Gastal tablete

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Gastal tablete s okusom višnje
 • Doziranje:
 • 450 mg + 300 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna tableta sadrži 450 mg aluminijev hidroksid - magnezijev karbonat gela i 300 mg magnezijevog hidroksida (95,26 mg Al3+ i 141,11 mg Mg2+)
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Gastal tablete s okusom višnje
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 24 tablete u blisteru, u kutiji [HR-H-540699327-01]; 48 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-540699327-02] Urbroj: 381-12-01/30-15-07

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-540699327
 • Datum autorizacije:
 • 27-04-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

UPUTA O LIJEKU: Informacija za bolesnika

Gastal tablete s okusom višnje

Gastal tablete s okusom spearminta

aluminijev hidroksid - magnezijev karbonat gel/

magnezijev hidroksid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja,

obratite se svom ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 6 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Gastal i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete uzimati Gastal

Kako uzimati Gastal

Moguće nuspojave

Kako čuvati Gastal

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Gastal

i za što se koristi

Gastal

sadrži djelatne tvari aluminijev hidroksid-magnezijev karbonat gel i magnezijev hidroksid. Ovaj

lijek pripada skupini lijekova koji se koriste za smanjivanje pretjerane kiselosti želučanog soka i

nazivaju se antacidi.

Želučana kiselina potrebna je u procesu probave, ali ako se izlučuje prekomjerno može izazvati niz

neugodnih simptoma u probavnom sustavu.

Gastal se koristi za kratkotrajno ublažavanje simptoma

povećane kiselosti u želucu i želučanih tegoba (npr. žgaravice) koje su njome izazvane. Ovaj lijek je

namijenjen za liječenje odraslih i djece starije od 12 godina.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Gastal

Nemojte uzimati Gastal:

ako bolujete od teške bolesti bubrega (zatajenja),

ako ste preosjetljivi na soli aluminija i magnezija ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u

dijelu 6.),

ako imate hipofosfatemiju (sniženu koncentraciju fosfata u krvi).

Upozorenja i mjere opreza

Ovaj lijek ne smije se uzimati neprekidno dulje od 6 dana bez savjetovanja s liječnikom.

Ukoliko se simptomi javljaju povremeno i postoji potreba za čestom primjenom lijeka, potrebno je

potražiti savjet liječnika. Nakon što popijete jednu kutiju ovog lijeka nemojte uzimati drugu kutiju bez

savjetovanja

liječnikom

ljekarnikom.

Produljena

primjena

antacida

može

prikriti

simptome

ozbiljnijeg stanja, poput karcinoma u gastrointestinalnom sustavu.

Budite posebno oprezni s Gastalom:

ako imate bitno smanjenu tjelesnu masu,

ako imate oštećenu funkciju bubrega,

ako ste trudni ili dojite,

ako ste na dijeti s ograničenim unosom fosfata.

H A L M E D

26-04-2016

O D O B R E N O

Djeca

Ovaj lijek nije namijenjen za primjenu u djece mlađe od 12 godina.

Drugi lijekovi i Gastal

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Ovaj lijek može pojačati ili umanjiti djelovanje drugih istodobno primijenjenih lijekova.

To se posebno odnosi na lijekove za:

liječenje poremećaja tlaka i rada srca (npr. atenolol, metoprolol, digoksin),

liječenje anemije (npr. pripravci željeza),

liječenje povećane kiselosti u želucu (npr. ranitidin),

liječenje malarije (npr. klorokin),

liječenje bolesti kostiju (npr. bifosfonati),

liječenje bolesti bubrega (npr. citrati),

liječenje tuberkuloze (npr. izoniazid, rifampicin),

liječenje raznih infekcija (npr. fluorokinolone, tetraciklinski antibiotici, ketokonazol, rifampicin),

liječenje upale i boli nesteroidnim lijekovima (naproksen, acetilsalicilatnu kiselinu), vitamine,

fluoride,

liječenje Parkinsonove bolesti (npr. levodopa),

liječenje psihičkih poremećaja (npr. klorpromazin),

liječenje bolesti štitne žlijezde (npr. levotiroksin),

liječenje povišenih masnoća u krvi (npr. rosuvastatin).

Te lijekove potrebno je uzimati najmanje 2 sata nakon ili 1 sat prije Gastala.

Općenita je preporuka da se drugi lijekovi ne uzimaju istodobno s Gastalom ili da se uzmu najmanje 1

sat prije ili nakon uzimanja Gastala.

Gastal tablete s hranom

Ovaj lijek je najbolje uzeti približno jedan sat nakon obroka i navečer prije spavanja.

Protiv žgaravice možete uzeti jednak broj tableta, bez obzira na obrok.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek

Gastal se smije primjenjivati tijekom trudnoće i dojenja samo ukoliko je neophodno i u skladu s

preporukom liječnika.

Upravljanje s vozilima i strojevima

Ovaj lijek ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Gastal sadrži laktozu

Gastal sadrži laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego

što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Gastal sadrži aspartam (

izvor fenilalanina). Može naškoditi osobama koje boluju od fenilketonurije.

3. Kako uzimati Gastal

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili

ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

H A L M E D

26-04-2016

O D O B R E N O

Preporučena doza je 1 do 2 Gastal tablete, četiri do šest puta na dan, ako Vaš liječnik ne odredi

drugačije.

Tijekom 24 sata ne smijete uzeti više od 8 tableta.

Gastal

je najbolje uzeti približno jedan sat nakon obroka i navečer prije spavanja.

Protiv žgaravice možete uzeti jednak broj tableta, bez obzira na obrok.

Gastal

tablete nemojte gristi niti gutati čitave, već ih polako rastopite u ustima.

Ako uzimate druge lijekove preporučuje se da iste uzmete najmanje 1 sat prije ili nakon uzimanja

antacida (pogledajte dio 2.

Drugi lijekovi i Gastal).

Gastal ne smijete uzimati neprekidno dulje od 6 dana bez savjetovanja s liječnikom.

Primjena u djece i adolescenata

Dijete u dobi od 12 godina smije uzeti dozu jednaku dozi za odrasle ali se preporučuju manje doze i

tijekom kraćeg razdoblja.

Ako uzmete više Gastala nego što ste trebali

U slučaju predoziranja ili slučajnog uzimanja prevelike količine lijeka odmah se javite svom liječniku,

ljekarniku ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Molimo ponesite preostali lijek ili pakiranje. Mogući

simptomi predoziranja su zatvor, proljev, bol u trbuhu, povraćanje.

Ako ste zaboravili uzeti Gastal

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ovaj lijek se općenito dobro podnosi. Kod uzimanja tableta u preporučenim dozama, rijetko se mogu

javiti nuspojave.

Sljedeće su nuspojave zabilježene s primjenom Gastala:

Vrlo rijetko

(mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

alergijske reakcije (svrbež, koprivnjača, oticanje kapaka, lica, usana ili jezika, teškoće s disanjem

ili gutanjem).

Nepoznato

(učestalost se ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka):

mučnina, proljev, zatvor

smanjena količina fosfata u tijelu (hipofosfatemija)

povećane količine magnezija u tijelu (hipermagnezemija)

povećane količine aluminija u tijelu (hiperaluminemija).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Gastal

Ovaj lijek

čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

H A L M E D

26-04-2016

O D O B R E N O

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza „Rok

valjanosti“. Rok valjanosti se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Gastal sadrži

Djelatne tvari su aluminijev hidroksid-magnezijev karbonat gel (450 mg) i magnezijev hidroksid (300

mg).

Pomoćne tvari sadržane u Gastal tabletama o okusom višnje su:

manitol, laktoza hidrat, prethodno

geliran škrob, koloidni,bezvodni silicijev dioksid, umrežena karmelozanatrij, vrst A, aroma višnja,

aspartam, magnezijev stearat. Svaka tableta sadrži 112 mg laktoza hidrata i 2 mg aspartama.

Pomoćne tvari sadržane u Gastal tabletama s okusom spearminta su

: laktoza hidrat, prethodno geliran

škrob,

koloidni,

bezvodni

silicijev

dioksid,

umrežena

karmelozanatrij,

vrst

aroma

spearmint,

aspartam, magnezijev stearat. Svaka tableta sadrži 111,5 mg laktoza hidrata i 2,5 mg aspartama.

Kako Gastal izgleda i sadržaj pakiranja

Gastal tablete su bijele do gotovo bijele, okrugle, ravne tablete s glatkom površinom i ukošenih rubova,

promjera 16 mm.

Gastal

tablete s okusom višnje i Gastal

tablete s okusom spearminta su dostupne u pakiranjima od 24 ili

48 tableta u blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25,

10 000 Zagreb

Proizvođač lijeka

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25,

10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka:

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u travnju 2016.

H A L M E D

26-04-2016

O D O B R E N O