Feksofenadinklorid

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 120 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 120 mg feksofenadinklorida
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • S&D Pharma CZ, spol. s r.o, Pchery, Češka Cipla (EU) Limited, Addlestone, Surrey, Ujedinjeno Kraljevstvo Cipla Europe NV, An

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 7 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-989859128-01]; 10 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-989859128-02]; 15 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-989859128-03]; 20 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-989859128-04]; 30 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-989859128-05]; 50 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-989859128-06]; 100 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-989859128-07]; 200 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-989859128-08] Urbroj: 381-12-01/30-15-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-989859128
 • Datum autorizacije:
 • 08-01-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom obložene tablete

feksofenadinklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako

su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što su Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom obložene tablete i za što se koriste

Što morate znati prije nego počnete uzimati Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom

obložene tablete

Kako uzimati Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom obložene tablete

Moguće nuspojave

Kako čuvati Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom obložene tablete

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom obložene tablete i za što se koriste

Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom obložene tablete sadrže feksofenadinklorid, koji je

antihistaminik.

Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom obložene tablete mogu uzimati odrasli i adolescenti od 12

godina nadalje za ublažavanje simptoma povezanih s peludnom groznicom (sezonski alergijski rinitis)

kao što su kihanje, osjećaj svrbeža u nosu, curenje iz nosa ili začepljen nos, osjećaj svrbeža, crvenilo i

suzenje očiju.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom

obložene tablete

Nemojte uzimati Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom obložene tablete

ako ste alergični na feksofenadin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete Feksofenadinklorid

Cipla 120 mg filmom obložene tablete.

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri naročito ako:

imate problema s jetrom ili bubrezima

imate ili ste ikada imali srčanu bolest, budući da ovaj lijek može uzrokovati ubrzane ili

nepravilne srčane otkucaje,

ste starije dobi.

Djeca i adolescenti

Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom obložene tablete ne preporučuju se djeci i adolescentima

mlaĎima od 12 godina.

H A L M E D

08 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Drugi lijekovi i Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom obložene tablete

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Lijekovi koji se uzimaju za liječenje loše probave, a sadrže aluminij i magnezij, mogu utjecati na

djelovanje Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom obloženih tableta, smanjujući količinu

apsorbiranog lijeka.

Preporučuje se napraviti razmak od oko 2 sata izmeĎu uzimanja Feksofenadinklorid Cipla 120 mg

filmom obloženih tableta i lijekova protiv loše probave.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirati imate dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Ne uzimajte Feksofenadinklorid Cipla

120 mg filmom obložene tablete ako ste trudni, osim ako nije neophodno.

Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom obložene tablete se ne preporučuju tijekom dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatan utjecaj Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom obloženih tableta na sposobnost

vožnje ili upravljanja strojevima. Ipak, prije vožnje ili upravljanja strojevima, morate provjeriti da u

vašem slučaju Feksofenadinklorid Cipla120 mg filmom obložene tablete ne uzrokuju pospanost ili

omaglicu.

3. Kako uzimati Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom obložene tablete

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom

ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli i adolescenti od 12 godina nadalje

Preporučena doza je jedna tableta (120 mg) dnevno.

Uzmite tabletu prije obroka, s vodom.

Ovaj lijek počinje ublažavati simptome u roku od 1 sata i učinak traje 24 sata.

Primjena u djece i adolescenata

Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom obložene tablete ne preporučuju se djeci i adolescentima

mlaĎima od 12 godina.

Ako uzmete više Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom obloženih tableta nego što ste trebali

Ako uzmete previše tableta, odmah obavijestite svojeg liječnika ili najbližu službu hitne pomoći.

Simptomi predoziranja u odraslih su omaglica, omamljenost, umor i suha usta.

Ako ste zaboravili uzeti Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom obložene tablete

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme, kako Vam je propisao liječnik.

Ako prestanete uzimati Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom obložene tablete

Obavijestite Vašeg liječnika ako želite prestati uzimati Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom

obložene tablete prije završetka terapije. Ako prestanete uzimati Feksofenadinklorid Cipla 120 mg

filmom obložene tablete prije vremena, simptomi se mogu vratiti.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovoga lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

H A L M E D

08 - 03 - 2018

O D O B R E N O

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Odmah se obratite liječniku i prestanite uzimati Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom

obložene tablete ako iskusite nuspojave:

oticanje lica, usana, jezika ili grla i otežano disanje, jer to mogu biti znakovi ozbiljne

alergijske reakcije.

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

glavobolja,

omamljenost,

mučnina i

omaglica.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

umor,

pospanost.

Ostale nuspojave čija je učestalost nepoznata:

problemi sa spavanjem (nesanica),

poremećaji spavanja,

loši snovi,

nervoza,

brzi ili nepravilni srčani otkucaji,

proljev,

kožni osip i svrbež,

koprivnjača,

ozbiljne alergijske reakcije koje mogu uzrokovati oticanje lica, usana, jezika ili grla, crvenilo

praćeno osjećajem vrućine, stezanje u prsima i poteškoće s disanjem.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom obložene tablete

Ovaj lijek čuvajte izvan dohvata i pogleda djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji/blisteru iza „Rok

valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom obložene tablete sadrže

H A L M E D

08 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Djelatna tvar je feksofenadinklorid. Jedna tableta sadrži 120 mg feksofenadinklorida.

Drugi sastojci su:

Jezgra tablete: mikrokristalična celuloza, kukuruzni šktrob, umrežena karmelozanatrij,

povidon, magnezijev stearat.

Film ovojnica: hipromeloza, titanijev dioksid (E171), makrogol, žuti željezov oksid (E172) i

crveni željezov oksid (E172).

Kako Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom obložene tablete izgledaju i sadržaj pakiranja

Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom obložene tablete su boje breskve, duguljaste, bikonveksne

filmom obložene tablete, bez oznaka s obje strane. Dimenzije: 15,00 mm x 6,5 mm.

PVC/PVDC/Al blisteri pakirani u kartonske kutije. 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100 i 200 (kao 10x20) tableta

u pakiranju.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Cipla Europe NV

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgija

ProizvoĎač

S&D Pharma CZ, spol. s r.o, Theodor 28, Pchery (Pharmos a.s. facility), 27308, Republika Češka

Cipla (EU) Limited

20 Balderton Street, London W1K 6T, Ujedinjeno Kraljevstvo

Cipla Europe NV

Uitbreidingstraat 80, 2600 Antwerp, Belgija

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Cipla Croatia d.o.o.

Ulica grada Vukovara 284/C/3

10 000 Zagreb, Hrvatska

tel. + 385 1 2444 644

Ovaj lijek je odobren u zemljama članicama Europskog ekonomskog prostora (EEA)

pod sljedećim nazivima:

Švedska

Fexofenadin Cipla

Njemaćka

Fexofenadinhydrochlorid Cipla 120 mg Filmtabletten

Danska

Fexofenadin Cipla

Španjolska

Fexofenadina Cipla 120 mg Comprimido recubierto con película

Francuska

FEXOFENADINE CIPLA 120 mg, comprimé pelliculé

Finska

Hrvatska

Fexorin

Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom obložene tablete

MaĎarska

Fexofenadin Cipla 120 mg filmtabletta

Italija

Fexofenadina Cipla

H A L M E D

08 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Norveška

Feksofenadin Cipla

Poljska

Fexofenadine hydrochloride Cipla

Portugal

Fexofenadina cloridrato Cipla

Slovenija

Feksofenadinijev klorid Cipla 120 mg filmsko obložene tablete

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u veljači 2018.

H A L M E D

08 - 03 - 2018

O D O B R E N O