Glukoza

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Glukoza 10% Viaflo otopina za infuziju
 • Doziranje:
 • 100,0 mg/ml
 • Farmaceutski oblik:
 • otopina za infuziju
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 ml otopine sadrži 100 mg glukoze u obliku glukoza hidrata
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ograničeni recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Bieffe Medital S.A., Sabinanigo (Huesca), Španjolska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Glukoza 10% Viaflo otopina za infuziju
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 30 vrećica s 250 ml otopine, u kutiji [HR-H-348663265-01]; 36 vrećica s 250 ml otopine, u kutiji [HR-H-348663265-02]; 20 vrećica s 500 ml otopine, u kutiji [HR-H-348663265-03]; 24 vrećice s 500 ml otopine, u kutiji [HR-H-348663265-04]; 10 vrećica s 1000 ml otopine, u kutiji [HR-H-348663265-05]; 12 vrećica s 1000 ml otopine, u kutiji [HR-H-348663265-06] Urbroj: 381-12-01/38-17-07

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-348663265
 • Datum autorizacije:
 • 30-10-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Glukoza 10% Viaflo otopina za infuziju

glukoza

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ljekarnika ili

medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Pogledajte dio 4.

Ovaj lijek se zove „Glukoza 10% Viaflo otopina za infuziju“, ali će se u ovoj uputi nadalje koristiti

naziv „Glukoza 10% infuzija“.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Glukoza 10% infuzija i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Glukozu 10% infuziju?

Kako primjenjivati Glukozu 10% infuziju?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Glukozu 10% infuziju?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Glukoza 10% infuzija i za što se koristi?

Glukoza 10% infuzija je otopina šećera (glukoze) u vodi. Glukoza je jedan od izvora energije u

organizmu. Ova otopina za infuziju sadrži 400 kilokalorija po litri.

Glukoza 10% infuzija se koristi:

kao izvor šećera (ugljikohidrata) zasebno ili, ako je potrebno, za parenteralnu prehranu.

Parenteralna prehrana se koristi za hranjenje bolesnika koji nisu sposobni jesti. Daje se kao

polagana injekcija (infuzija) u venu.

za prevenciju ili liječenje niske razine šećera u krvi (hipoglikemija koja izaziva simptome, ali

nije opasna po život)

kao izvor tekućine ako u tijelu nemate dovoljno vode (dehidrirani ste) i trebate dodatne šećere

(ugljikohidrate)

za razrjeĎivanje drugih lijekova koji se primjenjuju u venu

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Glukozu 10% infuziju?

Ne smijete primiti Glukozu 10% infuziju ako imate nešto od navedenog:

ako bolujete od šećerne bolesti koja nije pravilno liječena, zbog čega imate razinu šećera u krvi

iznad normalnih vrijednosti (nekompenzirana šećerna bolest)

hiperosmolarna koma (nesvjestica). Ovakva vrsta kome može se pojaviti ako bolujete od

šećerne bolesti i ne uzimate dovoljno lijeka.

razrjeĎenje krvi zbog dodatka previše tekućine (hemodilucija)

nakupljanje tekućine u područjima oko stanica u tijelu (izvanstanična hiperhidracija)

volumen krvi u krvnim žilama veći od uobičajenog (hipervolemija)

količina šećera u krvi viša od normalne (hiperglikemija)

razina laktata, kemijske tvari u krvi, viša od normalne (hiperlaktatemija)

teško zatajenje bubrega (kada Vaši bubrezi ne rade dobro i potrebna Vam je dijaliza)

nekompenzirano zatajenje srca. To je zatajenje srca koje nije liječeno na odgovarajući način i

izaziva simptome poput:

H A L M E D

30 - 10 - 2017

O D O B R E N O

nedostatka zraka

oticanja zglobova

nakupljanje tekućine ispod kože, a prisutno je u cijelom tijelu uključujući Vaš mozak i pluća

(opći edem)

jetrena bolest koja uzrokuje nakupljanje tekućine u području trbuha (ciroza s ascitesom)

bilo koje stanje koje utječe na sposobnost Vašeg tijela da kontrolira razinu šećera

ako ste osjetljivi na glukozu. Ovo se može dogoditi u bolesnika koji su alergični na kukuruz.

Ako se u Vašu otopinu za infuziju dodaje neki drugi lijek, uvijek pročitajte uputu o lijeku za taj lijek.

Na taj način ćete provjeriti smijete li taj lijek koristiti.

Upozorenja i mjere opreza

Glukoza 10% infuzija je hipertonična (koncentrirana) otopina. Vaš liječnik će to uzeti u obzir prilikom

odreĎivanja koliko otopine ćete dobiti.

Obratite se Vašem liječniku prije nego primite Glukoza 10% infuziju ako imate ili ste ikada imali

nešto od navedenog:

šećernu bolest

bolest bubrega

akutnu kritičnu bolest (bolest koja je nedavno započela i može biti opasna po život)

visoki tlak unutar lubanje (intrakranijalna hipertenzija)

recite Vašem liječniku ako ste imali ozljedu glave unutar posljednjih 24 sata

moždani udar zbog ugruška u krvnoj žili u mozgu (ishemijski moždani udar)

srčana bolest (zatajenje srca)

plućna bolest (zatajenje disanja)

smanjeno stvaranje mokraće (oligurija ili anurija)

prekomjerna količina vode u tijelu (intoksikacija vodom)

niska razina natrija u krvi (hiponatremija)

alergija na kukuruz (Glukoza 10% Viaflo sadrži šećer dobiven iz kukuruza)

Prilikom davanja infuzije ovoga lijeka, liječnik će uzeti uzorke krvi za praćenje:

količine elektrolita kao što su natrij i kalij u Vašoj krvi (odnosno elektrolita plazme)

količine šećera (glukoze)

količinu tekućine u Vašem tijelu (ravnotežu tekućine)

kiselost krvi i mokraće (promjene u acido-baznoj ravnoteži)

Obzirom na rezultate ovih ispitivanja, Vaš liječnik će odrediti koliko otopine ćete dobiti. Rezultati

ovih ispitivanja će takoĎer pomoći Vašem liječniku u odluci trebate li dobiti dodatno kalij (kemijska

tvar u krvi). Po potrebi, kalij Vam se može dati u venu.

Budući da Glukoza 10% infuzija sadrži šećer (glukozu), ona može povisiti razinu šećera u krvi

(odnosno dovesti do hiperglikemije). Ako se to javi, Vaš liječnik može napraviti sljedeće:

prilagoditi brzinu infuzije

dati Vam inzulin kako bi se smanjila količina šećera u Vašoj krvi

prema potrebi, dodatno Vam dati kalij

To je osobito važno:

ako bolujete od šećerne bolesti

ako Vaši bubrezi ne rade dobro

ako ste nedavno imali moždani udar (akutni ishemijski moždani udar). Visoke razine šećera u

krvi mogu pogoršati učinke moždanog udara te mogu negativno utjecati na oporavak od udara.

ako imate poremećaje metabolizma zbog gladovanja ili dijete koja ne omogućuje dovoljan unos

neophodnih nutrijenata (pothranjenost)

ako imate nisku razinu tiamina (vitamin B1) u Vašem tijelu. To se može dogoditi ako patite od

kroničnog alkoholizma.

H A L M E D

30 - 10 - 2017

O D O B R E N O

Glukoza 10% infuzija se ne smije davati kroz istu iglu kroz koju je primijenjena transfuzija krvi. To

može oštetiti crvene krvne stanice te uzrokovati da se one slijepe meĎusobno.

Djeca

Glukoza 10% infuzija se mora primijeniti s posebnim oprezom kod djece.

Glukozu 10% infuziju smiju primjenjivati djeci samo liječnik ili medicinska sestra. Odluku o

potrebnoj količini mora donijeti liječnik koji je specijaliziran u liječenju djece a to će ovisiti o dobi

djeteta, tjelesnoj težini i stanju. Ako se Glukoza 10% infuzija koristi za primjenu ili razrjeĎivanje

drugog lijeka ili ako se drugi lijekovi primjenjuju istodobno, to takoĎer može utjecati na dozu.

Kada se ova infuzija primjenjuje djeci, liječnik djeteta će uzeti uzorke krvi i mokraće kako bi pratio

količinu elektrolita kao što je kalij u krvi (elektroliti u plazmi).

NovoroĎenčad – osobito ona roĎena prerano i s niskom poroĎajnom težinom – je pod povećanim

rizikom od razvoja preniske ili previsoke razine šećera u krvi (hipo- ili hiperglikemija) te im je stoga

potreban pomni nadzor tijekom liječenja intravenskim otopinama glukoze kako bi se osigurala

odgovarajuća kontrola razine šećera u svrhu izbjegavanja mogućih dugotrajnih nuspojava. Niske

razine šećera u novoroĎenčadi mogu uzrokovati dugotrajne napadaje, komu i oštećenje mozga. Visoke

razine šećera su povezane s krvarenjem u mozgu, bakterijskom i gljivičnom infekcijom, oštećenjem

oka (prematurna retinopatija), infekcijama u probavnom sustavu (nekrotizirajući enterokolitis),

problemima s plućima (bronhopulmonalna displazija), produljenjem bolničkog liječenja i smrti.

Prilikom primjene novoroĎenom djetetu, vrećica s otopinom može biti spojena na infuzijsku pumpu

koja omogućava da se u točno odreĎenom vremenskom razdoblju primijeni točna količina otopine

koja je potrebna. Vaš liječnik ili medicinska sestra će nadzirati infuzijsku pumpu kako bi se osigurala

sigurna primjena.

Djeca (uključujući novoroĎenčad i stariju djecu) koja primaju Glukozu 10% infuziju su pod većim

rizikom od razvoja niske razine natrija u krvi (hipoosmotska hiponatremija) i poremećaja koji zahvaća

mozak zbog niskih razina natrija u plazmi (hiponatremijska encefalopatija).

Drugi lijekovi i Glukoza 10% infuzija

Obavijestite Vašeg liječnika ili medicinsku sestru ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti

bilo koje druge lijekove.

Ako se Glukoza 10% infuzija uzme zajedno s drugim lijekovima, može doći do njihovog meĎusobnog

utjecaja.

Nemojte uzimati Glukozu 10% infuziju s odreĎenim hormonima (kateholamini) uključujući adrenalin

ili steroide jer oni mogu povisiti razinu šećera u Vašoj krvi.

Glukoza 10% infuzija s hranom i pićem

Morate upitati svog liječnika što smijete jesti ili piti.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili medicinskoj sestri za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Otopina glukoze može se koristiti tijekom trudnoće. MeĎutim, potreban je oprez kada se otopina

glukoze koristi tijekom raĎanja djeteta ili poroda.

H A L M E D

30 - 10 - 2017

O D O B R E N O

Plodnost

Nema dovoljno podataka o učinku glukoze na plodnost. MeĎutim, učinak na plodnost se ne očekuje.

Dojenje

Nema dovoljno podataka o primjeni otopine glukoze tijekom dojenja.

MeĎutim, učinak na dojenje se

ne očekuje. Glukoza se smije primjenjivati tijekom dojenja.

Ipak, ako treba dodati drugi lijek u Vašu otopinu za infuziju tijekom trudnoće ili dojenja, morate:

savjetovati se s Vašim liječnikom

pročitati uputu o lijeku za lijek kojeg treba dodati.

Upravljanje vozilima i strojevima

Pitajte Vašeg liječnika ili medicinsku sestru za savjet prije upravljanja vozilima ili strojevima.

3.

Kako primjenjivati Glukozu 10% infuziju?

Glukozu 10% infuziju će Vam primijeniti liječnik ili medicinska sestra. Vaš će liječnik odlučiti koliko

Vam je infuzije potrebno i kada ćete ju primati. To će ovisiti o Vašoj dobi, tjelesnoj težini, Vašem

kliničkom stanju i razlogu za liječenje. Količina takoĎer može ovisiti o drugim lijekovima koje

primate.

Ne smijete primiti Glukozu 10% infuziju ako u otopini ima vidljivih čestica koje plutaju ili ako

je pakiranje na bilo koji način oštećeno.

Glukoza 10% infuzija se obično daje kroz plastičnu cjevčicu utaknutu u iglu u veni. Najčešće se za

davanje infuzije koristi vena na Vašoj ruci. MeĎutim, Vaš liječnik može koristiti neku drugu metodu

kako bi Vam dao lijek.

Prilikom davanja Glukoze 10% infuzije, Vaš liječnik će provoditi redovita ispitivanja krvi kako bi

pratio:

količinu šećera u Vašoj krvi

koncentracije odreĎenih elektrolita (npr. natrija, kalija) u Vašoj krvi

Vaš liječnik će takoĎer pratiti količinu tekućine koju ste dobili i količinu mokraće koju izlučujete

(ravnotežu tekućine).

Vrećicu s neiskorištenom otopinom potrebno je zbrinuti u otpad. Ne smijete primiti Glukozu 10%

infuziju iz već korištene vrećice.

Ako primite više Glukoze 10% infuzije nego što ste trebali

Ako ste dobili previše Glukoze 10% infuzije (prekomjerna infuzija) ili ako ste je prebrzo primili ili

prečesto, to može dovesti do sljedećih simptoma:

nakupljanje tekućine u tkivu uzrokujući oticanje (edem) ili intoksikacija vodom s količinama

natrija nižima od normalnih vrijednosti u krvi (hiponatremija)

razina šećera u krvi viša od normalne (hiperglikemija)

krv postaje previše koncentrirana (hiperosmolarnost)

pojava šećera u mokraći (hiperglikozurija)

stvaranje veće količine mokraće od uobičajene (osmotska diureza)

gubitak vode iz tijela (dehidracija)

Ako se kod Vas pojavi bilo koji od ovih simptoma, morate odmah obavijestiti Vašeg liječnika. Vaša će

se infuzija prekinuti ili smanjiti. Potrebno je primijeniti inzulin i primit ćete odgovarajuće liječenje

ovisno o simptomima.

H A L M E D

30 - 10 - 2017

O D O B R E N O

Ako su dodani lijekovi u Glukozu 10% infuziju prije pojave prekomjerne infuzije, taj lijek takoĎer

može izazvati simptome. Trebate pročitati uputu o lijeku za lijek koji je dodan kako biste saznali

moguće simptome.

Prekid primanja Glukoze 10% infuzije

Vaš će liječnik odlučiti kada će Vam se prestati davati infuzija.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

medicinskoj sestri.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Ako se u Vas pojavi bilo koji od ovih simptoma, potrebno je odmah obavijestiti Vašeg liječnika ili

medicinsku sestru. To mogu biti znakovi reakcije preosjetljivosti, uključujući ozbiljnu alergijsku

reakciju koja se naziva anafilaksija (može se javiti u bolesnika alergičnih na kukuruz)

otežano disanje

oticanje kože na licu, usnama i oticanje grla

vrućica (pireksija)

koprivnjača (urtikarija)

kožni osip

crvenilo kože (eritem)

zimica

Ostale nuspojave uključuju:

promjene u količini elektrolita u krvi (poremećaji elektrolita):

niska razina kalija u krvi (hipokalijemija)

niska razina magnezija u krvi (hipomagnezemija)

niska razina fosfata u krvi (hipofosfatemija)

visoka razina šećera u krvi (hiperglikemija)

prekomjerna tekućina u krvnim žilama (hemodilucija i hipervolemija)

šećer u mokraći (glikozurija)

reakcije zbog načina primjene:

vrućica, febrilna reakcija (pireksija)

infekcija na mjestu primjene injekcije

istjecanje otopine za infuziju u tkivo oko vene (ekstravazacija). To može oštetiti tkivo i

uzrokovati nastanak ožiljka.

stvaranje krvnih ugrušaka (venska tromboza) na mjestu primjene infuzije, što uzrokuje

bol, oticanje ili crvenilo u području ugruška

iritacija i upala vene u koju se daje otopina za infuziju (flebitis). To može izazvati

crvenilo, bol ili pečenje i oticanje uzduž vene u koju se daje otopina za infuziju.

lokalna bol ili reakcija (crvenilo ili oticanje na mjestu primjene infuzije)

drhtanje

znojenje

Ako je lijek dodan u otopinu za infuziju, dodani lijek takoĎer može izazvati nuspojave. Ove nuspojave

ovisit će o lijeku koji je dodan. Trebate pročitati uputu o lijeku za lijek koji je dodan kako biste saznali

moguće simptome.

U slučaju javljanja nuspojave, infuzija se mora prekinuti.

H A L M E D

30 - 10 - 2017

O D O B R E N O

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ljekarnika ili medicinsku

sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete

prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Glukozu 10% infuziju?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na vrećici i kartonskoj kutiji

iza „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Glukoza 10% infuzija se ne smije primijeniti ako u otopini ima vidljivih čestica koje plutaju ili ako je

pakiranje na bilo koji način oštećeno.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Glukoza 10% infuzija sadrži?

Djelatna tvar je glukoza (kao hidrat): Jedan ml otopine sadrži 100 mg glukoze u obliku glukoza

hidrata.

Jedini ostali sastojak je voda za injekcije.

Sastav u 250 ml otopine za infuziju

Glukoza (kao hidrat): 25 g

Sastav u 500 ml otopine za infuziju

Glukoza (kao hidrat): 50 g

Sastav u 1000 ml otopine za infuziju

Glukoza (kao hidrat): 100 g

Kako Glukoza 10% infuzija izgleda i sadržaj pakiranja?

Glukoza 10% infuzija je bistra otopina bez vidljivih čestica. Isporučuje se u Viaflo vrećicama koje su

sastavljene od poliolefin/poliamid plastike. Svaka Viaflo vrećica je posebno upakirana u zatvorenu,

zaštitnu vanjsku plastičnu vrećicu.

Veličine vrećica su:

250 ml otopine za infuziju

500 ml otopine za infuziju

1000 ml otopine za infuziju

Vrećice se isporučuju u kartonskim kutijama koje sadrže sljedeće količine:

30 ili 36 vrećica sa 250 ml otopine za infuziju

20 ili 24 vrećice sa 500 ml otopine za infuziju

10 ili 12 vrećica sa 1000 ml otopine za infuziju

U prometu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

H A L M E D

30 - 10 - 2017

O D O B R E N O

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

AGMAR d.o.o.

Čazmanska 8

10000 Zagreb

Proizvođač

Bieffe Medital S.A.

Ctra de Biescas, Senegüé

22666 Sabiñanigo (Huesca)

Španjolska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u listopadu 2017.

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima:

Rukovanje i priprema

Otopinu za infuziju potrebno je vizualno pregledati prije primjene.

Lijekove za parenteralnu primjenu potrebno je prije primjene

vizualno pregledati na postojanje čestica

i promjenu boje kad god to otopina i spremnik omogućavaju. Koristiti samo ako je otopina bistra, bez

vidljivih čestica i ako je vrećica neoštećena.

Primijeniti odmah nakon uvoĎenja seta za infuziju.

Ne vaditi unutarnju Viaflo vrećicu iz zaštitne vanjske vrećice prije nego li je sve spremno za

uporabu.

Unutarnja vrećica zadržava sterilnost lijeka.

Ne koristiti plastične vrećice povezane u serije. Takav način korištenja može imati za posljedicu

zračnu emboliju uslijed povlačenja zaostalog zraka iz primarne vrećice prije nego što je završeno

davanje tekućine iz sekundarne vrećice.

Tlačenje intravenskih otopina koje se nalaze u savitljivim plastičnim vrećicama radi povećanja brzine

protoka može rezultirati zračnom embolijom, ako prije primjene zaostali zrak nije potpuno uklonjen iz

vrećice.

Uporaba intravenskog seta za primjenu s ventilom, u slučaju kad je ventil otvoren, može rezultirati

zračnom embolijom. Intravenski setovi s ventilom, kad je ventil u otvorenom položaju, ne smiju se

koristiti sa savitljivim plastičnim vrećicama.

Otopina se mora primijeniti pomoću sterilnog pribora uz aseptičke uvjete rada. Pribor se mora

prethodno isprati s otopinom kako bi se spriječio ulazak zraka u sustav.

Može biti indicirano nadomještanje elektrolita sukladno kliničkim potrebama bolesnika.

Dodaci se mogu dodati prije infuzije ili za vrijeme infuzije kroz nastavak za dodavanje lijekova koji je

samozatvarajući. U slučaju dodavanja dodataka, potrebno je provjeriti konačnu osmolarnost prije

parenteralne primjene. Obavezno je potpuno i oprezno aseptičko miješanje bilo kojeg dodatka.

Otopine u koje su dodani dodaci moraju se odmah iskoristiti i ne smiju se dalje čuvati.

Kako bi se izbjegla moguće fatalna prekomjerna infuzija intravenskih otopina novoroĎenčadi, posebnu

pozornost treba usmjeriti načinu primjene. Kada se upotrebljava infuzijska pumpa sa štrcaljkom

(perfuzor) za primjenu intravenskih otopina ili lijekova novoroĎenčadi, vrećicu s otopinom ne smije se

ostaviti spojenu sa štrcaljkom.

Kada se upotrebljava infuzijska pumpa, sve stezaljke na setu za intravensku primjenu moraju biti

zatvorene prije uklanjanja seta za primjenu s pumpe ili isključivanja pumpe. Ovo je nužno bez obzira

H A L M E D

30 - 10 - 2017

O D O B R E N O

na to je li prisutan ventil koji sprječava slobodan protok (eng. anti free flow device) na setu za

primjenu.

UreĎaj za intravensku infuziju i pribor za primjenu moraju se često nadzirati.

Prilikom dodavanja dodataka u otopinu glukoze mora se slijediti aseptički postupak.

Nakon dodavanja dodataka, potrebno je provjeriti otopinu na moguću promjenu boje i/ili

pojavu precipitata, netopljivih kompleksa ili kristala.

Dobro promiješati otopinu nakon dodavanja dodataka.

Zbrinuti u otpad nakon jednokratne uporabe.

Neiskorišteni lijek zbrinuti u otpad.

Ne skladištiti otopine u koje su dodani dodaci.

Djelomično iskorištena vrećica ne smije se ponovno spajati na set za infuziju.

1.

Otvaranje

Izvadite Viaflo vrećicu iz zaštitne vrećice neposredno prije korištenja.

Snažnim stiskanjem unutarnje vrećice provjerite curi li otopina iz neprimjetnih pukotina. Ako

otopina curi iz vrećice, odmah ju zbrinite u otpad zbog moguće narušene sterilnosti.

Provjerite je li otopina bistra i bez stranih čestica. Ako otopina nije bistra ili ako sadrži strane

čestice, treba ju zbrinuti u otpad.

2.

Priprema za primjenu

Koristite sterilni materijal za pripremu i primjenu.

Objesite vrećicu korištenjem malog otvora smještenog na njenom vrhu.

Uklonite plastični štitnik s izlaznog nastavka smještenog na dnu vrećice:

prstima jedne ruke prihvatite malo krilce na vratu izlaznog nastavka

prstima druge ruke prihvatite veliko krilce na štitniku i okrenite ga

štitnik će puknuti i odvojiti se od kraja izlaznog nastavka vrećice

Aseptičkim postupcima postavite infuziju.

Spojite set za primjenu. Za povezivanje, pripremu seta i primjenu otopine slijedite upute

priložene uz set.

3.

Načini dodavanja lijekova u vrećicu

Upozorenje: Dodaci koji se dodaju mogu biti inkompatibilni.

Dodavanje lijeka prije primjene

Dezinficirajte nastavak za dodavanje lijekova.

Korištenjem štrcaljke s iglom od 19 gauge (1,10 mm) do 22 gauge (0,70 mm) ubodite u

samozatvarajući nastavak za dodavanje lijekova i injicirajte.

Dobro promiješajte otopinu s dodanim lijekom. Za lijekove velike gustoće kao što je kalijev

klorid, lagano lupkajte nastavke dok stoje uspravno i promiješajte.

Oprez: Ne skladištite vrećice u koje su dodani lijekovi.

Dodavanje lijeka tijekom primjene

Zatvorite stezaljku seta.

Dezinficirajte nastavak za dodavanje lijekova.

H A L M E D

30 - 10 - 2017

O D O B R E N O

Korištenjem štrcaljke s iglom od 19 gauge (1,10 mm) do 22 gauge (0,70 mm) ubodite u

samozatvarajući nastavak za dodavanje lijekova i injicirajte.

Skinite vrećicu sa stalka i/ili ju okrenite tako da nastavci budu okrenuti prema gore.

Laganim lupkanjem po oba nastavka, dok su okrenuti prema gore, potjerajte otopinu iz njih.

Dobro promiješajte otopinu s dodanim lijekom.

Vratite vrećicu u položaj za primjenu, ponovno otvorite stezaljku i nastavite s primjenom.

4.

Rok valjanosti nakon dodavanja dodataka

Prije dodavanja bilo kojeg dodatka potrebno je provjeriti kemijsku i fizikalnu stabilnost dodatka

obzirom na pH vrijednost Glukoze 10% infuzije u Viaflo vrećici.

S mikrobiološkog stajališta, razrijeĎeni lijek potrebno je iskoristiti odmah, osim kad je otapanje

izvedeno u kontroliranim i validiranim aseptičkim uvjetima. Ako se ne koristi odmah, odgovornost o

vremenu i uvjetima čuvanja prije primjene preuzima korisnik.

5.

Inkompatibilnosti dodanih lijekova

Otopinu glukoze se ne smije davati istodobno, prije ili nakon davanja krvi putem istog infuzijskog

seta, jer može doći do pojave hemolize i pseudo-aglutinacije.

Inkompatibilnost lijeka koji se dodaje otopini u Viaflo vrećicu mora se procijeniti prije dodavanja.

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

Obavezno se mora pročitati uputa za uporabu lijeka koji se dodaje.

Prije dodavanja nekog lijeka potrebno je provjeriti da će se otopiti i ostati stabilan obzirom na pH

vrijednost Glukoze 10% infuzije (pH 3,5 do 6,5).

Nakon dodavanja kompatibilnog lijeka u Glukozu 10% infuziju, otopina se mora primijeniti odmah.

Ne smiju se dodavati dodaci za koje se zna da nisu kompatibilni.

H A L M E D

30 - 10 - 2017

O D O B R E N O