Finasterid

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Finasterid PharmaS 5 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 5 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 5 mg finasterida
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • PharmaS d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Finasterid PharmaS 5 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 28 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-744713942-01] Urbroj: 381-12-01/30-16-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-744713942
 • Datum autorizacije:
 • 27-01-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Finasterid PharmaS 5 mg filmom obložene tablete

finasterid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Finasterid PharmaS i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Finasterid PharmaS?

Kako uzimati Finasterid PharmaS?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Finasterid PharmaS?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Finasterid PharmaS i za što se koristi?

Finasterid PharmaS pripada klasi lijekova koji se zovu inhibitori 5-alfa reduktaze. Djelatna tvar u

lijeku Finasterid PharmaS je finasterid, koji djeluje tako što se veže za enzim 5-alfa-reduktazu te tako

sprječava stvaranje tvari uključene u rast prostate. Posljedica toga je zaustavljanje daljnjeg povećanja

prostate. Dugotrajno uzimanje lijeka Finasterid PharmaS često smanjuje veličinu prostate.

Zašto Vam je liječnik propisao Finasterid PharmaS?

Finasterid je specifični inhibitor enzima i primjenjuje se u liječenju muškaraca s dobroćudnim

povećanjem prostate (benignom hiperplazijom prostate- BHP). Finasterid PharmaS smanjuje povećanu

prostatu i ublažava mokraćne simptome. Finasterid PharmaS će pomoći smanjiti rizik od razvoja

iznenadne nemogućnosti mokrenja (akutne urinarne retencije) i potrebu za operacijom.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Finasterid PharmaS?

Nemojte uzimati Finasterid PharmaS:

ako ste alergični na finasterid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Stanje za koje se propisuje Finasterid PharmaS javlja se samo u muškaraca.

Žene i djeca

ne

smiju

uzimati Finasterid PharmaS.

Što trebate znati prije i tijekom uzimanja lijeka Finasterid PharmaS

Ako je Vaša spolna partnerica trudna ili bi mogla biti trudna, trebate izbjegavati izlagati je svome

sjemenu koje može sadržavati male količine lijeka.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Finasterid PharmaS:

ako imate ili ste imali alergijsku reakciju,

ako radite PSA test, koji se provodi radi otkrivanja tumora prostate, obavijestite svog liječnika

H A L M E D

27-01-2016

O D O B R E N O

da uzimate Finasterid PharmaS, jer Finasterid PharmaS može utjecati na rezultat PSA testa u

krvi.

ako bolujete ili ste bolovali od bolesti jetre. Ne preporučuje se primjena lijeka Finasterid

PharmaS u bolesnika sa zatajenjem jetre.

Morate redovito posjećivati svog liječnika radi periodičke kontrole i procjene napretka u liječenju.

Potražite savjet liječnika ako se nešto od gore navedenog odnosi ili se ikad prije odnosilo na Vas.

Drugi lijekovi i Finasterid PharmaS

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Finasterid PharmaS se općenito može uzimati zajedno s drugim lijekovima.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Finasterid PharmaS je namijenjen isključivo za liječenje dobroćudnog povećanja prostate u

muškaraca. Trudnice ili žene koje bi mogle biti trudne ne smiju uzimati Finasterid PharmaS i ne smiju

rukovati smrvljenim ili slomljenim Finasterid PharmaS tabletama. Ako se djelatna tvar u lijeku

Finasterid PharmaS apsorbira nakon uzimanja kroz usta ili preko kože trudnice koja nosi muško dijete,

finasterid kojem to dijete može biti izloženo prije rođenja može narušiti normalni razvoj njegovih

spolnih organa. Ako trudnica dođe u kontakt s djelatnom tvari u lijeku Finasterid PharmaS, potrebno

je potražiti savjet liječnika. Finasterid PharmaS tablete obložene su filmom koji sprječava kontakt s

djelatnom tvari tijekom normalnog rukovanja tabletama, pod uvjetom da tablete nisu slomljene ili

zdrobljene.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema podataka koji bi ukazivali na to da Finasterid PharmaS može štetno utjecati na sposobnost

upravljanja vozilima ili rada na strojevima. Rijetko su prijavljeni umor i omaglica. Bolesnici to moraju

uzeti u obzir kod upravljanja vozilima i rada na strojevima.

Finasterid PharmaS sadrži laktozu

Ovaj lijek sadrži šećer koji se zove laktoza. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja

nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3.

Kako uzimati Finasterid PharmaS?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je jedna tableta lijeka Finasterid PharmaS svaki dan. Uzmite jednu Finasterid

PharmaS tabletu svaki dan s hranom ili bez nje.

Liječnik će Vam reći koliko dugo trebate uzimati Finasterid PharmaS.

Ne zaboravite da je Vašoj prostati trebalo mnogo godina da naraste toliko da Vam prouzroči

simptome. Finasterid PharmaS može ublažiti simptome koje imate i kontrolirati bolest samo ako ga

nastavite uzimati tijekom dugog razdoblja.

Liječnik Vam može propisati Finasterid PharmaS u kombinaciji s lijekom koje se zove doksazosin. To

može pridonijeti boljoj kontroli dobroćudnog povećanja prostate.

Ako imate dojam da je učinak lijeka Finasterid PharmaS prejak ili preslab, obratite se svom liječniku

ili ljekarniku.

H A L M E D

27-01-2016

O D O B R E N O

Ako uzmete više lijeka Finasterid PharmaS nego što ste trebali

Uzmete li dozu koja je viša od propisane, ne preporučuje se posebno liječenje. Obratite se svom

liječniku za savjet.

Ako ste zaboravili uzeti Finasterid PharmaS

Uzimajte Finasterid PharmaS kako je propisano. Međutim, zaboravite li uzeti dozu, nemojte uzeti

dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu. Samo uzmite sljedeću tabletu prema

uobičajenom rasporedu.

Ako prestanete uzimati Finasterid PharmaS

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka,

obratite se svom liječniku

ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Prekinite uzimanje lijeka Finasterid PharmaS i odmah se obratite liječniku ako uočite bilo koji od

sljedećih simptoma (angioedem): oticanje usana, lica, jezika ili grla; otežano gutanje; koprivnjača i

otežano disanje.

U bolesnika koji uzimaju finasterid zabilježene su i sljedeće nuspojave:

Često (javljaju se u manje od 1 na 10 liječenih osoba):

smanjenje spolnog nagona ili smanjena spolna želja,

impotencija (nesposobnost postizanja erekcije).

Manje često (javljaju se u manje od 1 na 100 liječenih osoba):

promjene ili tegobe pri izbacivanju sjemena, kao što je smanjena količina sjemena koja se

oslobađa kod spolnog odnosa,

oticanje i/ili osjetljivost dojki,

osip.

Nepoznato (učestalost ne može se procijeniti iz dostupnih podataka):

depresija,

smanjenje spolnog nagona koje se nastavilo i nakon prestanka uzimanja lijeka,

osjećaj lupanja srca,

povišenje vrijednosti jetrenih enzima,

svrbež, koprivnjača,

bol u testisima,

tegobe pri izbacivanju sjemena koje su se nastavile nakon prestanka uzimanja lijeka,

nemogućnost postizanja erekcije koja se nastavila nakon prestanka uzimanja lijeka,

neplodnost i/ili slaba kakvoća sjemena. Nakon prestanka uzimanja lijeka prijavljeno je

poboljšanje kakvoće sjemena.

U rijetkim je slučajevima prijavljen rak dojke u muškaraca.

Odmah

morate prijaviti svom liječniku sve promjene na dojkama kao što su kvržice, bol ili iscjedak iz

bradavice. Odmah obavijestite svog liječnika ili ljekarnika o ovim ili bilo kojim drugim neuobičajenim

simptomima jer to mogu biti znakovi ozbiljne bolesti kao što je rak dojke.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

H A L M E D

27-01-2016

O D O B R E N O

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Finasterid PharmaS?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na

kutiji. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Finasterid PharmaS sadrži?

Djelatna tvar je finasterid.

Drugi sastojci su:

Jezgra:

laktoza hidrat; celuloza, mikrokristalična (E460); kukuruzni škrob prethodno gelirani; natrijev

škroboglikolat, vrst A; makrogolglicerollaurat; magnezijev stearat

Film ovojnica:

Opadry plava (hipromeloza (E464), titanijev dioksid (E171), indigo karmin (E132),

makrogol 6000)

Kako Finasterid PharmaS izgleda i sadržaj pakiranja?

Finasterid PharmaS je plava, okrugla, bikonveksna filmom obložena tableta, promjera 7 mm, s

oznakom „F5“ na jednoj strani.

Pakiranje je 28 (2x14) tableta u PVC/PVDC//Al blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

PharmaS d.o.o.

Radnička cesta 47

10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u siječnju 2016.

H A L M E D

27-01-2016

O D O B R E N O

4-7-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 19 April 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 19 April 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Split and crushed tablets containing finasteride may pose a risk for pregnant and fertile women.

Danish Medicines Agency

Nema novosti,vezanih za taj proizvod.