Flonidan

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Flonidan 10 mg tablete
 • Doziranje:
 • 10 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna tableta sadrži 10 mg loratadina
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni neponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovenija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Flonidan 10 mg tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 10 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-913283908-01]; 30 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-913283908-02] Urbroj: 381-12-01/30-15-10

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-913283908
 • Datum autorizacije:
 • 17-01-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Flonidan

10 mg tablete

loratadin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što su Flonidan tablete i za što se koriste

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Flonidan tablete

3. Kako uzimati Flonidan tablete

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati Flonidan tablete

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su Flonidan tableta i za što se koriste

Što je Flonidan

Flonidan

tablete sadrže djelatnu tvar loratadin koja pripada skupini lijekova poznatoj pod nazivom

„antihistaminici“.

Kako Flonidan djeluje

Flonidan pomaže u olakšavanju alergijskih simptoma sprječavajući učinke „histamina“, tvari koja se

oslobađa u organizmu kada ste na nešto alergični.

Kada je potrebno uzimati Flonidan

Flonidan

tablete ublažavaju simptome povezane s alergijskim rinitisom (npr. kod peludne groznice),

poput kihanja, curenja ili svrbeža nosa, te peckanja ili svrbeža očiju u odraslih i djece starije od 2

godine čija je tjelesna težina veća od 30 kg.

Flonidan

tablete se također mogu primijeniti za ublažavanje simptoma koprivnjače (svrbež, crvenilo i

osip).

Učinak Flonidan tableta trajat će cijeli dan i pomoći će Vam da nastavite s normalnim dnevnim

aktivnostima i da normalno spavate.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate gore.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Flonidan tablete

Nemojte uzimati Flonidan tablete:

- ako ste alergični (preosjetljivi) na loratadin ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden

u dijelu 6)

H A L M E D

04-10-2016

O D O B R E N O

- ako ste trudni ili dojite

Flonidan tablete ne primijenjujte u djece mlađe od 2 godine.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete ovaj lijek:

ako imate bolest jetre

ako ste na programu za izvođenje kožnih testova vezanih za ispitivanje alergije. Nemojte

uzimati Flonidan tablete dva dana prije izvođenja testova. To je zbog toga jer Flonidan može

utjecati na rezultate ovih testova.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), recite svom liječniku ili ljekarniku

prije nego uzmete Flonidan tablete.

Djeca

Flonidan tablete nemojte davati djeci mlađoj od 2 godine ili djeci u dobi od 2 do 12 godina tjelesne

težine manja od 30 kg. Postoje drugi farmaceutski oblici prikladniji za djecu u dobi od 2 do 12 godina

tjelesne težine manje od 30 kg.

Drugi lijekovi i Flonidan tablete

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo

koje druge lijekove. To uključuje i lijekove koje ste nabavili bez recepta.

Flonidan tablete s hranom, pićem i alkoholom

Flonidan tablete mogu se uzimati neovisno o obroku.

Flonidan tablete ne pojačavaju učinak alkoholnih pića.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nemojte uzimati Flonidan tablete ako ste trudni.

Nemojte uzimati Flonidan tablete ako dojite. Loratadin se izlučuje u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako se uzme u preporučenoj dozi, ne očekuje se da će loratadin izazvati omamljenost ili smanjenu

pozornost. Međutim, vrlo rijetko pojedine osobe nakon primjene Flonidan tableta mogu osjetiti

omamljenost, što može utjecati na njihovu sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

Flonidan tableta sadrži

laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati

ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Flonidan tablete

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Koliko lijeka treba uzeti:

Odrasli i djeca starija od 12 godina:

Uzmite jednu tabletu jedanput na dan uz čašu vode, s hranom ili bez nje.

H A L M E D

04-10-2016

O D O B R E N O

Djeci u dobi od 2 do 12 godina, doza se određuje prema tjelesnoj težini:

Tjelesna težina veća od 30 kg:

Uzmite jednu tabletu jedanput na dan uz čašu vode, s hranom ili bez nje.

Ako Vaše dijete spada u ovu skupinu, a ne zna primijeniti tablete, za njega postoje

prikladniji farmaceutski oblici (sirup).

Tjelesna težina 30 kg ili manja:

Djeci čija tjelesna težina ne prelazi 30 kg nemojte davati Flonidan tablete. Postoje drugi farmacetski

oblici koje su pogodniji za primjenu u djece u dobi od 2 do 12 godina tjelesne težine 30 kg ili manje.

Flonidan se ne preporučuje u djece mlađe od 2 godine.

Odrasli i djeca s teškim problemima s jetrom

Tjelesna težina veća od 30 kg:

Uzmite jednu tabletu svaki drugi dan uz čašu vode, s hranom ili bez nje. Međutim, prije nego što

uzmete ovaj lijek, morate se obratiti svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Razdjeljna crta na tableti pomaže samo pri lomljenju tablete u koliko imate problema s gutanjem

cijele tablete.

Ako uzmete više Flonidan tableta nego što ste trebali

Ako uzmete više Flonidan tableta nego što ste trebali, odmah se posavjetujte sa svojim liječnikom ili

ljekarnikom.

Ne očekuju se teže posljedice u slučaju uzimanja veće doze Flonidan tableta od preporučene. Moguća

je omamljenost, ubrzano lupanje srca i glavobolja.

Ako ste zaboravili uzeti Flonidan tablete

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka, uzmite je čim se sjetite, a zatim lijek nastavite uzimati po

uobičajenom rasporedu.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

U slučaju pojave sljedećih nuspojava, odmah prestanite s uzimanjem lijeka te se javite

liječniku:

- kožni osip

- oticanje lica, jezika, grla, poteškoće s disanjem (angioedem, anafilaktički šok)

Najčešće prijavljivane nuspojave u odraslih i djece starije od 12 godina su:

omamljenost

glavobolja

pojačani apetit

poremećaj spavanja

Najčešće prijavljivane nuspojave u djece od 2 do 12 godina su:

glavobolja

nervoza

umor

H A L M E D

04-10-2016

O D O B R E N O

Sljedeće vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u 1 na 10 000 ljudi) također su primijećene nakon

stavljanja loratadina u promet:

reakcije preosjetljivosti (uključujući angioedem i anafilaksu)

omaglica

napadaji

ubrzani ili nepravilni otkucaji srca

mučnina

suha usta

nelagoda u želucu

tegobe s jetrom

ispadanje kose

osip

umor

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

5. Kako čuvati Flonidan tableta

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek se čuva na temperaturi ispod 25

C, u originalnom pakiranju.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Flonidan tablete sadrže

Djelatna tvar je loratadin.

Jedna tableta sadrži 10 mg loratadina.

Pomoćne tvari su: laktoza hidrat, kukuruzni škrob, škrob, prethodno geliran, magnezijev stearat.

Kako Flonidan tableta izgleda i sadržaj pakiranja

Flonidan tablete su bijele do gotovo bijele, okrugle tablete s urezom na jednoj strani.

10 (1x10) tableta u blisteru, u kutiji

30 (3x10) tableta u blisteru, u kutiji

Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska

Proizvođač

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

H A L M E D

04-10-2016

O D O B R E N O

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u listopadu 2016.

H A L M E D

04-10-2016

O D O B R E N O