Glukoza

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Glukoza B. Braun 50 mg/ml otopina za infuziju
 • Doziranje:
 • 50 mg/ml
 • Farmaceutski oblik:
 • otopina za infuziju
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 ml otopine za infuziju sadrži 50,0 mg glukoze (u obliku glukoza hidrata, 55,0 mg)
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ograničeni recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • B. Braun Melsungen AG, Melsungen, Njemačka; B. Braun Medical S.A., Rubi (Barcelona), Španjolska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Glukoza B. Braun 50 mg/ml otopina za infuziju
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 100 ml otopine u Ecoflac plus boci, 20 boca u kutiji [HR-H-687909088-01]; 250 ml otopine u Ecoflac plus boci, 10 boca u kutiji [HR-H-687909088-02]; 500 ml otopine u Ecoflac plus boci, 10 boca u kutiji [HR-H-687909088-03]; 1000 ml otopine u Ecoflac plus boci, 10 boca u kutiji [HR-H-687909088-04] Urbroj: 381-12-01/70-16-12

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-687909088
 • Datum autorizacije:
 • 26-01-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Glukoza B. Braun 50 mg/ml otopina za infuziju

glukoza

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku

sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Glukoza B. Braun 50 mg/ml i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Glukozu B. Braun 50 mg/ml?

Kako primjenjivati Glukozu B. Braun 50 mg/ml?

Moguće nuspojave

Kako čuvati

Glukozu B. Braun 50 mg/ml?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Glukoza B. Braun 50 mg/ml i za što se koristi?

Glukoza B. Braun 50 mg/ml je sterilna otopina glukoze u vodi, koja se koristi za nadoknadu tekućine i

glukoze ili kao prijenosna otopina za druge lijekove koji se primjenjuju u venu.

Ovaj lijek ćete primiti putem infuzije u venu.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Glukozu B. Braun 50 mg/ml?

Nemojte primjenjivati Glukozu B. Braun 50 mg/ml :

ako imate previsoku razinu šećera u krvi (hiperglikemiju) koja zahtijeva više od 6 jedinica

inzulina na sat kako bi bila pod kontrolom

ako imate visoki sadržaj kiselih tvari u krvi uslijed povećanog stvaranja mliječne kiseline

Ne smijete primiti veće količine ove otopine ako imate:

opterećenje organizma vodom

akutno (naglo) zatajenje srca

vodu u plućima (plućni edem)

Ovaj lijek se ne smije primjenjivati samostalno za liječenje nedostatka tekućine jer ne sadrži soli

(elektrolite) (vidjeti dio „Upozorenja i mjere opreza“).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, bolničkom ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite Glukozu

B. Braun 50 mg/ml.

Ovaj lijek se ne smije primijeniti za liječenje nedostatka tekućine bez odgovarajuće primjene soli

(vidjeti dio „Nemojte primjenjivati Glukozu B. Braun 50 mg/ml“) obzirom da ovakva primjena može

značajno sniziti koncentraciju soli u Vašoj krvi (naročito kalija i natrija), što može uzrokovati

poremećaje u radu srca i oštećenje mozga. Pod rizikom su naročito djeca, stariji pacijenti i pacijenti

lošeg općeg stanja.

Odgovarajuća opskrba solima (naročito kalija i natrija) će biti osigurana drugim lijekovima.

H A L M E D

26-01-2016

O D O B R E N O

Tijekom primjene ove otopine, liječnik će Vam provjeravati razinu šećera u krvi, tekućine i elektrolita

(posebno kalija) i acido-baznu ravnotežu. Za tu namjeru moguće je da Vam uzmu uzorke krvi.

Ukoliko bude potrebno, razina šećera u krvi će biti kontrolirana primjenom inzulina. Vaš liječnik će u

tom slučaju uzeti u obzir mogućnost smanjenja razine kalija u krvi.

Vaš liječnik će vrlo pažljivo razmotriti je li ovaj lijek prikladan za Vas ukoliko imate:

šećernu bolest

bilo koju vrstu poremećaja metabolizma glukoze (npr. nakon operacija ili ozljeda)

oštećenje funkcije bubrega

Ne smijete primiti ovaj lijek ukoliko imate ili ste nedavno imali moždani udar, osim u slučaju da Vaš

liječnik smatra primjenu ovog lijeka nužnom za Vaš oporavak.

Ako istovremeno primate i transfuziju krvi, davanje krvi će biti odvojeno, putem drugog sistema.

Djeca

Budući da djeca mogu imati oslabljenu sposobnost reguliranja tekućine i elektrolita, potrebno je

obratiti posebnu pažnju kada im se daje ovaj lijek. Razina tjelesne tekućine, proizvodnja mokraće i

koncentracije elektrolita u krvi i mokraći će se pažljivo provjeriti.

U nekim uvjetima (bol, tjeskoba, nakon operacije, mučnina, povraćanje, groznica, sepsa, smanjen

volumen krvi, poremećaj disanja, infekcije središnjeg živčanog sustava, poremećaj metabolizma,

hormonalni poremećaji) zadržavanje vode u organizmu može biti povećano.

Kada se daju otopine s niskom koncentracijom soli, kao što je ovaj lijek, može doći do smanjenja

količine natrija u tijelu, što može uzrokovati glavobolju, mučninu, napadaje, bezvoljnost, komu,

oticanje mozga uzrokovano viškom vode (moždani edem) i smrt.

Drugi lijekovi i Glukoza B. Braun 50 mg/ml

Obavijestite svog liječnika ako uzimate, ako ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge

lijekove.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Vaš liječnik će odlučiti smijete li primiti ovu otopinu ukoliko ste trudni. Kada primite ovaj lijek

provjerit će Vam razinu šećera u krvi.

Dojenje

Vaš liječnik će odlučiti smijete li primiti ovu otopinu ukoliko dojite.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek nema utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

3.

Kako primjenjivati Glukozu B. Braun 50 mg/ml?

Doziranje

Vaš liječnik će odlučiti koju količinu Glukoze B. Braun 50 mg/ml ćete primiti.

Prilikom davanja ove otopine Vaš liječnik će uzeti u obzir ukupne dnevne potrebe za tekućinom i

glukozom.

H A L M E D

26-01-2016

O D O B R E N O

Kada se ovaj lijek koristi za nadoknadu tekućine i glukoze, količina otopine koju će te dobiti ovisi o

Vašoj dobi, težini i Vašem zdravstvenom i fizičkom stanju.

Pritom će liječnik uzeti u obzir maksimalne doze glukoze navedene u nastavku.

Kada se ovaj lijek koristi kao prijenosna otopina za druge lijekove koji koje su vam propisani a

primjenjuju se u venu, količina otopine koju ćete dobiti ovisi o koncentraciji lijeka koji se otapa ili

razrjeđuje.

Odrasli

Maksimalna dnevna doza

Do 40 ml po kilogramu tjelesne težine dnevno, što odgovara 2 g glukoze po kilogramu tjelesne težine

dnevno.

Maksimalna brzina infuzije

Maksimalna brzina infuzije je 5ml po kilogramu tjelesne težine po satu, što odgovara 250 mg glukoze

po kilogramu tjelesne težine po satu.

Primjena u djece

U slučaju da se Glukoza B. Braun 50 mg/ml primjenjuje u djece, doza treba biti što je moguće niža.

Kada je potrebno trebaju se dodati soli. Vidjeti također dio 2. 'Djeca'.

Ako primite više Glukoze B. Braun 50 mg/ml nego što ste trebali

Malo je vjerojatno da će se to dogoditi budući da će Vašu dnevnu dozu odrediti Vaš liječnik.

Predoziranje glukozom može dovesti do:

previsoke razine šećera u krvi

gubitka glukoze mokraćom

nedostatak tekućina sa nenormalno visoko koncentratnim tjelesnim tekućina

poremećene svijesti ili nesvijesti zbog iznimno visokih razina šećera u krvi ili previše

koncentriranih tjelesnih tekućina

manjka tekućine.

Predoziranje tekućinama može dovesti do viška tekućine u tijelu sa:

povećanom napetošću kože,

otežalim i natečenim nogama

oticanjem tkiva (edem) uz mogućnost nakupljanja vode u plućima ili oticanje mozga

nenormalno visokim ili niskim razinama elektrolita u krvi, na primjer niska razina natrija

(hiponatremija) ili niska razina kalija (hipokalijemija)

poremećajem acido-bazne ravnoteže.

U slučaju predoziranja možete se osjećati bolesno ili imati mučninu i grčeve.

Daljnji znakovi predoziranja se mogu razviti ovisno o lijekovima koji su otopljeni ili razrijeđeni u

Glukozi B. Braun 50 mg/ml.

U tom slučaju, infuziju treba usporiti ili zaustaviti.

Vaš liječnik će odlučiti o mogućem daljnjem liječenju koje bi Vam moglo zatrebati, primjerice o

primjeni inzulina, lijekova koji povećavaju izlučivanje mokraće (diuretika) ili soli.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

H A L M E D

26-01-2016

O D O B R E N O

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka)

nenormalno

visoke

niske

razine

elektrolita

krvi,

primjerice

nedovoljno

natrija

(hiponatremija) ili nedovoljno kalija (hipokalijemija)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Glukozu B. Braun 50 mg/ml?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog iza oznake „EXP” na boci i

naljepnicama na kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite da otopina nije bistra i bezbojna ili gotovo bezbojna

ili ako su boca ili njezin zatvarač oštećeni.

Lijek se isporučuje u spremnicima za samo jednokratnu upotrebu. Nakon prve upotrebe, spremnik i

preostali sadržaj potrebno je odstraniti.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Glukoza B. Braun 50 mg/ml

sadrži?

Djelatna tvar je glukoza.

Ovaj lijek sadrži 50 g glukoze po litri što odgovara 55 g glukoza hidrata.

Drugi sastojak je voda za injekcije.

Energetski sadržaj

837 kJ/l

200 kcal/l

Teoretska osmolarnost

278 mOsm/l

Kiselost (titracija do pH 7.4)

<0.5 mmol/l NaOH

3.5–5.5

Kako Glukoza B. Braun 50 mg/ml

izgleda i sadržaj pakiranja?

Glukoza B. Braun 50 mg/ml je otopina za infuziju (za primjenu intravenskom infuzijom).

To je bistra, bezbojna ili skoro bezbojna otopina glukoze u vodi.

Dolaze kao polietilenske boce Ecoflac plus s Twin cap zatvaračem od 100 ml, 250 ml, 500 ml ili 1000

ml u pakiranjima od:

20 x 100 ml

10 x 250 ml

10 x 500 ml

10 x 1000 ml

H A L M E D

26-01-2016

O D O B R E N O

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

B. Braun Adria d.o.o.

Hondlova 2/9

10000 Zagreb

Proizvođači:

B. Braun Melsungen AG,

B. Braun Medical S.A.,

Carl-Braun-Straße 1

Carretera de Terassa 121

34212 Melsungen

08191 Rubi, Barcelona

Njemačka

Španjolska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova je uputa zadnji puta revidirana u siječnju 2016.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima:

Inkompatibilnosti

Obzirom da Glukoza B. Braun 50 mg/ml ima kiseli pH miješanjem sa drugim lijekovima i sa krvlju

može doći do inkompatibilnosti.

Informacije o kompatibilnosti mogu se zatražiti od proizvođača lijeka koji se dodaje.

Koncentrati eritrocita ne smiju se suspendirati u Glukozi B. Braun 50 mg/ml zbog rizika od pseudo

aglutinacije.

Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Mora se primijeniti neposredno nakon spajanja spremnika sa setom za davanje ili infuzijskom

opremom.

Prije dodavanja aditiva ili pripreme smjese hranjivih tvari, fizikalna i kemijska kompatibilnost mora

biti potvrđena. Budući da Glukoza B. Braun 50 mg/ml ima kiseli pH, inkompatibilnost se može

pojaviti prilikom miješanja s drugim lijekovima. Informacije o kompatibilnosti mogu se zatražit od

proizvođača lijeka koji se dodaje.

Prilikom dodavanja lijeka strogo se pridržavajte uobičajenih aseptičnih mjera.

Rok valjanosti nakon otvaranja

mikrobiološkog stajališta lijek se

mora upotrijebiti odmah nakon otvaranja, osim ukoliko je

otvaranje provedeno na način da spriječi mikrobiološku kontaminaciju.

Primjenu treba započeti odmah nakon spajanja spremnika na opremu za infuziju.

Rok valjanosti nakon dodavanja drugih lijekova

Vidjeti informacije o lijeku koji se dodaje.

Za potpune informacije o ovom lijekova vidjeti Sažetak opisa svojstava lijeka.

H A L M E D

26-01-2016

O D O B R E N O