Glukoza

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Glukoza HZTM 5% otopina za infuziju
 • Doziranje:
 • 50 mg/ml
 • Farmaceutski oblik:
 • otopina za infuziju
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 ml otopine sadržava 50 mg glukoze (u obliku glukoza hidrata)
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ograničeni recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Glukoza HZTM 5% otopina za infuziju
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 20 boca sa 100 ml otopine, u kutiji [HR-H-686695433-01]; 10 boca s 250 ml otopine, u kutiji [HR-H-686695433-02]; 10 boca s 500 ml otopine, u kutiji [HR-H-686695433-03] Urbroj: 381-12-01/30-17-17

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-686695433
 • Datum autorizacije:
 • 31-05-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Glukoza HZTM 5% otopina za infuziju

glukoza

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ljekarnika ili

medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Glukoza HZTM 5% otopina za infuziju i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Glukoza HZTM 5% otopinu za infuziju?

Kako primjenjivati Glukoza HZTM 5% otopinu za infuziju?

Moguće nuspojave

5. Kako čuvati Glukoza HZTM 5% otopinu za infuziju?

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Glukoza HZTM 5% otopina za infuziju i za što se koristi?

Glukoza HZTM 5% otopina za infuziju sadrži otopinu glukoze u vodi za injekcije.

Glukoza je djelatna tvar koja je sastavni dio tjelesnih tekućina. Kako u slučaju nedostatka glukoze i

vode važni životni procesi mogu biti ugroženi, koristi se kao najbrži izvor energije i tekućine kada

uzimanje hrane nije moguće ili je ograničeno.

Glukoza HZTM 5% se koristi:

za nadoknadu tekućine i šećera (ugljikohidrata),

kao prijenosno sredstvo za primjenu ili razrjeđivanje lijekova koji se primjenjuju u venu.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Glukoza HZTM 5% otopinu za infuziju?

Ne smije Vam se primijeniti Glukoza HZTM 5% ukoliko imate:

šećernu bolest koja nije odgovarajuće liječena, zbog čega imate razinu šećera u krvi iznad

normalnih vrijednosti (nekompenzirani dijabetes),

stanje nepodnošenja glukoze su primjerice:

stanje

kada

tjelesni

metabolizam

radi

pravilno,

primjerice

zbog

teške

bolesti

(metabolički stres),

hiperosmolarna koma (nesvjestica); ovakva vrsta kome može se pojaviti ako bolujete od

šećerne bolesti i ne uzimate dovoljnu dozu lijeka,

kada je količina šećera u krvi viša od normalne (hiperglikemija),

kada je razina laktata u krvi viša od normalne (hiperlaktatemija),

ako ste osjetljivi (preosjetljivi) na glukozu; ovo se može dogoditi u bolesnika koji su

alergični na kukuruz.

Ako se u Vašu otopinu za infuziju dodaje neki drugi lijek, uvijek pročitajte uputu o lijeku i za taj lijek.

Na taj način ćete provjeriti smijete li taj lijek koristiti.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije primjene Glukoze HZTM 5% ako

bolujete od:

H A L M E D

31 - 05 - 2017

O D O B R E N O

srčane bolesti (zatajenja srca),

plućne bolesti (zatajenje disanja),

slabe funkcije bubrega,

smanjenog stvaranja mokraće (oligurija ili anurija),

prekomjerne vode u tijelu (intoksikacija vodom),

niske razine natrija u krvi (hiponatrijemija),

ozljede glave unutar posljednjih 24 sata,

visokog tlaka unutar lubanje (intrakranijalna hipertenzija),

moždanog udara zbog ugruška u krvnoj žili u mozgu (ishemijski moždani udar),

alergije na kukuruz (Glukoza HZTM 5% sadrži glukozu dobivenu iz kukuruza).

Prilikom davanja infuzije ovoga lijeka, liječnik će uzeti uzorke krvi i mokraće za praćenje:

količine elektrolita kao što je kalij u Vašoj krvi (odnosno elektrolita plazme),

količine šećera (glukoze),

količine tekućine u Vašem tijelu (ravnotežu tekućine),

kiselosti krvi i mokraće (promjene u acido-baznoj ravnoteži).

Budući da Glukoza HZTM 5% sadrži šećer (glukozu), ona može povisiti razinu šećera u krvi (odnosno

dovesti do hiperglikemije). Ako se to dogodi, Vaš liječnik može napraviti sljedeće:

prilagoditi brzinu infuzije,

primijeniti Vam inzulin kako bi se smanjile razine šećera u krvi,

prema potrebi, dodatno Vam primijeniti kalij.

To je osobito važno:

ako bolujete od šećerne bolesti,

ako Vaši bubrezi ne rade dobro,

ako ste nedavno imali moždani udar (akutni ishemijski moždani udar); visoke razine šećera u

krvi mogu pogoršati učinke moždanog udara te mogu negativno utjecati na oporavak od udara,

ako imate poremećaje metabolizma zbog gladovanja ili dijete koja ne omogućuje dovoljan

unos neophodnih nutrijenata (pothranjenost),

ako imate nisku razinu tiamina (vitamin B1) u Vašem tijelu; to se može dogoditi ako patite od

kroničnog alkoholizma.

Glukoza HZTM 5% ne smije se davati istodobno s transfuzijom krvi, niti kroz isti set za transfuziju

krvi zbog opasnosti od oštećenja i međusobnog sljepljivanja crvenih krvnih stanica.

Vaš liječnik će uzeti u obzir ako dobivate parenteralnu prehranu (hrana koja se daje infuzijom u venu).

Tijekom dugotrajnog liječenja Glukozom HZTM 5% možda će Vam se trebati primijeniti dodatna

prehrana.

Djeca

Glukoza HZTM 5% se mora primijeniti s posebnim oprezom kod djece. Glukozu HZTM 5% djeci

smiju primjenjivati samo liječnik ili medicinska sestra. Odluku o potrebnoj količini mora donijeti

liječnik koji je specijaliziran u liječenju djece, a to će ovisiti o dobi djeteta, tjelesnoj težini i stanju.

Ako se Glukoza HZTM 5% koristi za primjenu ili razrjeđivanje drugog lijeka ili ako se drugi lijekovi

primjenjuju istodobno, to također može utjecati na dozu.

Kada se ova infuzija primjenjuje djeci, liječnik će uzeti uzorke krv i mokraće kako bi pratio: količinu

elektrolita kao što je kalij u krvi (elektroliti u plazmi).

H A L M E D

31 - 05 - 2017

O D O B R E N O

Novorođenčad

Obzirom da su novorođenčad, a naročito nedonoščad i novorođenčad niske porođajne težine posebno

ugrožena od previsoke ili preniske količine šećera u krvi (hipoglikemija ili hiperglikemija), potreban je

stalni

nadzor

tijekom

intravenske

primjene

otopina

koje

sadrže

glukozu

kako

osigurala

odgovarajuća kontrola razine šećera u svrhu izbjegavanja mogućih dugotrajnih nuspojava.

Niska koncentracija šećera u krvi kod novorođenčadi može izazvati dugotrajne napadaje, komu i

oštećenje mozga. Visoka koncentracija šećera u krvi može biti povezana s krvarenjem u mozgu,

gljivičnom

bakterijskom

infekcijom,

oštećenjem

(prematurna

retinopatija),

infekcijama

probavnom

sustavu

(nekrotizirajući

enterokolitis),

plućnim

problemima

(bronhopulmonarna

displazija), produženim liječenjem u bolnici i smrti.

Prilikom primjene novorođenom djetetu, boca s otopinom može biti spojena na infuzijsku pumpu koja

omogućava da se u točno određenom vremenskom razdoblju primijeni točna količina otopine koja je

potrebna. Vaš liječnik ili medicinska sestra će nadzirati infuzijsku pumpu kako bi se osigurala sigurna

primjena.

Djeca (uključujući novorođenčad i stariju djecu) koja primaju Glukozu HZTM 5% su pod većim

rizikom od razvoja niske razine natrija u krvi (hipoosmotska hiponatrijemija) i poremećaja koji

zahvaća mozak zbog niskih razina natrija u plazmi (hiponatrijemijska encefalopatija).

Drugi lijekovi i Glukoza HZTM 5%

Obavijestite Vašeg liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako trenutno uzimate ili ste nedavno

uzeli bilo koji drugi lijek, uključujući i lijekove koji se daju bez recepta.

Glukoza

HZTM

primjeni

zajedno

drugim

lijekovima,

može

doći

njihovog

međusobnog

utjecaja.

Nemojte

primjenjivati

Glukozu

HZTM

određenim

hormonima

(kateholamini) uključujući adrenalin ili steroide jer oni mogu povisiti razinu šećera u Vašoj krvi.

Glukoza HZTM 5% s hranom i pićem

Upitajte Vašeg liječnika što smijete jesti ili piti.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili medicinskoj sestri za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Otopina glukoze može se koristiti tijekom trudnoće. Međutim, potreban je oprez kada se otopina

glukoze koristi tijekom rađanja djeteta ili poroda.

Plodnost

Nema dovoljno podataka o učinku glukoze na plodnost. Međutim, nije za očekivati učinak na

plodnost.

Dojenje

Nema dovoljno podataka o primjeni otopine glukoze tijekom dojenja. Međutim, učinak na dojenje se

ne očekuje. Glukoza se smije primjenjivati tijekom dojenja.

Ipak, ako treba dodati drugi lijek u Vašu otopinu za infuziju tijekom trudnoće ili dojenja, morate:

savjetovati se sa svojim liječnikom

pročitati uputu o lijeku za lijek kojeg treba dodati.

H A L M E D

31 - 05 - 2017

O D O B R E N O

Upravljanje vozilima i strojevima

Pitajte

svog

liječnika,

ljekarnika

medicinsku

sestru

savjet

prije

upravljanja

vozilima

strojevima.

3. Kako primjenjivati Glukoza HZTM 5% otopinu za infuziju?

Glukozu HZTM 5% će Vam u venu primijeniti liječnik ili medicinska sestra. Vaš će liječnik odlučiti

koju količinu lijeka ćete primiti i koliko dugo ćete primati lijek. Količina ovisi o nedostatku glukoze i

količini vode, Vašoj dobi i tjelesnoj težini, Vašem kliničkom stanju te o lijeku koji se primjenjuje

otapanjem ili razrjeđivanjem u Glukozi HZTM 5%.

Ukoliko se Glukoza HZTM 5% koristi za davanje drugih lijekova, liječnik će odlučiti o količini i

vremenu kako dugo ćete primati lijek. Ne smijete primiti Glukozu HZTM 5% ako u otopini ima

vidljivih čestica ili ako je pakiranje na bilo koji način oštećeno. Lijek se mora upotrijebiti odmah

nakon otvaranja/probadanja čepa.

Glukoza HZTM 5% se obično primjenjuje kroz plastičnu cjevčicu utaknutu u iglu u veni. Najčešće se

za davanje infuzije koristi vena na Vašoj ruci. Međutim, Vaš liječnik može koristiti neku drugu

metodu kako bi Vam dao lijek.

Glukoza HZTM 5% se daje polagano kako bi se izbjeglo prekomjerno stvaranje mokraće (osmotska

diureza).

Ako ste primili više Glukoze HZTM 5% nego što ste trebali

Ukoliko ste primili previše Glukoze HZTM 5% (prekomjerna infuzija) ili ako ste je prebrzo primili, to

može uzrokovati sljedeće simptome:

nakupljanje

tekućine

tkivima

uzrokujući

oticanje

(edem)

intoksikacija

vodom

količinama,

natrija manjima od normalnih vrijednosti u krvi (hiponatrijemija),

stvaranje veće količine mokraće od uobičajene (osmotska diureza),

krv postaje previše koncentrirana (hiperosmolarnost),

gubitak vode iz tijela (dehidracija),

visoka razina šećera u krvi (hiperglikemija),

pojava šećera u mokraći (hiperglukozurija).

Ako Vam se pojavi bilo koji od ovih simptoma, morate obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku

sestru. Prekinuti će Vam se daljnja primjena otopine za infuziju, primijeniti inzulin i ukoliko liječnik

procijeni pružit će Vam se odgovarajuće simptomatsko liječenje.

Ako su dodani lijekovi u Glukozu HZTM 5% prije pojave prekomjerne infuzije, taj lijek također može

izazvati simptome. Trebate pročitati uputu o lijeku za lijek koji je dodan kako biste saznali moguće

simptome.

Prekid primanja Glukoze HZTM 5%

Vaš liječnik će odlučiti kada će Vam se prestati primjenjivati Glukoza HZTM 5%.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom Glukoze HZTM 5%, obratite se Vašem liječniku,

ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Nuspojave uzrokovane primjenom Glukoze 5% HZTM uključuju:

reakcije preosjetljivosti, uključujući ozbiljne alergijske reakcije koje su poznate kao

anafilaksija (može se javiti u bolesnika alergičnih na kukuruz)

promjene u količini elektrolita (poremećaji elektrolita) u krvi uključujući

nisku razinu kalija u krvi (hipokalijemija)

nisku razinu magnezija u krvi (hipomagnezemija)

H A L M E D

31 - 05 - 2017

O D O B R E N O

nisku razinu fosfata u krvi (hipofosfatemija)

količine šećera u krvi više od normalne (hiperglikemija)

gubitak vode iz tijela (dehidracija)

prekomjerna tekućina u krvnim žilama (hipervolemija)

osip na koži

prekomjerno mokrenje (poliurija)

reakcije zbog načina primjene:

reakcije na mjestu primjene infuzije:

stvaranje krvnog ugruška (venska tromboza) na mjestu primjene infuzije, što uzrokuje bol,

oticanje i crvenilo u području ugruška

iritacija vene u koju se primjenjuje otopina za infuziju. To može izazvati crvenilo, bol ili

pečenje i oticanje uzduž vene u koju se primjenjuje otopina za infuziju.

istjecanje otopine za infuziju u tkivo oko vene (ekstravazacija). To može oštetiti tkivo i

uzrokovati nastanak ožiljka.

lokalna bol ili reakcija (crvenilo ili oticanje na mjestu primjene infuzije)

vrućica (pireksija)

zimica

Osim ovih nuspojava mogu Vam se pojaviti i nuspojave povezane s lijekovima koji su dodani u

Glukozu HZTM 5%. Molimo Vas pročitajte upute i ostalih lijekova koje primate, kako biste saznali

moguće simptome.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ljekarnika ili medicinsku

sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete

prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Glukoza HZTM 5% otopinu za infuziju?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja. Ne zamrzavati.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek je potrebno primijeniti odmah nakon probadanja/otvaranja.

Ovaj lijek se ne smije primijeniti ako otopina nije bistra i bezbojna, ukoliko sadrži čestice ili se nalazi u

oštećenom pakiranju.

Za jednokratnu uporabu. Bocu s neiskorištenom otopinom treba baciti.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Glukoza HZTM 5% sadrži?

Djelatna tvar je: glukoza.

1 ml otopine sadržava 50 mg glukoze (u obliku glukoza hidrata).

Glukoza HZTM 5% je sterilna otopina za infuziju koja u 1000 ml sadržava 50 g glukoze (u obliku

glukoza hidrata) odnosno 278 mmola glukoze.

Pomoćne tvari su:

Staklena boca 100 ml: voda za injekcije.

Staklena boca 250 ml, 500 ml: kloridna kiselina (za podešavanje pH), voda za injekcije.

Kako Glukoza HZTM 5% izgleda i sadržaj pakiranja?

Glukoza HZTM 5% je bistra, bezbojna otopina za infuziju bez vidljivih čestica.

H A L M E D

31 - 05 - 2017

O D O B R E N O

Veličina pakiranja:

100 ml Glukoza HZTM 5% otopine za infuziju u staklenoj boci s gumenim čepom i aluminijskom

kapicom s plastičnim poklopcem, 20 boca u kutiji.

250 ml Glukoza HZTM 5% otopine za infuziju u staklenoj boci s gumenim čepom i aluminijskom

kapicom s plastičnim poklopcem, 10 boca u kutiji.

500 ml Glukoza HZTM 5% otopine za infuziju u staklenoj boci s gumenim čepom i aluminijskom

kapicom s plastičnim poklopcem, 10 boca u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

<logo nositelja odobrenja>

HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

Petrova 3, 10000 Zagreb

Tel: +385-1-4600-333

Fax: +385-1-4633-286

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji puta revidirana u svibnju 2017.

Glukoza HZTM 5% otopina za infuziju

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima:

Prije primjene vizualno pregledati otopinu u boci. Otopina koja nije bistra i bezbojna, koja sadrži

čestice ili se nalazi u oštećenom pakiranju ne smije se koristiti.

Otopina za infuziju se mora upotrijebiti odmah nakon otvaranja/probadanja čepa.

Energetska vrijednost: oko 840 kJ/l (oko 200 kcal/l)

Teorijska osmolarnost: oko 278 mOsm/l

Glukoza HZTM 5% daje se intravenskom infuzijom u perifernu ili centralnu venu.

Kada se Glukoza HZTM 5% koristi za razrjeđivanje i primjenu drugih lijekova putem intravenske

infuzije, volumen otopine koji će se primijeniti potrebno je odrediti prema podacima iz sažetka opisa

svojstava lijeka za lijek koji se razrjeđuje.

Primjenjuje se intravenski pomoću seta za infuziju s filtrom. Set za infuziju treba prethodno isprati s

otopinom kako bi se spriječio ulazak zraka u venu.

Kako bi se izbjeglo potencijalno fatalno predoziranje otopine za infuziju, kod novorođenčadi treba

obratiti naročitu pažnju tijekom primjene otopine za infuziju (brzina primjene, nadzor seta za infuziju i

infuzijske pumpe).

Dodavanje drugih lijekova

Kompatibilnost lijeka koji se dodaje u Glukoza HZTM 5% otopinu za infuziju treba provjeriti prije

samog dodavanja. Obavezno treba provjeriti podatke o kompatibilnosti u sažetku opisa svojstava

lijeka i uputi o lijeku za lijek koji se dodaje.

Prije dodavanja drugog lijeka u otopinu za infuziju, treba voditi računa o topivosti i stabilnosti lijeka

obzirom na kiseli pH Glukoze HZTM 5% (100 ml: 3,2 - 6,5; 250 ml i 500 ml: 3,5 - 6,5).

nedostatku

podataka

kompatibilnosti

Glukoza

HZTM

smije

miješati

drugim

lijekovima. Lijekovi za koje je dokazana kompatibilnost se mogu dodati u otopinu prije i za vrijeme

primjene. Ne smiju se dodavati dodaci za koje se zna da nisu kompatibilni.

H A L M E D

31 - 05 - 2017

O D O B R E N O

Kada se dodaje lijek, prije primjene treba provjeriti konačnu osmolarnost otopine. Za dodavanje

lijekova te primjenu i čuvanje pripravljene otopine vidjeti sažetak opisa svojstava lijeka i uputu o

lijeku za lijek koji se dodaje. Dodavanje lijekova se mora provoditi na aseptički način.

Glukoza HZTM 5% ne smije se davati istodobno s transfuzijom krvi, niti kroz isti set za transfuziju

krvi zbog opasnosti od oštećenja i međusobnog sljepljivanja crvenih krvnih stanica.

Zbrinjavanje neiskorištenog lijeka

Za jednokratnu uporabu. Bocu s neiskorištenom otopinom treba baciti.

Nema posebnih zahtjeva za zbrinjavanje.

H A L M E D

31 - 05 - 2017

O D O B R E N O