Heparin

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Heparin Pliva 250 IU/g gel
 • Doziranje:
 • 250 IU/g
 • Farmaceutski oblik:
 • gel
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 g gela sadrži 250 IU heparinnatrija
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni neponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Heparin Pliva 250 IU/g gel
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 30 g gela u tubi, u kutiji [HR-H-082667057-01] Urbroj: 381-12-01/70-16-06

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-082667057
 • Datum autorizacije:
 • 31-03-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Heparin Pliva 250 IU/g gel

heparinnatrij

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.

Što je Heparin Pliva gel i za što se koristi?

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Heparin Pliva gel?

3. Kako uzimati Heparin Pliva gel

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati Heparin Pliva gel

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Heparin Pliva gel i za što se koristi

Djelatna tvar Heparin Pliva gela je heparinnatrij.

Heparin Pliva gel pripada skupini lijekova koji se nazivaju vazoprotektivi i koriste se u liječenju

površinskog tromboflebitisa (začepljenje i upala površinske vene)

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Heparin Pliva gel

Nemojte uzimati Heparin Pliva gel

ako ste alergični na djelatnu tvar ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

ako imate ranu na koži u području donjeg dijela potkoljenice (ulkus kruris).

ako imate otvorene rane

kod krvarenja oboljelih kožnih površina

u slučaju inficiranih rana

ako imate stanje koje se zove alergijska trombocitopenija (sniženje broja krvnih pločica kao

posljedica reakcije preosjetljivosti)

Heparin Pliva gel se ne smije nanositi na sluznice, otvorene rane i upaljene dijelove kože.

Istovremeno s Heparin Pliva gelom ne smiju se primjenjivati ostali topikalni pripravci.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Heparin Pliva gel.

Zbog veće propusnosti kože Heparin Pliva gel se nesmije primjenjivati u novorođenčadi i dojenčadi.

Drugi lijekovi i Heparin Pliva gel

Tijekom liječenja Heparin Pliva gelom nije dozvoljena primjena ostalih lokalnih pripravaka na istom

mjestu na koži.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

- Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi

bolesti jednaki Vašima

- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti lječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku

moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

H A L M E D

31-03-2016

O D O B R E N O

Iako nema podataka o štetnim učincima na majku i dijete, Heparin Pliva gel se u trudnica (posebno

tijekom trećeg tromjesečja) i dojilja primjenjuje samo ako je neophodno i po preporuci liječnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ne očekuje se utjecaj Heparin Pliva gela na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Heparin Pliva gel sadrži pomoćnu tvar propilenglikol

Heparin Pliva gel sadrži pomoćnu tvar propilenglikol koji može uzrokovati iritaciju kože.

3. Kako uzimati Heparin Pliva gel

Heparin Pliva gel se nanosi na oboljelo mjesto u tankom sloju 2-4 puta na dan.

Trajanje liječenja ovisi o indikaciji, najčešće 15 dana, a u kroničnim slučajevima i dulje ali samo nakon

pregleda i preporuke liječnika.

Način pimjene

Heparin Pliva gel namijenjen je samo za primjenu na kožu. Gel se nanosi na oboljelo mjesto u tankom

sloju uz blago utrljavanje.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili

ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Pri pravilnoj uporabi gel se dobro podnosi.

Pri primjeni ovog lijeka primijećene su sljedeće nuspojave

Nepoznato

(učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

Reakcije preosjetljivosti

U izoliranim slučajevima su također opisane reakcije poput crvenila kože i svrbeža koje nestaju nakon

prestanka primjene gela.

Opisana je pojava osipa i upale krvnih žila kod osoba koje boluju od policitemije vere (prekomjerno

stvaranje eritrocita), nakon primjene heparin gela.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku

moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Heparin Pliva gel?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Heparin Pliva gel sadrži

- Djelatna tvar je heparinnatrij, 1 g gela sadrži 250 IU heparinnatrija.

- Pomoćne tvari su: karbomer, propilenglikol, trolamin, cetalkonijev klorid, gliceriloleat etanol (96

postotni), pročišćena voda.

Kako Heparin Pliva gel izgleda i sadržaj pakiranja

Heparin Pliva gel je bezbojni do svijetlo žuti, bistri do blago opalescentni gel.

H A L M E D

31-03-2016

O D O B R E N O

Lijek je dostupan u pakiranju od 30 g gela u aluminijskoj tubi, u kutiji

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25,

10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u ožujku 2016

H A L M E D

31-03-2016

O D O B R E N O

Nema sigurnosnih upozorenja,vezanih za taj proizvod.

19-9-2018

#FDA issues final guidance with recommendations for labeling and safety testing of #heparin containing medical devices and device-led combination products to help reduce the risk of patient injury. To read the guidance, click here: https://go.usa.gov/x

#FDA issues final guidance with recommendations for labeling and safety testing of #heparin containing medical devices and device-led combination products to help reduce the risk of patient injury. To read the guidance, click here: https://go.usa.gov/x

#FDA issues final guidance with recommendations for labeling and safety testing of #heparin containing medical devices and device-led combination products to help reduce the risk of patient injury. To read the guidance, click here: https://go.usa.gov/xP2VB  #MedicalDevice pic.twitter.com/hsdX5ylKPu

FDA - U.S. Food and Drug Administration