Fevarin

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Fevarin 100 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 100 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 100 mg fluvoksaminmaleata
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Mylan Laboratories SAS, Châtillon-sur-Chalaronne, Francuska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Fevarin 100 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 15 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-748870845-01]; 30 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-748870845-02] Urbroj: 381-12-01/30-17-23

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-748870845
 • Datum autorizacije:
 • 30-03-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Fevarin 100 mg filmom obložene tablete

fluvoksaminmaleat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi

znakovi bolesti jednaki Vašima.

- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Fevarin i za što se koristi?

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Fevarin?

3. Kako uzimati Fevarin?

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati Fevarin?

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Fevarin i za što se koristi?

Fevarin pripada skupini lijekova koji se zovu selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI).

Sadrži tvar koja se zove fluvoksamin i koja je antidepresiv. Koristi se za liječenje depresije (velike

depresivne epizode).

TakoĎer se može koristiti za liječenje osoba s opsesivno-kompulzivnim poremećajem (OKP).

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Fevarin?

Nemojte uzimati Fevarin

-

ako ste alergični na fluvoksamin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

-

ako koristite lijekove koji se zovu inhibitori monoaminooksidaze (MAO inhibitori) koji se

ponekad propisuju za liječenje depresije ili anksioznosti (tjeskobe), uključujući linezolid

(antibiotik koji je takoĎer i MAO inhibitor) i moklobemid. Liječenje Fevarinom treba početi

najmanje 2 tjedna nakon prekida uzimanja ireverzibilnih MAO inhibitora. No, liječenje

Fevarinom nakon prekida odreĎenih reverzibilnih MAO inhibitora može početi već idući dan. U

iznimnim se slučajevima linezolid može koristiti istodobno s Fevarinom uz uvjet pažljivog

praćenja od strane liječnika. Liječnik će savjetovati kako ćete početi koristiti Fevarin kada

prekinete uzimanje MAO inhibitora.

-

ako uzimate tizanidin, lijek koji se često koristi za opuštanje mišića

-

ako uzimate ramelteon, lijek koji se koristi protiv nesanice

-

ako dojite.

Ako se se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas, ne uzimajte Fevarin i obratite se svom

liječniku.

Upozorenja i mjere opreza

Budite posebno oprezni s Fevarinom i obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete

Fevarin ako:

ste nedavno imali srčani udar

ste trudni, ili biste mogli biti trudni

H A L M E D

30 - 03 - 2017

O D O B R E N O

bolujete od epilepsije

ste nekada imali poremećaje krvarenja ili redovito koristite lijekove koji povećavaju rizik od

krvarenja, kao što su uobičajeni lijekovi protiv bolova

imate šećernu bolest (dijabetes)

dobivate elektrokonvulzivnu terapiju (EKT)

ste ikad bolovali od manije (osjećaj ushićenja ili prekomjerne uzbuĎenosti)

imate problema s jetrom ili bubrezima

imate visoki očni tlak (glaukom)

ste mlaĎi od 18 godina (pogledajte takoĎer dio 3. Kako uzimati Fevarin).

Ako se se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas, liječnik će reći je li za Vas sigurno da počnete

uzimati Fevarin.

Tijekom prvih tjedana liječenja, dok lijek ne počne djelovati, ponekad može doći do pojave ili

pogoršanja nemira radi kojeg, na primjer, ne možete mirno sjediti ili stajati (akatizija).

Odmah o tome obavijestite svog liječnika. Od pomoći može biti prilagodba doze.

Suicidalne misli i pogoršanje depresije ili anksioznog poremećaja

Ako ste depresivni i/ili imate anksiozni poremećaj (tjeskobu) ponekad se mogu pojaviti misli o

samoozljeĎivanju ili samoubojstvu. Te misli mogu biti pojačane kada po prvi put počinjete s

uzimanjem antidepresiva jer treba vremena dok ti lijekovi ne počnu djelovati, obično oko dva tjedna,

ali ponekad i duže.

Veća je vjerojatnost da ćete imati takve misli:

ako ste već prije imali misli o samoubojstvu ili samoozljeĎivanju.

ako ste mlada odrasla osoba. Podaci iz kliničkih ispitivanja su pokazali da postoji povećani rizik

suicidalnog ponašanja kod odraslih osoba mlaĎih od 25 godina koji imaju psihijatrijske

poremećaje, a liječeni su antidepresivima.

Ako u bilo koje vrijeme imate misli o samoozljeĎivanju ili samoubojstvu, odmah se obratite svojem

liječniku ili idite u bolnicu.

Može biti od pomoći ako kažete roĎaku ili bliskom prijatelju da ste depresivni ili imate anksiozni

poremećaj te ih zamolite da pročitaju ovu uputu. Možete ih zamoliti da Vam kažu ukoliko primijete da

se Vaša depresija ili anksioznost (tjeskoba) pogoršavaju ili ako su zabrinuti radi promjena u Vašem

ponašanju.

Odmah obavijestite liječnika ako imate uznemirujuće misli ili iskustva.

Djeca i adolescenti

Djeca i adolescenti do 18 godina ne smiju uzimati ovaj lijek, osim ako ih se liječi zbog opsesivno-

kompulzivnog poremećaja (OKP). To je zato što se Fevarin ne koristi za liječenje depresije u osoba

mlaĎih od 18 godina.

Prilikom uzimanja lijekova ove vrste, osobe mlaĎe od 18 godina imaju povećan rizik nuspojava kao što su

pokušaj samoubojstva, misli o samoubojstvu i neprijateljstvu, na primjer agresivnost, protivljenje i bijes.

Ako je Vaš liječnik propisao Fevarin nekome mlaĎem od 18 godina, a Vi o tome želite razgovarati,

molimo da se ponovno obratite Vašem liječniku. Trebate liječniku reći ako se bilo koji od gore

spomenutih simptoma pojavi ili pogorša u slučaju da Fevarin uzima bolesnik mlaĎi od 18 godina.

TakoĎer, nije poznato može li uzimanje Fevarina u mlaĎih od 18 godina dugoročno utjecati na rast,

sazrijevanje i razvoj inteligencije ili ponašanja.

Zbog farmaceutskog oblika lijeka Fevarin 100 mg filmom obložene tablete početno doziranje i titracija

doze od 25 mg u pedijatrijskoj populaciji za indikaciju opsesivno-kompulzivnog poremećaja ne može se

postići lomljenjem Fevarin tableta jačine 100 mg..

Drugi lijekovi i Fevarin

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

H A L M E D

30 - 03 - 2017

O D O B R E N O

druge lijekove, uključujući i one koji se izdaju bez recepta. To se odnosi i na biljne lijekove.

Biljni pripravak od gospine trave ne biste trebali počinjati uzimati dok se liječite Fevarinom jer

može doći do povećanja nuspojava. Ako već uzimate takav pripravak, a trebate započeti liječenje

Fevarinom, potrebno je prekinuti primjenu tog pripravka i o tome obavijestiti svojeg liječnika

prilikom iduće posjete.

Ako tijekom posljednja dva tjedna uzimate lijek za depresiju ili anksioznost (tjeskobu), ili ako

bolujete od shizofrenije, savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Vaš liječnik ili ljekarnik će provjeriti uzimate li druge lijekove za liječenje depresije ili srodnih stanja,

a to mogu biti:

benzodiazepini

triciklički antidepresivi

neuroleptici ili antipsihotici

litij

triptofan

inhibitori monoaminooksidaze (MAO inhibitori), kao što je moklobemid i linezolid

selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI), kao što je citalopram

ramelteon – lijek protiv nesanice.

Liječnik će Vam reći je li sigurno početi terapiju Fevarinom.

TakoĎer trebate obavijestiti liječnika ili ljekarnika ako koristite bilo koji od sljedećih lijekova:

aspirin (acetilsalicilatna kiselina) i aspirinu slični lijekovi koji se koriste u liječenju boli i upale

(artritis)

ciklosporin koji smanjuje aktivnost imunološkog sustava

metadon koji se koristi protiv bolova i simptoma sustezanja

meksiletin - lijek koji se koristi u liječenju srčanih aritmija

fenitoin ili karbamazepin - lijekovi koji se koriste u liječenju epilepsije

propranolol - lijek koji se koristi u liječenju visokog krvnog tlaka i bolesti srca

ropinirol - lijek koji se koristi u liječenju Parkinsonove bolesti

lijek iz skupine triptana koji se koriste u liječenju migrene, npr. sumatriptan

terfenadin – lijek za alergiju. Fevarin se ne treba uzimati s terfenadinom.

sildenafil – lijek protiv erektilne disfunkcije

teofilin - lijek koji se koristi u liječenju astme i bronhitisa

tramadol – lijek protiv bolova

varfarin, nikumalon ili bilo koji drugi lijek za sprečavanje zgrušavanja krvi.

Ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji gore navedeni lijek, a o tome još niste razgovarali s

liječnikom, ponovno mu se obratite radi savjeta. Možda će biti potrebno promijeniti dozu ili lijek.

Fevarin s hranom, pićem i alkoholom

Ne pijte alkohol ako uzimate Fevarin jer zajednički djeluju te ćete se osjećati pospano i nestabilno.

Konzumirate li obično velike količine čaja, kave i bezalkoholnih pića koja sadrže kofein, mogu se

pojaviti simptomi poput drhtanja ruku, mučnine, lupanja srca (palpitacije), nemira i poremećaja

spavanja (nesanica). Ti će simptomi vjerojatno nestati ako smanjite unos kofeina.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se sVašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Iskustvo s uzimanjem fluvoksamina u trudnoći je ograničeno. Ne uzimajte ga ako ste trudni, osim ako Vaš

liječnik to smatra apsolutno nužnim. Ako trenutno uzimate fluvoksamin i planirate trudnoću ili postati

ocem djeteta, savjetujte se sa svojim liječnikom kako bi odlučio je li potreban ili prikladan drugi lijek.

Ispitivanja na životinjama su pokazala da fluvoksamin smanjuje kvalitetu spermija. Teoretski, to može

utjecati na plodnost, ali učinak na plodnost ljudi još nije zabilježen.

H A L M E D

30 - 03 - 2017

O D O B R E N O

Neka primalja i/ili liječnik svakako znaju da uzimate fluvoksamin. Kada se uzimaju u trudnoći, posebno u

zadnja 3 mjeseca, lijekovi poput fluvoksamina mogu u roĎene djece povećati rizik od pojave ozbiljnog

stanja koje se naziva perzistentna plućna hipertenzija novoroĎenčeta (PPHN) zbog koje bebe dišu brže i

izgledaju plavo. Simptomi se obično jave u prva 24 sata nakon roĎenja. Ako se to dogodi Vašem djetetu,

odmah se obratite primalji i/ili liječniku.

Liječenje fluvoksaminom ne smijete naglo prekinuti. Ako ga uzimate u zadnja 3 mjeseca trudnoće, Vaše

će dijete nakon roĎenja uz poteškoće s disanjem ili plavičastom kožom možda imati i neke druge

simptome, kao što su nemogućnost pravilnog spavanja ili hranjenja, može mu biti pretoplo ili prehladno,

može imati mučninu, može mnogo plakati, drhtati, imati ukočene ili opuštene mišiće, grčeve, biti

letargično, pospano ili razdražljivo. Ako Vaše dijete ima bilo koji od ovih simptoma, odmah se obratite

liječniku.

Dojenje

Fluvoksamin prelazi u majčino mlijeko te postoji rizik od djelovanja na dojenče. Stoga je potrebno

razgovarati s liječnikom koji će odlučiti trebate li prestati dojiti ili prestati uzimati fluvoksamin.

Upravljanje vozilima i strojevima

Možete upravljati vozilima i strojevima za vrijeme primjene Fevarina, sve dok Vas lijek ne čini

pospanima.

3. Kako uzimati Fevarin?

Koliko Fevarina uzeti

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili

ljekarnikom ako niste sigurni.

Uobičajena početna doza za odrasle (18 godina i stariji):

Za liječenje depresije:

- Početna doza je 50 mg ili 100 mg dnevno, uvečer.

Za liječenje opsesivno-kompulzivnog poremećaja:

- Početna doza je 50 mg dnevno kroz 3-4 dana, poželjno uvečer.

Ako se ne budete osjećali bolje nakon nekoliko tjedana, obratite se liječniku za savjet. Možda će

odlučiti postupno Vam povećati dozu.

Maksimalna preporučena dnevna doza je 300 mg.

Ako liječnik savjetuje da uzimate više od 150 mg dnevno, ne uzimajte odjednom sve, već upitajte kada

da uzmete pojedinačne doze.

Uobičajena doza za djecu i adolescente s opsesivno-kompulzivnim poremećajem – OKP (8 godina i

stariji):

Počinje se s 25 mg dnevno, poželjno prije spavanja. Liječnik, ovisno o podnošljivosti, može povećavati

dozu svaka 4-7 dana za 25 mg sve dok se ne postigne djelotvorna doza. Učinkovita doza je obično izmeĎu

50 mg i 200 mg dnevno. Maksimalna dnevna doza je 200 mg.

Početno doziranje kod djece se ne može postići lomljenjem Fevarin 100 mg obloženih tableta, te se oko

postizanja doze lijeka od 25 mg, obvezno posavjetujte s liječnikom.

H A L M E D

30 - 03 - 2017

O D O B R E N O

Ako liječnik savjetuje da uzimate više od 50 mg dnevno, ne uzimajte odjednom sve, već upitajte kada da

uzmete pojedinačne doze. Ako se doza ne može podijeliti na dva jednaka dijela, veću dozu treba uzeti

prije spavanja.

Fevarin ne smiju koristiti djeca i adolescenti do 18 godina za liječenje depresije. Fevarin se djeci i

adolescentima smije propisati samo za opsesivno-kompulzivni poremećaj.

Kako uzimati Fevarin

Tablete treba progutati s vodom. Nemojte ih žvakati.

Možete tablete podijeliti popola ako je liječnik tako savjetovao.

Koliko je vremena potrebno da Fevarin počne djelovati

Potrebno je neko vrijeme da Fevarin počne djelovati. Neki se bolesnici ne osjećaju bolje u prva 2 ili 3

tjedna liječenja.

Nastavite uzimati tablete sve dok Vam liječnik ne savjetuje da prestanete. Čak i kada se počnete bolje

osjećati, liječnik može tražiti da nastavite uzimati tablete neko vrijeme, najmanje 6 mjeseci, kako bi

bili sigurni da ćete ostati dobro.

Ako uzmete više Fevarina nego što ste trebali

Ako Vi ili netko drugi uzme previše Fevarina (predoziranje), odmah se javite liječniku ili idite u

bolnicu i ponesite pakiranje lijeka sa sobom.

Simptomi predoziranja uključuju mučninu, povraćanje, proljev te pospanost ili omaglicu, ali ih može

biti još. TakoĎer su prijavljeni usporen ili ubrzan rad srca, niski krvni tlak, problemi s jetrom,

konvulzije (grčevi) i koma.

Ako ste zaboravili uzeti Fevarin

Izostavite li tabletu, nastavite sa sljedećom dozom u uobičajeno vrijeme. Ne trebate pokušati

nadoknaditi dozu koju ste izostavili.

Ako prestanete uzimati Fevarin

Nemojte naglo prestati uzimati Fevarin.

Mogu se pojaviti simptomi sustezanja kao što su:

agitacija (uznemirenost) i anksioznost (tjeskoba),

smetenost,

proljev,

poremećaji spavanja,

omaglica,

emocionalna nestabilnost,

glavobolja,

razdražljivost,

mučnina i/ili povraćanje,

palpitacije (osjećaj lupanja srca),

poremećaji osjeta (kao osjet poput strujnog udara ili poremećaji vida),

znojenje

tremor.

Prilikom prestanka uzimanja Fevarina, liječnik će Vam pomoći smanjiti dozu polako kroz nekoliko

tjedana ili mjeseci što bi trebalo smanjiti i mogućnost pojave simptoma sustezanja. Kod većine ljudi su

po prestanku uzimanja Fevarina simptomi blagi i sami nestaju tijekom dva tjedna. Kod nekih mogu

biti teži ili trajati dulje.

Ako imate simptome sustezanja prilikom prekida liječenja Fevarinom, Vaš liječnik može odlučiti da

prekid bude sporiji. Ako doživite teške simptome sustezanja po prestanku uzimanja lijeka, molimo

obratite se liječniku koji Vam može propisati ponovni početak liječenja i postupniji prekid (vidjeti dio

4. Moguće nuspojave).

H A L M E D

30 - 03 - 2017

O D O B R E N O

Obratite se liječniku u slučaju pojave bilo kakvih simptoma po prestanku liječenja.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Nuspojave povezane s ovom vrstom lijekova

Ponekad se u prvih nekoliko tjedana liječenja Fevarinom mogu javiti ili pogoršati misli o

samoubojstvu ili samoozljeĎivanju, sve dok lijek ne počne djelovati. Odmah obavijestite liječnika

ako imate uznemirujuće misli ili iskustva.

Ako istodobno imate nekoliko simptoma, možda se radi o jednom od sljedećih rijetkih stanja:

serotoninski sindrom: znojenje, ukočenost ili grčenje mišića, nestabilnost, smetenost, iritabilnost

ili ekstremna agitacija (uznemirenost)

neuroleptički maligni sindrom: ukočeni mišići, visoka temperatura, smetenost i drugi srodni

simptomi

neadekvatno izlučivanje antidiuretskog hormona: umor, slabost ili smetenost, bolni, ukočeni ili

nekontrolirani mišići.

Odmah prekinite primjenu Fevarina i obratite se liječniku.

Ako se na koži pojave neuobičajene modrice ili tamnocrvene pjege, ako povraćate krv, ako se krv

pojavi u stolici ili imate ginekološko krvarenje, obratite se liječniku za savjet.

Prekid uzimanja Fevarina (osobito nagao) obično uzrokuje pojavu simptoma sustezanja (pogledajte

simptome sustezanja u dijelu 3.).

S početkom djelovanja Fevarina

bolesnici katkad osjećaju laganu mučninu, katkad praćenu

povraćanjem. Iako neugodan, osjećaj mučnine bi, nastavite li uzimati tablete kao što je propisano,

trebao ubrzo nestati. To može potrajati par tjedana.

Nuspojave specifične za Fevarin

Česte (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

gubitak apetita

uznemirenost

nervoza

anksioznost

nesanica

izrazita pospanost

nevoljno drhtanje

glavobolja

omaglica

osjećaj lupanja srca/ubrzan rad srca

bol u trbuhu

zatvor

proljev

suhoća usta

probavne tegobe

mučnina

povraćanje

H A L M E D

30 - 03 - 2017

O D O B R E N O

prekomjerno znojenje/znojenje

opća slabost/opće loše stanje.

Manje česte (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

halucinacije

smetenost

agresija

poremećaj kretanja (ekstrapiramidni poremećaj), poremećaj koordinacije

omaglica prilikom naglog ustajanja

alergijske kožne reakcije (uključujući otok lica, usana ili jezika, osip i svrbež)

bol u mišićima ili zglobovima

odgoĎena ejakulacija.

Rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

manija (osjećaj ushićenja ili prekomjerne uzbuĎenosti)

konvulzije

poremećaj funkcije jetre

preosjetljivost na sunčevu svjetlost

abnormalno lučenje mlijeka iz mliječne žlijezde (galaktoreja).

Ostale prijavljene nuspojave nepoznate učestalosti pojavljivanja:

povećanje razina hormona prolaktina (hormon koji pomaže stvaranje mlijeka u dojilja)

neadekvatno izlučivanje antidiuretskog hormona (pogledajte detaljan opis pri početku dijela 4.)

snižena razina natrija

promjene tjelesne težine

suicidalne ideje, suicidalno ponašanje

serotoninski sindrom (pogledajte detaljan opis pri početku dijela 4.)

neuroleptički maligni sindrom (pogledajte detaljan opis pri početku dijela 4.)

parestezija (trnci ili utrnulost)

poremećaj okusa

akatizija (psihomotorni nemir)

proširene zjenice

glaukom (povišen tlak u oku)

poremećaj mokrenja (kao npr. potreba za čestim mokrenjem preko dana i/ili po noći, iznenadan

gubitak kontrole mokrenja preko dana i/ili po noći, ili nemogućnost mokrenja)

krvarenja (npr. u probavnom sustavu, ginekološko krvarenje, potkožno krvarenje manjeg

intenziteta, plavkasto-crvenkaste mrlje ili točke na koži)

prijelomi kostiju

nemogućnost postizanja orgazma

poremećaji menstruacije

sindrom sustezanja (pogledajte u dijelu 3. pod Ako prestanete uzimati Fevarin), uključujući

sindrom sustezanja kod novoroĎenčadi (pogledajte u dijelu 2. pod Trudnoća).

Nuspojave u vezi s liječenjem OKP-a u djece i adolescenata, učestalost nije poznata:

manija (osjećaj ushićenja ili prekomjerne uzbuĎenosti)

uznemirenost

konvulzije

nesanica

opća slabost

hiperaktivnost

izrazita pospanost

probavne tegobe.

H A L M E D

30 - 03 - 2017

O D O B R E N O

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Fevarin?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Fevarin sadrži?

Djelatna tvar je fluvoksaminmaleat.

Jedna filmom obložena tableta sadrži 100 mg fluvoksaminmaleata.

Pomoćne tvari:

Jezgra tablete: manitol (E421); kukuruzni škrob; škrob, prethodno geliran; natrijev stearilfumarat; silicijev

dioksid, koloidni, bezvodni

Ovojnica: hipromeloza; makrogol 6000; talk; titanijev dioksid (E171).

Kako Fevarin izgleda i sadržaj pakiranja?

Ovalne, bikonveksne, bijele do gotovo bijele filmom obložene tablete, dimenzija 15 mm x 8 mm, s

urezom i utisnutim „313“ s obje strane ureza na jednoj strani tablete.

Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Kutija s 15 (1x15) ili 30 (2x15) filmom obloženih tableta u PVC/PVDC/Al blisterima, u kutiji.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

Nositelj odobrenja

Mylan Hrvatska d.o.o.

Koranska 2

10 000 Zagreb

Proizvođač

Mylan Laboratories SAS

Route de Belleville

Lieu dit Maillard

01400 Châtillon sur Chalaronne

Francuska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u ožujku 2017.

H A L M E D

30 - 03 - 2017

O D O B R E N O