Vam može biti zamagljen neko vrijeme nakon primjene Isopto Tears. Nemojte upravljati

vozilom ili strojevima dok Vam se ne razbistri vid.

ISOPTO TEARS sadrži benzalkonijev klorid

Konzervans u Isopto Tears (benzalkonijev klorid) može izazvati iritaciju oka i promijeniti

boju mekih kontaktnih leća.

Ako nosite kontaktne leće, morate iz izvaditi prije primjene lijeka i pričekati najmanje 15

minuta prije ponovnog stavljanja.

3. Kako uzimati Isopto Tears?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao

liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Nakon skidanja zatvarača, ukoliko je zaštitni obruč s evidencijom otvaranja klimav, uklonite

ga prije primjene lijeka.

ISOPTO TEARS upotrebljavajte samo kao kapi za oko.

Odrasli (uključujući starije osobe) i djeca

Uobičajeno doziranje je jedna ili dvije kapi u oboljelo oko/oči 3 – 4 puta dnevno ili prema

preporuci liječnika ili ljekarnika.

Ako se iritacija u oku ne poboljša ili se pogorša nakon 3 dana, potrebno je prekinuti primjenu

lijeka i obavijestiti liječnika.

ISOPTO TEARS kapi su pakirane u posebno dizajniranom pakiranju sa kapaljkom zbog lakše

primjene. Slijedite niže navedene upute za pravilnu primjenu ovog lijeka.

Da bi spriječili kontaminaciju sadržaja ne dodirujte kapaljkom okolne površine.

Praćenjem slijedećih 10 koraka osigurati ćete pravilnu primjenu i najbolju djelotvornost

lijeka.

H A L M E D

31 - 05 - 2017

O D O B R E N O

Prije ukapavanja dobro oprati ruke.

Uzmite bočicu lijeka i ogledalo

Otvorite poklopac.

Izbjegavajte dodir kapaljke s okom, prstima ili drugom površinom

Bočicu držite okrenuto naopako, izmeĎu palca i srednjeg prsta

Donju vjeĎu lagano povucite prema dolje, tako da nastane spojnični džep izmeĎu

očne jabučice i same donje vjeĎe

7.

Vrh kapaljke približite oku. Laganim pritiskom kažiprsta na dno okrenute bočice

istisnite po jednu kapljicu lijeka

Nakon ukapavanja lijeka otpustite donju vjeĎu, zatvorite oko i trepnite nekoliko puta

da otopina prekrije površinu cijelog oka.

Ako primjenjujete kapljice na oba oka, ponovite ove korake na drugom oku.

Bočicu dobro zatvorite nakon primjene.

Ako kap promaši oko, pokušajte ponovno.

Ako primijenite više Isopto Tears kapi nego što ste trebali, nisu očekivane dodatne

nuspojave.

Ako koristite i druge kapi ili masti za oko, pričekajte najmanje 5 minuta izmeĎu primjene

svakog lijeka. Masti za oko trebaju se primijeniti zadnje.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Isopto Tears obratite se svom

liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, i Isopto Tears može uzrokovati nuspojave, iako se one neće razviti kod

svakoga.

Slijedeće su nuspojave zabilježene s ISOPTO TEARS. Učestalost se ne može procijeniti iz

dostupnih podataka:

Nuspojave na oku: zamagljen vid, bol u oku, osjećaj stranoga tijela u oku, iritacija

oka, crvenilo oka, preosjetljivost oka.

U vrlo rijetkom slučajevima, neki bolesnici s teškim oštećenjem bistrog sloja prednjeg dijela

oka (rožnice), razvili su mrlje na rožnici zbog ugradnje kalcija tijekom liječenja.

Prijavljivanje nuspojava

primijetite

bilo

koju

nuspojavu

potrebno

obavijestiti

liječnika,

ljekarnika

medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave

možete

prijaviti

izravno

putem

nacionalnog

sustava

prijavu

nuspojava:

navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti

ovog lijeka.

5. Kako čuvati Isopto Tears?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Bočicu držite dobro zatvorenom.

H A L M E D

31 - 05 - 2017

O D O B R E N O

Čuvajte na temperaturi ispod 25°C.

Rok valjanosti lijeka nakon otvaranja bočice iznosi 4 tjedna.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici i kutiji

nakon Rok valjanosti. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte ljekarnika

kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Isopto Tears sadrži?

Djelatna tvar je hipromeloza. Jedan ml kapi sadržava 5 mg hipromeloze.

Drugi

sastojci

natrijev

citrat,

natrijev

hidrogenfosfat,

bezvodni,

natrijev

dihidrogenfosfat, hidrat, natrijev klorid, benzalkonijev klorid i pročišćena voda.

Kako Isopto Tears izgleda i sadržaj pakiranja?

ISOPTO TEARS kapi su

bistra, bezbojna, blago viskozna tekućina. Dostupne su u plastičnoj

bočici od 15 ml s nastavkom za kapanje.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Novartis Hrvatska d.o.o.

Radnička cesta 37b

10 000 Zagreb

Proizvođač:

S.A. Alcon-Couvreur N.V., Rijksweg 14, 2870 Puurs, Belgija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova je uputa zadnji puta revidirana u svibnju 2017.

H A L M E D

31 - 05 - 2017

O D O B R E N O