Erlotinib

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Erlotinib Teva 25 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 25 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 25 mg erlotiniba (u obliku erlotinibklorida)
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ograničeni recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Teva UK Ltd., East Sussex, Ujedinjeno Kraljevstvo; Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska; Merckle GmbH, Blaubeuren

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Erlotinib Teva 25 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 30 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-734679093-01]; 30 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji [HR-H-734679093-02] Urbroj: 381-12-01/30-17-09

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-734679093
 • Datum autorizacije:
 • 13-01-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Erlotinib Teva 25 mg filmom obložene tablete

Erlotinib Teva 100 mg filmom obložene tablete

Erlotinib Teva 150 mg filmom obložene tablete

erlotinib

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

Što je Erlotinib Teva i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete uzimati Erlotinib Teva

Kako uzimati Erlotinib Teva

Moguće nuspojave

Kako čuvati Erlotinib Teva

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Erlotinib Teva i za što se koristi

Erlotinib Teva sadrži djelatnu tvar erlotinib. Erlotinib Teva je lijek namijenjen liječenju raka pluća

nemalih stanica koji djeluje tako što sprječava aktivnost proteina zvanog receptor epidermalnog

faktora rasta (EGFR). Poznato je da taj protein sudjeluje u rastu i širenju stanica raka.

Erlotinib Teva je namijenjen liječenju odraslih bolesnika. Lijek Vam može biti propisan ako imate rak

pluća nemalih stanica u uznapredovalom stadiju. Može Vam biti propisan kao početno liječenje ili

kao liječenje nakon početne kemoterapije ako je bolest nakon nje ostala uglavnom nepromijenjena,

pod uvjetom da stanice Vašega raka imaju specifične mutacije EGFR-a. Također može biti propisan

ako prethodna kemoterapija nije uspjela zaustaviti Vašu bolest.

Ovaj Vam lijek također može biti propisan u kombinaciji s drugim lijekom pod nazivom gemcitabin

ako imate rak gušterače u metastatskom stadiju.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Erlotinib Teva

Nemojte uzimati lijek Erlotinib Teva:

ako ste alergični na erlotinib ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika prije uzimanja Erlotiniba Teva:

ako uzimate druge lijekove koji mogu povećati ili smanjiti razinu erlotiniba u krvi ili utjecati na

njegov učinak (kao što su lijekovi protiv gljivica poput ketokonazola, inhibitori proteaze,

eritromicin, klaritromicin, fenitoin, karbamazepin, barbiturati, rifampicin, ciprofloksacin,

omeprazol, ranitidin, gospina trava ili inhibitori proteasoma) obratite se svom liječniku. U nekim

slučajevima ti lijekovi mogu umanjiti djelotvornost ili pojačati nuspojave lijeka Erlotinib Teva, pa

H A L M E D

13-01-2017

O D O B R E N O

Vaš liječnik može trebati prilagoditi dozu. Možda će liječnik izbjegavati liječenje tim lijekovima

dok primate lijek Erlotinib Teva.

ako uzimate antikoagulanse (lijekove koji pomažu spriječiti nastanak tromboze ili krvnih ugrušaka

poput varfarina) Erlotinib Teva može povećati sklonost krvarenju. Obratite se svom liječniku koji

će morati redovito pratiti Vaše krvne nalaze.

ako uzimate statine (lijekove za sniženje razine kolesterola u krvi), Erlotinib Teva može povećati

rizik nastanka problema s mišićima povezanih sa statinima, koji u rijetkim slučajevima mogu

dovesti do ozbiljne razgradnje mišića (rabdomiolize) i posljedičnog oštećenja bubrega, obratite se

svom liječniku.

ako koristite kontaktne leće i/ili ste već imali tegobe s očima poput izuzetno suhih očiju, upale

prednjega dijela oka (rožnice) odnosno ulceracije na prednjem dijelu oka, svakako o tome

obavijestite svog liječnika.

Pogledajte također niže “Drugi lijekovi i Erlotinib Teva”.

Trebate obavijestiti liječnika:

u slučaju iznenadne

pojave poteškoća s disanjem popraćenih kašljem ili vrućicom, jer će Vam

liječnik možda morati propisati druge lijekove i obustaviti liječenje lijekom Erlotinib Teva;

ako imate proljev, jer će Vam liječnik možda morati propisati antidijaroik (na primjer,

loperamid);

odmah, ako patite od jakog i dugotrajnog proljeva, mučnine, gubitka apetita ili povraćanja, jer će

Vam liječnik možda morati obustaviti liječenje lijekom Erlotinib Teva i uputiti Vas na bolničko

liječenje;

ukoliko imate jake bolove u trbuhu, jako stvaranje mjehura na koži ili ljuštenje kože. Vaš liječnik

će možda odlučiti da trebate privremeno ili stalno prekinuti terapiju.

ako dođe do razvoja akutnog ili pogoršanja crvenila i bola u očima, pojačanoga suzenja,

zamućenja vida i/ili osjetljivosti na svjetlo, odmah obavijestite svojega liječnika ili medicinsku

sestru, jer Vam je možda potrebno hitno liječenje (vidjeti niže dio "Moguće nuspojave").

ako također uzimate statine, a pojavi Vam se neobjašnjiva bol u mišićima, osjetljivost, slabost

mišića ili grčevi. Vaš liječnik će možda odlučiti da trebate privremeno ili stalno prekinuti terapiju.

Pogledajte i dio 4 “Moguće nuspojave”.

Bolest jetre ili bubrega

Nije poznato ima li Erlotinib Teva različit učinak ako jetra ili bubrezi ne rade normalno. Liječenje

ovim lijekom ne preporučuje se ako imate tešku bolest jetre ili tešku bolest bubrega.

Poremećaj glukuronidacije poput Gilbertovog sindroma

Ako patite od poremećaja glukuronidacije, kao što je Gilbertov sindrom, liječnik Vas mora liječiti uz

povećani oprez.

Pušenje

Ako se liječite lijekom Erlotinib Teva preporučuje se da prestanete pušiti jer pušenje može smanjiti

razinu lijeka u krvi.

Djeca i adolescenti

Erlotinib Teva nije ispitana u bolesnika mlađih od 18 godina. Liječenje ovim lijekom ne preporučuje

se djeci i adolescentima.

Drugi lijekovi i Erlotinib Teva

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo

koje druge lijekove.

H A L M E D

13-01-2017

O D O B R E N O

Erlotinib Teva s hranom i pićem

Ne uzimajte lijek Erlotinib Teva s hranom. Pogledajte i dio 3 „Kako uzimati lijek Erlotinib Teva“.

Trudnoća i dojenje

Tijekom liječenja lijekom Erlotinib Teva izbjegavajte trudnoću. Ako biste mogli zatrudnjeti, tijekom

liječenja i barem još 2 tjedna nakon uzimanja posljednje tablete koristite odgovarajuću kontracepciju.

Ako zatrudnite tijekom liječenja lijekom Erlotinib Teva, odmah obavijestite liječnika koji će odlučiti

treba li liječenje nastaviti.

Ne dojite dijete ako se liječite lijekom Erlotinib Teva.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije ispitano moguće djelovanje lijeka Erlotinib Teva na sposobnost upravljanja motornim vozilima i

strojevima, ali malo je vjerojatno da će liječenje utjecati na tu sposobnost.

Preosjetljivost

Erlotinib Teva sadrži šećer zvan laktoza hidrat.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite mu se prije uzimanja lijeka Erlotinib

Teva.

3.

Kako uzimati Erlotinib Teva

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili

ljekarnikom ako niste sigurni.

Tabletu trebate uzeti barem jedan sat prije ili dva sata nakon obroka.

Ako imate rak pluća nemalih stanica, uobičajena doza je jedna Erlotinib Teva tableta od 150 mg

dnevno.

Ako imate metastatski rak gušterače, uobičajena doza je jedna Erlotinib Teva tableta od 100 mg

dnevno.

Erlotinib Teva se daje u kombinaciji s terapijom gemcitabinom.

Liječnik će Vam možda prilagoditi dozu smanjivanjem doze za po 50 mg. Za različite sheme

doziranja Erlotinib Teva je dostupan u jačinama od 25 mg, 100 mg ili 150 mg.

Ako uzmete više Erlotiniba Teva nego što ste trebali

Odmah se obratite liječniku ili ljekarniku.

Nuspojave se mogu pojačati, pa će Vam liječnik možda zaustaviti liječenje.

Ako ste zaboravili uzeti Erlotinib Teva

Ako preskočite jednu ili više doza lijeka Erlotinib Teva, obratite se liječniku ili ljekarniku što je brže

moguće.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Erlotinib Teva

Važno je lijek Erlotinib Teva uzimati svaki dan tijekom razdoblja koje Vam je propisao liječnik.

H A L M E D

13-01-2017

O D O B R E N O

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku

.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Ako patite od bilo koje od niže navedenih nuspojava obratite se liječniku što je moguće prije. U

nekim će slučajevima liječnik morati smanjiti dozu lijeka Erlotinib Teva ili obustaviti liječenje.

Proljev i povraćanje (vrlo često: mogu se javiti kod više od 1 na 10 osoba). Dugotrajan i težak

proljev može uzrokovati nisku razinu kalija u krvi i poremećaj funkcije bubrega, osobito ako

istodobno primate i druge oblike kemoterapije. Ako imate težak ili dugotrajan proljev,

odmah se

obratite svom liječniku

jer Vam je možda potrebno bolničko liječenje.

Iritacija oka uslijed konjunktivitisa/keratokonjunktivitisa (vrlo često: može se javiti kod više od 1

na 10 osoba) i keratitis (često: može se javiti kod manje od 1 na 10 osoba).

Oblik iritacije pluća poznate pod nazivom intersticijska bolest pluća (manje često u europskih

bolesnika; često u japanskih bolesnika: može se javiti kod manje od 1 na 100 osoba u Europi i kod

manje od 1 na 10 osoba u Japanu). Ta bolest može biti povezana s prirodnim tijekom Vaše bolesti

i u nekim slučajevima može imati smrtni ishod. Ako Vam se pojave simptomi kao što su

iznenadne poteškoće s disanjem popraćene kašljem ili vrućicom, odmah se obratite liječniku jer

možda patite od te bolesti. Vaš će liječnik odlučiti treba li trajno prekinuti liječenje lijekom

Erlotinib Teva.

Opažena su puknuća (perforacije) u probavnom sustavu (manje često: mogu se javiti kod manje

od 1 na 100 osoba). Recite svom liječniku ako imate jaku bol u trbuhu. Također recite svom

liječniku ako se imali peptički vrijed (čir) ili divertikularnu bolest, jer to može povećati rizik.

U rijetkim slučajevima opaženo je zatajenje jetre (rijetko: može se javiti kod manje od 1 na 1000

osoba). Ako krvne pretrage upućuju na teške promjene u funkciji jetre, možda će Vaš liječnik

morati prekinuti Vaše liječenje.

Vrlo česte nuspojave

(mogu se javiti kod više od 1 na 10 osoba):

osip koji se može pojaviti ili pogoršati na područjima kože koja su izložena suncu. Ako ste

izloženi suncu, preporučljivo je nošenje zaštitne odjeća, i/ili primjena sredstva za zaštitu od sunca

(npr. koje sadrže minerale)

infekcija

gubitak apetita, smanjenje tjelesne težine

depresija

glavobolja, promjena osjeta na koži ili osjećaj obamrlosti u udovima

poteškoće s disanjem, kašalj

mučnina

iritacija usta

bol u trbuhu, probavne tegobe i nadimanje

promijenjeni nalazi jetrenih proba

svrbež, suha koža i gubitak kose

umor, vrućica, tresavica

Česte nuspojave

(mogu se javiti kod manje od 1 na 10 osoba):

krvarenje iz nosa

krvarenje u trbuhu ili crijevima

upalne reakcije oko nokta

H A L M E D

13-01-2017

O D O B R E N O

infekcija folikula dlake

akne

raspucana koža (kožne fisure)

smanjena funkcija bubrega (kada se daje izvan odobrenih indikacija u kombinaciji s

kemoterapijom).

Manje česte nuspojave

(mogu se javiti kod manje od 1 na 100 osoba):

promjene na trepavicama

prekomjerna dlakavost muškog tipa po tijelu i licu

promjene na obrvama

lomljivi i labavi nokti

Rijetke nuspojave

(mogu se javiti kod manje od 1 na 1000 osoba):

crveni ili bolni dlanovi ili tabani (sindrom palmarno-plantarne eritrodizestezije)

Vrlo rijetke nuspojave

(mogu se javiti kod manje od 1 na 10 000 osoba):

slučajevi oštećenja ili puknuća rožnice

vrlo izraženo stvaranje mjehura na koži ili ljuštenja kože (ukazuje na Stevens-Johnsonov sindrom)

upala obojenog dijela oka

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem

nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Erlotinib Teva

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza

oznake "EXP". Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Erlotinib Teva sadrži

Djelatna tvar je erlotinib. Jedna filmom obložena tableta sadrži 25 mg, 100 mg ili 150 mg

erlotiniba (u obliku erlotinibklorida), ovisno o jačini.

Drugi sastojci su:

Jezgra tablete: mikrokristalična celuloza, natrijev laurilsulfat, natrijev škroboglikolat, laktoza

hidrat, koloidni bezvodni silicijev dioksid, magnezijev stearat i hidrogenirano biljno ulje.

Ovojnica tablete: laktoza hidrat, hiproksipropilmetilceluloza, titanijev dioksid (E171) i

makrogol.

Kako Erlotinib Teva izgleda i sadržaj pakiranja:

Erlotinib Teva 25 mg: Bijele, okrugle, bikonveksne tablete, s utisnutom oznakom 25 na jednoj strani

tablete, dimenzija oko 6,1 x 3,3 mm.

H A L M E D

13-01-2017

O D O B R E N O

Erlotinib Teva 100 mg: Bijele, okrugle, bikonveksne tablete, s utisnutom oznakom 100 na jednoj

strani tablete, dimenzija oko 10,1 x 4,1 mm.

Erlotinib Teva 150 mg: Bijele, okrugle, bikonveksne tablete, s utisnutom oznakom 150 na jednoj

strani tablete, dimenzija oko 11,1 x 5,4 mm.

Erlotinib Teva je dostupan u blisterima koji sadrže 30 filmom obloženih tableta ili 30x1 filmom

obloženu tabletu u blisterima djeljivim na jedinične doze.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Teva B.V.

Swensweg 5, Haarlem

2031 GA

Nizozemska

Proizvođač

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

TEVA Gyógyszergyár Zrt.

Pallagi út 13, Debrecen, H-4042

Mađarska

TEVA UK Ltd.,

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne

East Sussex, BN22 9AG

Ujedinjeno Kraljevstvo

Teva Operations Poland Sp. z.o.o

ul. Mogilska 80. , Kraków

31-546

Poljska

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3, Blaubeuren

Baden-Wuerttemberg, 89143

Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

Tel: 01 37 20 000

Ovaj je lijek odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod

sljedećim nazivima:

Belgija

Erlotinib Teva 25 mg filmomhulde tabletten/comprimés pelliculés/Filmtabletten

Erlotinib Teva 100 mg filmomhulde tabletten/comprimés

pelliculés/Filmtabletten

H A L M E D

13-01-2017

O D O B R E N O

Bugarska

Cipar

Češka

Njemačka

Danska

Estonija

Grčka

Španjolska

Finska

Francuska

Mađarska

Island

Italija

Luksemburg

Nizozemska

Poljska

Portugal

Rumunjska

Švedska

Slovenija

Slovačka

Ujedinjeno

Kraljevstvo

Erlotinib Teva 150 mg filmomhulde tabletten/comprimés

pelliculés/Filmtabletten

Ерлотиниб Тева Б.В.100 mg филмирани таблетки

Ерлотиниб Тева Б.В.150 mg филмирани таблеткиIvabradin Teva

Erlotinib/Teva 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Erlotinib/Teva 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Erlotinib/Teva 150 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Erlotinib Teva 100 mg

Erlotinib Teva 150 mg

Erlotinib-ratiopharm 25 mg Filmtabletten

Erlotinib-ratiopharm 100 mg Filmtabletten

Erlotinib-ratiopharm 150 mg Filmtabletten

Erlotinib ratiopharm

Erlotinib Teva

Erlotinib/Teva 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Erlotinib/Teva 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Erlotinib/Teva 150 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Erlotinib Teva 25 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Erlotinib Teva 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Erlotinib Teva 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Erlotinib ratiopharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Erlotinib ratiopharm 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Erlotinib ratiopharm 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Erlotinib Teva 25 mg comprimé pelliculé

Erlotinib Teva 100 mg comprimé pelliculé

Erlotinib Teva 150 mg comprimé pelliculé

Erlotinib Teva 25mg filmtabletta

Erlotinib Teva 100mg filmtabletta

Erlotinib Teva 150mg filmtabletta

Erlotinib ratiopharm 25 mg filmuhúðaðar töflur

Erlotinib ratiopharm 100 mg filmuhúðaðar töflur

Erlotinib ratiopharm 150 mg filmuhúðaðar töflur

ERLOTINIB TEVA

Erlotinib Teva 25 mg comprimés pelliculés,

Erlotinib Teva 100 mg comprimés pelliculés

Erlotinib Teva 150 mg comprimés pelliculés

Erlotinib Teva 25 mg, filmomhulde tabletten

Erlotinib Teva 100 mg, filmomhulde tabletten

Erlotinib Teva 150 mg, filmomhulde tabletten

Erlotinib Teva

Erlotinib Teva

Erlotinib ratiopharm 25 mg comprimate filmate

Erlotinib ratiopharm 100 mg comprimate filmate

Erlotinib ratiopharm

150 mg comprimate filmate

Erlotinib ratiopharm

Erlotinib Teva 25 mg filmsko obložene tablete

Erlotinib Teva 100 mg filmsko obložene tablete

Erlotinib Teva 150 mg filmsko obložene tablete

Erlotinib Teva 100 mg filmom obalené tablety

Erlotinib Teva 150 mg filmom obalené tablet

Erlotinib Teva 25 mg film-coated tablets,

Erlotinib Teva 100 mg film-coated tablets,

Erlotinib Teva 150 mg film-coated tablets

H A L M E D

13-01-2017

O D O B R E N O

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u siječnju 2017.

H A L M E D

13-01-2017

O D O B R E N O