Gelomyrtol

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Gelomyrtol forte 300 mg meke želučanootporne kapsule
 • Doziranje:
 • 300 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • želučanootporna kapsula, meka
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna kapsula sadrži 300 mg destilata mješavine od Eucalyptus globulus Labill., aetheroleum rectificatum (pročišćeno eukaliptusovo eterično ulje), Citrus sinensis (L.) Osbeck, aetheroleum rectificatum (pročišćeno eterično ulje slatke naranče), Citrus limon (L.) Burman fil., aetheroleum rectificatum (pročišćeno limunovo eterično ulje) i Myrtus communis L., aetheroleum rectificatum (pročišćeno eterično ulje mirte) (66:32:1:1 m/m)
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG, Hohenlockstedt, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Gelomyrtol forte 300 mg meke želučanootporne kapsule
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 20 kapsula u blisteru, u kutiji [HR-H-042947046-01] Urbroj: 381-12-01/30-17-10

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-042947046
 • Datum autorizacije:
 • 31-07-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Gelomyrtol forte 300 mg meke želučanootporne kapsule

destilat mješavine pročišćenih eteričnih ulja eukaliptusa, slatke naranče, mirte i limuna

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš

liječnik ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 10

dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Gelomyrtol forte i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Gelomyrtol forte?

Kako uzimati Gelomyrtol forte?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Gelomyrtol forte?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Gelomyrtol forte i za što se koristi?

Gelomyrtol forte je biljni lijek. RazrjeĎuje sluz i poboljšava njeno oslobaĎanje, olakšava njeno

iskašljavanje i smanjuje upalu.

Namijenjen je za primjenu kod akutne i dugotrajne (kronične) upale donjih dišnih putova (bronha) i

kod upale sinusa u odraslih i djece starije od 6 godina.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 10 dana.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Gelomyrtol forte?

Nemojte uzimati Gelomyrtol forte:

ako imate upalnu bolest trbuha, crijeva ili žučnog trakta, ili ukoliko imate teško oboljenje jetre

ako ste alergični na destilat mješavine pročišćenih eteričnih ulja eukaliptusa, slatke naranče,

mirte i limuna ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

Ovaj lijek ne smijete davati djeci mlaĎoj od 3 godine starosti.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Gelomyrtol forte:

ako simptomi potraju ili se pogoršaju, ako primijetite kratkoću daha, vrućicu ili opazite

iskašljavanje sluzi koja sadrži krv ili gnoj, odmah se javite liječniku.

ako Vi li Vaše dijete bolujete od bronhalne astme, hripavca ili drugih dišnih oboljenja praćenih

značajnijom preosjetljivošću dišnog sustava, tada ovaj lijek možete uzeti samo nakon

prethodnog savjetovanja s Vašim liječnikom.

ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere

H A L M E D

31 - 07 - 2017

O D O B R E N O

Djeca

Ovaj lijek ne smiju uzimati djeca mlaĎa od 3 godine, dok se ne preporuča primjena u djece mlaĎe od 6

godina radi mogućih problema s gutanjem lijeka.

Drugi lijekovi i Gelomyrtol forte

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Nisu zabilježene interakcije s drugim lijekovima.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ovaj lijek se smije primjenjivati tijekom trudnoće i dojenja samo ako Vaš liječnik ocijeni kako je to

potrebno uzevši u obzir poznate rizike ovog lijeka naspram koristi liječenja za Vas.

Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na štetne učinke na plodnost.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu potrebne posebne mjere opreza.

Gelomyrtol forte sadrži sorbitol

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog

lijeka.

3.

Kako uzimati Gelomyrtol forte

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Preporučena doza je:

Za akutna upalna stanja:

Za kronična upalna stanja:

6 - 12 godina

1 kapsula 1 - 3 puta na dan

1 kapsula 1 - 2 puta na dan

> 12 godina

1 kapsula 3 - 4 puta na dan

1 kapsula 2 - 3 puta na dan

Kako i kada treba uzimati Gelomyrtol forte

Uzmite Gelomyrtol forte 30 minuta prije obroka uz veću količinu hladne tekućine. Nemojte žvakati.

Zadnja doza se može uzeti prije spavanja.

Kako dugo treba uzimati Gelomyrtol forte

Duljina liječenja ovisi o simptomima. Kod kroničnih respiratornih bolesti moguće je dugotrajnije

liječenje.

Ako uzmete više Gelomyrtola forte nego što ste trebali

Molimo vas obavijestite svog liječnika o tome. Liječnik će odlučiti o mjerama koje treba poduzeti.

Može doći do povećane učestalosti nuspojava navedenih niže u tekstu.

Ako ste zaboravili uzeti Gelomyrtol forte

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

H A L M E D

31 - 07 - 2017

O D O B R E N O

Kod manje čestih slučajeva (mogu se javiti u manje od 1 do 100 osoba) može doći do probavnih

tegoba, npr. bolova u trbuhu ili u žličici te rijetko do mučnine, povraćanja ili proljeva.

U rijetkim slučajevima (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba) prijavljene su reakcije

preosjetljivosti (primjerice osip na koži, svrbež, otok lica, nedostatak daha ili problemi s cirkulacijom).

U vrlo rijetkim slučajevima (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba) može doći do pomaka

postojećih bubrežnih ili žučnih kamenaca.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Gelomyrtol forte?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati u originalnom pakiranju zbog zaštite od vlage.

Čuvati na temperaturi do 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza ˝EXP˝. Rok

valjanosti se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Gelomyrtol forte sadrži?

Djelatna tvar je destilat mješavine pročišćenih eteričnih ulja eukaliptusa, slatke naranče, mirte i

limuna. Jedna kapsula sadrži 300 mg destilata mješavine destilata mješavine od Eucalyptus

globulus Labill., aetheroleum rectificatum (pročišćeno eukaliptusovo eterično ulje), Citrus

sinensis (L.) Osbeck, aetheroleum rectificatum (pročišćeno eterično ulje slatke naranče),

Citrus limon (L.) Burman fil., aetheroleum rectificatum (pročišćeno limunovo eterično ulje) i

Myrtus communis L., aetheroleum rectificatum (pročišćeno eterično ulje mirte) (66:32:1:1

m/m).

Drugi sastojci su: rafinirano repičino ulje, želatina; glicerol (85 postotni), nekristalizirajući

tekući

sorbitol,

kloridna

kiselina

postotna)

hipromeloza

acetat

sukcinat,

trietilcitrat,

natrijev laurilsulfat, talk, dekstrin i amonijev glicirizat.

Kako Gelomyrtol forte izgleda i sadržaj pakiranja?

Gelomyrtol forte su prirodno obojene, transparentne, meke želučanootporne kapsule.

Kapsule su pakirane u

PVC/PVDC//Al blisteru (2x10 kapsula), u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Medis Adria d.o.o., Kolarova 7, 10 000 Zagreb

Proizvođač:

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG

Kieler Strasse 11, 25551 Hohenlockstedt, Njemačka

H A L M E D

31 - 07 - 2017

O D O B R E N O

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u srpnju 2017.

H A L M E D

31 - 07 - 2017

O D O B R E N O