Epirubicin

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Epirubicin Sandoz 2 mg/ml otopina za injekciju/infuziju
 • Doziranje:
 • 2 mg/ml
 • Farmaceutski oblik:
 • otopina za injekciju/infuziju
 • Sastav:
 • Urbroj: jedan mililitar (ml) otopine sadrži 2 mg epirubicinklorida
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ograničeni recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG, Unterach, Austrija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Epirubicin Sandoz 2 mg/ml otopina za injekciju/infuziju
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 1 bočica s 5 ml otopine, u kutiji [HR-H-247532247-01]; 1 bočica s 25 ml otopine, u kutiji [HR-H-247532247-02]; 1 bočica s 50 ml otopine, u kutiji [HR-H-247532247-03]; 1 boca sa 100 ml otopine, u kutiji [HR-H-247532247-04] Urbroj: 381-12-01/38-17-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-247532247
 • Datum autorizacije:
 • 17-11-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Epirubicin Sandoz 2 mg/ml otopina za injekciju/infuziju

epirubicinklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj lijek je propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Moţe im naškoditi,

čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili

ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Epirubicin Sandoz i za što se koristi?

Prije primjene Epirubicina Sandoz?

Kako se primjenjuje Epirubicin Sandoz?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Epirubicin Sandoz?

Sadrţaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Epirubicin Sandoz i za što se koristi?

Epirubicin

Sandoz

lijek

obliku

otopine

injekciju

infuziju

koji

sadrţi

epirubicinklorid.

Pripada

skupini

lijekova

koji

zovu

citostatici,

namijenjeni

kemoterapijskom liječenju. Epirubicin Sandoz usporava ili zaustavlja rast stanica koje aktivno

rastu, poput stanica raka. Na taj se način selektivno uništava tkivo raka, ali ne i normalno,

zdravo tkivo.

Epirubicin Sandoz

se primjenjuje u liječenju različitih oblika karcinoma, bilo kao jedini

lijek (u monoterapiji) ili u kombinaciji s drugim lijekovima. Način na koji se primjenjuje ovisi

o vrsti karcinoma koji se liječi.

Epirubicin Sandoz pokazao se naročito učinkovitim u liječenju karcinoma dojke, jajnika,

ţeluca, debelog crijeva i pluća. Nadalje, Epirubicin Sandoz se moţe primjenjivati u liječenju

karcinoma krvotvornih organa kao što su zloćudni limfomi, leukemije i multipli mijelom.

Epirubicin Sandoz se takoĎer moţe putem cijevi ubrizgati izravno u mokraćni mjehur za

liječenje abnormalnih stanica ili karcinoma stijenke mokraćnog mjehura. TakoĎer se koristi

kako bi pomogao u sprječavanju ponovne pojave karcinoma mokraćnog mjehura nakon

drugih oblika liječenja.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Epirubicin Sandoz?

Nemojte primjenjivati Epirubicin Sandoz:

ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u

dijelu 6.)

H A L M E D

17 - 11 - 2017

O D O B R E N O

ako je broj Vaših krvnih stanica vrlo nizak budući da Epirubicin Sandoz moţe još

više sniziti njihov broj

već

primali

Epirubicin

Sandoz

slične

kemoterapijske

lijekove,

prethodna terapija sa sličnim lijekovima moţe povećati rizik od nuspojava

ako ste imali ili trenutno imate probleme sa srcem.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Epirubicin Sandoz:

• ako imate oslabljenu funkciju jetre ili bubrega

• ako ste primili ili trebate primiti bilo koje cjepivo.

Drugi lijekovi i Epirubicin Sandoz

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti

bilo koje druge lijekove. To uključuje i lijekove koji se izdaju bez recepta.

Recite liječniku ako uzimate:

cimetidin (lijek koji se koristi u liječenju ţelučanog čira i ţgaravice). Cimetidin

moţe pojačati učinak Epirubicina Sandoz.

blokatore kalcijevih kanala (lijekovi za srce)

interferon alfa-2b (lijek koji se koristi za liječenje odreĎenih vrsta raka i limfoma,

te za neke oblike hepatitisa)

kinin (lijek protiv malarije)

antibiotike kao što su kloramfenikol i sulfonamidi

antiretrovirusne lijekovi (lijekovi koji se koriste u liječenju HIV-a)

difenilhidantoin (lijek za liječenje epilepsije)

lijekove protiv bolova kao što su amidopirinski derivati

trastuzamab (lijek za liječenje tumora)

deksrazoksan (lijek za prevenciju kardiotoksičnosti uzrokovane epirubicinom).

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se

Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Izbjegavajte trudnoću u vrijeme dok Vi ili Vaš partner primjenjujete ovaj lijek. Ako ste

seksualno aktivni, savjetujemo primjenu učinkovite kontracepcijske metode za sprječavanje

trudnoće, neovisno jeste li muškog ili ţenskog spola. Budući da Epirubicin Sandoz moţe

uzrokovati priroĎene mane, vaţno je da obavijestite Vašeg liječnika ako mislite da ste trudni.

Trebate prekinuti dojenje prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer se odreĎena količina

lijeka moţe izlučiti u majčino mlijeko te naškoditi Vašem djetetu.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije potreban poseban oprez te moţete upravljati vozilima i strojevima ako osjećate da ste se

potpuno oporavili od bolničkog liječenja i ako tu odluku raspravite sa svojim liječnikom.

Epirubicin Sandoz sadrži 0,154 mmola (3,54 mg) natrija po ml.

1 bočica s 5 ml otopine sadrţi 0,77 mmola (17,70 mg) natrija.

1 bočica s 25 ml otopine sadrţi 3,85 mmola (88,52 mg) natrija.

1 bočica s 50 ml otopine sadrţi 7,70 mmola (177,02 mg) natrija.

1 boca sa 100 ml otopine sadrţi 15,40mmola (354,05 mg) natrija.

Doze manje od 10 ml: Ovaj lijek sadrţi manje od 1 mmola (23 mg) natrija po jednoj dozi, u

osnovi ne sadrţi natrij.

Doze od 10 ml i veće: Ovaj lijek sadrţi 0,077 mmola natrija po ml. O tomu treba voditi

računa u bolesnika s ograničenim unosom natrija.

H A L M E D

17 - 11 - 2017

O D O B R E N O

3. Kako primjenjivati Epirubicin Sandoz?

U slučaju da Vam je propisan, Epirubicin Sandoz će Vam davati liječnik ili medicinska sestra

s iskustvom u davanju kemoterapije.

Liječnik ili medicinska sestra će Vam dati Epirubicin Sandoz putem infuzije u venu. Liječnik

će Vam odrediti točnu dozu te duţinu trajanja liječenja ovisno o Vašem stanju.

Doza lijeka Epirubicin Sandoz se utvrĎuje na temelju Vašeg zdravstvenog stanja, teţine i

visine. Na temelju teţine i visine izračunava se Vaša tjelesna površina, koja je temelj za

odreĎivanje doze lijeka.

Epirubicin Sandoz se moţe primijeniti direktno u mokraćni mjehur kod liječenja raka mjehura

ili radi sprječavanja njegovog ponovnog nastanka.

Doza će ovisiti o vrsti raka mokraćnog mjehura.

U slučaju kada se ovaj lijek ubrizgava izravno u mokraćni mjehur, bit će Vam dane upute da

pijete

nikakvu

tekućinu

sati

prije

početka

primjene

lijeka

kako

izbjeglo

razrjeĎivanje lijeka s mokraćom u mokraćnom mjehuru.

Iako je ponekad dovoljan samo jedan ciklus liječenja, češće će liječnik propisati nastavak

terapije nakon tri ili četiri tjedna. Moţda će biti potrebno nekoliko ciklusa liječenja prije nego

što bolest bude pod kontrolom ili prije nego što se počnete osjećati bolje.

Redovite liječničke kontrole tijekom liječenja lijekom Epirubicin Sandoz

Tijekom liječenja će Vam liječnik redovito kontrolirati:

krvnu sliku - kako bi se uočio nizak broj krvnih stanica, što će moţda trebati liječiti

srčanu

funkciju

visoke

doze

lijeka

Epirubicin

Sandoz

mogu

uzrokovati

oštećenje srca. Budući da oštećenje srca moţe ostati neotkriveno nekoliko tjedana,

potrebni su redoviti pregledi tijekom tog razdoblja.

jetrenu funkciju - putem krvnih pretraga, kako bi se otkrio mogući štetan učinak

lijeka na jetrenu funkciju

razine mokraćne kiseline u krvi - jer Epirubicin Sandoz moţe povećati razinu

mokraćne kiseline u krvi, što moţe dovesti do razvoja gihta. U slučaju previsoke

razine mokraćne kiseline u krvi moţe se dati drugi lijek.

Ako primate visoke doze lijeka Epirubicin Sandoz

Visoke doze mogu pogoršati nuspojave kao što su bolne ranice u ustima (afte) ili mogu

smanjiti broj bijelih krvnih stanica (koje pomaţu u borbi protiv infekcija) i trombocita (koji

pomaţu pri zgrušavanju krvi) u krvi. U tom ćete slučaju moţda trebati antibiotike ili

transfuziju krvi. Afte se trebaju liječiti kako bi njihovo zacjeljivanje bilo što manje neugodno.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek moţe uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod

svakoga.

Ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava, odmah se javite svom liječniku ili

medicinskoj sestri:

Iako su rijetki (mogu se javiti u najviše 1 na 1000 bolesnika), ovi simptomi mogu biti ozbiljni:

H A L M E D

17 - 11 - 2017

O D O B R E N O

omaglica, vrućica, nedostatak daha sa stezanjem u prsima ili grlu, ili pojava osipa koji svrbi.

Ova vrsta alergijske reakcije moţe biti vrlo ozbiljna.

Vrlo česte moguće nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 bolesnika) :

moguć je pad broja bijelih krvnih stanica (koje se bore protiv infekcije), što povećava

mogućnost infekcije i vrućice

nizak broj crvenih krvnih stanica (anemija), zbog čega se moţete osjećati umorno i

bezvoljno

gubitak kose - moţe biti jako izraţen. U muškaraca moţe prestati rasti brada. Kosa

normalno naraste nakon što završite liječenje

crveno obojana mokraća (što je normalno i povezano s bojom lijeka). Trebate

obavijestiti svog liječnika ako boja ne nestane za nekoliko dana ili mislite da se radi o

krvi u mokraći.

Česte moguće nuspojave (mogu se javiti u najviše 1 na 10 bolesnika):

infekcije

gubitak apetita

osjećaj suhoće i ţeĎi (dehidracija)

valunzi

bolnost ili ulceracije u ustima koje se mogu pojaviti tek 3-10 dana nakon liječenja

ţgaravica, mučnina, povraćanje ili proljev

bol, crvenilo, pečenje ili probadanje na mjestu injekcije

navala vrućine

upala sluznice (mukozitis)

nadraţen mokraćni mjehur ili oštećenje stjenke mokraćnog mjehura (naziva se

nekroza).

Manje česte moguće nuspojave (mogu se javiti u najviše 1 na 100 bolesnika):

smanjen

broj

trombocita

(trombocitopenija)

koji

mogu

dovesti

sklonosti

krvarenjima i nastanku modrica, vaţno je u tom slučaju potraţiti medicinsku pomoć

otok, crvenilo, bol u nozi koji moţe biti povezan sa stvaranjem ugrušaka.

Rijetke moguće nuspojave (mogu se javiti u najviše 1 na 1000 bolesnika):

kod primjene ovog lijeka u kombinaciji s drugim lijekovima za liječenje karcinoma,

u nekih se bolesnika razvila rijetka leukemija (rak bijelih krvnih stanica) nakon

završetka liječenja

umor, slabost i osjećaj hladnoće, spori bilo (bradikardija)

nizak broj spermija

izostanak menstruacije

teško disanje, kratkoća daha, oticanje trbuha, nogu ili zglobova, tekućina u plućima

(znakovi kongestivnog zatajenja srca)

poremećaji u EKG-u, nepravilan srčani ritam, bolest srčanog mišića

promjene vrijednosti jetrenih enzima

povišena razina mokraćne kiseline u krvi, što moţe prouzročiti giht.

Učestalost nije poznata (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka):

infekcija krvi

upala pluća

unutarnje krvarenje

upala oka (konjunktivitis i keratitis/upala spojnice i roţnice)

šok

promjene boje koţe i noktiju

preosjetljivost na svjetlo

H A L M E D

17 - 11 - 2017

O D O B R E N O

krvni

ugrušci,

uključujući

ugruške

plućima,

što

uzrokuje

prsištu

nedostatak zraka.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave moţete

prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u

Dodatku V

Prijavljivanjem nuspojava moţete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Epirubicin Sandoz?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Epirubicin Sandoz sadrži?

Djelatna tvar je epirubicinklorid.

Pomoćne tvari su: natrijev klorid, kloridna kiselina, razrijeĎena i voda za injekcije.

Jedan mililitar (ml) otopine sadrţi 2 mg epirubicinklorida.

Bočica s 5 ml: svaka bočica sadrţi 10 mg epirubicinklorida.

Bočica s 25 ml: svaka bočica sadrţi 50 mg epirubicinklorida.

Bočica s 50 ml: svaka bočica sadrţi 100 mg epirubicinklorida.

Boca sa 100 ml: svaka boca sadrţi 200 mg epirubicinklorida.

Kako Epirubicin Sandoz izgleda i sadržaj pakiranja?

Epirubicin Sandoz je bistra, crvena otopina.

Epirubicin Sandoz je otopina za injekciju/infuziju.

Pakiranje s 1 bočicom s 5 ml otopine

Pakiranje s 1 bočicom s 25 ml otopine

Pakiranje s 1 bočicom s 50 ml otopine

Pakiranje s 1 bocom sa 100 ml otopine

U prometu se ne moraju nalaziti sva pakiranja.

Bočice/boca mogu biti omotane sa zaštitnim plastičnim omotačem (ONCO-SAFE). ONCO-

SAFE nema dodir s lijekom i povećava sigurnost pri transportu za medicinsko i farmaceutsko

osoblje.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, 10000 Zagreb

H A L M E D

17 - 11 - 2017

O D O B R E N O

ProizvoĎač

EBEWE Pharma GmbH Nfg. KG, Mondseestr. 11, 4866 Unterach, Austrija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u studenom 2017.

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim djelatnicima:

Epirubicin Sandoz 2 mg/ml otopina za injekciju/infuziju

epirubicinklorid

VAŢNO: Vidjeti Saţetak opisa svojstva lijeka prije primjene.

RazrjeĎivanje:

Epirubicin Sandoz se moţe razrijediti u 0,9 postotnoj otopini natrijevog klorida ili u 5

postotnoj otopini glukoze i primijeniti kao intravenska infuzija. Otopinu za infuziju trebalo bi

pripremiti neposredno prije primjene.

Otopina za injekciju ne sadrţi konzervanse, a neiskorišteni dio lijeka treba odmah zbrinuti.

Primjena:

Epirubicin Sandoz se primjenjuje u liječenju niza neoplazmi, uključujući karcinom dojke,

jajnika, ţeluca, pluća i kolorektuma, zloćudne limfome, leukemije i multipli mijelom.

Intravezikalna primjena lijeka Epirubicin Sandoz pokazala se uspješnom u liječenju

površinskog karcinoma mokraćnog mjehura, lokaliziranog karcinoma (carcinoma-in-situ) i u

sprječavanju recidiva nakon transuretralne resekcije.

Doziranje i način primjene:

Intravenozna primjena:

Epirubicin Sandoz nema učinak kada se primjenjuje peroralno te se ne smije primjenjivati

intramuskularno niti intratekalno.

Epirubicin Sandoz se smije primjenjivati samo pod nadzorom liječnika s iskustvom u

primjeni citotoksičnih lijekova.

Pri liječenju visokim dozama posebno treba paziti na moguće kliničke komplikacije nastale

kao posljedica duboke mijelosupresije.

Preporuča se primjena lijeka pomoću infuzijskog sustava kroz koji fiziološka otopina

slobodno teče nakon što se provjeri je li igla dobro postavljena u venu. Ovom tehnikom se

smanjuje opasnost od ekstravazacije lijeka i osigurava ispiranje vene fiziološkom otopinom

nakon primjene lijeka. Ekstravazacija lijeka Epirubicin Sandoz iz vene tijekom primjene

injekcije moţe uzrokovati teška oštećenja tkiva pa čak i nekrozu.

Injiciranje lijeka u male krvne ţile ili ponovljeno injiciranje u istu venu moţe dovesti do

venske skleroze.

Uobičajene doze:

Kada se Epirubicin Sandoz primjenjuje kao jedini lijek, preporučena doza u odraslih iznosi

60-90 mg/m

tjelesne površine; lijek se mora primijeniti intravenski tijekom 3 do 5 minuta, te

ovisno o nalazima krvi i koštane srţi bolesnika, doza se ponavlja u intervalima od 21 dan.

Doza se moţe smanjiti ovisno o znakovima toksičnosti (posebno ozbiljna

neutropenija/neutropenijska groznica i trombocitopenija koje mogu biti prisutne i 21 dan

nakon prve doze) ili se moţe odgoditi kao u slučaju oštećenja funkcije jetre.

H A L M E D

17 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Visoke doze:

Kada se visoke doze lijeka Epirubicin Sandoz kao jedinog lijeka primjenjuju za liječenje

karcinoma pluća, potrebno je slijediti sljedeću shemu doziranja:

karcinom pluća malih stanica (prethodno neliječen): 120 mg/m

prvi dan, svaka 3

tjedna

karcinom pluća nemalih stanica (prethodno neliječeni karcinom skvamoznih

stanica, karcinom velikih stanica i adenokarcinom): 135 mg/m

prvi dan ili 45

mg/m

prvi, drugi i treći dan, svaka 3 tjedna.

karcinom dojke: kod adjuvantne terapije ranog karcinoma dojke u bolesnica s

pozitivnim nalazom limfnim čvorova, preporučene intravenske doze epirubicina

iznose od 100 mg/m

(kao pojedinačna doza koja se uzima prvi dan) do 120

mg/m

(podijeljeno na dvije doze koje se uzimaju prvi i osmi dan) svaka 3 do 4

tjedna, u kombinaciji s ciklofosfamidom i 5- fluorouracilom koji se primjenjuju

intravenski i tamoksifenom koji se primjenjuje peroralno.

Lijek se primjenjuje intravenski u obliku bolusa tijekom 3 do 5 minuta ili u obliku infuzije u

trajanju do 30 minuta. Niţe doze (60-75 mg/m

kod liječenja uobičajenim dozama i 105-120

mg/ m

kod liječenja visokim dozama) preporučuju se u bolesnica čija je funkcija koštane srţi

oslabljena zbog prethodne kemoterapije ili radioterapije, dobi ili neoplastične infiltracije

koštane srţi. Ukupna doza po ciklusu moţe se raspodijeliti na 2 do 3 uzastopna dana.

Kada se lijek primjenjuje u kombinaciji s drugim protutumorskim lijekovima, doze se moraju

shodno tome smanjiti. Budući da se Epirubicin Sandoz izlučuje uglavnom preko

hepatobilijarnog sustava, kod bolesnika s oštećenom funkcijom jetre potrebno je smanjiti

dozu kako bi se izbjeglo povećanje ukupne toksičnosti. Kod umjerenog oštećenja jetre

(bilirubin: 1,4-3 mg/100ml) dozu valja smanjiti za 50%, a kod teškog oštećenja jetre

(bilirubin> 3 mg/100 ml) za 75%.

S obzirom da se bubrezima izlučuje mala količina lijeka Epirubicin Sandoz, kod umjerenog

oštećenja bubrega nije potrebno smanjivati dozu.

Intravezikalna primjena:

Epirubicin Sandoz se moţe primjenjivati intravezikalno u liječenju površinskog karcinoma

mokraćnog mjehura i lokaliziranog karcinoma (carcinoma-in-situ). Ne smije se na ovaj način

primjenjivati za liječenje invazivnih karcinoma koji su prodrli u stijenku mokraćnog mjehura,

budući da je u tom slučaju primjerenije sustavno liječenje ili kirurški zahvat. Epirubicin se

takoĎer uspješno primjenjivao intravezikalno kao profilaksa nakon transuretralne resekcije

površinskih tumora u svrhu sprječavanja recidiva.

Iako se primjenjuju brojni reţimi liječenja, sljedeće smjernice mogu biti od koristi:

Kod liječenja: instilacije od 50 mg/50 ml (razrijeĎeno fiziološkom otopinom ili destiliranom

sterilnom vodom) jedanput tjedno tijekom 8 tjedana. U slučaju lokalne toksičnosti (cistitis

uzrokovan kemijskim sredstvima), preporučuje se smanjiti dozu na 30 mg/50 ml. Kod

lokaliziranog karcinoma (carcinoma-in-situ), doza se moţe povećati do 80 mg/50 ml, ovisno

o podnošljivosti u pojedinog bolesnika.

Kod profilakse: najčešće je korišten raspored doziranja koji uključuje primjenu 50 mg/50 ml

jedanput tjedno tijekom 4 tjedna, nakon čega slijede instilacije iste doze jedanput mjesečno

tijekom 11 mjeseci.

Otopina lijeka se treba sat vremena zadrţati u mokraćnom mjehuru. Kako bi se izbjeglo

neţeljeno razrjeĎivanje mokraćom, bolesnika treba uputiti da ne pije nikakvu tekućinu

tijekom 12 sati prije instilacije. Bolesnika treba povremeno okretati tijekom instilacije te ga

uputiti da se na kraju instilacije pomokri.

Kontraindikacije:

preosjetljivost na epirubicin ili bilo koji drugi sastojak lijeka, druge antracikline ili

antracendione

H A L M E D

17 - 11 - 2017

O D O B R E N O

dojenje

Intravenska primjena:

trajna mijelosupresija

teško oštećenje jetre

teška insuficijencija miokarda

nedavni infarkt miokarda

teške aritmije

prethodno liječenje maksimalnim kumulativnim dozama epirubicina i/ili drugih

antraciklina i antracendiona (vidjeti dio 4.4 Saţetka opisa svojstava lijeka)

bolesnici s akutnom sustavnom infekcijom

nestabilna angina pektoris

miokardiopatija.

Intravezikalna primjena:

infekcije mokraćnog sustava

upala mokraćnog mjehura

hematurija

invazivni tumori koji prodiru u mokraćni mjehur

problemi s kateterizacijom.

Upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Vidjeti Sažetak opisa svojstva lijeka dio 4.4. - Posebna upozorenja i mjere opreza pri

uporabi

Općenito:

Epirubicin Sandoz se smije primjenjivati samo pod nadzorom liječnika s iskustvom u

primjeni citotoksičnih lijekova.

Prije početka liječenja epirubicinom bolesnici se moraju oporaviti od akutnih toksičnih stanja

(poput stomatitisa, neutropenije, trombocitopenije i generaliziranih infekcija) uzrokovanih

prethodnim liječenjem citotoksičnim lijekovima.

Iako liječenje visokim dozama epirubicina (npr. ≥ 90 mg/m

svaka 3-4 tjedna) općenito dovodi

do sličnih nuspojava kao i primjena standardnih doza (< 90 mg/m

svaka 3-4 tjedna),

neutropenija i stomatitis/mukozitis mogu biti jače izraţeni.

Pri liječenju visokim dozama posebno treba paziti na moguće kliničke komplikacije nastale

kao posljedica duboke mijelosupresije.

Srčana funkcija

Rizik liječenja antraciklinima je kardiotoksičnost koja se moţe ispoljiti u obliku ranih

(akutnih) ili kasnih (odgoĎenih) dogaĎaja.

Rizik razvoja kongestivnog zatajenja srca ubrzano se povećava s porastom kumulativnih doza

epirubicina iznad 900 mg/m

; ova kumulativna doza smije se prekoračiti samo uz izuzetan

oprez (vidjeti dio 5.1. Saţetka opisa svojstava lijeka).

Rad srca treba ispitati prije početka liječenja i nadzirati tijekom liječenja epirubicinom kako

bi se umanjio rizik za nastanak teţih oštećenja srca.

S obzirom na rizik od kardiomiopatije, kumulativna doza od 900 mg/m

smije se prekoračiti

samo uz izniman oprez.

H A L M E D

17 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Zatajenje srca (New York Heart Association [NYHA] class II-IV) je zamijećeno u bolesnika

koji su primali trastazumab kao monoterapiju ili u kombinaciji s antraciklinima kao što je

epirubicin. To moţe biti srednje do ozbiljan poremećaj i takoĎer moţe imati smrtni ishod.

Trastazumab i antraciklini kao što je epirubicin ne bi se trenutno trebali koristiti u kombinaciji

osim u strogo kontroliranim uvjetima kliničkih ispitivanja s kardiološkim praćenjem.

Bolesnici koji su prije uzimali antracikline takoĎer su izloţeni kardiotoksičnosti prilikom

liječenja trastazumabom, iako je rizik manji nego liječenje s trastazumabom i antraciklinama

u kombinaciji.

Iako je poluvijek trastazumaba pribliţno 28-38 dana, trastazumab ostaje u krvotoku više od

27 tjedana nakon prestanka liječenja trastazumabom. Bolesnici koji su uzimali antacikline kao

što je epirubicin, nakon liječenja trastazumabom, mogu biti izloţeni riziku kardiotoksičnosti.

Ako je moguće, liječnik treba izbjegavati liječenje antaciklinima više od 27 tjedana nakon

prestanka liječenja trastazumabom.

Ako se antraciklini kao što je epirubicin primjenjuju, potrebno je u bolesnika paţljivo

nadzirati funkciju srca.

Ukoliko doĎe do zatajenja srca za vrijeme liječenja trastazumabom nakon liječenja

epirubicinom, potrebno je primijeniti standardnu terapiju za tu svrhu.

Za daljnje informacije vidjeti Saţetak opisa svojstva lijeka dio 4.4. - Posebna upozorenja i

mjere opreza pri uporabi.

Hematološka toksičnost

Poput ostalih citotoksičnih lijekova i epirubicin moţe dovesti do mijelosupresije. Prije i

tijekom svakog ciklusa liječenja epirubicinom treba provjeriti hematološki profil, uključujući

diferencijalnu krvnu sliku leukocita.

Sekundarna leukemija

Sekundarna leukemija, sa ili bez predleukemijske faze, zabiljeţena je u bolesnika liječenih

antraciklinima, uključujući epirubicin.

Toksičnost u probavnom sustavu

Epirubin je emetogen. Mukozitis/stomatitis obično se javljaju ubrzo nakon primjene lijeka te,

ako su ozbiljnije prirode, kroz nekoliko dana mogu dovesti do ulceracija sluznice. Većina se

bolesnika oporavi od ove nuspojave kroz nekoliko dana.

Jetrena funkcija

Glavni

eliminacije

epirubicina

hepatobilijarni

sustav.

Prije

tijekom

liječenja

epirubicinom treba odrediti razinu ukupnog bilirubina u serumu i AST-a. U bolesnika s

povišenim vrijednostima bilirubina i AST-a preporučuje se primjena niţih doza.

Bubrežna funkcija

Treba odrediti vrijednost kreatinina u serumu prije i tijekom liječenja. U bolesnika s

vrijednostima serumskog kreatinina > 5 mg/dl treba prilagoditi dozu lijeka.

Učinci na mjestu primjene lijeka

Injiciranje lijeka u male krvne ţile ili ponovljeno injiciranje u istu venu moţe dovesti do

venske skleroze. Primjenom lijeka u skladu s preporučenom procedurom moţe se smanjiti

rizik nastanka flebitisa/tromboflebitisa na mjestu primjene (vidjeti dio 4.2).

Ekstravazacija

Ekstravazacija epirubicina tijekom intravenskog injiciranja moţe dovesti do pojave lokalne

boli, teških oštećenja tkiva (vezikacije, teškog celulitisa) i nekroze. Ako se tijekom

H A L M E D

17 - 11 - 2017

O D O B R E N O

intravenske primjene epirubicina pojave znaci i simptomi ekstravazacije, odmah treba

prekinuti infuziju lijeka. Nuspojava ekstravazacije antraciklinima moţe se spriječiti ili

smanjiti ako se odmah primjeni za to odreĎeni tretman kao što je primjena dekstrazoksana (za

primjenu vidjeti referentnu uputu). Bol se bolesniku moţe ublaţiti rashlaĎivanjem

zahvaćenog područja i odrţavajući ga hladnim primjenom hijaluronične kiseline i DMSO-a.

Bolesnika treba pomno nadzirati u narednom periodu jer je pojava nekroze moguća i nekoliko

tjedana nakon ekstravazacije, a potrebno se i posavjetovati sa specijalistom plastične kirurgije

radi moguće ekscizije.

Drugo

Kao i kod primjene drugih citotoksičnih lijekova, i uz primjenu epirubicina su prijavljeni

tromboflebitis i tromboembolijski dogaĎaji, uključujući plućnu emboliju (u nekim

slučajevima smrtonosnu).

Sindrom tumorske lize

Epirubicin moţe dovesti do hiperuricemije zbog izraţenog katabolizma purina koji prati

raspad tumorskih stanica uslijed djelovanja lijeka (sindrom tumorske lize).

Imunosupresivni učinci/Povećana podložnost infekcijama

Primjena ţivog ili ţivog atenuiranog cjepiva u bolesnika imunokompromitiranih

kemoterapijom, uključujući i epirubicinom, moţe dovesti do razvoja ozbiljnih ili smrtonosnih

infekcija. (vidjeti dio 4.5.).

Cijepljenje ţivim cjepivom je potrebno izbjegavati u bolesnika koji uzimaju epirubicin.

Umrtvljena ili inaktivna cjepiva se mogu primjenjivati, meĎutim odgovor na takvo cjepivo

moţe biti smanjeno.

Reproduktivni sustav

Epirubicin moţe biti genotoksičan. Kod primjene epirubicina, muškarci i ţene trebaju koristiti

primjerenu kontracepcijsku zaštitu.

Intravezikalna primjena epirubicina moţe dovesti do pojave simptoma kemijskog cistitisa

(kao što je dizurija, poliurija, nokturija, strangurija, hematurija, nelagoda u mokraćnom

mjehuru, nekroza stjenke mokraćnog mjehura) i konstrikcije mokraćnog mjehura. Posebno

treba obratiti pozornost na probleme s kateterizacijom (npr. uretralnu obstrukciju uslijed

masivnog intravezikalnog tumora).

Intraarterijska primjena epirubicina (arterijska embolizacija putem katetera u svrhu

lokaliziranog ili regionalnog liječenja primarnog hepatocelularnog karcinoma ili metastaza u

jetri) moţe izazvati (uz sustavnu toksičnost koja je po kvaliteti slična zabiljeţenoj kod

intravenske primjene epirubicina) lokalizirane ili regionalne dogaĎaje uključujući

gastroduodenalni ulkus (vjerojatno zbog vraćanja lijeka u ţelučanu arteriju) i suţavanje

ţučnog kanala zbog lijekom izazvanog sklerozirajućeg kolangitisa. Ovaj put primjene moţe

dovesti do široke nekroze prokrvljenog tkiva.

Za dodatna upozorenja i mjere opreza kod drugih putova primjene vidjeti Saţetak opisa

svojstva lijeka dio 4.4.- Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi.

Interakcije:

Epirubicin Sandoz se uglavnom primjenjuje u kombinaciji s drugim citotoksičnim lijekovima.

Moguća je aditivna toksičnost, naročito za učinke na koštanu srţ i hematološke promjene, te

učinke na probavni sustav (vidjeti dio 4.4.). Kod primjene epirubicina u kombinacijskoj

kemoterapiji s drugim potencijalno kardiotoksičnim lijekovima, kao i kod istodobne primjene

s drugim kardioaktivnim lijekovima (npr. blokatorima kalcijevih kanala) potrebno je nadzirati

srčanu funkciju tijekom cijelog liječenja.

H A L M E D

17 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Epirubicin se opseţno metabolizira u jetri. Promjene u funkciji jetre izazvane istodobnom

primjenom drugih lijekova mogu utjecati na metabolizam, farmakokinetiku, terapijsku

djelotvornost i/ili toksičnost epirubicina (vidjeti dio 4.4. Saţetka opisa svojstava lijeka).

Antraciklini, uključujući epirubicin, se ne smiju primjenjivati u kombinaciji s drugim

kardiotoksičnim lijekovima ukoliko se pomno ne nadzire srčana funkcija.

Cijepljenje cjepivom sa ţivim virusima treba izbjeći u bolesnika koji primaju epirubicin.

Moguća je primjena cjepiva s umrtvljenim virusima; meĎutim, moguć je slabiji odgovor na

takva cjepiva.

Budući da cimetidin povećava AUC epirubicina za 50%, mora se prekinuti njegova primjena

tijekom liječenja epirubicinom.

Kad se daje prije epirubicina, paklitaksel moţe izazvati porast plazmatskih koncentracija

nepromijenjenog epirubicina i njegovih metabolita, koji, meĎutim, nisu ni toksični ni aktivni.

Povećana mijelosupresija se moţe pojaviti u bolesnika koji se liječe kombinacijom

antraciklina i deksrazoksana.

Za dodatne informacije vidjeti Sažetak opisa svojstva lijeka, dio 4.5. - Interakcije s

drugim lijekovima i drugi oblici interakcija.

Nuspojave:

Tijekom liječenja epirubicinom uočene su i prijavljene sljedeće nuspojave te su razvrstane po

sljedećim kategorijama učestalosti: vrlo često (≥1/10); često (≥1/100 i <1/10); manje često

(≥1/1000 i ≤1/100); rijetko (≥1/10 000 i ≤1/1000); vrlo rijetko (≤1/10 000), nepoznato (ne

moţe se procijeniti iz dostupnih podataka).

Nuspojave se mogu očekivati u više od 10% bolesnika liječenih epirubicinom. Najčešće

nuspojave su mijelosupresija, gastrointestinalne nuspojave, anoreksija, alopecija i infekcija.

Organski sustav

Učestalost

Nuspojave

Infekcije i infestacije

često

infekcija

nepoznato

septički šok, sepsa, upala pluća

Dobroćudne, zloćudne i

nespecificirane novotvorine

(uključujući ciste i polipe)

rijetko

akutna limfocitna leukemija, akutna

mijeloična leukemija

Poremećaji krvi i limfnog

sustava

vrlo često

mijelosupresija (leukopenija,

granulocitopenija i neutropenija,

anemija i febrilna neutropenija)

manje često

trombocitopenija

nepoznato

krvarenje i tkivna hipoksija kao

posljedica mijelosupresije

Poremećaji imunološkog

sustava

rijetko

anafilaksija

Poremećaji metabolizma i

prehrane

često

anoreksija, dehidracija

rijetko

hiperuricemija (vidjeti dio 4.4.)

H A L M E D

17 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Poremećaji živčanog sustava

rijetko

omaglica

Poremećaji oka

nepoznato

konjunktivitis, keratitis

Srčani poremećaji

rijetko

kongestivno zatajenje srca, (zaduha;

edem, hepatomegalija, ascites, plućni

edem, pleuralni izljevi, galopni ritam)

kardiotoksičnost (npr. poremećaji

EKG-a, aritmije, kardiomiopatija),

ventrikularna tahikardija,

bradikardija, AV-blok, blok

provodnog sustava srca

Krvožilni poremećaji

često

valunzi

manje često

flebitis, tromboflebitis

nepoznato

šok, tromboembolija, uključujući

plućnu emboliju

Poremećaji probavnog sustava

često

mukozitis, ezofagitis, stomatitis,

povraćanje, proljev, mučnina

Poremećaji kože i potkožnog

tkiva

vrlo često

alopecija

rijetko

urtikarija

nepoznato

lokalna toksičnost, osip, svrbeţ,

promjene na koţi, eritem, crvenilo

praćeno osjećajem uţarenosti ili

vrućine, hiperpigmentacija koţe i

noktiju, preosjetljivost na svjetlo,

preosjetljivost koţe na mjestu

zračenja (odzivna radijacijska upalna

reakcija)

Poremećaji bubrega i

mokraćnog sustava

vrlo često

crvena boja mokraće tijekom 1 do

2 dana nakon primjene

Poremećaji reproduktivnog

sustava i dojki

rijetko

amenoreja, azoospermija

Opći poremećaji i reakcije na

mjestu primjene

često

crvenilo na mjestu infuzijskog uboda

rijetko

malaksalost, astenija, vrućica, zimica

Pretrage

rijetko

promjene vrijednosti transaminaza

nepoznato

asimptomatsko smanjenje ejekcijske

frakcije lijeve klijetke

Ozljede, trovanja i

proceduralne komplikacije

često

nakon intravezikalne primjene

zabiljeţen je cistitis uzrokovan

kemijskim sredstvima, ponekad

hemoragičan (vidjeti dio 4.4.).

Poremećaj plodnosti

Epirubicin moţe izazvati oštećenja kromosoma u ljudskim spermatozoima.

Epirubicin moţe izazvati amenoreju ili preuranjenu menopauzu kod ţena u predmenopauzi.

H A L M E D

17 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Trudnoća

Podaci iz ispitivanja na ţivotinjama upućuju na to da epirubicin moţe uzrokovati oštećenje

fetusa kada se primjeni u trudnica. Ako se epirubicin koristi u trudnoći ili ako ţena zatrudni

tijekom uzimanja ovog lijeka, bolesnicu treba obavijestiti o mogućim rizicima za plod.

Nisu provedena klinička ispitivanja u trudnica. Epirubicin se smije koristiti u trudnoći samo

ako moguća korist od liječenja nadmašuje moguće rizike za plod.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se epirubicin u majčino mlijeko. Budući da se mnogi lijekovi,

uključujući druge antracikline, izlučuju u majčino mlijeko, a epirubicin potencijalno moţe

izazvati teške nuspojave u dojenčeta, ţene moraju prestati dojiti prije početka liječenja ovim

lijekom.

Za dodatne informacije vidjeti Sažetak opisa svojstva lijeka, dio 4.6. - Trudnoća i

dojenje.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

Nisu prijavljene posebne nuspojave koje bi utjecale na sposobnost upravljanja vozilima i

strojevima.

Predoziranje

Akutno

predoziranje

epirubicinom

dovesti

teške

mijelosupresije

(uglavnom

leukopenijom

trombocitopenijom),

toksičnih

učinaka

probavni

sustav

(uglavnom

mukozitis) i akutnih srčanih komplikacija. Latentno zatajenje srca opaţeno je i nekoliko

mjeseci do nekoliko godina nakon završetka liječenja antraciklinima (vidjeti dio 4.4. Saţetka

opisa svojstava lijeka). Bolesnike treba pomno nadzirati. Ako se pojave znakovi zatajenja

srca, bolesnika treba liječiti u skladu s uobičajenim smjernicama.

Liječenje:

Simptomatsko. Epirubicin se ne moţe odstraniti dijalizom.

Inkompatibilnosti

Treba izbjegavati produljeni kontakt lijeka s bilo kojom otopinom alkalnog pH: to će

rezultirati hidrolizom (degradacijom) djelatne tvari. Prijavljena je fizikalna inkompatibilnost

lijeka s heparinom. Ovaj se lijek ne smije miješati s drugim lijekovima, osim s 0,9 postotnom

otopinom natrijevog klorida ili 5 postotnom otopinom glukoze.

Čuvanje i rok valjanosti

Lijek u originalnom pakiranju:

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Rok valjanosti: 2 godine

Rok valjanosti nakon razrjeĎivanja:

Kemijska i fizikalna stabilnost dokazana je kroz 7 dana na temperaturi od 2 do 8°C u 5

postotnoj otopini glukoze ili 0,9 postotnoj otopini natrijevog klorida.

S mikrobiološkog gledišta, lijek bi trebalo odmah primijeniti. Ako se ne primijeni odmah,

vrijeme i način čuvanja prije primjene je odgovornost korisnika i normalno ne bi trebalo biti

duţe od 24 sata na temperaturi od 2 do 8°C.

Uputa je revidirana u studenom 2017.

H A L M E D

17 - 11 - 2017

O D O B R E N O