Fungisol

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Fungisol 10 mg/ml otopina za kožu
 • Doziranje:
 • 10 mg/ml
 • Farmaceutski oblik:
 • otopina za kožu
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 ml otopine za kožu sadrži 10 mg naftifinklorida
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Fungisol 10 mg/ml otopina za kožu
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 10 ml otopine u bočici s kapaljkom, u kutiji [HR-H-733396272-01]; 20 ml otopine u bočici s kapaljkom, u kutiji [HR-H-733396272-02] Urbroj: 381-12-01/30-17-09

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-733396272
 • Datum autorizacije:
 • 11-03-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Fungisol 10 mg/ml otopina za kožu

naftifinklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao

ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.

- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, pogledajte dio 4.

- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 4 tjedna.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Fungisol i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Fungisol?

Kako primjenjivati Fungisol?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Fungisol?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Fungisol i za što se koristi?

Fungisol otopina za kožu namijenjena je za liječenje gljivičnih infekcija na koži, a sadrži djelatnu tvar

naftifinklorid. Fungisol otopina za kožu učinkovito djeluje na kožne gljivice, kvasnice, plijesni i druge

gljivice. TakoĎer djeluje na različite bakterije koje su često prisutne kod gljivičnih infekcija.

Fungisol otopina za kožu koristi se za liječenje:

gljivičnih infekcija kože stopala, pogotovo kože izmeĎu prstiju i na tabanima (praćene

crvenilom, ljuštenjem i oteklinom ili pojavom svrbeža i mjehurića).

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Fungisol?

Nemojte primjenjivati Fungisol:

ako ste alergični na naftifinklorid, propilenglikol ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka

(naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Fungisol.

Kod prvih znakova nuspojava, javite se svom liječniku.

Fungisol otopina za kožu je namijenjena samo za primjenu na površini kože i ne smije doći u doticaj

s očima. Ako Vam otopina slučajno doĎe u doticaj s očima, temeljito ih isperite mlazom vode.

Otopinu nemojte nanositi na ozlijeĎenu kožu, jer alkohol koji sadrži može izazvati bolno pečenje.

Ako su simptomi i dalje prisutni, ili ako liječenje nije uspješno kako se očekivalo, posavjetujte se s

liječnikom.

H A L M E D

11 - 03 - 2017

O D O B R E N O

Drugi lijekovi i Fungisol

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Nisu poznate interakcije s drugim lijekovima.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Pri pravilnoj primjeni lijeka tijekom trudnoće ili dojenja ne očekuju se štetni učinci na plod ili dojenče.

MeĎutim, kao mjera opreza, njegova primjena se ne preporučuje tijekom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ne očekuje se utjecaj Fungisol otopine za kožu na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa

strojevima.

Fungisol sadrži propilenglikol

Propilenglikol može nadražiti kožu.

3.

Kako primjenjivati Fungisol?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš

liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Fungisol otopinu za kožu treba nanijeti jedanput na dan na očišćeni i pažljivo osušeni bolesni dio kože

i okolnu površinu. Otopinu možete nanijeti na kožu izravno iz bočice ili koristiti jastučiće vate

natopljene otopinom.

Primjena u djece i adolescenata

Sigurnost i djelotvornost Fungisol otopine nije ispitana u djece i adolescenata mlaĎih od 18 godina.

Način primjene

Pažljivo slijedite navedene upute:

očistite i osušite oboljele dijelove kože i okolna područja te operite ruke

na oboljelo i okolno područje kože nanesite dovoljno otopine da bi bilo potpuno vlažno

nakon nanošenja otopine dobro operite ruke kako ne biste proširili infekciju na sebi i na druge.

Fungisol otopina za kožu ne smije se razrjeĎivati ili miješati s drugim pripravcima za primjenu na

koži.

Trajanje liječenja

Kod liječenja kožnih gljivičnih infekcija, važno je nastaviti liječenje najmanje 2 tjedna nakon nestanka

svih znakova bolesti, čak i slučaju brzog poboljšanja simptoma (svrbeža, žarenja i sl.) kako bi se

održao dugotrajni učinak liječenja.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili se ne poboljšaju nakon 4 tjedna primjene lijeka obavezno se

obratite liječniku.

Pažljivo se pridržavajte sljedećih preporuka za što brže izlječenje gljivičnih infekcija (medicinski

izraz: mikoze):

H A L M E D

11 - 03 - 2017

O D O B R E N O

1. Mikroorganizmi odgovorni za pojavu gljivičnih infekcija mogu prianjati za odjeću koja je u doticaju

s oboljelom kožom, zbog čega je treba svakodnevno mijenjati.

2. Zdrava i prije svega suha površina kože najbolja je zaštita od gljivičnih infekcija. Zbog toga, treba

izbjegavati tijesnu odjeću koja sprječava cirkulaciju zraka (npr. čarape od sintetičkog materijala u

tijesnoj obući). Nakon pranja pažljivo osušite područje oboljele kože. Krpice za pranje i ručnike

mijenjajte svakodnevno.

3. Ako imate gljivičnu infekciju na stopalima, ne hodajte bosi u prostorima koje dijelite s drugim

osobama. To će spriječiti dalje širenje mikroorganizama, a nadasve ponovnu pojavu infekcije.

4. Ne posjećujte saune ili javne kupelji prije nego što izliječite gljivičnu infekciju.

Ako primijenite više Fungisol otopine nego što ste trebali

Ne očekuje se štetan utjecaj prevelike količine lijeka primijenjene na kožu. Kod slučajnog gutanja

lijeka potražite liječničku pomoć jer može biti potrebno odgovarajuće liječenje.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku

ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

U pojedinačnim slučajevima može se pojaviti lokalna nadraženost kože kao što su osjećaj suhoće,

crvenilo i žarenje. Ipak, to je rijetko razlog za prekid liječenja. Ove nuspojave nestaju nakon završetka

liječenja.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Fungisol?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati u originalnom pakiranju.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza kratice

EXP.

Napomena o roku valjanosti nakon otvaranja

Nakon prvog otvaranja bočice, rok valjanosti lijeka je 2 mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

H A L M E D

11 - 03 - 2017

O D O B R E N O

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Fungisol sadrži?

Djelatna tvar je naftifinklorid.

1 ml otopine za kožu sadrži 10 mg naftifinklorida.

Pomoćne tvari: etanol 96%-tni; voda, pročišćena; propilenglikol.

1 ml otopine za kožu sadrži 50 mg propilenglikola.

Kako Fungisol izgleda i sadržaj pakiranja?

Bistra, bezbojna do blijedožuta otopina za kožu.

10 ml otopine za kožu u smeĎoj staklenoj bočici s polietilenskim (HDPE) zatvaračem i polietilenskim

(LDPE) nastavkom za kapanje, u kutiji.

20 ml otopine za kožu u smeĎoj staklenoj bočici s polietilenskim (HDPE) zatvaračem i polietilenskim

(LDPE) nastavkom za kapanje, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u ožujku 2017.

H A L M E D

11 - 03 - 2017

O D O B R E N O