Gazyvaro

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Gazyvaro
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Gazyvaro
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • Antineoplastična sredstva
 • Područje terapije:
 • Leukemija, limfocitna, kronična, B-stanica
 • Terapijske indikacije:
 • Kronične limfocitne leukemije (CLL); Gazyvaro u kombinaciji s chlorambucil je indiciran za liječenje odraslih bolesnika s prethodno neliječenim kronične limfocitne leukemije (CLL) i komorbiditeti što ju čini neodgovarajućom za pune doze nukleozidnim analozima poput fludarabina temelji terapije (vidjeti dio 5. 1). ; Folikularni limfom (FL).

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/H/C/002799
 • Datum autorizacije:
 • 23-07-2014
 • EMEA koda:
 • EMEA/H/C/002799
 • Zadnje ažuriranje:
 • 28-02-2018

Izvješće o ocjeni javnog

EMA/505526/2017

EMEA/H/C/002799

EPAR, sažetak za javnost

Gazyvaro

obinutuzumab

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o procjeni (EPAR) lijeka Gazyvaro. Objašnjava kako je

Agencija ocijenila lijek da bi preporučila njegovo odobrenje u EU-u te uvjete za njegovu primjenu.

Svrha sažetka nije davati praktične savjete o primjeni lijeka Gazyvaro.

Praktične informacije o primjeni lijeka Gazyvaro bolesnici trebaju pročitati u uputi o lijeku, odnosno

obratiti se svojem liječniku ili ljekarniku.

Što je Gazyvaro i za što se koristi?

Gazyvaro je lijek protiv raka koji se koristi za liječenje odraslih osoba oboljelih od:

prethodno neliječene kronične limfocitne leukemije (KLL). KLL je rak B-limfocita, vrste bijelih

krvnih stanica. Gazyvaro se primjenjuje zajedno s klorambucilom (drugim lijekom za liječenje

raka) u bolesnika kod kojih se ne preporučuje citostatik fludarabin;

folikularnog limfoma (FL), još jedne vrste raka B-limfocita. Gazyvaro se primjenjuje zajedno s

kemoterapijom (drugim lijekom za liječenje raka) u bolesnika koji prethodno nisu primili terapiju

za uznapredovali FL. Također se primjenjuje uz lijek bendamustin u bolesnika čija bolest nije

odgovorila na terapiju koja je uključivala lijek rituksimab ili u kojih je rak uznapredovao tijekom te

terapije ili do 6 mjeseci nakon terapije. Ako bolest reagira na liječenje, lijek Gazyvaro se tada

koristi kao monoterapija za terapiju održavanja folikularnog limfoma (FL).

Lijek Gazyvaro sadržava djelatnu tvar obinutuzumab.

Budući da postoji mali broj bolesnika s KLL-om i FL-om, te se bolesti smatraju „rijetkima” pa je

Gazyvaro dobio status „lijeka za liječenje rijetkih bolesti” 10. listopada 2012. i 19. lipnja 2015.

Gazyvaro

EMA/505526/2017

Stranica 2/3

Kako se Gazyvaro koristi?

Gazyvaro se izdaje samo na liječnički recept, a liječenje se mora primjenjivati pod strogim nadzorom

iskusnog liječnika. Budući da se mogu pojaviti ozbiljne nuspojave, uključujući alergijske reakcije,

terapija se treba davati u objektima gdje je moguće provesti prikladno liječenje za takve nuspojave.

Lijek Gazyvaro dostupan je kao koncentrat za otopinu za infuziju (drip) u venu i daje se tijekom

nekoliko sati. Terapija lijekom Gazyvaro daje se u šest ili osam ciklusa, a svaki ciklus traje 21 dan ili

28 dana.

Za liječenje kronične limfocitne leukemije primjenjuje se 28-dnevni ciklus. Doza lijeka Gazyvaro od 100

mg daje se prvog dana prvog ciklusa pod strogim nadzorom iskusnog liječnika koji mora nadzirati

bolesnika u slučaju reakcija povezanih s infuzijom. Druga doza od 900 mg može se dati istoga dana

ako bolesnik nije imao nikakve reakcije. U slučaju reakcija povezanih s infuzijom nakon prve doze od

100 mg, druga se doza treba odgoditi do drugoga dana. Potom se daljnje doze od 1 000 mg daju 8. i

15. dana prvog ciklusa. Tijekom preostalih 5 ciklusa lijek Gazyvaro od 1 000 mg daje se samo prvoga

dana.

Kod folikularnog limfoma lijek Gazyvaro daje se u dozi od 1 000 mg 1., 8. i 15. dana prvog terapijskog

ciklusa od 21 dana ili od 28 dana. Tijekom preostalih ciklusa doza se daje samo prvoga dana. Bolesnici

u kojih je zabilježen odgovor na liječenje mogu nastaviti primati lijek Gazyvaro jednom svaka dva

mjeseca tijekom najdulje dvije godine, sve dok imaju koristi od lijeka.

Bolesnici mogu primiti i druge lijekove kako bi se smanjio rizik od pojave reakcija povezanih s

infuzijom i drugih nuspojava. Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

Kako djeluje Gazyvaro?

Djelatna tvar u lijeku Gazyvaro, obinutuzumab, monoklonalno je protutijelo (vrsta proteina) koje je

namijenjeno prepoznavanju i vezivanju na protein CD20 koji je prisutan na površini B-limfocita. U

slučaju KLL-a i FL-a, kancerogeni B-limfociti umnožavaju se prebrzo i zamjenjuju normalne stanice u

koštanoj srži (gdje nastaju krvne stanice) i u limfnim čvorovima. Vezivanjem na protein CD20 na

površini B-limfocita obinutuzumab B-limfocite čini ciljem imunosnog (obrambenog) sustava tijela koji

uništava B-limfocite.

Koje su koristi od lijeka Gazyvaro utvrđene u ispitivanjima?

Utvrđeno je da lijek Gazyvaro značajno odgađa pogoršavanje KLL-a u bolesnika koji nisu prethodno

liječeni i koji su imali druga zdravstvena stanja te stoga nisu ispunjavali uvjete za terapiju koja se

temelji na fludarabinu. U jednom glavnom ispitivanju koje je obuhvatilo 781 bolesnika, bolesnici

liječeni lijekom Gazyvaro i klorambucilom u prosjeku su živjeli značajno dulje bez pogoršanja bolesti od

bolesnika liječenih klorambucilom kao monoterapijom (26,7 mjeseci u odnosu na 11,1 mjesec). Slično

tome, bolesnici liječeni lijekom Gazyvaro i klorambucilom u prosjeku su živjeli značajno dulje bez

pogoršanja bolesti u odnosu na bolesnike liječene rituksimabom i klorambucilom (26,7 mjeseci u

odnosu na 15,2 mjeseca).

Korist od lijeka Gazyvaro utvrđena je u jednom glavnom ispitivanju kojim je obuhvaćeno 1 202

bolesnika s prethodno neliječenim FL-om. U ispitivanju su lijek Gazyvaro i drugi kemoterpijski lijekovi

uspoređeni s rituximabom i drugim kemoterapijskim lijekovima. Tijekom razdoblja praćenja koje je

trajalo u prosjeku tri godine, 17 % (101 od 601) bolesnika koji su primali lijek Gazyvaro preminulo je

ili se njihova bolest pogoršala, u usporedbi s 24 % (144 od 601) onih koji su preminuli ili im se bolest

pogoršala, a primali su rituximab.

Gazyvaro

EMA/505526/2017

Stranica 3/3

Lijek Gazyvaro ispitan je i u ispitivanju koje je obuhvatilo 321 bolesnika s FL-om u kojih terapija

rituksimabom nije djelovala ili je prestala djelovati. Bolesnici liječeni lijekom Gazyvaro i

bendamustinom živjeli su u prosjeku značajno dulje bez pogoršanja bolesti od bolesnika liječenih

bendamustinom kao monoterapijom (29,2 mjeseca u odnosu na 13,7 mjeseci).

Koji su rizici povezani s lijekom Gazyvaro?

Najčešće nuspojave lijeka Gazyvaro (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba) su infekcije gornjeg

respiratornog trakta (kao što su infekcije grla i nosa), pneumonija (upala pluća), infekcije mokraćnog

sustava, herpes, kašalj, proljev, zatvor, bol u zglobovima i leđima, glavobolja, nesanica, gubitak kose,

svrbež, groznica, slabost, neutropenija i leukopenija (mali broj bijelih krvnih stanica), trombocitopenija

(mali broj trombocita), anemija (mali broj crvenih krvnih stanica), bol u limfnim čvorovima i reakcije

povezane s infuzijom (kao što su povraćanje, vrtoglavica, otežano disanje, crvenilo lica, promjene

krvnog tlaka i ubrzani rad srca). Potpuni popis svih nuspojava i ograničenja potražite u uputi o lijeku.

Zašto je lijek Gazyvaro odobren?

Europska agencija za lijekove zaključila je da koristi od lijeka Gazyvaro nadmašuju s njim povezane

rizike te je preporučila njegovo odobrenje za primjenu u Europskoj uniji. Agencija je zaključila da su

jasno dokazane koristi lijeka Gazyvaro u produljivanju preživljenja u bolesnika oboljelih od KLL-a i FL-a

prije pogoršanja bolesti. Uzorak nuspojava smatrao se prihvatljivim s obzirom na koristi lijeka.

Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita

primjena lijeka Gazyvaro?

Preporuke i mjere opreza kojih se zdravstveni radnici i bolesnici trebaju pridržavati u cilju sigurne i

učinkovite primjene lijeka Gazyvaro nalaze se u sažetku opisa svojstava lijeka i u uputi o lijeku.

Ostale informacije o lijeku Gazyvaro

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje lijeka Gazyvaro u promet koje je vrijedi na

prostoru Europske unije od 23. srpnja 2014.

Cjeloviti EPAR za lijek Gazyvaro nalazi se na internetskim stranicama Agencije: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Više informacija o liječenju lijekom

Gazyvaro pročitajte u uputi o lijeku (također dio EPAR-a), odnosno obratite se svojem liječniku ili

ljekarniku.

Sažetak mišljenja Odbora za lijekove za rijetke bolesti o lijeku Gazyvaro možete naći na internetskim

stranicama Agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation (CLL

and FL).

Sažetak je posljednji put ažuriran u 08.2017.

Uputu o lijeku

B. UPUTA O LIJEKU

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Gazyvaro 1000 mg koncentrat za otopinu za infuziju

obinutuzumab

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih

informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja

nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili medicinskoj sestri.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili medicinsku sestru. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

Što je Gazyvaro i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primati Gazyvaro

Kako primjenjivati Gazyvaro

Moguće nuspojave

Kako čuvati Gazyvaro

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Gazyvaro i za što se koristi

Što je Gazyvaro

Gazyvaro sadrži djelatnu tvar obinutuzumab, koja pripada skupini lijekova koji se zovu ‘monoklonska

protutijela’. Protutijela djeluju tako da se spoje na posebna ciljna mjesta u tijelu.

Za što se Gazyvaro koristi

Gazyvaro se može koristiti u odraslih osoba za liječenje dviju različitih vrsta raka:

Kronične limfocitne leukemije

(koja se još zove i 'KLL')

Gazyvaro se koristi u bolesnika koji još nisu primili nikakvo liječenje za KLL i koji imaju druge

bolesti zbog kojih vjerojatno ne bi mogli podnijeti liječenje punom dozom jednog drugog lijeka

za KLL, koji se zove fludarabin.

Gazyvaro se koristi zajedno s još jednim lijekom za liječenje raka, koji se zove klorambucil.

Folikularnog limfoma

(koji se još zove i 'FL')

Gazyvaro se koristi u bolesnika koji još nisu primili nikakvo liječenje za FL

Gazyvaro se koristi u bolesnika koji su prethodno primili najmanje jedno liječenje lijekom koji

se zove rituksimab i kojima se FL vratio ili pogoršao tijekom ili nakon tog liječenja.

Na početku liječenja za FL, Gazyvaro se koristi zajedno s drugim lijekovima za liječenje raka.

Gazyvaro se nakon toga može primjenjivati sam kao 'terapija održavanja' do najviše 2 godine.

Kako Gazyvaro djeluje

KLL i FL su vrste raka koje zahvaćaju bijele krvne stanice koje se zovu B-limfociti. Zahvaćeni

B-limfociti prebrzo se množe i predugo žive. Gazyvaro se veže za ciljna mjesta na površini

stanica 'B limfocita' i uzrokuje njihovo odumiranje.

Kada se Gazyvaro daje bolesnicima s KLL-om ili FL-om zajedno s drugim lijekovima za

liječenje raka, to usporava pogoršanje njihove bolesti.

2.

Što morate znati prije nego počnete primati Gazyvaro

Nemojte primiti Gazyvaro:

ako ste alergični na obinutuzumab ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri prije nego primite Gazyvaro.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri prije nego primite Gazyvaro:

ako imate infekciju ili ako ste u prošlosti imali infekciju koja je trajala dugo ili koja se neprestano

vraća

ako ste ikada uzimali ili primali lijekove koji utječu na imunološki sustav (poput kemoterapije ili

lijekova koji oslabljuju imunološki sustav [imunosupresivi])

ako uzimate lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka ili lijekove koji se koriste za razrjeđivanje

krvi – liječnik će možda morati promijeniti način na koji ih uzimate

ako ste ikada imali srčane tegobe

ako se ikada imali moždane tegobe (kao što su problemi s pamćenjem, poteškoće s kretanjem,

određeni osjeti u tijelu te vidne tegobe)

ako ste ikada imali dišne ili plućne tegobe

ako ste ikada imali hepatitis B – jednu vrstu bolesti jetre

ako trebate primiti cjepivo ili znate da ćete ga možda morati primiti u bliskoj budućnosti

Ako se nešto od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se svom liječniku ili medicinskoj

sestri prije nego primite Gazyvaro.

Pripazite na sljedeće nuspojave

Gazyvaro može uzrokovati neke ozbiljne nuspojave o kojima odmah morate obavijestiti svog liječnika

ili medicinsku sestru. One uključuju:

Reakcije na infuziju

Odmah obavijestite liječnika ili medicinsku sestru ako primijetite bilo koju od reakcija na

infuziju navedenih na početku dijela 4. Reakcije na infuziju mogu se javiti tijekom infuzije ili

do 24 sata nakon infuzije.

Ako se pojavi reakcija na infuziju, možda ćete trebati dodatno liječenje ili će trebati smanjiti

brzinu infuzije ili prekinuti njezinu primjenu. Infuzija se može nastaviti nakon povlačenja ili

poboljšanja simptoma. Pojava tih reakcija vjerojatnija je tijekom prve infuzije. Ako dobijete

jaku reakciju na infuziju, liječnik može odlučiti prekinuti liječenje lijekom Gazyvaro.

Prije svake infuzije lijeka Gazyvaro primit ćete lijekove koji će pomoći ublažiti moguće reakcije

na infuziju ili takozvani 'sindrom lize tumora'. Sindrom lize tumora je komplikacija koja može

biti opasna po života, a uzrokuju je kemijske promjene u krvi uslijed raspadanja umirućih

stanica raka (pogledajte dio 3.).

Progresivna multifokalna leukoencefalopatija (koja se još zove i 'PML')

PML je vrlo rijetka i po život opasna infekcija mozga prijavljena kod primjene lijeka Gazyvaro.

Odmah obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru ako primijetite gubitak pamćenja,

poteškoće s govorom, poteškoće s hodanjem ili vidne tegobe.

Ako ste bilo koji od tih simptoma imali i prije liječenja lijekom Gazyvaro, odmah obavijestite

svog liječnika ako primijetite da su se oni promijenili. Možda će Vam biti potrebno liječenje.

Infekcije

Odmah obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru ako nakon liječenja lijekom Gazyvaro

primijetite bilo koji znak infekcije (pogledajte odlomak 'Infekcije' u dijelu 4.).

Djeca i adolescenti

Nemojte dati Gazyvaro djeci ni osobama mlađima od 18 godina. Naime, nema informacija o njegovoj

primjeni u tim dobnim skupinama.

Drugi lijekovi i Gazyvaro

Obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli početi

uzimati bilo koje druge lijekove. To uključuje lijekove koje ste nabavili bez recepta i biljne lijekove.

Trudnoća

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obavijestite svog

liječnika ili medicinsku sestru. Oni će Vam pomoći da odvagnete koristi nastavka liječenja

lijekom Gazyvaro u odnosu na rizike za dijete .

Ako zatrudnite tijekom liječenja lijekom Gazyvaro, obavijestite o tome svog liječnika ili

medicinsku sestru što je prije moguće. Naime, liječenje lijekom Gazyvaro može utjecati na Vaše

zdravlje ili zdravlje Vašeg djeteta.

Dojenje

Ne smijete dojiti za vrijeme liječenja lijekom Gazyvaro niti još 18 mjeseci nakon prestanka

liječenja.

Naime, male količine lijeka mogu se izlučiti u majčino mlijeko.

Zaštita od trudnoće

Koristite učinkovitu metodu sprječavanja trudnoće dok se liječite lijekom Gazyvaro.

Nastavite koristiti učinkovitu zaštitu od trudnoće još 18 mjeseci nakon prestanka liječenja

lijekom Gazyvaro.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da bi Gazyvaro mogao utjecati na sposobnost upravljanja vozilima, vožnje bicikla te

rada s alatima ili strojevima. Međutim, ako se pojavi reakcija na infuziju (pogledajte dio 4.), nemojte

upravljati vozilom, voziti bicikl niti raditi s alatima i strojevima dok se reakcija ne povuče.

3.

Kako primjenjivati Gazyvaro

Kako se Gazyvaro primjenjuje

Gazyvaro se daje pod nadzorom liječnika koji ima iskustva s takvim liječenjem. Daje se ukapavanjem

u venu (intravenskom infuzijom) tijekom nekoliko sati.

Liječenje lijekom Gazyvaro

Kronična limfocitna leukemija

Primit ćete 6 ciklusa liječenja lijekom Gazyvaro u kombinaciji s još jednim lijekom za liječenje

raka, koji se zove klorambucil. Svaki ciklus traje 28 dana.

Prvoga dana prvog ciklusa primit ćete dio prve doze lijeka Gazyvaro od 100 miligrama (mg) vrlo

polako. Liječnik/medicinska sestra će Vas pažljivo nadzirati zbog moguće pojave reakcija na

infuziju.

Ako se nakon primjene malog dijela prve doze ne pojavi reakcija na infuziju, istoga dana možete

primiti i ostatak prve doze (900 mg).

Ako se nakon primjene malog dijela prve doze pojavi reakcija na infuziju, ostatak prve doze

primit ćete 2. dana.

Uobičajen raspored primjene prikazan je u nastavku.

Prvi ciklus – uključuje tri doze lijeka Gazyvaro u razdoblju od 28 dana:

1. dan – dio prve doze (100 mg)

2. dan ili 1. dan (nastavak) – ostatak prve doze (900 mg)

8. dan – puna doza (1000 mg)

15. dan – puna doza (1000 mg)

2., 3., 4., 5. i 6. ciklus – primjenjuje se samo jedna doza lijeka Gazyvaro u razdoblju od 28 dana:

1. dan – puna doza (1000 mg)

Folikularni limfom

Primit ćete 6 ili 8 ciklusa liječenja lijekom Gazyvaro u kombinaciji s drugim lijekovima za

liječenje raka – svaki ciklus traje 28 dana ili 21 dan, ovisno o tome koji se drugi lijekovi za

liječenje raka primjenjuju zajedno s lijekom Gazyvaro.

Nakon ovog uvodnog liječenja slijedi 'terapija održavanja' – u tom ćete razdoblju primati lijek

Gazyvaro svaka 2 mjeseca tijekom najviše 2 godine ili dok ne dođe do pogoršanja bolesti. Ovisno

o statusu Vaše bolesti nakon početnih ciklusa liječenja, liječnik će odlučiti hoćete li primati

liječenje u razdoblju održavanja.

Uobičajen raspored primjene prikazan je u nastavku.

Uvodno liječenje

Prvi ciklus – uključuje tri doze lijeka Gazyvaro u razdoblju od 28 ili 21 dana, ovisno o tome koji

se drugi lijekovi za liječenje raka primjenjuju zajedno s lijekom Gazyvaro:

1. dan – puna doza (1000 mg)

8. dan – puna doza (1000 mg)

15. dan – puna doza (1000 mg)

Od 2. do 6. ciklusa ili od 2. do 8. ciklusa – primjenjuje se samo jedna doza lijeka Gazyvaro u

razdoblju od 28 ili 21 dana, ovisno o tome koji se drugi lijekovi za liječenje raka primjenjuju

zajedno s lijekom Gazyvaro:

1. dan – puna doza (1000 mg)

Terapija održavanja

Puna doza (1000 mg) jedanput svaka 2 mjeseca tijekom najviše 2 godine ili dok ne dođe do

pogoršanja bolesti.

Lijekovi koje ćete primiti prije svake infuzije

Prije svake infuzije lijeka Gazyvaro primit ćete lijekove koji će smanjiti vjerojatnost razvoja s

infuzijom povezane reakcije ili sindroma lize tumora. Oni mogu uključivati:

tekućine

lijekove za snižavanje vrućice

lijekove koji ublažavaju bolove (analgetike)

lijekove koji ublažavaju upalu (kortikosteroide)

lijekove koji ublažavaju alergijsku reakciju (antihistaminike)

lijekove koji sprječavaju sindrom lize tumora (poput alopurinola)

Ako propustite primiti Gazyvaro

Ako propustite primiti dozu lijeka Gazyvaro, dogovorite novi termin što je prije moguće. Naime, da bi

ovaj lijek bio što učinkovitiji, važno je pridržavati se rasporeda primjene.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili medicinskoj

sestri.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Kod

primjene ovog lijeka prijavljene su sljedeće nuspojave:

Ozbiljne nuspojave

Reakcije na infuziju

Odmah obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru ako tijekom infuzije ili do 24 sata nakon

infuzije

primijetite neki od sljedećih simptoma:

Najčešće prijavljene:

mučnina

umor

omaglica

glavobolja

proljev

vrućica, navale crvenila ili zimica

povraćanje

nedostatak zraka

nizak ili visok krvni tlak

jako ubrzani otkucaji srca

nelagoda u prsnom košu

Manje često prijavljene:

nepravilni otkucaji srca

oticanje grla ili dišnih putova

piskanje, otežano disanje, stezanje u prsnom košu ili nadraženost grla

Ako se pojavi bilo koja od gore navedenih nuspojava, odmah obavijestite svog liječnika ili medicinsku

sestru.

Progresivna multifokalna leukoencefalopatija

PML je vrlo rijetka i po život opasna infekcija mozga prijavljena kod primjene lijeka Gazyvaro.

Odmah obavijestite liječnika ili medicinsku sestru ako primijetite

gubitak pamćenja

poteškoće s govorom

poteškoće s hodanjem

vidne tegobe

Ako ste bilo koji od tih simptoma imali i prije liječenja lijekom Gazyvaro, odmah obavijestite svog

liječnika ako primijetite da su se oni promijenili. Možda će Vam biti potrebno liječenje.

Infekcije

Tijekom i nakon liječenja lijekom Gazyvaro može postojati veća vjerojatnost da dobijete infekciju.

Često se radi o prehladama, ali bilo je i slučajeva težih infekcija. Prijavljena je i ponovna pojava jedne

vrste jetrene bolesti, koja se zove hepatitis B, u onih bolesnika koji su imali hepatitis B u prošlosti .

Obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru ako tijekom ili nakon liječenja lijekom Gazyvaro

dobijete bilo koji simptom infekcije. Oni uključuju:

vrućicu

kašalj

bol u prsnom košu

umor

bolni osip

grlobolju

žareću bol pri mokrenju

slabost ili opće loše osjećanje

Ako ste prije početka liječenja lijekom Gazyvaro imali dugotrajne infekcije ili infekcije koje su se

neprestano vraćale, obavijestite o tome svog liječnika.

Ostale nuspojave:

Obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

vrućica

plućna infekcija

glavobolja

bol u zglobovima, bol u leđima

slabost

proljev, zatvor

nesanica

opadanje kose, svrbež

infekcija mokraćnih putova, upala nosa i grla, herpes zoster

promjene u krvnoj slici:

anemija (niske razine crvenih krvnih stanica)

niske razine svih vrsta bijelih krvnih stanica (zajedno)

niske razine neutrofila (jedne vrste bijelih krvnih stanica)

niske razine trombocita (vrste krvnih stanica koje sudjeluju u zgrušavanju krvi)

infekcija gornjih dišnih putova (infekcija nosa, ždrijela, grkljana i sinusa), kašalj

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

crvenilo očiju

herpes na ustima

depresija, tjeskoba

noćno znojenje

gripa

povećanje tjelesne težine

bol u limfnom čvoru

curenje iz nosa ili začepljen nos

ekcem

upala nosa ili grla

bol u ustima ili grlu

bol u mišićima i kostima u prsnom košu

rak kože (planocelularni karcinom)

bol u kostima, bol u rukama i nogama

nepravilni otkucaji srca (fibrilacija atrija), srčani udar

poteškoće s mokrenjem, nemogućnost zadržavanja mokraće

probavne tegobe (žgaravica), upala crijeva, hemoroidi

promjene u krvnoj slici:

niske razine limfocita (jedne vrste bijelih krvnih stanica)

povišene razine kalija, fosfata ili mokraćne kiseline - mogu uzrokovati bubrežne tegobe

(dio sindroma lize tumora)

snižene razine kalija

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

probušenje stijenke želuca ili crijeva (gastrointestinalna perforacija, osobito u slučajevima u

kojima rak zahvaća probavnu cijev)

Obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru ako primijetite bilo koju od navedenih nuspojava.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili medicinsku sestru. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem

nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Gazyvaro

Gazyvaro će čuvati zdravstveni radnici u bolnici ili klinici. Uvjeti čuvanja su sljedeći:

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza oznake

'Rok valjanosti'. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2°C-8°C). Ne zamrzavati.

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Vaš zdravstveni radnik bacit će

sve lijekove koji se više ne koriste. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Gazyvaro sadrži

Djelatna tvar je obinutuzumab: 1000 mg/40 ml po bočici, što odgovara koncentraciji od

25 mg/ml prije razrjeđivanja.

Drugi sastojci su L-histidin, L-histidinklorid hidrat, trehaloza dihidrat, poloksamer 188 i voda za

injekcije.

Kako Gazyvaro izgleda i sadržaj pakiranja

Gazyvaro je koncentrat za otopinu za infuziju te bezbojna do smećkasta tekućina. Gazyvaro je

dostupan u pakiranju koje sadrži 1 staklenu bočicu.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 23 446 800

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See United Kingdom)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33 (0)1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: + 385 1 47 22 333

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 - 6 7039831

Roche Products Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Ostali izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za

lijekove: http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima:

Doziranje

Gazyvaro se mora primjenjivati pod strogim nadzorom iskusnog liječnika i to u okruženju u kojem je

odmah dostupna potpuna oprema za oživljavanje.

Profilaksa i premedikacija za sindrom lize tumora

Bolesnici s velikim tumorskim opterećenjem i/ili velikim brojem cirkulirajućih limfocita (> 25 x 10

i/ili oštećenjem bubrežne funkcije (CrCl <70 ml/min) smatraju se rizičnima za razvoj sindroma lize

tumora i stoga bi trebali primiti profilaksu. Profilaksa bi se trebala sastojati od odgovarajuće hidracije i

primjene urikostatika (npr.

alopurinola

) ili neke druge prikladne terapije, poput urat oksidaze (npr.

razburikaze

), započevši 12 do 24 sata prije početka infuzije lijeka Gazyvaro u skladu s uobičajenom

praksom. Sve bolesnike koje se smatra rizičnima potrebno je pažljivo nadzirati tijekom prvih nekoliko

dana liječenja, obraćajući posebnu pozornost na funkciju bubrega te vrijednosti kalija i mokraćne

kiseline. Potrebno je pridržavati se svih dodatnih smjernica u skladu s uobičajenom praksom.

Profilaksa i premedikacija za reakcije na infuziju

Premedikacija radi smanjenja rizika od reakcija na infuziju opisana je u Tablici 1. Premedikacija

kortikosteroidima preporučuje se za bolesnike s folikularnim limfomom (FL), a obavezna je za

bolesnike s kroničnom limfocitnom leukemijom (KLL) u prvom ciklusu liječenja (vidjeti Tablicu 1).

Premedikaciju prije sljedećih infuzija i ostalu premedikaciju treba primjenjivati na način opisan u

nastavku.

Tijekom intravenskih infuzija lijeka Gazyvaro može se pojaviti hipotenzija kao simptom reakcija na

infuziju. Stoga, potrebno je razmotriti suzdržavanje od antihipertenzivnog liječenja 12 sati prije i

tijekom svake infuzije lijeka Gazyvaro te još sat vremena nakon primjene lijeka.

Tablica 1

Premedikacija koju je potrebno primijeniti prije infuzije lijeka Gazyvaro radi

smanjenja rizika od reakcija na infuziju u bolesnika s KLL-om i FL-om

Dan u

ciklusu

liječenja

Bolesnici kojima je

potrebna premedikacija

Premedikacija

Primjena

1. ciklus:

1. dan, kod

KLL-a i

FL-a

Svi bolesnici

Intravenski kortikosteroid

(obavezno

kod KLL-a,

preporučuje se kod FL-a)

Završiti primjenu

najmanje 1 sat prije

infuzije lijeka Gazyvaro

Oralni analgetik/antipiretik

Najmanje 30 minuta prije

infuzije lijeka Gazyvaro

Antihistaminik

1. ciklus:

2. dan, samo

kod KLL-a

Svi bolesnici

Intravenski kortikosteroid

(obavezno)

Završiti primjenu

najmanje 1 sat prije

infuzije lijeka Gazyvaro

Oralni analgetik/antipiretik

Najmanje 30 minuta prije

infuzije lijeka Gazyvaro

Antihistaminik

Sve sljedeće

infuzije, kod

KLL-a i

FL-a

Bolesnici bez reakcije na

infuziju tijekom

prethodne infuzije

Oralni analgetik/antipiretik

Najmanje 30 minuta prije

infuzije lijeka Gazyvaro

Bolesnici s reakcijom na

infuziju (1. ili 2. stupnja)

kod prethodne infuzije

Oralni analgetik/antipiretik

Antihistaminik

Bolesnici s reakcijom na

infuziju 3. stupnja kod

prethodne infuzije ILI

bolesnici s brojem

limfocita > 25 x 10

prije sljedeće primjene

lijeka

Intravenski kortikosteroid

Završiti primjenu

najmanje 1 sat prije

infuzije lijeka Gazyvaro

Oralni analgetik/antipiretik

Antihistaminik

Najmanje 30 minuta prije

infuzije lijeka Gazyvaro

100 mg prednizona/prednizolona ili 20 mg deksametazona ili 80 mg metilprednizolona.

Ne smije se koristiti hidrokortizon jer se nije pokazao djelotvornim u smanjivanju stopa reakcija na infuziju

npr.

1000 mg acetaminofena/paracetamola

3

npr.

50 mg difenhidramina

Ako se kemoterapijski protokol koji sadrži kortikosteroid primjenjuje istog dana kad i Gazyvaro, kortikosteroid

se može primijeniti kao oralni lijek ako se daje najmanje 60 minuta prije lijeka Gazyvaro i u tom slučaju nije

potrebno primijeniti dodatni intravenski kortikosteroid kao premedikaciju.

Doza

Kronična limfocitna leukemija (u kombinaciji s klorambucilom

1

)

Preporučena doza lijeka Gazyvaro u kombinaciji s klorambucilom za bolesnike s KLL-om prikazana

je u Tablici 2.

1. ciklus

Preporučena doza lijeka Gazyvaro u kombinaciji s klorambucilom je 1000 mg, a primjenjuje se

tijekom 1. i 2. dana (ili u nastavku 1. dana) te 8. dan i 15. dan prvog ciklusa liječenja u trajanju od

28 dana. Za infuziju koja se primjenjuje 1. i 2. dana potrebno je pripremiti dvije infuzijske vrećice

(100 mg za 1. dan i 900 mg za 2. dan). Ako primjena prve vrećice završi bez prilagodbe brzine infuzije

ili prekida primjene, drugu je vrećicu moguće primijeniti istoga dana (nije potrebno odgađati primjenu

lijeka niti ponovno primijeniti premedikaciju), pod uvjetom da za to ima dovoljno vremena te da

postoje odgovarajući uvjeti i da se tijekom cijele infuzije može provoditi liječnički nadzor. Ako je

tijekom primjene prvih 100 mg lijeka potrebno prilagođavati brzinu infuzije ili prekinuti primjenu,

druga vrećica mora se primijeniti sljedećeg dana.

2. - 6. ciklus

Preporučena doza lijeka Gazyvaro u kombinaciji s klorambucilom iznosi 1000 mg, a primjenjuje se

1. dan svakog ciklusa.

Tablica 2

Doza lijeka Gazyvaro koju je potrebno primijeniti u bolesnika s KLL-om tijekom

6 ciklusa liječenja, od kojih svaki traje 28 dana

Ciklus

Dan liječenja

Doza lijeka Gazyvaro

1. ciklus

1. dan

100 mg

2. dan (ili nastavak 1. dana)

900 mg

8. dan

1000 mg

15. dan

1000 mg

2.-6. ciklus

1. dan

1000 mg

Klorambucil se primjenjuje peroralno u dozi od 0,5 mg/kg tjelesne težine 1. dan i 15. dan u svim ciklusima

liječenja

Trajanje liječenja

Šest ciklusa liječenja, od kojih svaki traje 28 dana.

Folikularni limfom

Preporučena doza lijeka Gazyvaro u kombinaciji s kemoterapijom za bolesnike s FL-om prikazana je u

Tablici 3.

Bolesnici s prethodno neliječenim folikularnim limfomom

Uvodno liječenje (u kombinaciji s kemoterapijom

2

)

Gazyvaro treba primjenjivati s kemoterapijom na sljedeći način:

šest 28-dnevnih ciklusa u kombinaciji s bendamustinom

šest 21-dnevnih ciklusa u kombinaciji s ciklofosfamidom, doksorubicinom, vinkristinom i

prednizolonom (protokol CHOP), nakon čega slijede 2 dodatna ciklusa monoterapije lijekom

Gazyvaro ili

osam 21-dnevnih ciklusa u kombinaciji s ciklofosfamidom, vinkristinom i

prednizonom/prednizolonom/metilprednizolonom (protokol CVP)

Terapija održavanja

Bolesnici koji ostvare potpun ili djelomičan odgovor na uvodno liječenje lijekom Gazyvaro u

kombinaciji s kemoterapijom trebaju nastaviti primati terapiju održavanja samo lijekom Gazyvaro u

dozi od 1000 mg jedanput svaka 2 mjeseca tijekom 2 godine ili do progresije bolesti (što god nastupi

ranije).

Bolesnici s folikularnim limfomom koji nisu odgovorili na liječenje rituksimabom ili protokolom koji

sadrži rituksimab, ili su doživjeli progresiju tijekom ili do 6 mjeseci nakon takvog liječenja

Uvodno liječenje (u kombinaciji s bendamustinom

2

)

Gazyvaro treba primjenjivati tijekom šest 28-dnevnih ciklusa u kombinaciji s bendamustinom

Terapija održavanja

Bolesnici koji ostvare potpun ili djelomičan odgovor na uvodno liječenje (tj. na prvih 6 ciklusa

liječenja) lijekom Gazyvaro u kombinaciji s bendamustinom ili koji imaju stabilnu bolest trebaju

nastaviti primati monoterapiju lijekom Gazyvaro u dozi od 1000 mg kao terapiju održavanja jedanput

svaka 2 mjeseca tijekom 2 godine ili do progresije bolesti (što god nastupi ranije).

Tablica 3

Folikularni limfom: Doza lijeka Gazyvaro koju je potrebno primijeniti tijekom

uvodnog liječenja, nakon kojeg slijedi terapija održavanja

Ciklus

Dan liječenja

Doza lijeka Gazyvaro

1. ciklus

1. dan

1000 mg

8. dan

1000 mg

15. dan

1000 mg

2. – 6. ciklus ili

2. – 8. ciklus

1. dan

1000 mg

Održavanje

Svaka 2 mjeseca tijekom

2 godine ili do progresije

bolesti (što god nastupi

1000 mg

Bendamustin se primjenjuje intravenski 1. i 2. dan u svim ciklusima liječenja (1. – 6. ciklus) u dozi od

90 mg/m

/dan; protokoli CHOP i CVP primjenjuju se prema standardnom režimu.

Trajanje liječenja

Uvodno liječenje u trajanju od približno šest mjeseci (šest ciklusa liječenja lijekom Gazyvaro, od kojih

svaki traje 28 dana, kada se primjenjuje u kombinaciji s bendamustinom, ili osam ciklusa liječenja

lijekom Gazyvaro, od kojih svaki traje 21 dan, kada se primjenjuje u kombinaciji s protokolom CHOP

ili CVP), nakon čega slijedi terapija održavanja jedanput svaka 2 mjeseca tijekom 2 godine ili do

progresije bolesti (što god nastupi ranije).

Način primjene

Gazyvaro je namijenjen za intravensku primjenu. Nakon razrjeđivanja primjenjuje se intravenskom

infuzijom kroz poseban venski put. Gazyvaro se ne smije primijeniti brzom niti bolusnom

intravenskom injekcijom.

Za upute o razrjeđivanju lijeka Gazyvaro prije primjene, vidjeti u nastavku.

Smjernice za brzinu infuzije prikazane su u Tablicama 4 i 5.

Kronična limfocitna leukemija

Tablica 4

Kronična limfocitna leukemija: Standardna brzina infuzije u odsustvu reakcija na

infuziju/preosjetljivosti i preporuke u slučaju da je tijekom prethodne infuzije

nastupila reakcija na infuziju

Ciklus

Dan liječenja

Brzina infuzije

Brzina infuzije može se povećati ako bolesnik

to podnosi. Za zbrinjavanje reakcija na

infuziju koje nastupe tijekom infuzije vidjeti

odlomak 'Zbrinjavanje reakcija na infuziju'

1. ciklus

1. dan

(100 mg)

Primijeniti brzinom od 25 mg/h tijekom

4 sata. Brzinu infuzije ne smije se povećavati.

2. dan

(ili nastavak

1. dana)

(900 mg)

Ako se tijekom prethodne infuzije nije razvila

reakcija na infuziju, ovu infuziju treba

primijeniti brzinom od 50 mg/h.

Brzinu infuzije moguće je povećavati za

50 mg/h svakih 30 minuta do maksimalne

brzine od 400 mg/h.

Ako se tijekom prethodne infuzije razvila

reakcija na infuziju, primjenu treba započeti

brzinom od 25 mg/h. Brzinu infuzije moguće

je povećavati za 50 mg/h svakih 30 minuta do

maksimalne brzine od 400 mg/h.

8. dan

(1000 mg)

Ako se tijekom prethodne infuzije, kada je

konačna brzina infuzije bila 100 mg/h ili viša, nije

razvila reakcija na infuziju, infuzije je moguće

započeti brzinom od 100 mg/h, a zatim povećavati

za 100 mg/h svakih 30 minuta do maksimalno

400 mg/h.

Ako se tijekom prethodne infuzije razvila reakcija

na infuziju, ovu treba primijeniti brzinom od

50 mg/h. Brzinu infuzije moguće je povećavati za

50 mg/h svakih 30 minuta do maksimalne brzine

od 400 mg/h.

15. dan

(1000 mg)

2.-6. ciklus

1. dan

(1000 mg)

Folikularni limfom (FL)

Tablica 5

Folikularni limfom: Standardna brzina infuzije u odsustvu reakcija na

infuziju/preosjetljivosti i preporuke u slučaju da je tijekom prethodne infuzije

nastupila reakcija na infuziju

Ciklus

Dan liječenja

Brzina infuzije

Brzina infuzije može se povećati ako bolesnik

to podnosi. Za zbrinjavanje reakcija na

infuziju koje nastupe tijekom infuzije vidjeti

odlomak 'Zbrinjavanje reakcija na infuziju'

1. ciklus

1. dan

(1000 mg)

Primijeniti brzinom od 50 mg/h. Brzinu

infuzije moguće je povećavati za 50 mg/h

svakih 30 minuta do maksimalne brzine od

400 mg/h.

8. dan

(1000 mg)

Ako se tijekom prethodne infuzije, kada je

konačna brzina infuzije bila 100 mg/h ili viša,

nije razvila reakcija na infuziju ili se razvila

reakcija na infuziju 1. stupnja, infuzije je moguće

započeti brzinom od 100 mg/h, a zatim

povećavati za 100 mg/h svakih 30 minuta do

maksimalno 400 mg/h.

Ako se tijekom prethodne infuzije razvila reakcija

na infuziju 2. ili višeg stupnja, ovu treba

primijeniti brzinom od 50 mg/h. Brzinu infuzije

moguće je povećavati za 50 mg/h svakih

30 minuta do maksimalne brzine od 400 mg/h.

15. dan

(1000 mg)

2. – 6. ciklus ili

2. – 8. ciklus

1. dan

(1000 mg)

Održavanje

Svaka 2 mjeseca tijekom

2 godine ili do progresije

bolesti (što god nastupi prije)

Zbrinjavanje reakcija na infuziju (sve indikacije)

Zbrinjavanje reakcija na infuziju može zahtijevati privremeni prekid primjene, smanjenje brzine

infuzije ili obustavu liječenja lijekom Gazyvaro kako je navedeno u nastavku.

Reakcija 4. stupnja (opasna po život): infuzija se mora prekinuti, a terapija trajno obustaviti.

Reakcija 3. stupnja (teška): infuzija se mora privremeno prekinuti, a simptomi zbrinuti. Nakon

povlačenja simptoma, infuziju je moguće ponovno započeti brzinom koja ne smije biti veća od

polovice prethodne brzine (brzine primjene u trenutku razvoja reakcije na infuziju), a ako se u

bolesnika ne pojave simptomi reakcije na infuziju, njezinu brzinu je moguće nastaviti postupno

povećavati u intervalima koji odgovaraju dozi (vidjeti Tablice 4 i 5). U bolesnika s KLL-om

koji prvu dozu (1. dan 1. ciklusa) primaju podijeljenu tijekom dva dana, brzinu infuzije

primijenjene 1. dan moguće je nakon 1 sata ponovno povećati do 25 mg/h, ali ne više od toga.

Infuzija se mora prekinuti, a liječenje trajno obustaviti ako u bolesnika ponovno nastupi

reakcija na infuziju 3. stupnja.

Reakcija 1. ili 2. stupnja (blaga do umjerena): brzina infuzije mora se smanjiti, a simptomi

zbrinuti. Infuziju je moguće nastaviti nakon povlačenja simptoma. Ako se ne pojave simptomi

reakcije na infuziju, njezinu brzinu je moguće nastaviti postupno povećavati u intervalima koji

odgovaraju dozi (vidjeti Tablice 4 i 5). U bolesnika s KLL-om koji prvu dozu (1. dan

1. ciklusa) primaju podijeljenu tijekom dva dana, brzinu infuzije primijenjene 1. dan moguće je

nakon 1 sata ponovno povećati do 25 mg/h, ali ne više od toga.

Upute za razrjeđivanje

Gazyvaro mora pripremiti zdravstveni radnik primjenom aseptičke tehnike. Nemojte tresti bočicu.

2. – 6. ciklus kod KLL-a te svi ciklusi kod FL-a

Izvucite 40 ml koncentrata iz bočice i razrijedite ga u infuzijskim vrećicama od polivinilklorida (PVC)

ili od poliolefina koje ne sadrže PVC, u kojima se nalazi otopina za injekcije 9 mg/ml (0,9%)

natrijevog klorida.

Samo KLL – 1. ciklus

Kako bi se mogle razlikovati dvije infuzijske vrećice kojima se primjenjuje prva doza od 1000 mg,

preporučuje se upotrijebiti vrećice različitih veličina kako bi se doza od 100 mg namijenjena za

primjenu 1. dan 1. ciklusa mogla razlikovati od doze od 900 mg namijenjene za primjenu 1. dan 1.

ciklusa (nastavak) ili 2. dan 1. ciklusa. Da biste pripremili 2 infuzijske vrećice, izvucite 40 ml

koncentrata iz bočice i razrijedite 4 ml u 100-mililitarskoj infuzijskoj vrećici od PVC-a ili poliolefina

koja ne sadrži PVC, a preostalih 36 ml dodajte u 250-mililitarsku infuzijsku vrećicu od PVC-a ili

poliolefina koja ne sadrži PVC, u kojima se nalazi otopina za injekciju 9 mg/ml (0,9%) natrijevog

klorida. Jasno označite svaku infuzijsku vrećicu.

Doza lijeka Gazyvaro za

primjenu

Potrebna količina

koncentrata lijeka Gazyvaro

Veličina infuzijske vrećice od

PVC-a ili vrećice od

poliolefina koja ne sadrži

PVC

100 mg

4 ml

100 ml

900 mg

36 ml

250 ml

1000 mg

40 ml

250 ml

Nisu primijećene inkompatibilnosti između lijeka Gazyvaro u koncentracijama u rasponu od

0,4 mg/ml do 20,0 mg/ml nakon razrjeđivanja otopinom za injekciju 9 mg/ml (0,9%) natrijevog

klorida i:

vrećica načinjenih od PVC-a, polietilena (PE), polipropilena ili poliolefina

infuzijskih setova načinjenih od PVC-a, poliuretana (PUR) ili polietilena (PE)

dodatnih 'in-line' filtera kod kojih je površina koja dolazi u dodir s lijekom načinjena od

polietersulfona (PES), trosmjerne infuzijske skretnice od polikarbonata (PC) i katetera od

polieteruretana (PEU).

Ne smijete koristiti druge otopine za razrjeđivanje poput otopine glukoze (5%).

Da biste pomiješali otopinu, vrećicu treba nježno preokrenuti kako bi se izbjeglo prekomjerno

pjenjenje. Razrijeđena otopina se ne smije tresti niti zamrzavati.

Lijekove za parenteralnu primjenu potrebno je prije primjene vizualno pregledati kako bi se utvrdila

moguća prisutnost čestica ili promjena boje.

Nakon razrjeđivanja, dokazane su kemijska i fizička stabilnost u otopini za injekciju 9 mg/ml (0,9%)

natrijevog klorida pri koncentracijama od 0,4 mg/ml do 20 mg/ml tijekom 24 sata na temperaturi od

2°C do 8°C, a nakon toga još 48 sati (uključujući vrijeme infuzije) na temperaturi ≤ 30°C.

S mikrobiološkog stajališta, pripremljena otopina za infuziju mora odmah biti primijenjena. Ako se ne

primijeni odmah, trajanje i uvjeti čuvanja do primjene lijeka odgovornost su korisnika. Pripremljeni

lijek ne bi se smio čuvati dulje od 24 sata na temperaturi od 2°C-8°C, osim ako je razrjeđivanje

provedeno u kontroliranim i validiranim aseptičkim uvjetima.

Zbrinjavanje

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

PRILOG IV.

ZAKLJUČCI EUROPSKE AGENCIJE ZA LIJEKOVE O ZAHTJEVU ZA

JEDNOGODIŠNJU ZAŠTITU STAVLJANJA LIJEKA U PROMET

Zaključci Europske agencije za lijekove:

Jednogodišnja zaštita stavljanja lijeka u promet

CHMP je pregledao podatke koje je dostavio nositelj odobrenja, uzevši u obzir odredbe čl. 14(11)

Uredbe (EZ) br. 726/2004, te smatra da nova terapijska indikacija donosi značajnu kliničku korist u

usporedbi s postojećim terapijama, što je dodatno pojašnjeno u Europskom javnom izvješću o ocjeni

lijeka.

9-5-2018

Australian Public Assessment Reports for prescription medicines (AusPARs)

Australian Public Assessment Reports for prescription medicines (AusPARs)

Added Obinutuzumab (Gazyva)

Therapeutic Goods Administration - Australia