Humulin

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Humulin M3 100 IU/ml suspenzija za injekciju u ulošku
 • Doziranje:
 • 100 IU/ml
 • Farmaceutski oblik:
 • suspenzija za injekciju u ulošku
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 ml sadržava 100 IU ljudskog inzulina (dobivenog rekombinantnom DNK tehnologijom na E. Coli); jedan uložak sadrži 3 ml što odgovara 300 IU dvofaznog izofan inzulina - 30% topljivog inzulina/70% izofan inzulina
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Lilly France S.A.S., Fegersheim, Francuska; Eli Lilly Italia S.p.A., Sesto Fiorentino, Firenca, Italija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Humulin M3 100 IU/ml suspenzija za injekciju u ulošku
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 5 uložaka s 3 ml suspenzije, u blisteru, u kutiji [HR-H-533475444-01] Urbroj: 381-12-01/30-14-07

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-533475444
 • Datum autorizacije:
 • 31-12-2014
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

HUMULIN N 100 IU/ml suspenzija za injekciju u ulošku

HUMULIN M3 100 IU /ml suspenzija za injekciju u ulošku

HUMULIN R 100 IU/ml otopina za injekciju u ulošku

inzulin, ljudski

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri koja

skrbi o Vašoj šećernoj bolesti.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

primijetite

bilo

koju

nuspojavu,

potrebno

obavijestiti

liječnika,

ljekarnika

medicinsku sestru koja skrbi o Vašoj šećernoj bolesti. To uključuje i svaku moguću nuspojavu

koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

U ovoj uputi:

Što je Humulin N, M3 i R i za što se koristi

Prije nego počnete primjenjivati Humulin N, M3 i R

Kako primjenjivati Humulin N, M3 i R

Moguće nuspojave

Kako čuvati Humulin N, M3 i R

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

ŠTO JE HUMULIN N, M3 i R I ZA ŠTO SE KORISTI

Djelatna tvar lijeka Humulin N, M3 i R je ljudski inzulin, koji se primjenjuje za liječenje šećerne

bolesti. Šećerna bolest nastaje kad Vam gušterača ne izlučuje dovoljno inzulina koji regulira razinu

glukoze u krvi (šećera u krvi).

Humulin N, M3 i R primjenjuju se za reguliranje glukoze kroz duže vrijeme.

Humulin N je pripravak inzulina srednje dugog djelovanja.

Humulin M3 je predmiješana suspenzija inzulina brzog i dugog djelovanja.

Humulin R je pripravak inzulina brzog djelovanja.

Učinak Humulina N i M3 produžen je dodatkom protaminsulfata u suspenziju.

Liječnik Vam može uz primjenu Humulina N preporučiti i primjenu brzodjelujućeg inzulina, odnosno

uz primjenu Humulina M3 i R preporučiti i primjenu inzulina s produženim djelovanjem. U uputi o

lijeku opisana su svojstva svih Humulin inzulina. Nemojte mijenjati vrstu inzulina, osim ako Vas tako

nije uputio liječnik. Ukoliko mijenjate svoj inzulin budite vrlo oprezni. Svaka vrsta inzulina ima

različitu boju i oznaku na pakiranju i na ulošku, tako da ih lako možete razlikovati.

2. PRIJE NEGO POČNETE PRIMJENJIVATI HUMULIN N, M3 i R

N

emojte primjenjivati Humulin N, M3 i R:

- ako mislite da ulazite u hipoglikemiju (nizak šećer u krvi).

U nastavku teksta naći ćete upute kako

postupiti u blagoj hipoglikemiji (vidjeti A u dijelu 4).

- ako ste alergični (preosjetljivi) na ljudski inzulin ili bilo koji drugi sastojak Humulina (vidjeti dio 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete Humulin N, M3 i R.

H A L M E D

31 - 12 - 2014

O D O B R E N O

Budite posebno oprezni s Humulinom N, M3 i R

Ukoliko su Vam razine šećera u krvi

dobro kontrolirane sadašnjom inzulinskom terapijom,

možda nećete osjetiti simptome upozorenja kada šećer u krvi počne padati prenisko. Znakovi

upozorenja navedeni su kasnije u ovoj uputi. Morate voditi brigu o tome kada trebate jesti, te

koliko često i intenzivno vježbati. Isto tako morate pažljivo pratiti razine šećera u krvi čestim

određivanjem glukoze u krvi.

Nekoliko osoba kod kojih je došlo do razvoja hipoglikemije (niskog šećera u krvi) nakon što

su prešli s inzulina životinjskog porijekla na ljudski inzulin, izvijestilo je kako su rani

simptomi upozorenja bili ili manje očiti ili drugačiji. Ukoliko ste često u hipoglikemiji ili

teško prepoznajete njene simptome, molimo da se o tome posavjetujete sa svojim liječnikom.

Vaš

odgovor

bilo

koje

slijedećih

pitanja

bude

„DA“,

tome

obavijestite

medicinsku sestru koja skrbi o vašoj šećernoj bolesti, liječnika ili ljekarnika.

Jeste li u zadnje vrijeme bili bolesni?

Imate li problema s bubrezima ili jetrom?

Vježbate li više nego inače?

Količina inzulina koja Vam je potrebna može se također promijeniti ako pijete alkohol.

Ako namjeravate putovati u inozemstvo o tome također morate obavijestiti medicinsku sestru

koja skrbi o vašoj šećernoj bolesti, liječnika ili ljekarnika. Vremenska razlika među pojedinim

zemljama može značiti da ćete morati injicirati inzulin i jesti u vrijeme različito od onog u

kojem to činite kod kuće.

U nekih bolesnika s dugotrajnom šećernom bolesti tipa 2 i bolesti srca ili prethodnim

moždanim udarom koji su liječeni kombinacijom pioglitazona i inzulina, došlo je do razvoja

zatajenja srca. Obavijestite svog liječnika što je prije moguće, ukoliko osjetite znakove

zatajenja

srca

što

neuobičajeni

nedostatak

zraka

brzo

povećanje

težine

lokalizirano oticanje (edem).

Drugi lijekovi i Humulin N, M3 i R

Obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru koja skrbi o Vašoj šećernoj bolesti ukoliko uzimate ili

ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove.

Vaše potrebe za inzulinom mogu se promijeniti ukoliko uzimate bilo koje od slijedećih lijekova:

steroide

nadomjesno liječenje hormonima štitnjače

oralne hipoglikemike (lijekove za snižavanje šećera)

acetilsalicilatnu kiselinu (aspirin)

hormon rasta

oktreotid, lanreotid

beta

stimulatore (npr. ritodrin, salbutamol ili terbutalin)

beta-blokatore

tiazide ili neke antidepresive (inhibitore monoaminooksidaze)

danazol

neke (ACE) inhibitore konvertaze angiotenzina (npr. kaptopril, enalapril) ili blokatore

receptora angiotenzina II

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri koja skrbi o Vašoj šećernoj bolesti za savjet prije nego

uzmete bilo koji lijek.

Količi

na inzulina koja Vam je potrebna obično se smanjuje tijekom prva tri mjeseca trudnoće, a raste

tijekom preostalih 6 mjeseci. Ako dojite, možda ćete trebati promijeniti unos inzulina ili prehranu.

Upravljanje vozilima i strojevima

Vaša sposobnost koncentriranja i reagiranja može biti smanjena ako ste u hipoglikemiji (nizak šećer u

krvi). Molimo Vas da to imate na umu u svim situacijama u kojima možete ugroziti sebe ili druge (npr.

H A L M E D

31 - 12 - 2014

O D O B R E N O

vožnja automobilom ili upravljanje strojevima). Morate se obratiti medicinskoj sestri koja skrbi o

Vašoj šećernoj bolesti ili liječniku zbog preporučljivosti upravljanja vozilom ako:

imate česte epizode hipoglikemije

imate smanjene ili odsutne upozoravajuće znakove hipoglikemije.

3. KAKO PRIMJENJIVATI HUMULIN M3, N I R

Uložak od 3 ml predviđen je samo za primjenu u brizgalici od 3 ml. Nije predviđen za primjenu

u brizgalicama od 1,5 ml.

Uvijek provjerite ime i vrstu inzulina na pakiranju i na ulošku nakon što ste preuzeli lijek u

ljekarni. Provjerite jeste li dobili Humulin koji Vam je propisao liječnik.

Uvijek primijenite Humulin točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom

ukoliko niste sigurni.

Doziranje:

Liječnik Vam je rekao koji inzulin trebate uzimati, u kojoj dozi, te u koje doba i koliko često

ga injicirati. Te upute namijenjene su samo Vama. Točno slijedite upute i redovito se

kontrolirajte u svojoj ambulanti za dijabetes.

Ako promijenite vrstu inzulina (npr. s inzulina životinjskog podrijetla prijeđete na ljudski)

možda ćete ga trebati davati više ili manje nego do tada. To se može odnositi samo na prvu

injekciju, ali može biti i postupna promjena kroz nekoliko tjedana ili mjeseci.

Humulin N je obično potrebno injicirati kao bazalni inzulin.

Humulin N, M3 i R injicirajte pod kožu.

Humulin R se smije davati u mišić samo ako Vam liječnik tako kaže.

Humulin N i M3 ne smijete davati drugim putevima primjene, osim pod kožu.

Humulin N i M3

se ni u kojem slučaju ne smije dati u venu.

Priprema Humulina

Uložak koji sadrži Humulin N i M3 potrebno je neposredno prije primjene rotirati među

dlanovima 10 puta i 10 puta ga preokrenuti kako bi se inzulin ravnomjerno raspodijelio tako

da izgleda jednoliko zamućen ili mliječan. Ako to ne postignete, ponovite ranije opisani

postupak dok se sastojci izmiješaju. Ulošci sadrže male staklene kuglice koje pomažu pri

miješanju.

Nemojte

prejako tresti jer to može izazvati pojavu pjene koja može smetati pri

točnom navlačenju doze. Uloške je potrebno često provjeravati i ne smije ih se primjenjivati

ako sadrže grudice, ili ako se pojave čvrste bijele čestice koje se lijepe na dno ili stranice

uloška pa izgleda kao da je smrznut. Provjerite uložak svaki put prije nego si dajete injekciju.

Humulin R je već otopljen u vodi, pa ga ne treba miješati. Ali smijete ga primijeniti

samo

izgleda poput vode. Mora biti bistar, bez obojenja i čestica. Provjerite svaki put prije

injiciranja.

Priprema brizgalice za primjenu

Najprije operite ruke. Dezinficirajte gumenu membranu uloška.

Uloške

koji

sadrže

Humulin

smijete

upotrebljavati

isključivo

u

kompatibilnim

brizgalicama s CE oznakom. Molimo Vas provjerite da li su Humulin ulošci navedeni u

uputi koja ide uz Vašu brizgalicu. Ulošci od 3 ml odgovaraju samo brizgalicama od 3 ml.

Slijedite upute koje dolaze uz brizgalicu. Umetnite uložak u brizgalicu.

Namjestite dozu na 1 ili 2 jedinice. Zatim postavite brizgalicu u položaj u kojem je igla

usmjerena prema gore i kuckajte po stranama brizgalice kako bi svi mjehurići isplivali na vrh.

Dok je brizgalica još uvijek usmjerena prema gore pritisnite mehanizam za injiciranje. Činite

to sve dok kapljica Humulina

ne izađe iz igle. Postoji mogućnost da poneki mali mjehurić

zraka još zaostane u brizgalici. Takvi mjehurići su bezopasni, ali ako je mjehurić prevelik to

može utjecati na točnost odmjerene doze za injiciranje.

H A L M E D

31 - 12 - 2014

O D O B R E N O

Injiciranje Humulina

Prije davanja Humulin injekcije očistite kožu kao što su Vas podučili. Injicirajte dozu pod

kožu kao što Vam je rečeno.

Nemojte injicirati direktno u venu

. Nakon injiciranja ostavite

iglu u koži kroz 5 sekundi kako bi bili sigurni da ste primili cijelu dozu. Ne trljajte područje u

koje ste si dali injekciju. Pazite da si injekciju dajete barem 1 cm od mjesta posljednjeg

injiciranja i da „rotirate“ mjesta injiciranja kao što su Vas učili.

smijete

injicirati

Humulin

venu.

Injicirajte

Humulin

kako

podučili

medicinska sestra koja skrbi o Vašoj šećernoj bolesti ili liječnik. Samo liječnik smije injicirati

Humulin R u venu. To će učiniti samo u posebnim okolnostima, kao što su operativni zahvat

ili u slučaju bolesti, kada Vam je razina glukoze previsoka.

Nakon injiciranja

Odmah nakon što ste završili s davanjem injekcije, odvijte iglu s brizgalice koristeći zaštitnu

kapicu igle. Tako će inzulin ostati sterilan i spriječit će se curenje. To će također spriječiti

povrat zraka u brizgalicu i začepljenje igle.

Ni sa kime ne dijelite Vaše igle ili vašu

brizgalicu

. Vratite kapicu na brizgalicu.

Daljnja injiciranja

Ostavite uložak u brizgalici. Prije svakog injiciranja odaberite 1 ili 2 jedinice i pritisnite

mehanizam za injiciranje s brizgalicom usmjerenom prema gore dok kapljica Humulina ne

izađe iz igle. Preostalu količinu Humulina možete odrediti prema baždarenoj skali na bočnoj

strani uloška. Razmak među pojedinim oznakama na skali odgovara približno 20 jedinica.

Ukoliko nema dovoljno inzulina za vašu dozu, promijenite uložak.

Ne miješajte niti jedan drugi inzulin u ulošku Vašeg Humulina. Kad se uložak isprazni, nemojte

ga ponovo upotrebljavati.

Ako primijenite više Humulina nego što ste trebali

Ako primijenite više Humulina

nego što ste trebali, može doći do pada razine šećera u krvi. Provjerite

Vaš šećer u krvi (vidi A u dijelu 4).

Ako ste zaboravili primijeniti Humulin

Ako ste primijenili manje Humulina nego što ste trebali, može doći do povišenja razine šećera u krvi.

Provjerite Vaš šećer u krvi.

Ako prestanete primjenjivati Humulin

Ako ste primijenili manje Humulina nego ste trebali, razina šećera u krvi može postati previsoka.

Nemojte mijenjati Vaš inzulin, osim ako Vam to ne odredi liječnik.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Humulina, obratite se medicinskoj sestri

koja skrbi o Vašoj šećernoj bolesti, svom liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, Humulin može izazvati nuspojave.

Ljudski inzulin može uzrokovati hipoglikemiju (nizak šećer u krvi). Za više informacija o

hipoglikemiji pogledajte niže u dijelu

„Česti problemi šećerne bolesti“.

Moguće nuspojave

Sistemska alergija

je vrlo rijetka (javlja se u manje od 1 na 10000 osoba) Simptomi su slijedeći:

pad krvnog tlaka

osip po cijelom tijelu

otežano disanje

„piskanje“ u plućima

H A L M E D

31 - 12 - 2014

O D O B R E N O

ubrzani otkucaji srca

znojenje

Ukoliko posumnjate da imate ovu vrstu alergije na inzulin s Humulinom, odmah o tome obavijestite

svog liječnika.

Lokalna alergija

je česta (javlja se u manje od 1 na 10 osoba). Kod nekih se ljudi javlja crvenilo,

oticanje ili svrbež oko mjesta davanja injekcije inzulina. Takve

promjene

obično

povuku u

razdoblju od nekoliko dana do nekoliko tjedana. Ukoliko se to dogodi Vama, obavijestite svog

liječnika.

Lipodistrofija

(zadebljanje ili izbrazdanost kože) je manje česta (javlja se u manje od 1 na 100

osoba). Ako primijetite zadebljanje ili izbrazdanost kože na mjestu injiciranja, promijenite mjesto

injiciranja i o tome obavijestite Vašeg liječnika.

Edem

(npr.

oticanje

ruku,

gležnjeva;

zadržavanje

tekućine)

zabilježen,

osobito

početku

inzulinske terapije ili tijekom promjene terapije kako bi se poboljšala kontrola šećera u krvi.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Česti problemi šećerne bolesti

A. Hipoglikemija

Hipoglikemija (nizak šećer u krvi) znači da nema dovoljno šećera u krvi. Može nastati ako:

uzmete previše Humulina ili drugog inzulina

propustite obrok ili ga odgodite ili promijenite prehranu

vježbate ili previše teško radite neposredno prije ili poslije jela

zarazite se ili razbolite (pogotovo ako imate proljev ili povraćate)

dođe do promjene Vaše potrebe za inzulinom; ili

dođe do pogoršanja problema s bubrezima ili jetrom

Alkohol i neki lijekovi mogu utjecati na razinu šećera u krvi.

Prvi simptomi sniženog šećera u krvi obično nastupaju brzo i uključuju slijedeće:

umor

ubrzane otkucaje srca

nervozu ili tresavicu

mučninu

glavobolju

hladni znoj

Dok ne postanete sigurni u prepoznavanju ovih upozoravajućih simptoma, izbjegavajte situacije kao

što je upravljanje vozilom, u kojima sebe ili druge izlažete riziku zbog hipoglikemije.

Nemojte primjenjivati Humulin ako mislite da ulazite u hipoglikemiju (nizak šećer u krvi).

Ako Vam je šećer u krvi nizak, pojedite tabletu glukoze, šećer ili popijte slatki napitak. Potom pojedite

voće, kekse ili sendvič, kao što Vas je savjetovao Vaš liječnik i malo se odmorite. To obično pomaže

pri blagoj hipoglikemiji ili kod blagog predoziranja inzulinom. Ako vam se stanje pogorša, plitko

dišete ili Vam koža postane blijeda, odmah se javite svom liječniku. Injekcija glukagona može

izliječiti prilično tešku hipoglikemiju. Nakon injekcije glukagona pojedite glukozu ili šećer. Ako se

nakon primjene glukagona ne oporavite, morat ćete u bolnicu. Zamolite svog liječnika da Vam objasni

o glukagonu.

B

. Hiperglikemija i dijebetička ketoacidoza

Hiperglikemija (previše šećera u krvi) znači da u Vašem tijelu nema dovoljno inzulina. Hiperglikemiju

može izazvati:

neuzimanje Humulina ili drugog inzulina

uzimanje manje inzulina nego što vam je Vaš liječnik preporučio

H A L M E D

31 - 12 - 2014

O D O B R E N O

uzimanje više hrane nego što Vam dijeta dozvoljava; ili

vrućica, zaraza ili emocionalni stres

Hiperglikemija može dovesti do dijabetičke ketoacidoze. Prvi simptomi ovog stanja nastupaju polako,

kroz više sati ili dana. Simptomi su slijedeći:

pospanost

gubitak apetita

crvenilo lica praćeno osjećajem vrućine

slatkasti miris daha po voću

žeđ

mučnina ili povraćanje

Teški simptomi su teško disanje i ubrzani puls.

Odmah zatražite medicinsku pomoć.

Ako se hipoglikemija (nizak šećer u krvi) ili hiperglikemija (visok šećer u krvi) ne liječe, mogu biti

vrlo ozbiljni i prouzročiti glavobolju, mučninu, povraćanje, dehidraciju, nesvijest, komu ili čak smrt.

Tri jednostavne mjere

za izbjegavanje hipoglikemije ili hiperglikemije su:

Uvijek imajte rezervne štrcaljke i rezervnu bočicu Humulina.

Uvijek sa sobom nosite nešto što će ukazati na to da bolujete od šećerne bolesti.

Uvijek sa sobom nosite šećer.

C. Bolest

Ako ste bolesni, osobito ako Vam je mučno ili povraćate, količina inzulina koja Vam je potrebna može

se promijeniti.

Čak i kad ne jedete normalno, Vi ipak trebate inzulin.

Prekontrolirajte Vaš urin i

krv, slijedite svoja „pravila u bolesti“ i obavijestite medicinsku sestru koja skrbi o Vašoj šećernoj

bolesti ili liječnika.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava na:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Odsjek za farmakovigilanciju

Roberta Frangeša Mihanovića 9

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Fax: + 385 (0)1 4884 119

Website: www.halmed.hr

e-mail: nuspojave@halmed.hr

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. KAKO ČUVATI HUMULIN N, M3 i R

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Prije prve primjene čuvajte Humulin u hladnjaku (2°C - 8°C).

Nemojte ga zamrzavati.

Brizgalicu i

uložak koji koristite čuvajte na sobnoj temperaturi (ispod 30°C) do najviše 28 dana. Brizgalicu i

uložak koji koristite ne čuvajte u hladnjaku. Ne stavljajte ih u blizinu izvora topline ili na sunce.

Humulin se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti otisnutog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Humulin N i M3 se ne smije upotrijebiti ukoliko su prisutne grudice ili ukoliko se pojave bijele čestice

koje se lijepe na dno ili stranice uloška pa izgleda kao da je smrznut.

Humulin R se ne smije upotrijebiti ukoliko je obojen ili sadrži krute čestice. Koristite ga

samo

izgleda kao voda.

Provjerite uložak svaki put prije nego si date injekciju.

H A L M E D

31 - 12 - 2014

O D O B R E N O

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. SADRŽAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE

Što Humulin N, M3 i R sadrži

Djelatna tvar

je ljudski inzulin. Ljudski inzulin se proizvodi u laboratoriju rekombinantnom DNK

tehnologijom. Njegov sastav i građa odgovaraju prirodnom hormonu kojeg luči gušterača, prema

tome, drugačiji je od životinjskog inzulina.

Ljudski inzulin u Humulinu N je u suspenziji s protaminsulfatom.

Humulin M3 je pripremljena suspenzija koja sadrži 30 % inzulina otopljenog u vodi i 70 % inzulina s

protaminsulfatom.

Drugi sastojci su:

Humulin N i M3

: protaminsulfat, metakrezol, fenol, glicerol, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat,

cinkov oksid i voda za injekcije. Natrijev hidroksid ili kloridna kiselina mogu se koristiti u proizvodnji

za podešavanje kiselosti.

Humulin R

: metakrezol, glicerol i voda za injekcije. Natrijev hidroksid ili kloridna kiselina mogu se

koristiti u proizvodnji za podešavanje kiselosti.

Kako Humulin izgleda i sadržaj pakiranja

Humulin N i M3:

100 IU/ml suspenzija za injekciju je bijela, sterilna suspenzija koja sadrži 100

jedinica inzulina po mililitru (100 IU/ml). Svaki uložak sadrži 300 jedinica (3 mililitra).

Ulošci su dostupni u pakiranju od 5 komada.

Humulin R:

100 IU/ml otopina za injekciju je sterilna, bistra, bezbojna, vodena otopina koja sadrži

100 jedinica inzulina po mililitru (100 IU/ml). Svaki uložak sadrži 300 jedinica (3 mililitra).

Ulošci su dostupni u pakiranju od 5 komada.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

ELI LILLY HRVATSKA d.o.o.

Ulica grada Vukovara 269 G

10000 Zagreb

Proizvođač

Lilly France (S.A.S.)

Rue de Colonel Lilly

Fegersheim, Francuska

Lilly Italia S.p.A.

Via A. Gramsci 731-733

50019 Sesto Fiorentino

Firenca, Italija

Način i mjesto izdavanja lijeka:

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Uputa je zadnji puta odobrena u prosincu 2014

H A L M E D

31 - 12 - 2014

O D O B R E N O