Fursemid

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Fursemid 40 mg tablete
 • Doziranje:
 • 40 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna tableta sadrži 40 mg furosemida
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Fursemid 40 mg tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 20 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-876484895-01] Urbroj: 381-12-01/70-15-10

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-876484895
 • Datum autorizacije:
 • 28-08-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

FURSEMID

40

mg tablete

furosemid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što su FURSEMID 40 mg tablete i za što se koriste?

Što morate znati prije nego počnete uzimati FURSEMID 40 mg tablete?

Kako uzimati FURSEMID 40 mg tablete?

Moguće nuspojave

Kako čuvati FURSEMID 40 mg tablete?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što su FURSEMID 40 mg tablete i za što se koriste?

FURSEMID 40 mg tablete sadrže furosemid kao djelatnu tvar. Furosemid pripada skupini

lijekova koji potiču stvaranje mokraće, a koje nazivamo diuretici.

FURSEMID 40 mg tablete primjenjuju se za poticanje mokrenja radi izlučivanja viška tekućine

u bolesnika uslijed:

nakupljanja tekućine u tkivima (edem) radi bolesti srca ili jetre

nakupljanja tekućine u tkivima (edem) radi bolesti bubrega (npr. u nefrotskom sindromu gdje

dolazi do gubitka bjelančevina, poremećaja metabolizma lipida i nakupljanja vode).

Također, ovaj lijek se primjenjuje i u liječenju visokog krvnog tlaka (hipertenzija).

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati FURSEMID 40 mg tablete?

Nemojte uzimati FURSEMID 40 mg tablete:

ako ste alergični na furosemid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

ako ste alergični na sulfonamide

ako imate zatajenje bubrega s prestankom izlučivanja mokraće (anurija), a ne pokazuje se

terapijski odgovor na furosemid

ako bolujete od akutnog zatajivanja jetre i javljaju Vam se poremećaji svijesti (koma i

hepatička pretkoma)

ako imate jako sniženu razinu kalija

ako imate jako sniženu koncentraciju natrija

H A L M E D

07-03-2016

O D O B R E N O

ako imate smanjeni volumen krvi (hipovolemija) ili manjak vode u organizmu (dehidracija)

ako dojite (vidjeti dio

Trudnoća i dojenje

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete FURSEMID 40 mg tablete:

ako Vam je krvni tlak vrlo nizak

ako već imate manifestnu ili prikrivenu šećernu bolest, potrebna je redovita kontrola šećera u

krvi

ako imate giht, potreban je redoviti nadzor vrijednosti urične kiseline u krvi

ako imate smetnje u protoku mokraće jer primjena ovog lijeka može dovesti do zadržavanja

mokraće s proširenjem mokraćnog mjehura. Ovaj lijek se može uzimati samo ako postoji

nesmetan protok mokraće.

ako su Vam vrijednosti bjelančevina u krvi smanjene, npr. u slučaju nefrotskog sindroma

(gubitak bjelančevina, poremećaji metabolizma lipida, nakupljanje vode), dozu treba pažljivo

prilagoditi

ako imate brzo napredujući poremećaj rada bubrega koji je povezan s teškom bolesti jetre

poput jetrene ciroze (hepatorenalni sindrom)

ako Vam je poremećena funkcija krvnih žila koje dovode krv u mozak i srce, jer ćete biti

izloženi riziku koji je uvjetovan naglim neželjenim padom krvnoga tlaka

ako dehidrirate uslijed povraćanja, jakog proljeva ili učestalog mokrenja

ako bolujete od zatajenja srca ili imate poremećaj srčanog ritma

ako ste osoba (starija od 65 godina) s demencijom te uzimate risperidon (vidjeti dio

Drugi

lijekovi i FURSEMID 40 mg tablete

). U kliničkim ispitivanjima zabilježen je porast

smrtnosti starijih osoba koje su istodobno uzimale ovaj lijek i risperidon. Stoga će Vaš

liječnik procijeniti trebate li uzimati ovaj lijek ako već uzimate risperidon. Također, potrebno

je spriječiti manjak vode u organizmu.

ako ste starija osoba, ako uzimate neki drugi lijek koji može uzrokovati pad krvnog tlaka i

ako imate druga medicinska stanja koja su rizik za pad krvnog tlaka.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili pak niste sigurni, javite se svom liječniku.

Prilikom primjene ovog lijeka zbog pojačanog mokrenja dolazi do povećanog izlučivanja vode,

ali i natrija, kalija, magnezija te drugih elektrolita, stoga će Vaš liječnik provoditi redovite krvne

pretrage kako bi se pratile razine elektrolita, ali i šećera u krvi, posebice pri dugotrajnom

liječenju.

Gubitak tjelesne težine uzrokovan povećanim mokrenjem ne smije biti veći od 1 kg na dan,

neovisno o količini izlučene mokraće, stoga Vi i Vaš liječnik trebate redovito provjeravati Vašu

tjelesnu težinu.

Ako ste primili ovaj lijek, rezultat antidoping testa može biti pozitivan. Također, primjena ovog

lijeka kao doping sredstva nosi rizik po Vaše zdravlje.

Djeca i adolescenti

Za informacije o načinu primjene ovog lijeka u djece, pogledajte dio 3 ove upute.

H A L M E D

07-03-2016

O D O B R E N O

Drugi lijekovi i FURSEMID 40 mg tablete

Obavijestite svog liječnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge

lijekove.

Ukoliko ste zaprimljeni u bolnicu, obavijestite nadležnog liječnika da uzimate FURSEMID

40 mg tablete, kao i o bilo kojim drugim lijekovima koje uzimate.

Na učinak ovog lijeka može utjecati istodobno liječenje sljedećim lijekovima ili skupinama

lijekova i obrnuto:

steroidi

(sustavni

hormonski

lijekovi),

laksativi

(lijekovi

pražnjenje

crijeva)

karbenoksolon (lijekovi za liječenje čira na želucu). Ako se istodobno uzimaju s ovim

lijekom mogu dovesti do povećanog gubitka kalija.

lijekovi s protuupalnim djelovanjem (nesteroidni protuupalni lijekovi, kao što su indometacin

ili acetilsalicilatna kiselina). Ako se istodobno uzimaju s ovim lijekom, mogu smanjiti učinak

ovog lijeka ili mogu uzrokovati akutno zatajivanje bubrega.

fenitoin (lijeka za liječenje epilepsije i nekih vrsta boli). Ako se istodobno uzima s ovim

lijekom, može smanjiti učinak ovog lijeka.

sukralfat

(lijek

želudac).

Sukralfat

smanjuje

apsorpciju

ovog

lijeka

crijevima

posljedično njegov učinak, potreban je razmak od barem dva sata između primjene tih dvaju

lijekova.

lijekovi za liječenje gihta (poput probenecida). Ako se istodobno uzimaju s ovim lijekom,

mogu smanjiti djelovanje ovog lijeka.

lijekovi za kontrolu srčanog ritma i srčani glikozidi (lijekovi za liječenje bolesti srca). Ako se

istodobno primjenjuju s ovim lijekom, mogu povećati vjerojatnost za nastanak poremećaja

rada srca.

salicilati (lijekovi za ublažavanje bolova, upala i povišene tjelesne temperature). Njihove

nuspojave se mogu pogoršati pri istodobnoj primjeni s ovim lijekom.

cisplatin ili metotreksat (lijekovi za liječenje različitih vrsta tumora). Ako se istodobno

uzimaju s ovim lijekom mogu uzrokovati pogoršanje sluha ili rada bubrega ili mogu smanjiti

djelovanje ovog lijeka.

teofilin (koristi se za liječenje astme). Njegov učinak može biti pojačan ako se uzima

istodobno s ovim lijekom.

lijekovi za liječenje šećerne bolesti. Njihov učinak može biti smanjen ako se uzimaju

istodobno s ovim lijekom.

lijekovi za liječenje povišenog krvnog tlaka (npr. ACE inhibitori) ili drugi lijekovi za

poticanje mokrenja. Ako se istodobno uzimaju s ovim lijekom mogu dovesti do izrazitog

pada krvnog tlaka i šoka. Stoga se preporučuje prilagoditi dozu ili privremeno prekinuti

primjenu ovog lijeka kad se započinje liječenje s tim lijekovima.

litij (lijek za liječenje nekih oblika depresije). Budući da se mogu pojačati štetni učinci litija

na srce i živce, potrebno je pomno nadzirati vrijednosti litija u krvi bolesnika koji primaju tu

kombinaciju.

risperidon koji se koristi za liječenje psihičkih bolesti (vidjeti dio

Upozorenja i mjere

opreza

). Vaš liječnik će ocijeniti korist liječenja ovim lijekom naspram mogućih rizika koji

se mogu javiti kada se ovaj lijek istodobno primjenjuje s risperidonom.

lijekovi za liječenje bakterijskih infekcija - aminoglikozidni antibiotici (poput gentamicina ili

tobramicina) jer postoji rizik od oštećenja sluha, koje može biti i trajno.

cefalosporinski antibiotici koji, ako se uzimaju u visokim dozama istodobno s ovim lijekom,

mogu dovesti do oštećenja bubrega.

H A L M E D

07-03-2016

O D O B R E N O

ciklosporin (lijek za smanjenje reakcije imunološkog sustava kod presađivanja organa). Pri

istodobnom uzimanju ovog lijeka i ciklosporina postoji povećani rizik od artritisa povezanog

s gihtom.

kontrastno sredstvo (za radiološko snimanje). Ako idete na radiološko snimanje (pretragu),

obavijestite zdravstveno osoblje da uzimate ovaj lijek.

kloralhidrat (lijek za smirenje). Ako se furosemid primijeni unutar 24 sata od uzimanja

kloralhidrata,

moguća

pojava

osjećaja

topline,

znojenja,

uznemirenosti,

mučnine

povišenog tlaka i ubrzanog rada srca.

FURSEMID 40 mg tablete s hranom i pićem

Uzimanje velikih količina sladića (likviricije) za vrijeme liječenja ovim lijekom može povećati

gubitak kalija i dovesti do nastanka ozbiljnih nuspojava.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ovaj lijek ne smije se uzimati tijekom trudnoće jer prolazi kroz posteljicu, osim ako liječnik to

smatra apsolutno neophodnim. U tom slučaju će Vaš liječnik pratiti razvoj ploda.

Ovaj lijek se izlučuje u majčino mlijeko te smanjuje stvaranje i izlučivanje mlijeka. Stoga se ne

preporučuje primjena lijeka u dojilja. Ako je potrebno liječenje ovim lijekom, dojenje treba

prekinuti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako se nakon primjene ovog lijeka ne osjećate dobro ili osjećate vrtoglavicu i ošamućenost,

nemojte voziti, upravljati strojevima ili raditi na visinama. To se posebice odnosi na početak

liječenja, na povećanje doze, na prijelaz s jednog lijeka na drugi te na kombinaciju s alkoholom.

FURSEMID 40 mg tablete sadrže laktozu (mliječni šećer).

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja

ovog lijeka.

3.

Kako uzimati FURSEMID 40 mg tablete?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s

Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Dozu treba odrediti za svakog pojedinog bolesnika i ona prvenstveno ovisi o terapijskom

odgovoru. Uvijek treba propisati najmanju dozu koja će dati željeni učinak.

Ako nije drugačije propisano, za odrasle se preporučuju dolje navedene doze.

Nakupljanje tekućine u tkivima (edem) uslijed bolesti srca ili jetre

Početna doza za odrasle obično je 1 tableta (što odgovara količini od 40 mg furosemida) na dan.

H A L M E D

07-03-2016

O D O B R E N O

Ako se ne postigne zadovoljavajuće izlučivanje mokraće, Vaš liječnik može donijeti odluku da

se pojedinačna doza udvostruči nakon 6 sati na 2 tablete (što odgovara količini od 80 mg

furosemida).

Ako se ni tako ne postigne zadovoljavajuće izlučivanje mokraće, Vaš liječnik može donijeti

odluku da se nakon sljedećih 6 sati mogu uzeti 4 tablete (što odgovara količini od 160 mg

furosemida).

Ako je neophodno, u iznimnim slučajevima mogu se dati početne doze od preko 200 mg

furosemida i to pod strogim kliničkim nadzorom.

Dnevna doza održavanja obično iznosi 1 do 2 tablete (što odgovara količini od 40 do 80 mg

furosemida).

Nakupljanje tekućine u tkivima (edem) uslijed bolesti bubrega

Početna doza za odrasle obično je 1 tableta (što odgovara količini od 40 mg furosemida) na dan.

Ako se ne postigne očekivano izlučivanje mokraće, Vaš liječnik može donijeti odluku da se

pojedinačna doza udvostruči nakon 6 sati na 2 tablete (odnosno 80 mg furosemida).

Ako se ni tako ne postigne zadovoljavajuće izlučivanje mokraće, Vaš liječnik može donijeti

odluku da se nakon sljedećih 6 sati mogu uzeti 4 tablete (što odgovara količini od 160 mg

furosemida).

Ako je neophodno, u iznimnim slučajevima mogu se dati početne doze od preko 200 mg

furosemida i to pod strogim kliničkim nadzorom.

Dnevna doza održavanja obično iznosi 1 do 2 tablete (što odgovara količini od 40 do 80 mg

furosemida).

U nefrotskom sindromu dozu treba pomno prilagoditi zbog rizika od povećanja nuspojava.

Visoki krvni tlak (hipertenzija)

Obično se uzima 1 tableta (što odgovara količini od 40 mg furosemida) jedanput na dan, kao

jedina terapija ili u kombinaciji s drugim lijekovima.

Primjena u djece i adolescenata

djece

preporučuje

oralna

primjena

furosemida

rasponu

doza

miligram

2 miligrama)

kilogramu

tjelesne

težine

dan,

najveće

ukupne

dnevne

doze

40 miligrama.

Način primjene i trajanje primjene

Tablete se uzimaju ujutro na prazan želudac i treba ih progutati cijele s dovoljno tekućine (npr. s

čašom vode).

O trajanju liječenja odlučuje liječnik, a ono ovisi o prirodi i težini bolesti.

Ako uzmete više FURSEMID 40 mg tableta nego što ste trebali

Ako ste uzeli više FURSEMID 40 mg tableta nego što Vam je liječnik propisao, odmah se javite

najbližoj hitnoj pomoći ili o tome obavijestite svog liječnika ili ljekarnika. Uzmite preostale

tablete ili uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno

koji ste lijek uzeli.

Znaci akutnoga ili kroničnoga predoziranja ovise o težini gubitka soli i tekućine. Predoziranje

može rezultirati niskim krvnim tlakom i poremećajima cirkulacije kad se premještate iz sjedećeg

H A L M E D

07-03-2016

O D O B R E N O

u stajaći položaj, zatim poremećajem elektrolita (smanjene vrijednosti kalija, natrija i klorida) i

povećanim pH krvi (alkaloza). Teški gubitak tekućine može za ishod imati nedostatak tekućine u

organizmu što, nakon smanjenja volumena cirkulirajuće krvi, može dovesti do cirkulatornog

šoka i zgušnjavanja krvi (hemokoncentracija) s povećanom osjetljivošću na trombozu. Iznenadni

gubitak vode i elektrolita može dovesti do zbunjenosti.

Ako ste zaboravili uzeti FURSEMID 40 mg tablete

Ako zaboravite uzeti jednu dozu, uzmite je čim se sjetite, osim ako nije blizu uobičajeno vrijeme

za dozu. U tom slučaju preskočite dozu koju ste zaboravili i nastavite sa sljedećom dozom u

uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako bi ste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati FURSEMID 40 mg tablete

Ne smijete lijek prestati uzimati prerano ili u potpunosti prekinuti terapiju bez konzultacije s

Vašim liječnikom, jer tako možete ugroziti ishod liječenja.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Ukoliko dođe do pojave bilo koje od niže navedenih ozbiljnih nuspojava, prekinite s

uzimanjem lijeka i odmah obavijestite svog liječnika ili se uputite u najbližu hitnu službu:

poremećaj ravnoteže elektrolita ili dehidracija – znakovi koji mogu na to ukazivati su:

glavobolja, omaglica i smetnje vida, suha usta, žeđ, poremećaj rada srca (aritmija), grčenje

mišića (tetanija). Često primijećeni simptomi nedostatka natrija obuhvaćaju apatiju, gubitak

apetita, grčeve u listovima, slabost, pospanost, povraćanje i smetenost, dok se nedostatak

kalija

može

manifestirati

znacima

poput

slabosti

mišića,

abnormalnim

osjetom

ekstremitetima (npr. bockanje, obamrlost ili bolni osjećaj žarenja), paraliza, povraćanje,

zatvor,

povećano

stvaranje

vjetrova,

povećano

mokrenje,

abnormalno

povećana

žeđ

povećanim

unosom

tekućine

neregularni

puls

(npr.

srčana

ekscitacija

smetnje

provođenja). Teški gubitak kalija može za ishod imati paralizu crijeva (paralitički ileus) ili

poremećaje svijesti, pa čak i komu.

žutilo kože i bjeloočnica, mokraća tamnije boje – to mogu biti znakovi poremećaja funkcije

jetre. U bolesnika u kojih je već poremećena funkcija jetre može doći do razvoja jetrene

encefalopatije, čiji znakovi mogu biti zaboravljivost, promjene raspoloženja pa i koma.

alergijske reakcije – znakovi mogu biti upala bubrega (nefritis), otekline gležnjeva ili

povišen

krvni

tlak,

kožni

osip,

promjena

boje

kože,

stvaranje

mjehura

koži,

preosjetljivost na sunčevu svjetlost, povišena tjelesna temperatura ili svrbež

teška alergijska reakcija – prvi znakovi šoka uključuju kožne reakcije kao što su crvenilo ili

koprivnjača, glavobolja, znojenje, mučnina i otežano disanje, hladna, vlažna, blijeda koža te

ubrzan rad srca

jaka bol u trbuhu ili križima – to mogu biti znakovi akutne upale gušterače – znakovi mogu

biti bolovi u trbuhu, mučnina, povraćanje, slabost, znojenje, uznemirenost, vrućica, blaga

žutica

H A L M E D

07-03-2016

O D O B R E N O

modrice po koži, učestale infekcije i povišena tjelesna temperatura, jače nego obično izražen

umor ili slabost jer ovaj lijek može uzrokovati poremećaj krvnih stanica

kožni osip, čirevi, gnojni prištići ili mjehurići u ustima jer to može upućivati na teške

reakcije, ponekad opasne po život (npr. Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna

nekroliza)

nastajanje krvnih ugrušaka (tromboza) s pojavom primjerice boli i otekline u nozi.

Druge moguće nuspojave ovog lijeka:

Vrlo često

(mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

povećanje razine masnoća (triglicerida) u krvi

povišena razina kreatinina u krvi.

Često

(mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

koncentriranje

krvi

(hemokoncentracija)

kojeg

dolazi

zbog

pretjeranog

izlučivanja

mokraće

niske

vrijednosti

natrija,

klorida,

kalija

krvi

(hiponatrijemija,

hipokloremija,

hipokalijemija)

povećanje razine kolesterola u krvi

povišena razina mokraćne kiseline u krvi

napad gihta

povećane količine mokraće.

Manje često

(mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

smanjen broj krvnih pločica - trombocita (trombocitopenija)

povišena razina glukoze u krvi

oštećenje sluha

gluhoća (ponekad ireverzibilna)

mučnina

preosjetljivost na svjetlo.

Rijetko

(mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

porast broja određenih bijelih krvnih stanica (eozinofilija), smanjenje broja bijelih krvnih

stanica (leukocitopenija)

bockanje ili osjećaj obamrlosti pojedinih dijelova kože (parestezije)

upala krvnih žila

proljev, povraćanje

upala bubrega

vrućica.

Vrlo rijetko

(mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

anemija zbog povećane razgradnje crvenih krvnih stanica (hemolitička anemija), anemija

zbog poremećaja u stvaranju krvnih stanica u koštanoj srži (aplastična anemija)

zujanje/zvonjava u ušima

otežan protok žuči, porast razine jetrenih enzima.

Nepoznato

(učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

niske vrijednosti kalcija, magnezija, metabolička alkaloza (porast pH krvi)

povišene vrijednosti natrija ili klorida u mokraći

H A L M E D

07-03-2016

O D O B R E N O

povišena razina uree u krvi

smetnje pri mokrenju

povećani rizik da žila koja omogućuje premoštavanje plućne cirkulacije prije rođenja ostane

otvorena (otvoreni arterijski duktus) kad se nedonoščad liječi furosemidom u prvim tjednima

života

bubrežni kamenci i/ili kalcifikacije u bubrežnim tkivima prerano rođene djece

zatajivanje bubrega (vidjeti dio

Drugi lijekovi i FURSEMID 40 mg tablete

akutna generalizirana egzantematozna pustuloza (AGEP) (akutno febrilno izbijanje kožnih

promjena uzrokovano lijekom)

omaglica, nesvjestica i gubitak svijesti (uzrokovani simptomatskom hipotenzijom).

Prijavljivanje nuspojava

primijetite

bilo

koju

nuspojavu,

potrebno

obavijestiti

liječnika

ljekarnika.

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati FURSEMID 40 mg tablete?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek čuvajte na temperaturi ispod 25

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika

kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što FURSEMID 40 mg tablete sadrže?

Djelatna tvar je furosemid.

Jedna tableta sadrži 40 mg furosemida.

Drugi

sastojci

laktoza

hidrat;

mikrokristalična

celuloza;

kukuruzni

škrob;

umrežena

karmelozanatrij; talk; povidon; magnezijev stearat.

Kako FURSEMID 40 mg tablete izgledaju i sadržaj pakiranja?

Fursemid 40 mg tablete su okrugle, ravne tablete bijele boje, ukošenih rubova.

20 (1x20) tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica, Hrvatska

H A L M E D

07-03-2016

O D O B R E N O

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u ožujku 2016.

H A L M E D

07-03-2016

O D O B R E N O