Heparin

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Heparin MS Pliva 250 IU/g + 15 mg/g + 1,5 mg/g krema
 • Doziranje:
 • 250 IU/g + 15 mg/g + 1,5 mg/g
 • Farmaceutski oblik:
 • krema
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 g kreme sadrži 250 IU heparinnatrija, 15 mg salicilatne kiseline i 1,5 mg metilsalicilata
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni neponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Heparin MS Pliva 250 IU/g + 15 mg/g + 1,5 mg/g krema
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 30 g kreme u tubi, u kutiji [HR-H-674296657-01] Urbroj: 381-12-01/70-16-11

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-674296657
 • Datum autorizacije:
 • 31-03-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Heparin MS Pliva 250 IU/g + 15 mg/g + 1,5 mg/g krema

heparinnatrij, salicilatna kiselina, metilsalicilat

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Heparin MS Pliva krema i za što se koristi?

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Heparin MS Pliva kremu?

3. Kako uzimati Heparin MS Pliva kremu?

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati Heparin MS Pliva kremu?

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Heparin MS Pliva krema i za što se koristi?

Djelatne tvari Heparin MS Pliva kreme su heparin, salicilatna kiselina i metilsalicilat.

Krema pripada skupini lijekova koji se nazivaju vazoprotektivi i koriste se u liječenju površinskog

tromboflebitisa (začepljenje i upala površinske vene).

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Heparin MS Pliva kremu?

Nemojte uzimati Heparin MS Pliva kremu

ako ste alergični na djelatnu tvar ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

ako imate ranu na koži u području donjeg dijela potkoljenice (ulkus)

ako imate otvorene rane

kod krvarenja oboljelih kožnih površina

u slučaju infekcije kože

ako imate ili ste imali stanje koje se zove alergijska trombocitopenija tipa II na heparin (sniženje

broja krvnih pločica kao posljedica reakcije preosjetljivosti na heparin)

krema se ne smije primjenjivati kod djece mlađe od 3 godine

krema se ne smije nanositi na sluznice.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Heparin MS Pliva kremu.

Istovremeno s Heparin MS Pliva kremom ne smiju se na isto mjesto na kožu nanositi drugi pripravci

(lijekovi, kozmetički proizvodi).

Djeca

Zbog veće propusnosti kože Heparin MS Pliva krema se ne smije primjenjivati u novorođenčadi i

dojenčadi zbog rizika od pojave Reyevog sindroma, a primjenu kod djece mlađe od 12 godina

potrebno je izbjegavati.

Kod djece mlađe od 16 godina, lokalni pripravci za kožu koji sadrže salicilatnu kiselinu (jedna od

djelatnih tvari Heparin MS Pliva kreme) ne smiju se primjenjivati na veće površine tijela, primjenjivati

u duljem vremenskom periodu ili ispod okluzivnih zavoja.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

- Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

H A L M E D

31-03-2016

O D O B R E N O

Drugi lijekovi i Heparin MS Pliva krema

Tijekom liječenja Heparin MS Pliva kremom nije dozvoljena primjena ostalih lokalnih pripravaka na

istom mjestu na koži.

Salicilate (pojedine od djelatnih tvari Heparin MS Pliva kreme) treba s oprezom primjenjivati lokalno

na koži kod bolesnika koji su na terapiji varfarinom (lijek za sprječavanje zgrušavanja krvi -

antikoagulans), a osobito treba izbjegavati prekomjernu primjenu zbog moguće pojave potencijalno

opasnih interakcija koje mogu dovesti do povećanja antikoagulacijskog učinka varfarina.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Iako nema podataka o štetnim učincima na majku i dijete, Heparin MS Pliva krema se u trudnica

(posebno tijekom trećeg tromjesečja) i dojilja primjenjuje samo ako je neophodno i po preporuci

liječnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ne očekuje se utjecaj Heparin MS Pliva kreme na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa

strojevima.

Heparin MS Pliva krema sadrži pomoćne tvari

Heparin MS Pliva krema sadrži pomoćnu tvar natrijev benzoat koja može blago nadražiti kožu, oči i

sluznice. Sadrži i pomoćne tvari cetilni i stearilni alkohol te lanolin koji mogu uzrokovati lokalne

kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

3. Kako uzimati Heparin MS Pliva kremu?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Heparin MS Pliva krema se nanosi na oboljelo mjesto u tankom sloju 2 do 4 puta na dan.

Trajanje liječenja ovisi o težini simptoma, a najdulje do 2 tjedna. U kroničnim slučajevima moguće je

dulje, ali samo nakon pregleda i preporuke liječnika.

Način primjene:

Heparin MS Pliva krema je namijenjena samo za primjenu na kožu. Krema se nanosi na oboljelo

mjesto u tankom sloju, uz blago utrljavanje.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku

ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Pri pravilnoj uporabi krema se dobro podnosi.

Pri primjeni ovog lijeka primijećene su sljedeće nuspojave i učestalost:

Nepoznato

(učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

Reakcije preosjetljivosti.

Alergijske reakcije na heparin vrlo su rijetke nakon primjene na kožu. U pojedinim slučajevima mogu

se pojaviti reakcije preosjetljivosti kao što su crvenilo kože ili svrbež. Takve reakcije se obično brzo

povlače nakon prestanka primjene lijeka.

H A L M E D

31-03-2016

O D O B R E N O

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Heparin MS Pliva kremu

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Heparin MS Pliva krema sadrži

Djelatne tvari su:

heparinnatrij, salicilatna kiselina i metilsalicilat.

1 g kreme sadrži 250 IU heparinnatrija, 15 mg salicilatne kiseline i 1,5 mg metilsalicilata.

Pomoćne tvari su:

ulje timijana, ulje eukaliptusa, izopropilmiristat, cetilni i stearilni alkohol, bijeli vazelin, lanolin,

natrijev benzoat (E211), bezvodna citratna kiselina (E330), natrijev hidrogenfosfat dodekahidrat

(E339), pročišćena voda.

Kako Heparin MS Pliva krema izgleda i sadržaj pakiranja

Heparin MS Pliva krema je bijela, homogena krema.

Lijek je dostupan u pakiranju od

30 g kreme u aluminijskoj tubi, u kutiji.

Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u ožujku 2016

H A L M E D

31-03-2016

O D O B R E N O