Fusamix

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Fusamix Easyhaler 50 mikrograma + 250 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata
 • Doziranje:
 • 50 mikrograma + 250 mikrograma
 • Farmaceutski oblik:
 • prašak inhalata
 • Sastav:
 • Urbroj: svaka isporučena doza (preko nastavka za usta) sadrži 48 mikrograma salmeterola (u obliku salmeterolksinafoata) i 238 mikrograma flutikazonpropionata, što odgovara odmjernoj dozi od 50 mikrograma salmeterola (u obliku salmeterolksinafoata) i 250 mikrograma flutikazonpropionata
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Orion Corporation, Orion Pharma, Espoo, Finska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Fusamix Easyhaler 50 mikrograma + 250 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 1 inhalator s 60 doza, u kutiji [HR-H-684471832-01]; 1 inhalator s 60 doza sa zaštitnim spremnikom, u kutiji [HR-H-684471832-02]; 2 inhalatora s 60 doza, u kutiji [HR-H-684471832-03]; 2 inhalatora s 60 doza sa zaštitnim spremnikom, u kutiji [HR-H-684471832-04]; 3 inhalatora s 60 doza, u kutiji [HR-H-684471832-05]; 3 inhalatora s 60 doza sa zaštitnim spremnikom, u kutiji [HR-H-684471832-06] Urbroj: 381-12-01/70-18-06

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-684471832
 • Datum autorizacije:
 • 25-04-2018
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Fusamix Easyhaler 50 mikrograma + 250 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata

Fusamix Easyhaler 50 mikrograma + 500 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata

salmeterol, flutikazonpropionat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako

su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Fusamix Easyhaler i za što se koristi

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Fusamix Easyhaler

3. Kako primjenjivati Fusamix Easyhaler

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati Fusamix Easyhaler

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što je Fusamix Easyhaler i za što se koristi

Fusamix Easyhaler sadrži dvije djelatne tvari, salmeterol i flutikazonpropionat:

Salmeterol je bronhodilatator dugog djelovanja. Bronhodilatatori omogućuju da dišni putevi u

plućima ostanu otvoreni. To olakšava ulazak i izlazak zraka. Ovaj učinak obično traje

najmanje 12 sati.

Flutikazonpropionat je kortikosteroid koji smanjuje oticanje i iritaciju u plućima.

Liječnik Vam je propisao ovaj lijek radi spriječavanja problema s disanjem kao što su:

H A L M E D

25 - 04 - 2018

O D O B R E N O

astma,

kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB). Fusamix Easyhaler u dozi 50 + 500 mikrograma,

smanjuje učestalost razvoja simptoma KOPB-a.

Fusamix Easyhaler morate primjenjivati svakodnevno, onako kao što Vam je Vaš liječnik preporučio.

To će osigurati pravilnu primjenu terapije u ostvarivanju kontrole Vaše astme i KOPB-a.

Fusamix Easyhaler pomaže zaustaviti pojavu teškog disanja i zviždanja. MeĎutim, Fusamix Easyhaler

se ne smije primjenjivati za olakšanje iznenadnog napadaja teškog disanja ili zviždanja. Ako se to

dogodi, trebate uzeti brzodjelujući lijek kao što je salbutamol. Uvijek trebate imati uza se Vaš

brzodjelujući lijek.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Fusamix Easyhaler

Nemojte primjenjivati Fusamix Easyhaler

Ako ste alergični na salmeterol i, flutikazonpropionat ili neki drugi sastojak ovog lijeka,

laktozu hidrat (navedenu u dijelu 6.

koja sadrži male količine proteina mlijeka.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku prije nego primijenite Fusamix Easyhaler ako imate:

srčanu bolest uključujući nepravilni ili brzi ritam otkucaja srca,

stanje preaktivne štitnjače,

visoki krvni tlak,

šećernu bolest (Fusamix Easyhaler može povećati razine šećera u krvi),

nisku razinu kalija u krvi,

tuberkulozu pluća (TBC), sad ili ako ste je imali ranije ili ostale plućne infekcije.

Obratite se Vašem liječniku ako Vam se javi zamagljen vid ili druge smetnje vida.

Drugi lijekovi i Fusamix Easyhaler

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove. To uključuje i lijekove za liječenje astme te one koje ste nabavili bez recepta. To je

zato što Fusamix Easyhaler možda neće biti prikladno koristiti s nekim drugim lijekovima.

Prije primjene lijeka Fusamix Easyhaler, obavijestite svog liječnika ako uzimate neki od sljedećih

lijekova:

Beta blokatore (npr atenolol, propranolol i sotalol). Beta blokatori se najčešće koriste kod

povišenog krvnog tlaka ili drugih srčanih bolesti.

Lijekove za liječenje infekcija uključujući ketokonazol, itrakonazol, eritrimicin te neke od

lijekova za liječenje infekcije HIV-om (ritonavira, kobicistata). Neki od tih lijekova mogu

povećati količinu flutikazonpropionata ili salmeterola u Vašem tijelu. To može pojačati učinke

Fusamix Easyhalera te tako povećati i rizik od pojave nuspojava, uključujući nepravilne

srčane otkucaje. Vaš liječnik će Vas možda pomnije nadzirati dok uzimate ove lijekove.

Kortikosteroide (kroz usta ili putem injekcije). Ako ste nedavno liječeni tim lijekovima, to

može povećati rizik utjecaja Fusamix Easyhalera na Vašu nadbubrežnu žlijezdu.

Diuretike, poznate kao „tablete za vodu“, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka.

Ostale bronhodilatatore (poput salbutamola).

Lijekove koji sadrže ksantin. Često se koriste za liječenje astme.

H A L M E D

25 - 04 - 2018

O D O B R E N O

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da će Fusamix Easyhaler utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i

strojevima.

Fusamix Easyhaler sadrži laktozu

Fusamix Easyhaler sadrži do 17,1 miligrama laktoze u svakoj dozi. Količina laktoze sadržana u ovom

lijeku uobičajeno ne uzrokuje probleme ljudima koji ne podnose laktozu. Laktoza sadržava male

količine proteina mlijeka koji mogu izazvati alregijske reakcije.

3. Kako primjenjivati Fusamix Easyhaler

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s

Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Primjenjujte Fusamix

Easyhaler svaki dan, dok Vam liječnik ne savjetuje da prestanete.

Nemojte uzeti više od preporučene doze.

Nemojte prestati s primjenom Fusamix

Easyhalera ili smanjivati dozu lijeka prije nego se savjetujete s Vašim liječnikom.

Fusamix Easyhaler se mora inhalirati kroz usta u pluća.

Astma

Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina

Fusamix Easyhaler 50 + 250 - jedan udah dva puta na dan.

Fusamix Easyhaler 50 + 500 - jedan udah dva puta na dan.

Djeca mlaĎa od 12 godina

Ne preporuča se primjena Fusamix Easyhalera u djece mlaĎe od 12 godina.

Odrasli s kroničnom opstruktivnom bolesti pluća (KOPB)

Fusamix Easyhaler 50+500 - jedan udah dva puta na dan.

Simptomi Vaše astme mogu postati dobro kontrolirani korištenjem lijeka Fusamix Easyhaler dva puta

na dan. U tom slučaju, liječnik može odlučiti smanjiti dozu na jedanput na dan. To može biti ili:

jednom navečer - ako imate simptome tijekom noći

jednom ujutro - ako imate simptome tijekom dana.

Iznimno je važno da se pridržavate uputa liječnika o tome koliko udaha lijeka trebate uzeti i koliko

često trebate primjenjivati ovaj lijek.

Ako Fusamix Easyhaler uzimate za astmu, Vaš liječnik će redovito kontrolirati Vaše simptome.

Ako Vam se astma ili disanje pogoršaju, odmah obavijestite svog liječnika. Možete češće osjećati

jače zviždanje, češće stezanje u prsima ili trebate češće uzimati bronhodilatator kratkog djelovanja.

Ako Vam se nešto od toga dogodi, trebate nastaviti primjenjivati lijek Fusamix Easyhaler, ali ne

povećavajte broj udaha. Stanje Vaših pluća se može pogoršati i mogli biste se ozbiljno razboljeti.

Posjetite liječnika jer Vam je možda potrebna dodatna terapija.

Ako primjenite više lijeka Fusamix Easyhaler nego što ste trebali

Važno je da koristite inhalator kako je propisano. Ako slučajno ipak slučajno uzmete veću dozu od

preporučene, razgovarajte s Vašim liječnikom ili ljekarnikom. Možete primijetiti da Vam srce lupa

H A L M E D

25 - 04 - 2018

O D O B R E N O

brže nego obično i da osjećate drhtavicu. TakoĎer možete imati omaglicu, glavobolju, slabost u

mišićima i bolne zglobove.

Ako ste uzimali više doze tijekom dužeg razdoblja, obratite se liječniku ili ljekarniku za savjet. Više

doze lijeka Fusamix Easyhalera mogu smanjiti izlučivanje steroidnih hormona iz nadbubrežne

žlijezde.

Ako ste zaboravili primijeniti Fusamix Easyhaler

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu. Sljedeću dozu uzmite u

uobičajeno vrijeme.

Ako prestanete primjenjivati Fusamix Easyhaler

Vrlo je važno da primijenjujete Fusamix Easyhaler svaki dan kako Vam je propisano. Nastavite tako

sve dok Vam liječnik ne kaže da prestanete. Nemojte naglo prestati s uzimanjem ili naglo

smanjiti dozu lijeka Fusamix Easyhaler. To bi moglo pogoršati Vaš problem s disanjem.

Dodatno, ako naglo prekinete uzimati Fusamix Easyhaler ili smanjite dozu lijeka Fusamix Easyhaler,

to može (veoma rijetko) uzrokovati probleme s Vašom nadbubrežnom žlijezdom (adrenalna

insuficijencija) što katkad može dovesti do pojave nuspojava.

Te nuspojave mogu uključivati bilo što od navedenog:

bol u želucu,

umor i gubitak apetita, loše osjećanje,

mučnina i proljev,

gubitak na težini,

glavobolju ili omamljenost,

nisku razinu šećera u krvi,

nizak krvni tlak i napadaje.

Kada je Vaše tijelo u stanju stresa zbog npr. povišene temperature, traume (npr. prometna nesreća),

infekcije ili operacije, insuficijencija nadbubrežne žlijezde može se pogoršati i možete imati bilo koju

od gore navedenih nuspojava.

Ako Vam se pojavi bilo koja nuspojava razgovarajte s Vašim liječnikom ili ljekarnikom. Za

sprječavanje pojave tih simptoma Vaš liječnik Vam može dodatno propisati kortikosteroide u

tabletama (kao npr. prednizolon).

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku, medicinskoj

sestri ili ljekarniku.

Uputa za uporabu inhalatora nalazi se na kraju ove upute.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Kako bi se smanjila vjerojatnost nuspojava, liječnik će Vam propisati najnižu dozu lijeka Fusamix

Easyhalery koja kontrolira Vašu astmu ili (KOPB).

Alergijske reakcije: možda ćete primijetiti da Vam se odmah nakon korištenja lijeka Fusamix

Easyhaler naglo pogoršalo disanje. Možete osjetiti jako zviždanje i početi kašljati ili otežano

disati. TakoĎer, možda ćete primijetiti svrbež, osip (koprivnjaču) ili oticanje (uglavnom lica, usana,

jezika ili grla) ili možete naglo osjetiti jako ubrzan rad srca ili osjetiti nesvjesticu i ošamućenost (što

može dovesti do kolapsa ili gubitka svijesti). Ako Vam se javi bilo koja od tih nuspojava ili se one

pojave iznenada nakon uzimanja lijeka prekinite uzimanje lijeka Fusamix Easyhaler i odmah se

H A L M E D

25 - 04 - 2018

O D O B R E N O

javite Vašem liječniku. Alergijske reakcije na Fusamix Easyhaler su manje česte (javljaju se u manje

od 1 na 100 bolesnika).

Upala pluća (infekcija pluća) u bolesnika s KOPB (česta nuspojava)

Obavijestite Vašeg liječnika ako imate bilo što od navedenog za vrijeme uzimanja Fusamix

Easyhalera, to mogu biti znaci upale pluća:

vrućica ili zimica,

pojačano stvaranje sluzi (šlajma) , promjena boje sluzi,

pojačan kašalj ili pojačane teškoće s disanjem.

Ostale nuspojave su navedene u nastavku:

Vrlo česte (javljaju se u više od 1 na 10 osoba)

glavobolja - obično se smanjuje tijekom nastavka liječenja,

prijavljena je veća učestalost prehlada u bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom

bolesti (KOPB).

Česte (javljaju se u manje od 1 na 10 osoba)

gljivice (bolna, kremasto žućkasta, uzdignuta područja) u ustima i grlu. TakoĎer, bolan jezik te

promukli glas i iritacija grla. U tom slučaju može pomoći ispiranje usta vodom koju treba

odmah ispljunuti i/ili pranje zuba nakon svake doze lijeka. Liječnik može propisati lijek za

liječenje gljivičnih infekcija.

bolni, otečeni zglobovi i bolovi u mišićima,

grčevi u mišićima.

U bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB) zabilježene su i sljedeće česte

nuspojave:

modrice i prijelomi,

upala sinusa (osjećaj napetosti ili začepljenja nosa, obraza i područja iza očiju, ponekad uz

pulsirajuću bol),

smanjena količina kalija u krvi (koja može izazvati nejednake otkucaje srca te slabost i grčeve

u mišićima).

Manje česte (javljaju se u manje od 1 na 100 osoba)

povišena razina šećera (glukoze) u krvi (hiperglikemija). Ako imate šećernu bolest, možda će

biti potrebno češće kontrolirati razinu šećera u krvi te po potrebi prilagoditi Vašu uobičajenu

terapiju za šećernu bolest.

katarakta (zamagljena leća u oku),

vrlo brzi srčani ritam (tahikardija),

drhtavica (tremor) i brz ili neujednačen srčani ritam (palpitacije) – ove nuspojave su uglavnom

bezopasne i smanjuju se kako se liječenje nastavlja,

bol u prsima,

osjećaj zabrinutosti (ovaj učinak uglavnom se javlja u djece),

poremećaji spavanja,

alergijski osip na koži.

Rijetke (javljaju se u manje od 1 na 1000 osoba)

teškoće s disanjem ili zviždanje pri disanju koje se pogoršava odmah nakon uzimanja

lijeka Fusamix Easyhaler. Ako se to dogodi, prestanite uzimati Fusamix Easyhaler.

Uzmite inhalacijski lijek brzog djelovanja da bi mogli lakše disati i odmah se javite svom

liječniku.

Fusamix Easyhaler može utjecati na normalno stvaranje steroidnih hormona u tijelu, osobito

prilikom dugotrajnog uzimanja visokih doza lijeka. Posljedični učinci uključuju:

− zaostajanje u rastu djece i adolescenata,

H A L M E D

25 - 04 - 2018

O D O B R E N O

− stanjivanje kostiju,

− glaukom,

− porast tjelesne težine,

− zaokruženo (ili mjesečasto) lice (Cushingov sindrom).

Vaš liječnik će redovito provjeravati mogući nastup tih nuspojava i održavati kontrolu astme

najnižom potrebnom dozom lijeka Fusamix Easyhaler.

Promjene u ponašanju, kao što je neuobičajena hiperaktivnost i razdražljivost (ti se učinci

uglavnom javljaju u djece).

Nejednaki srčani ritam ili srce ima dodatni otkucaj (aritmija). Javite se liječniku, ali nemojte

prestati uzimati lijek Fusamix Easyhaler, osim ako Vam liječnik kaže da prestanete.

Gljivična infekcija u ezofagusu (jednjaku), koja može uzrokovati teškoće pri gutanju.

Nepoznata učestalost (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka), ali se može

pojaviti:

depresija ili agresija. Ti su učinci vjerojatniji u djece.

zamagljen vid

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Fusamix Easyhaler

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji, aluminijskom

omotu i naljepnici na inhalatoru iza oznake „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji

dan navedenog mjeseca.

Zamijenite Fusamix Easyhaler jednom mjesečno (50+250) ili u jednom u dva mjeseca (50+500)

nakon otvaranja aluminijskog omota. Zapišite datum otvaranja omota.

Nakon otvaranja omota nemojte lijek čuvati na teperaturi iznad 25°C i čuvajte ga zaštićeno od

vlage. Fusamix Easyhaler preporuča se čuvati u zaštitnom spremniku.

Ako se Fusamix Easyhaler ovlaži zamjenite ga novim.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika

kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Fusamix Easyhaler sadrži

Svaka doza sadrži 50 mikrograma salmeterola (u obliku salmeterolksinafoata) i 250 ili 500

mikrograma flutikazonpropionata.

Drugi sastojak je laktoza hidrat (sadrži proteine mlijeka)

Kako Fusamix Easyhaler izgleda i sadržaj pakiranja

Fusamix Easyhaler je inhalator u kojem se nalazi Vaš lijek. Inhalacijski prašak je bijele boje. Svaki

inhalator sadrži 60 doza i ima bijelo tijelo te ljubičasti gornji dio.

Fusamix Easyhaler je dostupan u pakiranju od 1, 2 ili 3 inhalatora.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

H A L M E D

25 - 04 - 2018

O D O B R E N O

Vaše pakiranje može sadržavati zaštitni spremnik. Ako trebate zaštitni spremnik, molimo javite se

nositelju odobrenja (podaci su niže navedeni).

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finska

ProizvoĎač

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Farmavita Regulanet d.o.o.

Okicka desni odvojak 2

10430 Samobor

Hrvatska

Tel: +385-1-33 77 058

e-mail: info@farmavitar.com

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u travnju 2018.

H A L M E D

25 - 04 - 2018

O D O B R E N O

Kako koristiti Easyhaler inhalator

O vašem Easyhaleru

Fusamix Easyhaler se može razlikovati od inhalatora koje ste do sada koristili. Stoga je vrlo važno da

ga koristite ispravno jer neispravno korištenje može dovesti do toga da ne primjenjujete pravu količinu

lijeka. Zbog toga se možete osjećati loše ili se Vaša astma ili KOPB neće liječiti na odgovarajući

način.

Vaš liječnik, medicinska sestra ili ljekarnik pokazat će Vam kako ispravno koristiti inhalator. Trebaju

se uvjeriti da na ispravan način koristite inhalator. Ako niste sigurni kako koristiti inahalator javite se

Vašem doktoru, medicinskoj sestri ili ljekarniku.

Kao i sa svim inhalatorima, skrbnici trebaju biti sigurni da se Fusamix Easyhaler koji je propisan djeci

daje ispravnom tehnikom kao što je dolje opisano.

Kada prvi put dobijete Vaš Easyhaler

Easyhaler se nalazi u aluminijskom omotu. Ne otvarajte

omot dok niste spremni primijeniti lijek jer omot pomaže

da prašak u inhalatoru ostane suh.

Kada ste spremni za početak liječenja otvorite omot i

zabilježite datum otvaranja na kalendaru.

Koristite inhalator unutar jednog (50+250) ili dva mjeseca

(50+500) nakon što ste ga izvadili iz omota.

Kako koristiti ispravno

1.korak : PROTRESITE

• Skinite poklopac nastavka

za usta

• Protresite inhalator 3 do 5

puta držeći ga u uspravnom

položaju

PROTRESITE x 3-5

Važne napomene za

zapamtiti

• Važno je inhalator držati u

uspravnom položaju

• Ako slučajno pritisnete dok

protresate inhalator,

ispraznite prašak iz nastavka

za usta kako je dolje

prikazano

H A L M E D

25 - 04 - 2018

O D O B R E N O

2. korak: PRITISNITE

• Nastavite držati inhalator u

uspravnom položaju izmeĎu

kažiprsta i palca

• Pritisnite dok ne čujete

“klik”pa otpustite da

inhalator ponovo klikne. Ovo

oslobaĎa dozu.

Prema dolje pritisnite samo

jednom.

PRITISNITE x 1

Važne napomene za

zapamtiti

• Inhalator neće kliknuti ako

je na njemu poklopac

nastavka za usta

• Prema dolje pritisnite samo

jednom

• Ako slučajno pritisnete više

od jednom, ispraznite prašak

iz nastavka za usta (vidjeti

dolje)

• Pritisnite da se doza

oslobodi prije nego što

udahnete, ne udišite u isto

vrijeme.

• Držite inhalator uspravno

dok pritišćete i udišete dozu.

Ako ga nagnete prašak

možete istresti prije no što ga

uspijete udahnuti.

3. korak: UDAHNITE

• Držite inhalator uspravno

• Normalno izdahnite

• Nastavak za usta stavite u

usta izmeĎu zuba i čvrsto

zatvorite usnice oko

nastavka

• Duboko i snažno

udahnite

• Izvadite inhalator iz usta,

zadržite dah najmanje 5

sekundi i zatim normalno

izdahnite.

UDAHNITE

Važne napomene za

zapamtiti

• Pazite da je cijeli

nastavak za usta dobro

unutar usta da bi ste

osigurali da lijek dospije u

Vaša pluća

• Pazite da Vaše usne

dobro prijanjaju oko

nastavka za usta

• Ne izdišite u inhalator.

Ovo je važno: inhalator bi

se mogao začepiti. Ako

izdahnete u inhalator,

ispraznite prašak iz

nastavka za usta (vidjeti

dolje).

Nako što ste koristili inhalator:

• Stavite poklopac na nastavak za usta . To spriječava slučajno potiskivanje inhalatora.

• Nakon što ste uzeli dozu lijeka isperite usta s vodom i ispljunite i/ili operite zube. Ovo će Vam

pomoći da ne dobijete gljivice i da se ne javi promuklost.

H A L M E D

25 - 04 - 2018

O D O B R E N O

Kako isprazniti prašak iz nastavka za usta

Ako slučajno pritisnete inhalator ili ako pritisnete inhalator

više od jednom ili izdahnete u inhalator, ispraznite nastavak

za usta.

• Da bi ste ispraznili prašak kucnite nastavak za usta o stol

ili dlan Vaše ruke.

• Zatim započnite ponovo s koracima Protresi – Pritisni-

Udahni.

Čišćenje Easyhalera

Održavajte Vaš inhalator suhim i čistim. Ako je potrebno nastavak za usta Vašeg inhalatora možete

obrisati sa suhom tkaninom ili maramicom. Ne koristite vodu. Prašak u Easyhaleru je osjetljiv na

vlagu.

Korištenje Easyhalera sa zaštitnim spremnikom

Možete koristiti zaštitni spremnik za Vaš inhalator. To pomaže

da se poboljša trajnost proizvoda. Kada prvi puta umetnete Vaš

inhalator u zaštitni spremnik budite sigurni da je poklopac za

usta na nastavku jer to spriječava slučajno potiskivanje

inhalatora. Inhalator možete koristiti bez da ga vadite iz

zaštitnog spremnika.

Slijedite iste upute kao što je gore navedeno, 1. Protresite - 2.

Pritisnite - 3. Udahnite.

Zapamtite:

• Držite inhalator u uspravnom položaju prilikom pritiskanja.

• Vratite poklopac na nastavak za usta nakon uzimanja doze jer

će to spriječiti slučajno potiskivanje inhalatora.

H A L M E D

25 - 04 - 2018

O D O B R E N O

Kada uzeti novi Easyhaler

Brojač doza pokazuje broj preostalih doza. Brojač se pomakne

nakon svakih 5 pritisaka. Kada brojač doza pocrveni još je

preostalo 20 doza.

Ako još nemate novi Esyhaler javite se Vašem liječniku da Vam

napiše novi recept. Kada brojač dosegne 0 (nulu) trebate

zamijeniti Easyhaler.

Ako koristite zaštitni spremnik sačuvajte ga i umetnite novi

inhalator u njega.

Zapamtite

1. Protresite – 2. Pritisnite – 3. Udahnite.

Nakon što ste uzeli dozu, isperite usta s vodom i ispljunite i/ili operite zube.

Pazite da se Vaš inhalator ne smoči, zaštitite ga od vlage.

Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o ovom lijeku upitajte Vašeg liječnika ili ljekarnika.

H A L M E D

25 - 04 - 2018

O D O B R E N O