Fluenz Tetra

Glavna informacija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Fluenz Tetra
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • Cjepiva protiv influence, influenca je živa atenuirana
 • Područje terapije:
 • Gripa, ljudska
 • Terapijske indikacije:
 • Profilaksa influence u djece i adolescenata od 24 mjeseca do 18 godina starosti. Upotreba Fluenz Tetra trebala bi se temeljiti na službenim preporukama.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/H/C/002617
 • Datum autorizacije:
 • 04-12-2013
 • EMEA koda:
 • EMEA/H/C/002617
 • Zadnje ažuriranje:
 • 28-02-2018

Izvješće o ocjeni javnog

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/521531/2016

EMEA/H/C/002617

EPAR, sažetak za javnost

Fluenz Tetra

cjepivo protiv influence (živo, atenuirano, za nos)

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o ocjeni dokumentacije o lijeku (EPAR) za lijek Fluenz

Tetra. Objašnjava kako je Agencija ocijenila lijek da bi preporučila njegovo odobrenje u EU-u te uvjete

za njegovu primjenu. Svrha sažetka nije davati praktične savjete o načinu korištenja lijeka Fluenz

Tetra.

Praktične informacije o korištenju lijeka Fluenz Tetra bolesnici trebaju pročitati u uputi o lijeku,

odnosno obratiti se svom liječniku ili ljekarniku.

Što je Fluenz Tetra i za što se koristi?

Fluenz Tetra je cjepivo koje se koristi za profilaksu influence (gripe) u djece u dobi od 2 godine do

mlađih od 18 godina. Influencu uglavnom uzrokuju dvije vrste virusa influence, poznate pod nazivom

influenca A i B. Svaka od ove dvije vrste virusa cirkulira kao drukčiji soj ili podtip, koji se mijenja

tijekom vremena. Fluenz Tetra sadrži žive, atenuirane (oslabljene) sojeve virusa influence A i B (tip A-

H1N1, tip A-H3N2 i dva tipa soja B) na temelju službene preporuke za godišnju sezonu gripe.

Kako se Fluenz Tetra koristi?

Fluenz Tetra dostupan je kao sprej za nos. Preporučena doza je 0.1 ml spreja za nos po nosnici. Djeca

koja prethodno nisu bila cijepljena protiv sezonske influence trebaju primiti drugu dozu najmanje 4

tjedna nakon prve doze.

Cjepivo se izdaje samo na liječnički recept. Treba se koristiti na temelju službenih preporuka.

Kako djeluje Fluenz Tetra?

Fluenz Tetra je cjepivo. Cjepiva djeluju „učeći” imunološki sustav (prirodnu obranu tijela) kako da se

obrani od bolesti. Fluenz Tetra sadrži sojeve virusa gripe koji su prethodno oslabljeni kako ne bi

uzrokovali bolest.

Fluenz Tetra

EMA/521531/2016

Stranica 2/3

Nakon što se osoba cijepi, imunološki sustav prepoznaje virus kao „strano tijelo” te proizvodi obranu

protiv virusa. Imunološki sustav može zatim brže reagirati pri ponovnom izlaganju virusu. Ovo pomaže

pri zaštiti od bolesti koju uzrokuje virus.

Svake godine Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) izdaje preporuke o tome koji se sojevi gripe

trebaju uključiti u cjepiva za nadolazeću sezonu gripe na sjevernoj hemisferi. Dva soja A i dva soja B u

lijeku Fluenz Tetra obnavljaju se oslabljenim sojevima virusa svake sezone sukladno preporukama

WHO-a i Europske unije. Povijesno, sezonska cjepiva protiv gripe sadrže tri soja influence: jedan virus

influence A-H1N1, jedan virus influence A-H3N2 i jedan virus influence B. Uključivanje oba virusa

influence u Fluenz Tetra može pružiti širi spektar zaštite od influence B.

Virusi korišteni u Fluenz Tetra uzgajaju se u kokošjim jajima.

Koje su koristi lijeka Fluenz Tetra dokazane u ispitivanjima?

Farmaceutska tvrtka dostavila je tri ispitivanja kojima se usporedio lijek Fluenz Tetra s lijekom Fluenz,

odobrenim cjepivom protiv influence koje sadrži tri od četiri soja influence sadržana u lijeku Fluenz

Tetra, čija je djelotvornost već utvrđena.

Od navedenih ispitivanja glavnim je ispitivanjem obuhvaćeno više od 2 000 djece u dobi od 2 do 17

godina starosti, koji su cijepljeni cjepivom Fluenz Tetra ili jednim od dvaju cjepiva Fluenz koja sadrže

jedan od dva soja influence B također sadržanima u lijeku Fluenz Tetra. Ispitivanjem se procijenila

sposobnost cjepiva da stimulira imunološki odgovor protiv influence tako što se u njemu izmjerilo

stvaranje zaštitnih protutijela. Ispitivanjem se dokazalo da su bolesnici cijepljeni lijekom Fluenz Tetra

imali imunološke reakcije na svaki od četiri soja virusa koji su bili usporedivi s imunološkim reakcijama

izazvanima cjepivima Fluenz.

Koji su rizici povezani s lijekom Fluenz Tetra?

Najčešće nuspojave pri primjeni lijeka Fluenz Tetra (koje se mogu javiti u više od 1 na 10 osoba) su

smanjeni apetit, glavobolja, začepljen nos ili curenje nosa i slabost (opće loše stanje). Potpuni popis

nuspojava koje su zabilježene pri primjeni lijeka Fluenz Tetra potražite u uputi o lijeku.

Fluenz Tetra ne smije se koristiti u djece koja su preosjetljiva (alergična) na djelatne tvari ili na bilo

koji drugi sastojak, na gentamicin (tip antibiotika), jaja ili bjelančevine iz jaja. Ne smije se

primjenjivati u djece s oslabljenim imunološkim sustavom zbog bolesti krvotoka, infekcije

simptomatične za HIV, raka ili određenih terapija, kao ni u djece koja primaju terapiju salicilatima

(analgeticima poput aspirina).

Zašto je lijek Fluenz Tetra odobren?

Odbor za lijekove za humanu uporabu (CHMP) pri Agenciji odlučio je da koristi od lijeka Fluenz Tetra

nadmašuju s njim povezane rizike te je preporučio njegovo odobrenje za korištenje u Europskoj uniji.

CHMP smatra da je imunološka reakcija koju stimulira lijek Fluenz Tetra bila slična imunološkoj reakciji

koju je stimulirao lijek Fluenz. Nadalje, CHMP je uzeo u obzir činjenicu da je cjepivo primijenjeno

nazalnim sprejem, a ne injekcijom te činjenicu da su oba virusa influence B uključena u cjepivo, što je

važna prednost za djecu. Sigurnosni profil cjepiva Fluenz Tetra sličan je cjepivu Fluenz, te se stoga

smatra prihvatljivim.

Fluenz Tetra

EMA/521531/2016

Stranica 3/3

Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita

primjena lijeka Fluenz Tetra?

U sažetku opisa svojstava lijeka i u uputi o lijeku nalaze se preporuke i mjere opreza za sigurnu i

učinkovitu primjenu lijeka Fluenz Tetra kojih se zdravstveni radnici i bolesnici trebaju pridržavati.

Druge informacije o lijeku Fluenz Tetra

Europska komisija izdaje odobrenje za stavljanje u promet koje za lijeku Fluenz Tetra vrijedi na

prostoru Europske unije od 4. prosinca 2013.

Cjeloviti EPAR za lijek Fluenz Tetra nalazi se na internetskim stranicama Agencije:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Više informacija o terapiji lijekom

Fluenz Tetra pročitajte u uputi o lijeku (također dio EPAR-a), odnosno obratite se svom liječniku ili

ljekarniku.

Ovaj sažetak je posljednji put ažuriran u 08.2016.

Uputu o lijeku

B. UPUTA O LIJEKU

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Fluenz Tetra sprej za nos, suspenzija

Cjepivo protiv influence (živo atenuirano, za nos)

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih

informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja

nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije primjene cjepiva jer sadrži važne podatke za Vas ili

Vaše dijete.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, medicinskoj sestri ili ljekarniku.

Ovo je cjepivo propisano samo Vama ili Vašem djetetu. Nemojte ga davati drugima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, medicinsku sestru

ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Fluenz Tetra i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primati Fluenz Tetra

Kako se primjenjuje Fluenz Tetra

Moguće nuspojave

Kako čuvati Fluenz Tetra

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Fluenz Tetra i za što se koristi

Fluenz Tetra je cjepivo protiv influence (gripe). Upotrebljava se u djece i adolescenata u dobi

od 24 mjeseca do mlađih od 18 godina. Fluenz Tetra će vam pomoći da se zaštitite od četiriju sojeva

virusa sadržanih u cjepivu te drugih sojeva usko povezanih s njima.

Kako Fluenz Tetra djeluje

Fluenz Tetra je identičan cjepivu Fluenz (nazalnom cjepivu protiv influence koje sadrži tri soja), osim

što Fluenz Tetra nudi zaštitu od dodatnog soja gripe.

Kad osoba primi cjepivo, imunološki sustav (prirodni obrambeni sustav tijela) stvorit će

vlastitu zaštitu protiv virusa gripe. Niti jedan sastojak cjepiva ne može prouzročiti gripu.

Virusi cjepiva Fluenz Tetra uzgojeni su u kokošjim jajima. Svake godine cjepivo je usmjereno protiv

četiri soja virusa gripe, u skladu s godišnjim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije.

2.

Što morate znati prije nego počnete primati Fluenz Tetra

Nećete primiti Fluenz Tetra:

ako ste alergični na gentamicin, želatinu ili bilo koji drugi sastojak ovoga cjepiva (naveden

u dijelu 6 „Sadržaj pakiranja i dodatne informacije“).

Ako ste ikada imali tešku alergijsku reakciju na jaja ili proteine jajeta. Za znakove alergijske

reakcije, pogledajte dio 4 „Moguće nuspojave“.

ako imate poremećaj krvi ili rak koji zahvaća imunološki sustav.

ako Vam je liječnik rekao da zbog bolesti, lijekova ili drugih postupaka imate oslabljen

imunološki sustav.

ako već uzimate acetilsalicilnu kiselinu (tvar koja je prisutna u mnogim lijekovima koji se

koriste protiv bolova i za snižavanje vrućice), zato što u tom slučaju postoji rizik od vrlo rijetke,

ali ozbiljne bolesti (Reyev sindrom).

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, obavijestite svog liječnika, medicinsku sestru

ili ljekarnika.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, medicinskoj sestri ili ljekarniku prije cijepljenja:

ako je dijete mlađe od 24 mjeseca. Djeca mlađa od 24 mjeseca ne bi trebala primiti

ovo cjepivo jer postoji rizik od nuspojava.

ako imate tešku astmu ili trenutno imate piskanje pri disanju.

ako ste u bliskom kontaktu s nekim čiji je imunološki sustav jako oslabljen

(na primjer, bolesnik kome je presađena koštana srž i koji treba izolaciju).

Ako se nešto od navedenog odnosi na Vas, obavijestite svog liječnika, medicinsku sestru ili

ljekarnika. Oni će odlučiti je li Fluenz Tetra prikladno cjepivo za Vas.

Drugi lijekovi, druga cjepiva i Fluenz Tetra

Obavijestite svog liječnika, medicinsku sestru ili ljekarnika ukoliko osoba koju se cijepi uzima,

nedavno je uzela ili bi mogla uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i lijekove koji se ne izdaju

na recept.

Nemojte davati acetilsalicilnu kiselinu (tvar prisutna u mnogim lijekovima koja se koristi za

ublažavanje boli i snižavanje vrućice) djeci tijekom 4 tjedna nakon cijepljenja cjepivom Fluenz

Tetra osim ako Vam liječnik, medicinska sestra ili ljekarnik ne preporuči drugačije. To je zbog

toga što postoji rizik od Reyeva sindroma, vrlo rijetke, ali teške bolesti koja može zahvatiti

mozak i jetru.

Fluenz Tetra se ne preporučuje davati istodobno sa specifičnim antivirusnim lijekovima

protiv gripe kao što su oseltamivir i zanamivir. To bi moglo smanjiti učinkovitost cjepiva.

Vaš liječnik, medicinska sestra ili ljekarnik odlučit će može li se Fluenz Tetra dati istodobno s drugim

cjepivima.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni, planirate imati dijete ili dojite obavijestite

svog liječnika, medicinsku sestru ili ljekarnika prije nego primite ovo cjepivo. Fluenz Tetra

se ne preporučuje ženama koje su trudne ili doje.

Upravljanje vozilima i strojevima

Fluenz Tetra nema nikakav utjecaj ili zanemariv utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima

i rada sa strojevima.

3.

Kako se primjenjuje Fluenz Tetra

Fluenz Tetra se primjenjuje pod nadzorom liječnika, medicinske sestre ili ljekarnika.

Fluenz Tetra se smije koristiti samo kao sprej za nos.

Fluenz Tetra se ne smije ubrizgavati.

Fluenz Tetra se daje kao potisak u svaku nosnicu. Možete normalno disati dok primate Fluenz Tetra.

Ne morate aktivno udisati ili ušmrkavati.

Doziranje

Preporučena doza za djecu i adolescente je 0,2 ml cjepiva Fluenz Tetra, primijenjeno kao 0,1 ml

u svaku nosnicu. Djeca koja nisu prethodno primala cjepivo protiv gripe primit će drugu, dodatnu

dozu cjepiva nakon razdoblja od najmanje 4 tjedna. Pridržavajte se uputa liječnika, medicinske

sestre ili ljekarnika o tome treba li se i kada Vaše dijete vratiti po drugu dozu cjepiva.

Ako imate dodatnih pitanja u vezi s ovim cjepivom, obratite se svom liječniku, medicinskoj sestri ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovo cjepivo može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

U kliničkim ispitivanjima s cjepivom, većina nuspojava bila je blage naravi i kratkog trajanja.

Pitajte svog liječnika, medicinsku sestru ili ljekarnika za dodatne informacije o mogućim nuspojavama

cjepiva Fluenz Tetra.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne

Vrlo rijetko

(mogu se javiti u do 1 na 1 000 000 osoba)

teška alergijska reakcija: znakovi teške alergijske reakcije mogu uključivati nedostatak zraka

i oticanje lica ili jezika.

Odmah obavijestite liječnika ili potražite hitnu medicinsku pomoć ako dobijete bilo koju od gore

navedenih nuspojava.

Druge moguće nuspojave cjepiva Fluenz Tetra

Vrlo često

(mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

curenje ili začepljenost nosa

smanjeni apetit

slabost

glavobolja

Često

(mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

vrućica

bolovi u mišićima

Manje često

(mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

osip

krvarenje iz nosa

alergijske reakcije

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, medicinsku sestru

ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave

možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Fluenz Tetra

Ovo cjepivo čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovo cjepivo se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici aplikatora

nakon oznake EXP.

Čuvati u hladnjaku (2°C-8°C). Ne zamrzavati.

Aplikator za nos čuvajte u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

Prije upotrebe, cjepivo se može izvaditi iz hladnjaka jednom tijekom najviše 12 sati na temperaturu do

najviše 25°C. Ako cjepivo nije primijenjeno nakon tog 12-satnog razdoblja, mora se zbrinuti u otpad.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Fluenz Tetra sadrži

Djelatne tvari su:

Presloženi virus influence* (živi, atenuirani) sljedećih četiriju sojeva**:

A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 - sličan soj

(A/Slovenia/2903/2015, MEDI 279432)

7,0±0,5

FFU***

A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) - sličan soj

(A/New Caledonia/71/2014, MEDI 263122)

7,0±0,5

FFU***

B/Brisbane/60/2008 - sličan soj

(B/Brisbane/60/2008, MEDI 228030)

7,0±0,5

FFU***

B/Phuket/3073/2013 - sličan soj

(B/Phuket/3073/2013, MEDI 254977)

7,0±0,5

FFU***

............................................................................................................................po dozi od 0,2 ml

umnoženi u oplođenim kokošjim jajima iz jata zdravih kokoši.

proizvedeni u VERO stanicama tehnologijom reverzne genetike. Ovaj lijek sadrži

genetski modificirane organizme (GMO).

jedinice fluorescentnog žarišta.

Ovo cjepivo odgovara preporuci SZO (za sjevernu hemisferu) i odluci EU za sezonu 2017/2018.

Pomoćne tvari su: saharoza, kalijev hidrogenfosfat, kalijev dihidrogenfosfat, želatina

(svinjskog porijekla, tip A), argininklorid, natrijev glutamat hidrat i voda za injekcije.

Kako Fluenz Tetra izgleda i sadržaj pakiranja

Cjepivo dolazi u obliku spreja za nos, suspenzije, u aplikatoru za nos za jednokratnu uporabu (0,2 ml),

u veličinama pakiranja od 1 i 10 komada. Na tržištu u vašoj zemlji ne moraju se nalaziti sve veličine

pakiranja.

Suspenzija je bezbojna do blijedo žuta, bistra do blago zamućena. Može sadržavati sitne, bijele čestice.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet: AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Švedska

Proizvođač: MedImmune, UK Limited, Plot 6, Renaissance Way, Boulevard Industry Park, Speke,

Liverpool, L24 9JW, Ujedinjeno Kraljevstvo

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550

България

АстраЗенека България ЕООД

Тел.: +359 24455000

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország

AstraZeneca Kft.

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 210 6871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 245 73 00

France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

AstraZeneca d.o.o.

Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB. o.z.

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: +39 02 98011

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρμακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836

Ova uputa je zadnji puta revidirana u.

Drugi izvori informacija

Detaljne informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove:

http://www.ema.europa.eu/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upute za zdravstvene djelatnike

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim djelatnicima:

Fluenz Tetra je namijenjen samo za primjenu za nos.

Ne smije se primjenjivati putem igle. Ne smije se injicirati.

Nemojte primjenjivati Fluenz Tetra ako je istekao rok valjanosti ili ako Vam se čini da je

raspršivač oštećen, na primjer ako klip nije dobro pričvršćen ili se ne nalazi u raspršivaču ili ako

postoje bilo kakvi znakova curenja.

Fluenz Tetra se primjenjuje kao podijeljena doza u obje nosnice, kako je dolje opisano.

(Vidjeti također, Kako se primjenjuje Fluenz Tetra u dijelu 3).

Odmah ili ubrzo nakon primjene prve polovice doze u jednu nosnicu, primijenite

drugu polovicu doze u drugu nosnicu.

Pacijent može normalno disati tijekom primjene cjepiva – nema potrebe za aktivnim

udisanjem ili ušmrkavanjem.

Potisnik

klipa

Čep klipa

Razdjeljivač doze

Zaštitni zatvarač

vrha mlaznice

Provjerite rok

valjanosti

Lijek se mora upotrijebiti

prije datuma s naljepnice

na aplikatoru.

Pripremite aplikator

Uklonite gumeni zaštitni

zatvarač vrha. Ne

uklanjajte razdjeljivač

doze na drugom kraju

aplikatora.

Namjestite aplikator

Pacijent mora biti

u uspravnom položaju.

Postavite vrh malo unutar

nosnice da osigurate da

se Fluenz Tetra uštrca

u nos.

Pritisnite klip

Jednim pokretom

pritisnite klip što je

brže moguće, koliko

Vam to dopusti

razdjeljivač doze.

Uklonite razdjeljivač

doze

Prije primjene u drugu

nosnicu, primite

i uklonite razdjeljivač

doze s klipa.

Uštrcajte u drugu

nosnicu.

Položite vrh malo

unutar druge nosnice te

jednim pokretom

pritisnite klip što je brže

moguće da biste uštrcali

ostatak cjepiva.

Za savjet o čuvanju i zbrinjavanju cjepiva, vidjeti dio 5