Erazaban

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Erazaban 100 mg/g krema
 • Doziranje:
 • 100 mg/g
 • Farmaceutski oblik:
 • krema
 • Sastav:
 • Urbroj: jedan gram kreme sadrži 100 mg dokosanola
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Fleet Laboratories Limited, Hertfordshire, Ujedinjeno Kraljevstvo

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Erazaban 100 mg/g krema
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 2 g kreme u tubi, u kutiji [HR-H-270976364-01]; 2 g kreme u tubi s prozirnim zaštitnim omotom, u kutiji [HR-H-270976364-02] Urbroj: 381-12-01/30-16-12

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-270976364
 • Datum autorizacije:
 • 03-06-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA KORISNIKA

Erazaban 100 mg/g krema

dokozanol

Pažljivo proĉitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke.

Ovaj lijek je dostupan bez recepta. Kako biste postigli najbolji učinak, Erazaban 100 mg/g kremu

trebate primjenjivati uz oprez.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.

Ukoliko trebate više informacija ili savjet, obratite se svom ljekarniku.

Prestanite primjenjivati kremu i obratite se svom liječniku ukoliko vam se simptomi pogoršaju

ili ukoliko nakon 10 dana ne doĎe do njihovog poboljšanja.

Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti lječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

Što je Erazaban i za što se koristi

Prije nego počnete primjenjivati Erazaban

Kako primjenjivati Erazaban

Moguće nuspojave

Kako čuvati Erazaban

Dodatne informacije

1.

ŠTO JE ERAZABAN I ZA ŠTO SE KORISTI

Dokozanol je antivirusni lijek. Erazaban je krema bijele boje koja se primijenjuje za liječenje početnih

stadija ponavljanih infekcija usnica uzrokovanih herpes simpleks virusom („groznica“ ili labijalni

herpes) u odraslih i adolecenata (starijih od 12 godina).

Da bi liječenje bilo učinkovito s primjenom Erazabana treba započeti u početnim stadijima labijalnog

herpesa, odnosno prije pojave mjehurića. Liječenje Erazabanom započnite čim primijetite prve

simptome labijalnog herpesa uključujući crvenilo, svrbež, bol, trnce i peckanje. Nastavite s primjenom

dok labijalni herpes u potpunosti ne zacijeli, odnosno obično 4-6 dana.

Labijalni herpes je infekcija herpes simpleks virusom. Infekcija se može pojaviti kad imunološki

sustav oslabi, tijekom stresa ili menstruacijskog ciklusa. Virus uzrokuje pojavu mjehurića ili prištića

najčešće na usnicama.

2.

PRIJE NEGO POĈNETE PRIMJENJIVATI ERAZABAN

Nemojte primjenjivati Erazaban

Ako ste alergični (preosjetljivi) na dokozanol ili neki drugi sastojak u kremi naveden na kraju ove

upute (vidjeti dio 6).

Budite posebno oprezni s Erazabanom

Erazaban je namijenjen samo za primjenu na koži. Nemojte nanositi kremu u oči ili u blizinu

očiju jer može uzrokovati iritaciju. Ako slučajno nanesete kremu u oko, isperite ga temeljito s

dosta vode.

Ne primijenjujte ovaj lijek ako ste imunokompromitirani (ako je sposobnost Vašeg imunološkog

sustava za borbu protiv infekcije oslabljena, npr. zbog ozbiljnih bolesti kao što su leukemija ili

AIDS ili ako imate transplantirani organ). Ako ste imunokompromitirani i primijetite da Vam se

razvija labijalni herpes, odmah se javite svome liječniku.

Nemojte nanositi kremu na labijalni herpes ako je već u stadiju mjehurića ili ulkusa.

H A L M E D

18 - 09 - 2017

O D O B R E N O

Djeca

Erazaban nije namijenjen za primjenu u djece mlaĎe od 12 godina.

Uzimanje drugih lijekova s Erazabanom

Erazaban nemojte primijenjivati istovremeno s drugim pripravcima namijenjenim za lokalnu primjenu

(lijekovi, kozmetički proizvodi, kreme) na istom mjestu.

Erazaban je namijenjen za primjenu samo na koži te se ne očekuje da primjena utječe na djelovanje

drugih istovremeno primijenjenih lijekova. MeĎutim, nemojte primijenjivati Erazaban istovremeno s

drugim pripravcima namijenjenih za liječenje labijalnog herpesa.

Ako imate bilo kakve nejasnoće vezane uz posljedice istovremene primjene Erazabana i drugih

lijekova, pitajte svog ljekarnika za savjet.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove,

uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Trudnoća i dojenje

Erazaban možete primjenjivati ako ste trudni ili dojite.

Upravljanje vozilima i strojevima

Primjena Erazabana ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima Erazabana

Erazaban sadrži propilenglikol koji može nadražiti kožu.

3.

KAKO PRIMJENJIVATI ERAZABAN

Odrasli i djeca starija od 12 godina: započnite s liječenjem čim osjetite prve simptome ili

znakove labijalnog herpesa kao što su peckanje, svrbež, žarenje ili trnce u zahvaćenom

području.

Temeljito operite ruke prije i nakon nanošenja kreme kako bi spriječili širenje infekcije.

Pažljivo nanesite tanak sloj kreme preko cijelog oboljelog područja labijalnog herpesa 5 puta na

dan (prosječno svaka 3 sata dok ste budni tijekom dana).

Vrhom prsta ili, po mogućnosti, komadićem vate nanesite kremu te izbjegavajte dodirivanje

otvora tube nakon što ste nanijeli kremu na labijalni herpes.

Nastavite s liječenjem dok ne nastupi potpuno izliječenje, a za to obično treba 4-6 dana.

Ako ne primijetite poboljšanje nakon 10 dana primjene kreme, prekinite liječenje i javite se

svom liječniku.

Zapamtite Erazaban 100 mg/g krema je Vaš lijek. Ne posuĎujte ju nikome jer postoji opasnost

od širenja infekcije.

Ako uzmete više Erazabana nego što ste trebali

Ako ste slučajno na kožu nanijeli previše kreme to ne bi trebalo uzrokovati nikakve ozbiljnije

probleme te nije potrebno posebno liječenje.

Ako ste zaboravili primijeniti Erazaban

Ako ste zaboravili primijeniti Erazaban kremu, nanesite ju čim se sjetite.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Erazabana obratite se svom liječniku ili

ljekarniku.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi Erazaban može uzrokovati nuspojave.

H A L M E D

18 - 09 - 2017

O D O B R E N O

Za učestalost pojavljivanja nuspojava koriste se sljedeći izrazi: vrlo često (više od 1 od 10 korisnika),

često (izmeĎu 1 od 100 korisnika i 1 od 10 korisnika), manje često (izmeĎu 1 od 1000 korisnika i 1 od

100 korisnika), rijetko (izmeĎu 1 od 10 000 korisnika i 1 od 1000 korisnika), vrlo rijetko (manje od 1

od 10 000 korisnika).

Poremećaji živĉanog sustava

Vrlo često: glavobolja

Poremećaji kože

Često: poremećaji kože uključujući suhu kožu, osip, oticanje lica na mjestu na kojem je nanesena

krema.

Ako se javi ozbiljna kožna reakcija, odmah prekinite liječenje, a ako ne nestane nakon prekida

primjene kreme, obavijestite o tome svog liječnika.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

KAKO ĈUVATI ERAZABAN

Erazaban morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Erazaban se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake roka

valjanosti. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Baciti kremu 6 mjeseci nakon prvog otvaranja tube.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

DODATNE INFORMACIJE

Što Erazaban sadrži

Djelatna tvar je dokozanol. Jedan gram kreme sadrži 100 mg dokozanola.

Pomoćne tvari su: saharoza stearati (mono i distearati), mineralno ulje niske viskoznosti,

propilenglikol, benzilni alkohol i pročišćena voda.

Kako Erazaban izgleda i sadržaj pakiranja

Erazaban je krema bijele boje.

Dostupna je u pakiranju od 2 g i 2 g s prozirnim zaštitnim omotom.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

PharmaSwiss Češká republika s.r.o.,

Jankovcova 1569/2c,

170 00 Prag 7,

Češka

H A L M E D

18 - 09 - 2017

O D O B R E N O

ProizvoĊaĉ

Fleet Laboratories Limited, 94 Rickmansworth Road, Watford, WD18 7JJ Hertfordshire, Ujedinjeno

Kraljevstvo

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

PharmaSwiss d.o.o.

Strojarska 20,

10 000 Zagreb

Tel: 01/6311833

Ovaj lijek je odobren u državama ĉlanicama Europskog ekonomskog prostora (EEA) pod

sljedećim nazivima:

Austrija

ERAZABAN 100 mg/g Creme

Belgija

ERAZABAN 100 mg/g Crème

Bugarska

ERAZABAN 10 % Cream

Češka Republika ERAZABAN 10 % Krém

Francuska

ERAZABAN 10% crème

Hrvatska

ERAZABAN 100 mg/g krema

Njemačka

Muxan

MaĎarska

ERAZABAN 100 mg/g krém

Irska

Blistex Cold Sore Cream 100 mg/g Cream

Poljska

ERAZABAN 10 % Krem

Portugal

Erazaban 100 mg/g % Creme

Rumunjska

Erazaban 100 mg/g Cremă

Slovačka

ERAZABAN 10 % Krém

Slovenija

ERAZABAN 100 mg/g krema

Španjolska

ERAZABAN 100 mg/g crema

Švedska

Healip 10% Kräm

Velika Britanija

Docosanol 10% Cream

Naĉin i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u rujnu 2017.

H A L M E D

18 - 09 - 2017

O D O B R E N O