Incurin

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Incurin
 • Koristi za:
 • Životinje
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Incurin
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • psi
 • Područje terapije:
 • Sex hormoni i modulatori genitalnog sustava
 • Terapijske indikacije:
 • Liječenje hormonske ovisne urinarne inkontinencije zbog nesposobnosti mehanizma sfinktera kod ovariohysteerectomiranih kuja.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/V/C/000047
 • Datum autorizacije:
 • 24-03-2000
 • EMEA koda:
 • EMEA/V/C/000047
 • Zadnje ažuriranje:
 • 24-02-2018

Uputu o lijeku

B. UPUTA O VMP

UPUTA O VMP

INCURIN 1 mg tableta

1.

NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE VMP U PROMET I

NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA PUŠTANJE

PROIZVODNE SERIJE, AKO JE RAZLIČITO

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet i proizvođač odgovoran za puštanje serije

u promet:

Intervet Internatioanl B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 Boxmeer

Nizozemska

2.

NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

INCURIN 1 mg tableta

Estriol

3.

NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH SASTOJAKA

Djelatna tvar: estriol

1 mg/tableta

Okrugla tableta.

4.

INDIKACIJE

Incurin je indiciran za liječenje hormonski ovisne urinarne inkontinencije, zbog nekompetentnosti

mehanizma sfinktera u kuja.

5.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti kod intaktnih kuja, jer je djelotvornost jedino uspostavljena u ovariohisterektomiranih

kuja.

Životinje koje pokazuju poliuriju i polidipsiju ne smiju biti tretirane sa Incurinom.

Korištenje Incurina je kontraindicirano tijekom graviditeta, dojenja i kod životinja mlađih od 1 godine

6.

NUSPOJAVE

Estrogeni učinci kao što su oticanje stidnice, natečenost mliječne žlijezde i/ili privlačenje mužjaka i

povraćanje su primijećeni na najvišim preporučenim dozama od 2 mg. Ovi učinci su

reverzibilni nakon

snižavanja doze. Nadalje, kod nekih pasa primijećeni su simptomi mučnine. Zbog kratkotrajnog

djelovanja estrogenih svojstava, Inkurin ne izaziva supresiju koštane srži u psa.

U rijetkim slučajevima pojavilo se vaginalno krvarenje. Također, u rijetkim slučajevima primijećen je

razvoj alopecije.

Ukoliko primijetite nuspojave ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP, molimo da se

javite veterinaru.

7.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

8.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI)

PRIMJENE

Za peroralnu primjenu.

Odnos između konačne efektivne doze i tjelesne težine nije utvrđen, a time i doza mora biti utvrđena

za svakog psa na individualnoj osnovi.

Savjetuje se slijedeći raspored doziranja: započeti s 1 tabletom (1 mg estriol) svaki dan. Ako je

liječenje uspješno, smanjiti dozu na pola tablete dnevno. Ako liječenje ne uspije, povećati dozu na 2

tablete dnevno i dati u jednoj dozi. Neki psi ne trebaju dnevni tretman, može se primijeniti tretman

svaki drugi dan, nakon što je uspostavljena efektivna dnevna doza.

9.

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Nije primjenjivo.

10.

KARENCIJA

Nije primjenjivo

11.

POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ČUVANJE

Čuvati izvan dosega i pogleda djece.

Ne skladištiti na temperaturi iznad 30 ° C.

Nemojte koristiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na etiketi

12.

POSEBNO(A) UPOZORENJE(A)

Visoke doze estrogena mogu imati protumorski učinak u ciljnim organima s estrogenim receptorima

(mliječne žlijezde).

U slučaju predoziranja mogu se pojaviti tipični estrogeni učinci. Ovi učinci su reverzibilni nakon

snižavanja doze.

13.

POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENOG

PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Pitajte vašeg veterinara kako odlagati lijekove koji vam više nisu potrebni. Te mjere pomažu

zaštiti okoliša.

14.

DATUM KADA JE UPUTA O VMP ZADNJI PUTA ODOBRENA

15.

OSTALE INFORMACIJE

Svaka blister traka sadrži 30 tableta. Svaka traka je zapakirana u kartonsku kutiju.

Estriol je kratko-djelujući prirodni estrogen. U intaktnih kuja ima blagotvoran učinak na urinarnu

inkontinenciju. Nakon peroralne primjene ravnotežno stanje se postiže nakon drugog dana tretmana i

nema akumulacije nakon primjene višestruke doze. Zbog kratkog djelovanja, estriol ne potiče

supresiju koštane srži u pasa.

Za bilo kakve informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu, obratite se lokalnim

predstavnicima nositelja odobrenja.