Heptanon

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Heptanon 5 mg tablete
 • Doziranje:
 • 5 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: svaka tableta sadrži 5 mg metadonklorida
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni poseban recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Heptanon 5 mg tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 20 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-279607091-01] Urbroj: 381-12-01/70-16-10

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-279607091
 • Datum autorizacije:
 • 17-03-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Heptanon 5 mg tablete

metadonklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno čitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj lijek je propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi (pogledajte dio 4.).

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Heptanon

i za što se koristi?

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Heptanon?

3. Kako uzimati Heptanon

tablete?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Heptanon

tablete?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Heptanon

i za što se koristi?

Heptanon

tablete sadrže djelatnu tvar metadonklorid koji pripada skupini lijekova koji se koriste za

liječenje ovisnosti.

Heptanon

se koristi u liječenju jake boli (bol kod umirućih bolesnika, bol uzrokovana bolestima jetre i

žučnih vodova, boli nakon operacije i velike ozljede, te bol kod akutnog srčanog infarkta), na koju ne

djeluju ostali lijekovi za ublažavanje boli.

Heptanon

se također koristi za liječenje ovisnosti (sprječavanje apstinencijskog sindroma u ovisnika) o

narkoticima (heroin i drugi narkotici).

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Heptanon?

Nemojte uzimati Heptanon

ako

ste alergični na metadonklorid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6)

imate poteškoća s disanjem

imate astmatski napadaj. Morate pričekati da napadaj prođe u potpunosti i čekati dok se potpuno ne

oporavite

uzimate ili ste prije manje od dva tjedna prestali uzimati lijekove koji se nazivaju inhibitori

monoaminooksidaze (MAO inhibitori) a koriste se za liječenje depresije

ste uzimali bilo koje lijekove sa sedativnim učinkom

ste ovisni o drugim lijekovima

ste pred porod ili tijekom trudnoće, to može imati ozbiljne posljedice na Vaše dijete.

Heptanon

se ne koristi za liječenje u djece.

H A L M E D

17-03-2016

O D O B R E N O

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Heptanon.

Posebno budite oprezni ako:

imate problema s jetrom i bubrezima

imate epilepsiju

konzumirate alkohol

imate ozljedu glave

imate hipotireozu (smanjenu funkciju štitnjače)

imate problema s adrenalnim žlijezdama (žlijezde smještene iznad bubrega)

imate problema s prostatom

imate nizak krvni tlak

ste u šoku

imate mijasteniju gravis (bolest mišića koja uzrokuje njihovu slabost)

imate problema s crijevima

imate problema sa srčanim ritmom (brzinom otkucaja u minuti)

imate srčanu bolest

imate niske vrijednosti natrija i kalija u krvi

ste teško bolesni ili ste starija osoba, možete biti osjetljiviji na ovaj lijek

planirate napraviti test na trudnoću, uzimanje metadona može dati lažne rezultate.

Drugi lijekovi i Heptanon

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ako ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Heptanon

može stupiti u neželjeno međudjelovanje sa sljedećim lijekovima:

inhibitori monoaminooksidaze (MAO inhibitori – lijekovi koji se koriste u liječenju depresije)

ostali lijekovi koji se koriste u liječenju depresije

lijekovi koji imaju sedacijski učinak (kao što su sedativi, hipnotici, anestetici)

lijekovi koji se koriste u liječenju ovisnosti (naltrekson, buprenorfin)

antagonisti (lijekovi koji smanjuju nastajanje želučane kiseline – npr. cimetidin)

rifampicin (lijek koji se koristi u liječenju tuberkuloze)

lijekovi koji se koriste u liječenju epilepsije (npr. fenitoin, karbamazepin, fenobarbital, primidon)

lijekovi koji zakiseljavaju urin (askorbatna kiselina – vitamin C)

opioidni analgetici – lijekovi koji se koriste u liječenju jake boli (kodein, pentazocin)

lijekovi koji blokiraju djelovanje opioida ili imaju suprotni učinak (nalokson)

lijekovi koji se koriste u liječenju HIV infekcije (npr. nevirapin)

ciprofloksacin (antibiotik – lijek koji se koristi u liječenju bakterijskih infekcija)

alkohol, sok od grejpa

lijekovi koji se koriste u liječenju srčanih bolesti (npr. verapamil)

lijekovi koji mogu promijeniti ravnotežu elektrolita (lijekovi za izmokravanje)

lijekovi protiv gljivičnih infekcija kao što su flukonazol, itrakonazol i ketokonazol.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Heptanon se ne preporučuje primjenjivati za vrijeme trudnoće i dojenja.

Heptanon se ne smije primjenjivati neposredno prije ili tijekom poroda zbog rizika od zatajenja disanja u

novorođenčeta.

Upravljanje vozilima i strojevima

Heptanon snažno utječe na sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima.

H A L M E D

17-03-2016

O D O B R E N O

Vrijeme potrebno za ponovno vraćanje ovih sposobnosti je strogo ovisno o svakom bolesniku i ponovno

upravljati vozilom ili rukovati strojevima možete jedino uz suglasnost svog liječnika.

Heptanon s hranom i alkoholom

Ne smijete piti alkohol dok uzimate Heptanon, a također morate izbjegavati sok od grejpa jer to može

povećati mogućnost nuspojava.

Važne informacije o nekim sastojcima Heptanon tableta

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj

lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom. Ovaj lijek sadrži laktozu i saharozu, o tome treba voditi računa

u bolesnika koji imaju šećernu bolest. Može štetiti zubima.

3. Kako uzimati Heptanon

tablete?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Vaš liječnik će odrediti koju dozu

Heptanon

tableta ćete uzimati i koliko često. Pridržavajte se uputa svog

liječnika i uzimajte ovaj lijek točno onako kako Vam je propisao.

Tablete trebate progutati cijele s malo tekućine.

Visinu doze i učestalost doziranja liječnik prilagođuje svakom bolesniku zasebno.

Doza za ublažavanje boli može iznositi 2,5 do 10 mg svakih 4 do 12 sati, ovisno o jačini boli, visini doze i

započinje li se lijek primjenjivati ili se duže vrijeme primjenjuje. U liječenju jake boli bilo kojeg uzroka

uobičajena je doza 5 mg do 10 mg (1 do 2 tablete) svakih 6 do 8 sati, ovisno o jačini boli i preporuci

liječnika.

U liječenju ovisnosti o heroinu i ostalim drogama na bazi morfija (kontrola apstinencijskog sindroma)

uobičajena doza je ukupno 20 mg do 40 mg (4 do 8 tableta) dnevno.

Primijenjene doze se postupno smanjuju.

Ako imate oštećenje jetre ili bubrega, prije uzimanja ovog lijeka obavezno se savjetujte s liječnikom jer

ćete trebati manju dnevnu dozu.

Starije osobe

Ako ste stariji i lošeg zdravlja, te ako imate problema s dišnim sustavom možete biti osjetljiviji na učinke

lijeka Heptanon, te zbog moguće opasnosti od depresije disanja postoji mogućnost primjene niže doze.

Primjena u djece

Heptanon se ne preporučuje za liječenje djece mlađe od 16 godina.

Ako uzmete više Heptanon

tableta nego što ste trebali

Ako greškom uzmete preveliku dozu Heptanon

tableta, o tome odmah obavijestite svog liječnika.

Ako ste zaboravili uzeti Heptanon

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

zaboravili

uzeti

Heptanon

tablete,

uzmite

što

prije

onda

nastavite

korištenje

prema

uobičajenom rasporedu.

H A L M E D

17-03-2016

O D O B R E N O

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Učestalost niže navedenih nuspojava nije poznata odnosno učestalost se ne može utvrditi na temelju

dostupnih podataka:

zbunjenost, promjene raspoloženja (uključujući euforiju), halucinacije, nemir, smanjeni spolni

nagon, navikavanje i ovisnost

glavobolja, pospanost, povišenje tlaka unutar lubanjske šupljine, grčevi mišića

suženje zjenice, suhoća oka

vrtoglavica

usporeni srčani ritam, osjećaj lupanja srca, poremećaji provođenja u srcu

pad krvnog tlaka kod ustajanja, crvenilo lica

oslabljeno disanje posebno pri višim dozama, suhoća nosa

mučnina i povraćanje mogu se pojaviti posebno na početku liječenja, zatvor, suha usta

suženje žučnih vodova zabilježen je u rjeđim slučajevima

osip, svrbež, koprivnjača, znojenje

rjeđe su primijećeni otežano mokrenje, smanjeno mokrenje, suženje uretera

sniženje tjelesne temperature.

Dugotrajno liječenje metadonom može prouzrokovati povećane razine hormona prolaktina. Zabilježeno je

da je produljeno uzimanje metadona u muškaraca povezano s pojavom ginekomastije (povećanih dojki) i

smanjene plodnosti.

Djeca i adolescenti:

Mogu se pojaviti konvulzije (grčevi mišića) posebno u novorođenčadi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku

moguću

nuspojavu

koja

nije

navedena

ovoj

uputi.

Nuspojave

možete

prijaviti

izravno

putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Heptanon

tablete?

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Heptanon

tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

H A L M E D

17-03-2016

O D O B R E N O

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što sadrže Heptanon

tablete

Djelatna tvar je metadonklorid.

Svaka tableta sadrži 5 mg metadoklorida.

Pomoćne tvari su: saharoza, laktoza hidrat, kukuruzni škrob, želatina, talk, magnezijev stearat.

Kako

Heptanon tablete izgledaju i sadržaj pakiranja

Okrugla, bijela tableta sa slovom P na jednoj strani tablete.

Heptanon 5 mg tablete dostupne su u pakiranju od 20 tableta u blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

Proizvođač lijeka:

PLIVA Hrvatska d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji put revidirana u ožujku 2016.

H A L M E D

17-03-2016

O D O B R E N O