Glukoza

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Glukoza 5% Viaflo, otopina za infuziju
 • Doziranje:
 • 50 mg/ml
 • Farmaceutski oblik:
 • otopina za infuziju
 • Sastav:
 • Urbroj: jedan ml otopine sadrži 50 mg glukoze u obliku glukoza hidrata
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ograničeni recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Baxter Manufacturing Sp. z o.o., Lublin, Poljska; Baxter Healthcare Ltd., Norfolk, Ujedinjeno Kraljevstvo; Bieffe Medital S.A.

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Glukoza 5% Viaflo, otopina za infuziju
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 1 vrećica s 50 ml otopine, 50 vrećica u kutiji [HR-H-312804399-01]; 1 vrećica sa 100 ml otopine, 50 vrećica u kutiji [HR-H-312804399-02]; 1 vrećica s 250 ml otopine, 30 vrećica u kutiji [HR-H-312804399-03]; 1 vrećica s 500 ml otopine, 20 vrećica u kutiji [HR-H-312804399-04]; 1 vrećica s 1000 ml otopine, 10 vrećica u kutiji [HR-H-312804399-05]; 1 vrećica s 50 ml otopine, 75 vrećica u kutiji [HR-H-312804399-06] Urbroj: 381-12-01/30-15-08

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-312804399
 • Datum autorizacije:
 • 31-10-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Glukoza 5% Viaflo, otopina za infuziju

glukoza

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili medicinsku sestru. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Glukoza 5% Viaflo i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Glukozu 5% Viaflo?

Kako ćete primjenjivati Glukozu 5% Viaflo?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Glukozu 5% Viaflo?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Glukoza 5% Viaflo i za što se koristi?

Glukoza 5% Viaflo je otopina šećera (glukoze) u vodi. Glukoza je jedan od izvora energije u

organizmu. Ova otopina za infuziju sadrži 200 kilokalorija po litri.

Glukoza 5% Viaflo se koristi:

kao izvor tekućine i šećera (ugljikohidrata),

za razrjeĎivanje ili primjenu drugih lijekova koji se primjenjuju u venu.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Glukozu 5% Viaflo?

NE smijete primiti Glukozu 5% Viaflo ako imate nešto od navedenog:

ako bolujete od šećerne bolesti koja nije pravilno liječena, zbog čega imate razinu šećera u krvi

iznad normalnih vrijednosti (nekompenzirana šećerna bolest)

stanja nepodnošenja glukoze, na primjer:

stanje kada tjelesni metabolizam ne radi pravilno, primjerice zbog teške bolesti

(metabolički stres)

hiperosmolarna koma (nesvjestica). Ovakva vrsta kome može se pojaviti ako bolujete od

šećerne bolesti i ne uzimate dovoljno lijeka.

količina šećera u krvi viša od normalne (hiperglikemija)

razina laktata u krvi viša od normalne (hiperlaktatemija)

ako ste osjetljivi (preosjetljivi) na glukozu. Ovo se može dogoditi u bolesnika koji su

alergični na kukuruz.

Ako se u Vašu otopinu za infuziju dodaje neki drugi lijek, uvijek pročitajte uputu o lijeku za taj lijek.

Na taj način ćete provjeriti smijete li taj lijek koristiti.

Upozorenja i mjere opreza

Obavijestite svog liječnika ako imate ili ste ikada imali nešto od navedenog:

srčana bolest (zatajenje srca)

plućna bolest (zatajenje disanja)

slaba funkcija bubrega

smanjeno stvaranje mokraće (oligurija ili anurija)

prekomjerna voda u tijelu (intoksikacija vodom)

H A L M E D

13 - 07 - 2017

O D O B R E N O

niska razina natrija u krvi (hiponatremija)

ozljeda glave unutar posljednjih 24 sata

visoki tlak unutar lubanje (intrakranijalna hipertenzija)

moždani udar zbog ugruška u krvnoj žili u mozgu (ishemijski moždani udar)

alergija na kukuruz (Glukoza 5% Viaflo sadrži šećer dobiven iz kukuruza)

Prilikom davanja infuzije ovoga lijeka, liječnik će uzeti uzorke krvi i mokraće za praćenje:

količine elektrolita kao što je kalij u Vašoj krvi (odnosno elektrolita plazme)

količine šećera (glukoze)

količinu tekućine u Vašem tijelu (ravnotežu tekućine)

kiselost krvi i mokraće (promjene u acido-baznoj ravnoteži)

Budući da Glukoza 5% Viaflo sadrži šećer (glukozu), ona može povisiti razinu šećera u krvi (odnosno

dovesti do hiperglikemije). Ako se to javi, Vaš liječnik može napraviti sljedeće:

prilagoditi brzinu infuzije

dati Vam inzulin kako bi se smanjile razine šećera u krvi

prema potrebi, dodatno Vam dati kalij

To je osobito važno:

ako bolujete od šećerne bolesti

ako Vaši bubrezi ne rade dobro

ako ste nedavno imali moždani udar (akutni ishemijski moždani udar). Visoke razine šećera u

krvi mogu pogoršati učinke moždanog udara te mogu negativno utjecati na oporavak od udara.

ako imate poremećaje metabolizma zbog gladovanja ili dijete koja ne omogućuje dovoljan unos

neophodnih nutrijenata (pothranjenost)

ako imate nisku razinu tiamina (vitamin B1) u Vašem tijelu. To se može dogoditi ako patite od

kroničnog alkoholizma.

Glukoza 5% Viaflo se ne smije davati kroz istu iglu kroz koju je prethodno dana transfuzija krvi. To

može oštetiti crvene krvne stanice te uzrokovati da se one slijepe meĎusobno.

Vaš liječnik će uzeti u obzir ako dobivate parenteralnu prehranu (hrana koja se daje infuzijom u venu).

Tijekom dugotrajnog liječenja Glukozom 5% Viaflo možda će Vam se trebati dati dodatna prehrana.

Djeca

Glukoza 5% Viaflo se mora primijeniti s posebnim oprezom kod djece.

Glukozu 5% smiju primjenjivati djeci samo liječnik ili medicinska sestra. Odluku o potrebnoj količini

mora donijeti liječnik koji je specijaliziran u liječenju djece a to će ovisiti o dobi djeteta, težini i stanju.

Ako se Glukoza 5% Viaflo koristi za primjenu ili razrjeĎivanje drugog lijeka ili ako se drugi lijekovi

primjenjuju istodobno, to takoĎer može utjecati na dozu.

Kada se ova infuzija primjenjuje djeci, liječnik djeteta će uzeti uzorke krv i mokraće kako bi pratio:

količinu elektrolita kao što je kalij u krvi (elektroliti u plazmi).

NovoroĎenčad – osobito ona roĎena prerano i s niskom poroĎajnom težinom – je pod povećanim

rizikom od razvoja preniske ili previsoke razine šećera u krvi (hipo- ili hiperglikemija) te im je stoga

potreban pomni nadzor tijekom liječenja intravenskim otopinama glukoze kako bi se osigurala

odgovarajuća kontrola razine šećera u svrhu izbjegavanja mogućih dugotrajnih nuspojava. Niske

razine šećera u novoroĎenčadi mogu uzrokovati dugotrajne napadaje, komu i oštećenje mozga. Visoke

razine šećera su povezane s krvarenjem u mozgu, bakterijskom i gljivičnom infekcijom, oštećenjem

oka (prematurna retinopatija), infekcijama u probavnom sustavu (nekrotizirajući enterokolitis),

problemima s plućima (bronhopulmonalna displazija), produljenjem bolničkog liječenja i smrti.

Prilikom primjene novoroĎenom djetetu, vrećica s otopinom može biti spojena na infuzijsku pumpu

koja omogućava da se u točno odreĎenom vremenskom razdoblju primijeni točna količina otopine

koja je potrebna. Vaš liječnik ili medicinska sestra će nadzirati infuzijsku pumpu kako bi se osigurala

sigurna primjena.

H A L M E D

13 - 07 - 2017

O D O B R E N O

Djeca (uključujući novoroĎenčad i stariju djecu) koja primaju Glukozu 5% Viaflo su pod većim

rizikom od razvoja niske razine natrija u krvi (hipoosmotska hiponatremija) i poremećaja koji zahvaća

mozak zbog niskih razina natrija u plazmi (hiponatremijska encefalopatija).

Drugi lijekovi i Glukoza 5% Viaflo

Obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti

bilo koje druge lijekove.

Ako se Glukoza 5% Viaflo uzme zajedno s drugim lijekovima, može doći do njihovog meĎusobnog

utjecaja.

Nemojte uzimati Glukozu 5% Viaflo s odreĎenim hormonima (kateholamini) uključujući adrenalin ili

steroide jer oni mogu povisiti razinu šećera u Vašoj krvi.

Glukoza 5% Viaflo s hranom i pićem

Morate upitati svog liječnika što smijete jesti ili piti.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili medicinskoj sestri za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Otopina glukoze može se koristiti tijekom trudnoće. MeĎutim, potreban je oprez kada se otopina

glukoze koristi tijekom raĎanja djeteta ili poroda.

Plodnost

Nema dovoljno podataka o učinku glukoze na plodnost. MeĎutim, nije za očekivati učinak na

plodnost.

Dojenje

Nema dovoljno podataka o primjeni otopine glukoze tijekom dojenja. MeĎutim, učinak na dojenje se

ne očekuje. Glukoza se smije primjenjivati tijekom dojenja.

Ipak, ako treba dodati drugi lijek u Vašu otopinu za infuziju tijekom trudnoće ili dojenja, morate:

savjetovati se sa svojim liječnikom

pročitati uputu o lijeku za lijek kojeg treba dodati.

Upravljanje vozilima i strojevima

Pitajte svog liječnika ili medicinsku sestru za savjet prije upravljanja vozilima ili strojevima.

3.

Kako ćete primjenjivati Glukozu 5% Viaflo?

Glukozu 5% Viaflo će Vam primijeniti liječnik ili medicinska sestra. Vaš će liječnik odlučiti koliko

Vam je infuzije potrebno i kada ćete ju primati. To će ovisiti o Vašoj dobi, tjelesnoj težini, Vašem

općem stanju, razlogu za liječenje te o tome hoće li se infuzija koristiti za primjenu ili razrjeĎenje

drugog lijeka. Količina takoĎer može ovisiti o drugim lijekovima koje primate.

NE smijete primiti Glukozu 5% Viaflo ako u otopini ima vidljivih čestica koje plutaju ili ako je

pakiranje na bilo koji način oštećeno.

Glukoza 5% Viaflo se obično daje kroz plastičnu cjevčicu utaknutu u iglu u veni. Najčešće se za

davanje infuzije koristi vena na Vašoj ruci. MeĎutim, Vaš liječnik može koristiti neku drugu metodu

kako bi Vam dao lijek.

Glukoza 5% Viaflo se daje polagano kako bi se izbjeglo prekomjerno stvaranje mokraće (osmotska

diureza).

H A L M E D

13 - 07 - 2017

O D O B R E N O

Vrećicu s neiskorištenom otopinom potrebno je zbrinuti u otpad. NE smijete primiti Glukozu 5%

Viaflo iz već korištene vrećice.

Ako primite više Glukoze 5% Viaflo nego što ste trebali

Ako ste dobili previše Glukoze 5% Viaflo (prekomjerna infuzija) ili ako ste je prebrzo primili, to može

dovesti do sljedećih simptoma:

nakupljanje tekućine u tkivima uzrokujući oticanje (edem) ili intoksikacija vodom s količinama

natrija manjima od normalnih vrijednosti u krvi (hiponatremija)

stvaranje veće količine mokraće od uobičajene (osmotska diureza)

krv postaje previše koncentrirana (hiperosmolarnost)

gubitak vode iz tijela (dehidracija)

visoka razina šećera u krvi (hiperglikemija)

pojava šećera u mokraći (hiperglukozurija)

Ako se kod Vas pojavi bilo koji od ovih simptoma, morate odmah obavijestiti svog liječnika. Vaša će

se infuzija prekinuti ili smanjiti. Potrebno je primijeniti inzulin i primit ćete odgovarajuće liječenje

ovisno o simptomima.

Ako su dodani lijekovi u Glukozu 5% Viaflo prije pojave prekomjerne infuzije, taj lijek takoĎer može

izazvati simptome. Trebate pročitati uputu o lijeku za lijek koji je dodan kako biste saznali moguće

simptome.

Prekid infuzije Glukoze 5% Viaflo

Vaš će liječnik odlučiti kada će Vam se prestati davati infuzija.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili

medicinskoj sestri.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Nuspojave mogu uključivati:

reakcije preosjetljivosti, uključujući ozbiljne alergijske reakcije koje su poznate kao anafilaksija

(može se javiti u bolesnika alergičnih na kukuruz)

promjene u količini elektrolita (poremećaji elektrolita) u krvi uključujući

nisku razinu kalija u krvi (hipokalijemija)

nisku razinu magnezija u krvi (hipomagnezemija)

nisku razinu fosfata u krvi (hipofosfatemija)

količine šećera u krvi više od normalne (hiperglikemija)

gubitak vode iz tijela (dehidracija)

prekomjerna tekućina u krvnim žilama (hipervolemija)

osip na koži

prekomjerno mokrenje (poliurija)

reakcije zbog načina primjene:

reakcije na mjestu primjene infuzije:

stvaranje krvnog ugruška (venska tromboza) na mjestu primjene infuzije, što uzrokuje

bol, oticanje i crvenilo u području ugruška

iritacija vene u koju se primjenjuje otopina za infuziju. To može izazvati crvenilo, bol ili

pečenje i oticanje uzduž vene u koju se primjenjuje otopina za infuziju.

istjecanje otopine za infuziju u tkivo oko vene (ekstravazacija). To može oštetiti tkivo i

uzrokovati nastanak ožiljka.

lokalna bol ili reakcija (crvenilo ili oticanje na mjestu primjene infuzije)

vrućica (pireksija)

zimica

H A L M E D

13 - 07 - 2017

O D O B R E N O

Ako je lijek dodan u otopinu za infuziju, dodani lijek takoĎer može izazvati nuspojave. Ove nuspojave

ovisit će o lijeku koji je dodan. Trebate pročitati uputu o lijeku za lijek koji je dodan kako biste saznali

moguće simptome.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Glukozu 5% Viaflo?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Vrećice od 50 ml i 100 ml otopine za infuziju: Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Vrećice od 250 ml, 500 ml i 1000 ml otopine za infuziju: Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete

čuvanja.

Ovaj lijek se NE smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na vrećici iza „Rok

valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Glukoza 5% Viaflo se ne smije primijeniti ako u otopini ima vidljivih čestica koje plutaju ili ako je

pakiranje na bilo koji način oštećeno.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Glukoza 5% Viaflo sadrži?

Djelatna tvar je glukoza. Jedan ml otopine sadrži 50 mg glukoze u obliku glukoza hidrata.

Jedini ostali sastojak je voda za injekcije.

Kako Glukoza 5% Viaflo izgleda i sadržaj pakiranja?

Glukoza 5% Viaflo je bistra otopina bez vidljivih čestica. Isporučuje se u Viaflo vrećicama koje su

sastavljene od poliolefin/poliamid plastike. Svaka Viaflo vrećica je posebno upakirana u zatvorenu,

zaštitnu vanjsku plastičnu vrećicu.

Veličine vrećica su:

50 ml otopine za infuziju

100 ml otopine za infuziju

250 ml otopine za infuziju

500 ml otopine za infuziju

1000 ml otopine za infuziju

Veličine pakiranja:

50 vrećica sa 50 ml otopine za infuziju po kutiji

75 vrećica sa 50 ml otopine za infuziju po kutiji

1 vrećica sa 50 ml otopine za infuziju

50 vrećica sa 100 ml otopine za infuziju po kutiji

1 vrećica sa 100 ml otopine za infuziju

30 vrećica sa 250 ml otopine za infuziju po kutiji

1 vrećica sa 250 ml otopine za infuziju

20 vrećica sa 500 ml otopine za infuziju po kutiji

1 vrećica sa 500 ml otopine za infuziju

10 vrećica sa 1000 ml otopine za infuziju po kutiji

H A L M E D

13 - 07 - 2017

O D O B R E N O

1 vrećica sa 1000 ml otopine za infuziju

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođači

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

AGMAR d.o.o.

Čazmanska 8

10000 Zagreb

ProizvoĎači:

Baxter Healthcare Ltd.

Caxton Way

Thetford Norfolk IP24 3SE

Ujedinjeno Kraljevstvo

Bieffe Medital S.A.

Ctra de Biescas, Senegüé

22666 Sabiñanigo (Huesca)

Španjolska

Baxter Manufacturing Sp. z.o.o.

42 B Wojciechowska Str.

20-704 Lublin

Poljska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u srpnju 2017.

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima:

Rukovanje i priprema

Lijekove za parenteralnu primjenu potrebno je prije primjene pregledati na postojanje čestica i

promjenu boje kad god to otopina i spremnik omogućavaju. Koristiti samo ako je otopina bistra, bez

vidljivih čestica i ako je vrećica neoštećena. Primijeniti odmah nakon uvoĎenja seta za infuziju.

Ne vaditi unutarnju Viaflo vrećicu iz zaštitne vanjske vrećice prije nego li je sve spremno za uporabu.

Unutarnja vrećica zadržava sterilnost proizvoda.

Ne koristiti plastične vrećice povezane u serije. Takav način korištenja može imati za posljedicu

zračnu emboliju uslijed povlačenja zaostalog zraka iz primarne vrećice prije nego što je završeno

davanje tekućine iz sekundarne vrećice.

Tlačenje intravenskih otopina koje se nalaze u savitljivim plastičnim vrećicama radi povećanja brzine

protoka može rezultirati zračnom embolijom, ako prije primjene zaostali zrak nije potpuno uklonjen iz

vrećice.

Uporaba intravenskog seta za primjenu s ventilom, u slučaju kad je ventil otvoren, može rezultirati

zračnom embolijom. Intravenski setovi s ventilom, kad je ventil u otvorenom položaju, ne smiju se

koristiti sa savitljivim plastičnim vrećicama.

Otopina se mora primijeniti pomoću sterilnog pribora uz aseptičke uvjete rada. Pribor se mora

prethodno isprati s otopinom kako bi se spriječio ulazak zraka u sustav.

Može biti indicirano nadomještanje elektrolita sukladno kliničkim potrebama bolesnika.

H A L M E D

13 - 07 - 2017

O D O B R E N O

Dodaci se mogu dodati prije infuzije ili za vrijeme infuzije kroz nastavak za dodavanje lijekova koji je

samozatvarajući.

Nakon dodavanja dodataka, potrebno je provjeriti konačnu osmolarnost prije parenteralne primjene.

Obavezno je potpuno i oprezno aseptičko miješanje bilo kojeg dodatka. Otopine u koje su dodani

dodaci moraju se odmah iskoristiti i ne smiju se dalje čuvati.

Dodatak ostalih lijekova ili primjena neodgovarajućom tehnikom mogu dovesti do pojave vrućice

zbog mogućeg unosa pirogena. U slučaju nuspojave, infuzija se mora odmah prekinuti.

Kako bi se izbjegla moguća fatalna prekomjerna infuzija intravenskih otopina novoroĎenčadi, posebnu

pozornost treba usmjeriti načinu primjene. Kada se upotrebljava infuzijska pumpa sa štrcaljkom

(perfuzor) za primjenu intravenskih otopina ili lijekova novoroĎenčadi, vrećicu s otopinom ne smije se

ostaviti spojenu sa štrcaljkom.

Kada se upotrebljava infuzijska pumpa, sve stezaljke na setu za intravensku primjenu moraju biti

zatvorene prije uklanjanja seta za primjenu s pumpe ili isključivanja pumpe. Ovo je nužno bez obzira

na to je li prisutan ventil koji sprječava slobodan protok (engl. anti free flow device) na setu za

primjenu.

UreĎaj za intravensku infuziju i pribor za primjenu moraju se često nadzirati.

Zbrinuti u otpad nakon jednokratne uporabe.

Vrećicu s neiskorištenom otopinom zbrinuti u otpad.

Ne skladištiti otopine u koje su dodani dodaci.

Djelomično iskorištena vrećica ne smije se ponovno spajati na set za infuziju.

Ne vaditi unutarnju Viaflo vrećicu iz zaštitne vanjske vrećice prije nego li je sve spremno za

uporabu. Unutarnja vrećica zadržava sterilnost proizvoda.

Prilikom dodavanja dodataka u otopinu glukoze mora se slijediti aseptički postupak.

Dobro promiješati otopinu nakon dodavanja dodataka.

1.

Otvaranje

Izvadite Viaflo vrećicu iz zaštitne vrećice neposredno prije korištenja.

Snažnim stiskanjem unutarnje vrećice provjerite curi li otopina iz neprimjetnih pukotina.

Ako otopina curi iz vrećice, odmah ju zbrinite u otpad zbog moguće narušene sterilnosti.

Provjerite je li otopina bistra i bez stranih čestica. Ako otopina nije bistra ili ako sadrži

strane čestice, treba ju zbrinuti u otpad.

2.

Priprema za primjenu

Koristite sterilni materijal za pripremu i primjenu.

Objesite vrećicu korištenjem malog otvora smještenog na njenom vrhu.

Uklonite plastični štitnik s izlaznog nastavka smještenog na dnu vrećice:

prstima jedne ruke prihvatite malo krilce na vratu izlaznog nastavka,

prstima druge ruke prihvatite veliko krilce na štitniku i okrenite ga,

štitnik će puknuti i odvojiti se od kraja izlaznog nastavka vrećice.

Aseptičkim postupcima postavite infuziju.

Spojite set za primjenu. Za povezivanje, pripremu seta i primjenu otopine slijedite upute

priložene uz set.

3.

Načini dodavanja lijekova u vrećicu

Upozorenje: Dodaci mogu biti inkompatibilni (pogledajte niže naveden odjeljak 5

„Inkompatibilnosti dodanih lijekova“).

Dodavanje lijeka prije primjene

Dezinficirajte nastavak za dodavanje lijekova.

Korištenjem štrcaljke s iglom od 19 gauge (1,10 mm) do 22 gauge (0,70 mm) ubodite u

samozatvarajući nastavak za dodavanje lijekova i injicirajte.

Dobro promiješajte otopinu s dodanim lijekom. Za lijekove velike gustoće kao što je

kalijev klorid, lagano lupkajte nastavke dok stoje uspravno i promiješajte.

Oprez: Ne skladištite vrećice u koje su dodani lijekovi.

H A L M E D

13 - 07 - 2017

O D O B R E N O

Dodavanje lijeka tijekom primjene

Zatvorite stezaljku seta.

Dezinficirajte nastavak za dodavanje lijekova.

Korištenjem štrcaljke s iglom od 19 gauge (1,10 mm) do 22 gauge (0,70 mm) ubodite u

samozatvarajući nastavak za dodavanje lijekova i injicirajte.

Skinite vrećicu sa stalka i/ili ju okrenite tako da nastavci budu okrenuti prema gore.

Laganim lupkanjem po oba nastavka potjerajte otopinu iz njih.

Dobro promiješajte otopinu s dodanim lijekom.

Vratite vrećicu u položaj za primjenu, ponovno otvorite stezaljku i nastavite s primjenom.

4.

Rok valjanosti nakon dodavanja dodataka

Prije dodavanja bilo kojeg dodatka potrebno je provjeriti kemijsku i fizikalnu stabilnost dodatka

obzirom na pH vrijednost Glukoza 5% otopine u Viaflo vrećici.

S mikrobiološkog stajališta, razrijeĎeni lijek potrebno je iskoristiti odmah, osim kad je otapanje

izvedeno u kontroliranim i validiranim aseptičkim uvjetima. Ako se ne koristi odmah,

odgovornost o vremenu i uvjetima čuvanja prije primjene preuzima korisnik.

5.

Inkompatibilnosti dodanih lijekova

Kao što je to slučaj sa svim otopinama za parenteralnu primjenu, kompatibilnost lijeka koji se

dodaje otopini u Viaflo vrećicu mora se procijeniti prije dodavanja.

Liječnik prosuĎuje o inkompatibilnosti dodanog lijeka s Glukozom 5% Viaflo, provjeravajući

promjenu boje i/ili stvaranje taloga, nastajanje netopljivih kompleksa ili pojavu kristala.

Obavezno je pročitati uputu za uporabu lijeka koji se dodaje.

Prije dodavanja nekog lijeka potrebno je provjeriti da će se otopiti i ostati stabilan s obzirom na

pH vrijednost Glukoze 5% Viaflo.

Nakon dodavanja kompatibilnog lijeka u Glukozu 5% Viaflo, otopina se mora primijeniti

odmah.

Ne smiju se dodavati dodaci za koje se zna da nisu kompatibilni.

H A L M E D

13 - 07 - 2017

O D O B R E N O