Exoderil

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Exoderil 10 mg/g krema
 • Doziranje:
 • 10 mg/g
 • Farmaceutski oblik:
 • krema
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 g kreme sadrži 10 mg naftifinklorida
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Sandoz GmbH, Kundl, Austrija; Salutas Pharma GmbH, Osterweddingen, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Exoderil 10 mg/g krema
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 15 g kreme u tubi, u kutiji [HR-H-214099122-01] Urbroj: 381-12-01/70-18-06

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-214099122
 • Datum autorizacije:
 • 29-03-2018
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Exoderil 10 mg/g krema

naftifinklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš

liječnik ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 4

tjedna.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Exoderil krema i za što se koristi?

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Exoderil kremu?

3. Kako primjenjivati Exoderil kremu?

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati Exoderil kremu?

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Exoderil krema i za što se koristi?

Exoderil krema namijenjena je za liječenje gljivičnih infekcija kože, a sadrži djelatnu tvar naftifin.

Exoderil krema djeluje na kožne gljivice, kvasnice, plijesni i druge gljivice.

Exoderil krema koristi se za liječenje:

gljivičnih infekcija kože i kožnih nabora

gljivičnih infekcija stopala (pogotovo kože izmeĎu prstiju i na stopalima) i šake.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Exoderil kremu?

Nemojte primjenjivati Exoderil kremu:

ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Exoderil kremu.

Kod prvih znakova nuspojava, javite se svom liječniku. Nemojte primjenjivati Exoderil kremu ako se

nešto od gore navedenog odnosi na Vas (pogledajte dio „Nemojte primjenjivati Exoderil kremu“).

Exoderil krema je namijenjena samo za vanjsku uporabu i ne smije doći u doticaj s očima. Ako Vam

krema slučajno doĎe u doticaj s očima, temeljito ih isperite mlazom vode.

Ako su simptomi i dalje prisutni nakon 4 tjedna, ili ako liječenje nije uspješno kako se očekivalo,

posavjetujte se s liječnikom.

H A L M E D

29 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Drugi lijekovi i Exoderil krema

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo

koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Nisu poznate interakcije s drugim lijekovima.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Pri pravilnoj primjeni ne očekuju se štetni učinci na plod ili dojenče, ali se iz predostrožnosti ne

preporučuje primjena ako to nije izričito neophodno.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije poznat utjecaj Exoderil kreme na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Exoderil krema sadrži cetilni i stearilni alkohol koji mogu uzrokovati lokalne kožne reakcije (npr.

kontaktni dermatitis).

Exoderil krema sadrži benzilni alkohol (konzervans) koji može izazvati alergijske reakcije.

Ovaj lijek sadrži 10 mg benzilnog alkohola po 1 gramu kreme.

3. Kako primjenjivati Exoderil kremu?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s

Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Exoderil krema se primjenjuje isključivo na kožu.

Exoderil krema se primjenjuje jedanput na dan, osim ako liječnik nije drugačije odredio.

Djeca i adolescenti

Nema

dostupnih

podataka

sigurnosti

djelotvornosti

primjene

Exoderil

kreme

djece

adolescenata mlaĎih od 18 godina.

Bolesnici s oštećenom funkcijom bubrega i jetre

Nije potrebno prilagoĎavati dozu.

Starije osobe

Nije potrebno prilagoĎavati dozu.

Način primjene

Pažljivo slijedite navedene upute:

očistite i osušite oboljele dijelove kože i okolno područje, te operite ruke

na oboljelo i okolno područje kože nanesite tanak sloj kreme i lagano je utrljajte

nakon nanošenja kreme dobro operite ruke kako ne biste proširili infekciju na sebi i na druge.

Pažljivo se pridržavajte sljedećih preporuka za što brže izlječenje gljivičnih infekcija (medicinski

izraz: mikoze):

1. Mikroorganizmi odgovorni za pojavu gljivičnih infekcija mogu prianjati za odjeću koja je u

doticaju s oboljelom kožom, zbog čega je treba svakodnevno mijenjati.

2. Zdrava i prije svega suha površina kože najbolja je zaštita od gljivičnih infekcija. Zbog toga, treba

izbjegavati tijesnu odjeću koja sprječava cirkulaciju zraka (npr. čarape od sintetičkog materijala u

tijesnoj obući). Nakon pranja pažljivo osušite područje oboljele kože. Krpice za pranje kože i

H A L M E D

29 - 03 - 2018

O D O B R E N O

ručnike mijenjajte svakodnevno.

3. Ako imate gljivičnu infekciju na stopalima, ne hodajte bosi u kupaonici ili npr. u hotelskoj sobi. To

će spriječiti daljnje širenje infekcije, kao i ponovnu pojavu infekcije.

4. Ne posjećujte saune ili kupelji prije nego što izliječite gljivičnu infekciju.

Trajanje liječenja

Kod liječenja kožnih gljivičnih infekcija, važno je nastaviti liječenje najmanje dva tjedna nakon

nestanka svih znakova bolesti, čak i u slučaju brzog poboljšanja simptoma (svrbeža, žarenja i sl.)

kako bi se održao dugotrajni učinak liječenja.

Obavezno kontaktirajte liječnika ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili se ne poboljšaju nakon 4

tjedna.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

U izoliranim slučajevima može se pojaviti lokalna nadraženost kože kao što je osjećaj suhoće,

crvenilo i žarenje. Ipak, to je rijetko razlog za prekid liječenja. Nuspojave nestaju nakon završetka

liječenja.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Exoderil kremu?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 30 °C.

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja tube je 4 tjedna na temperaturi ispod 25 °C

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza oznake „EXP“.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Exoderil krema sadrži?

Djelatna tvar je naftifinklorid.

1 g kreme sadrži 10 mg naftifinklorida.

H A L M E D

29 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Pomoćne tvari:

natrijev hidroksid; sorbitanstearat; cetilpalmitat; cetilni alkohol; stearilni alkohol; polisorbat 60;

izopropilmiristat; pročišćena voda; benzilni alkohol (konzervans).

1 g kreme sadrži 10 mg benzilnog alkohola (konzervas).

Kako Exoderil krema izgleda i sadržaj pakiranja?

Krema.

Bijela, glatka, sjajna krema, blagog karakterističnog mirisa.

15 g kreme u aluminijskoj tubi s plastičnim zatvaračem, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, 10000 Zagreb

ProizvoĎač

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, Kundl, Austrija

Salutas Pharma GmbH, Lange Göhren 3, 39171 Osterweddingen, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u ožujku 2018.

H A L M E D

29 - 03 - 2018

O D O B R E N O