Enap-HL

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Enap-HL 10 mg/12,5 mg tablete
 • Doziranje:
 • 10 mg + 12,5 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna tableta sadrži 10 mg enalaprilmaleata, što odgovara 7,64 mg enalaprila i 12,5 mg hidroklorotiazida
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Krka d.d., Novo mesto, Slovenija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Enap-HL 10 mg/12,5 mg tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 20 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-846008475-01] Urbroj: 381-12-01/70-16-10

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-846008475
 • Datum autorizacije:
 • 28-06-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Enap-HL 10 mg/12,5 mg tablete

Enap-HL 20 mg/12,5 mg tablete

enalaprilmaleat/hidroklorotiazid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje

i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Enap-HL i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Enap-HL?

Kako uzimati Enap-HL?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Enap-HL?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Enap-HL i za što se koristi?

Enap-HL sadrži enalaprilmaleat i hidroklorotiazid:

Enalapril pripada skupini lijekova koji se nazivaju inhibitori konvertaze angiotenzina (ACE-

inhibitori), koji djeluju tako da šire krvne žile.

Hidroklorotiazid pripada skupini lijekova koji se nazivaju tablete za mokrenje (diuretici); koji

povećavaju izlučivanje mokraće.

Ovi lijekovi djeluju tako da snižavaju krvni tlak. Primjenjuju se za liječenje povišenog krvnog tlaka

(arterijske hipertenzije), gdje je potrebno kombinirano liječenje. Antihipertenzivno djelovanje

kombinacije enalaprila i hidroklorotiazida jače je od djelovanja pojedinih sastojaka.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Enap-HL?

Nemojte uzimati Enap-HL

ako ste alergični na enalaprilmaleat, hidroklorotiazid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka

(naveden u dijelu 6.), te na druge ACE inhibitore;

ako ste nakon uzimanja drugih ACE inhibitora već imali reakciju preosjetljivosti s iznenadnom

oteklinom lica, usnica, jezika i/ili grla, vrata, ruku i stopala, uz poteškoće s gutanjem ili

disanjem

ako ste imali prethodno navedene reakcije bez ustanovljenog uzroka, ako imate nasljedni

angioedem ili angioedem iz drugih, neustanovljenih uzroka ne smijete uzimati ovaj lijek

ako ste alergični na lijekove koji se nazivaju sulfonamidi (obratite se svom liječniku ako niste

sigurni koji lijekovi su sulfonamidi);

ako ste više od 3 mjeseca trudni (također je bolje izbjegavati Enap-HL u ranoj trudnoći – vidjeti

dio o trudnoći);

ako ne možete mokriti;

ako imate teško oštećenje bubrežne ili jetrene funkcije;

ako imate stanje poznato kao stenoza bubrežne arterije (sužavanje arterija koje opskrbljuju

bubrege krvlju);

H A L M E D

28-06-2016

O D O B R E N O

ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje

krvnog tlaka koji sadrži aliskiren.

Nemojte uzimati Enap-HL ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni,

posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije početka uzimanja Enapa-HL.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Enap-HL.

ako imate poteškoće s bubrezima, ako ste nedavno imali presađivanje bubrega, ako ste bolesnik

na dijalizi ili uzimate tablete za mokrenje (diuretici);

ako imate poremećaje krvi ili poteškoće s jetrom;

ako ste na prehrani s ograničenim unosom soli ili ste nedavno imali jako povraćanje ili proljev;

ako imate srčani poremećaj pod nazivom stenoza aorte, hipertrofična kardiomiopatija ili

opstrukcija izlaznog dijela lijevog srca;

ako imate kolagensku bolest krvnih žila, uzimate imunosupresivnu terapiju (koja se primjenjuje

u liječenju autoimunih poremećaja kao što su reumatoidni artritis ili nakon kirurškog zahvata

presađivanja);

ako uzimate alopurinol (koji se primjenjuje u liječenju uloga/gihta) ili prokainamid (koji se

primjenjuje u liječenju poremećaja srčanog ritma). Ako dođe do razvoja infekcije (simptomi

mogu biti visoka temperatura ili vrućica) potrebno je odmah o tome obavijestiti liječnika.

Liječnik Vam može povremeno uzimati uzorke krvi radi kontrole broja bijelih krvnih stanica

(leukocita);

ako ste u prošlosti imali angioedem prilikom uzimanja drugih lijekova. Znakovi mogu biti

svrbež, koprivnjača, piskanje pri disanju (otežano, piskutavo disanje) ili otečenost dlanova, grla,

usta ili očnih kapaka;

ako imate šećernu bolest i uzimate lijekove za liječenje šećerne bolesti, uključujući inzulin za

kontrolu šećerne bolesti (potrebno je kontrolirati krv zbog niskih vrijednosti šećera (glukoze) u

krvi, osobito tijekom prvog mjeseca liječenja);

ako uzimate dodatke koji sadrže kalij ili nadomjeske soli koji sadrže kalij;

ako uzimate litij, koji se primjenjuje u liječenju nekih psihijatrijskih bolesti;

ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite pojedine šećere;

ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog

krvnog tlaka:

blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – primjerice

valsartan, telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa

šećernom bolešću.

aliskiren.

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi

u redovitim intervalima.

Vidjeti također informacije pod naslovom “Nemojte uzimati Enap-HL”.

Morate obavijestiti liječnika ako mislite da ste (ili biste mogli biti

) trudni. Enap-HL se ne preporučuje

u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca, jer mogu uzrokovati ozbiljna

oštećenja u Vašeg djeteta, ako se primjenjuju u tom stadiju (vidjeti dio o trudnoći).

Ako se trebate podvrgnuti nekom od sljedećih postupaka, potrebno je obavijestiti liječnika koji Vas

liječi da uzimate Enap-HL:

prilikom svakog kirurškog zahvata ili primanja anestezije (čak i kod zubara),

kod liječenja pod nazivom LDL afereza, za uklanjanje kolesterola iz krvi uz uporabu uređaja,

kod desenzibilizacijskog liječenja, za smanjenje učinka alergije na ubod pčele ili ose.

Rutinski testovi

Kada po prvi puta počnete uzimati Enap-HL, liječnik će često pratiti Vaš krvni tlak kako bi bio siguran

da ste dobili odgovarajuću dozu. Pored toga, u pojedinih bolesnika liječnik može zatražiti određene

testove za mjerenje razine kalija, natrija, magnezija, kreatinina i jetrenih enzima.

H A L M E D

28-06-2016

O D O B R E N O

Obavijestite liječnika ako provodite ili ćete provoditi anti-doping test, s obzirom da ovaj lijek može

dovesti do pozitivnog rezultata.

Djeca i adolescenti

Primjena Enapa-HL se ne preporučuje u djece.

Drugi lijekovi i Enap-HL

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta jer neki lijekovi mogu utjecati na

djelovanje drugih lijekova. Također neki lijekovi mogu utjecati na način na koji djeluje Enap-HL.

Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza. Kako bi Vam

propisao odgovarajuću dozu lijeka, osobito je važno reći liječniku ako uzimate neke od sljedećih

lijekova:

tablete za mokrenje koje štede kalij (diuretici), kao što su spironolakton, eplerenon, triamteren

ili amilorid, dodaci koji sadrže kalij ili zamjene soli koje sadrže kalij. Enap-HL može povećati

vrijednosti kalija u krvi, što dovodi do visokih vrijednosti kalija. To će dovesti do nekoliko

znakova i obično se otkriva pretragama.

tablete za mokrenje (diuretici) kao što su tiazidi, furosemid, bumetanid;

drugi lijekovi koji snižavaju krvni tlak kao što su nitroglicerin, nitrati i vazodilatatori;

litij, koji se primjenjuje u liječenju pojedinih psihijatrijskih bolesti. Enap-HL se ne smije

uzimati s ovim lijekom;

barbiturati (sedativi koji se primjenjuju kod nesanice ili epilepsije);

triciklički antidepresivi kao što je amitriptilin, koji se primjenjuje kod depresije, antipsihotici

kao što su fenotiazini, koji se primjenjuju kod teške tjeskobe;

lijekovi za ublažavanje boli kao što su morfin ili anestetici, jer se krvni tlak može pretjerano

sniziti;

kolestiramin ili kolestipol (koji se primjenjuju u kontroli vrijednosti kolesterola);

lijekovi koji se primjenjuju kod ukočenosti i upale povezane s bolnim stanjima, osobito kada su

zahvaćeni mišići, kosti i zglobovi:

uključujući terapiju zlatom koja može dovesti do crvenila lica uz osjećaj vrućine,

osjećaja mučnine, povraćanja i sniženja krvnog tlaka, kada se uzima s Enapom-HL, i

nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAID), na primjer diflunisal ili diklofenak. Oni

mogu spriječiti dobru kontrolu krvnog tlaka i mogu povećati vrijednost kalija u krvi;

lijekovi kao što su efedrin, koji se primjenjuje u nekim lijekovima protiv kašlja i prehlade ili

noradrenalin i adrenalin, koji se primjenjuju u liječenju niskog krvnog tlaka, šoka, zatajenja

srca, astme ili alergija. Ako se primjenjuju s Enapom-HL ovi lijekovi mogu održavati visok

krvni tlak.

ACTH (za testiranje funkcioniraju li ispravno nadbubrežne žlijezde);

kortikosteroidi (koji se primjenjuju u liječenju određenih stanja kao što su reumatizam, artritis,

alergijska stanja, astma ili određeni poremećaji krvi);

alopurinol (koji se primjenjuje u liječenju gihta);

ciklosporini (imunosupresivni lijekovi koji se primjenjuju u autoimunim poremećajima);

lijekovi za liječenje raka;

antacidi (koji se primjenjuju za ublažavanje probavnih smetnji);

prokainamid, amiodaron ili sotalol (koji se primjenjuju u liječenju poremećaja srčanog ritma);

digitalis (koji se primjenjuje u liječenju problema sa srčanim ritmom);

karbenoksalon (koji se primjenjuje u liječenju ulkusa želuca);

prekomjerna primjena laksativa;

antidijabetici kao što je inzulin. Enap-HL može izazvati daljnji pad vrijednosti šećera u krvi, ako

se uzimaju s antidijabeticima.

ako uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti također

informacije pod naslovima “Nemojte uzimati Enap-HL” i “Upozorenja i mjere opreza”).

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili

ljekarnikom prije uzimanja Enapa-HL.

H A L M E D

28-06-2016

O D O B R E N O

Enap-HL s hranom, pićem i alkoholom

Enap-HL se najčešće uzima uz čašu vode.

Enap-HL možete uzeti neovisno o jelu. Međutim, ako konzumirate alkohol tijekom primjene Enapa-

HL, može doći do pretjeranog pada krvnog tlaka te možete osjetiti omaglicu, smušenost ili nesvjesticu.

Neophodno je unos alkohola svesti na minimum.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Morate reći svom liječniku ako mislite da ste (ili da biste mogli ostati) trudni. Vaš liječnik će Vam

savjetovati da prestanete uzimati Enap-HL prije nego zatrudnite ili odmah nakon što saznate da ste

trudni i savjetovat će Vam koji lijek da uzimate umjesto Enapa-HL.

Enap-HL se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati nakon isteka trećeg mjeseca

trudnoće jer može ozbiljno naškoditi Vašem djetetu ako se uzima nakon isteka trećeg mjeseca

trudnoće.

Dojenje

Obavijestite svog liječnika ako dojite ili ako planirate početi dojiti. Enap-HL se ne preporučuje

majkama koje doje.

Upravljanje vozilima i strojevima

Određene nuspojave, kao što su omaglica i iznurenost zabilježene su pri primjeni Enapa-HL što može

utjecati na sposobnost nekih bolesnika za upravljanje vozilima i rada na strojevima (vidjeti dio 4.

Moguće nuspojave).

Enap-HL tablete sadrže laktozu

Laktoza je vrsta šećera. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije

nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

3.

Kako uzimati Enap-HL?

Enap-HL se uzima na usta. Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili

ljekarnik. Broj tableta koje ćete uzimati svaki dan ovisit će o Vašem stanju. Provjerite s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Zapamtite, ovaj lijek je namijenjen samo Vama. Ne dijelite ga s drugima jer može biti neodgovarajuć

za njih.

Preporučena doza je jedna tableta jednom dnevno. Prema potrebi, Vaš liječnik može povisiti dozu na

dvije tablete jednom dnevno.

Tablete uzimajte cijele, može tijekom ili nakon jela, s tekućinom. Naviknite se redovito uzimati lijek,

najbolje ujutro, u isti sat.

Ako smatrate da je učinak lijeka prejak ili preslab, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Nemojte uzimati manje ili više tableta od onog što Vam je propisao liječnik.

Djeca

Primjena Enapa-HL u djece se ne preporučuje.

Ako uzmete više Enapa-HL nego što ste trebali

Ako ste uzeli veću dozu nego što ste trebali, legnite na ležaj s niskim uzglavljem i odmah pozovite

liječnika.

H A L M E D

28-06-2016

O D O B R E N O

Najčešći znakovi i simptomi prevelike doze jesu sniženje krvnog tlaka (hipotenzija) i stupor (stanje

gotovo potpunog gubitka svijesti). Ostali simptomi mogu uključivati omaglicu ili smušenost zbog

pada krvnog tlaka, snažne i ubrzane otkucaje srca, ubrzan puls, tjeskobu, kašalj, zatajenje bubrega i

ubrzano disanje.

Ako ste zaboravili uzeti Enap-HL

Ako ste zaboravili uzeti lijek, preskočite propuštenu dozu. Sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Enap-HL

Ne prekidajte primjenu lijeka, osim ako Vam to ne preporuči liječnik. Ako to učinite, može doći do

povišenja krvnog tlaka. Ako Vam krvni tlak postane previsok, to može utjecati na rad srca i bubrega.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku

ili ljekarniku

.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Od životnog je značaja prekinuti uzimanje Enapa-HL i odmah zatražiti liječničku pomoć ako

primijetite sljedeći simptom:

alergijska reakcija - možete imati svrbež, nedostatak zraka ili piskanje (čujno, otežano disanje),

te razviti otok šaka, usta, grla, lica ili očiju.

Odmah prestanite uzimati lijek i smjesta obavijestite liječnika pojave li se:

jaka omaglica, smušenost, posebice na početku liječenja ili prilikom povišenja doze ili prilikom

ustajanja.

Druge moguće nuspojave

Vrlo česte

(mogu se javiti u više od 1 na 10 bolesnika)

zamagljen vid, kašalj, osjećaj mučnine, slabost

Česte

(mogu se javiti u manje od 1 na 10 bolesnika)

glavobolja, depresija, niski krvni tlak, nesvjestica (sinkopa)

bolovi u prsima, promjene srčanog ritma, bolovi u prsištu u području srca (angina pectoris),

ubrzani otkucaji srca, nedostatak zraka

proljev, bolovi u području trbuha, promjene okusa, zadržavanje tekućine (edem), osjećaj umora

osip, preosjetljivost/angioneurotski edem: prijavljeni su angioneurotski edem lica, udova, usana,

jezika, glasnica (glotisa) i/ili grkljana (larinksa)

povišene vrijednosti kalija u krvi, porast kreatinina u serumu (oboje se obično otkriva putem

testova); niske vrijednosti kalija u krvi, povišene vrijednosti kolesterola, povišene vrijednosti

triglicerida, povišene vrijednosti mokraćne kiseline u krvi

grčevi u mišićima.

Manje česte

(mogu se javiti u manje od 1 na 100 bolesnika)

anemija (uključujući aplastičnu i hemolitičku), tjeskoba, osjećaj pojačane svijesti ili osjećaj

drhtavice (izazvani niskim šećerom u krvi), smetenost, osjećaj pospanosti, poteškoće sa

spavanjem, osjećaj nervoze, trnci ili utrnulost, osjećaj vrtoglavice

nizak krvni tlak (što može izazvati osjećaj omaglice prilikom ustajanja), ubrzani ili

neujednačeni otkucaji srca (palpitacije), srčani ili moždani udar (u visokorizičnih bolesnika)

curenje nosa, grlobolja i promuklost, problemi s disanjem ili astma

blokada crijeva (ileus), pankreatitis (upala gušterače), povraćanje, loša probava, zatvor, gubitak

apetita (anoreksija), nadražaj želuca, suhoća usta, flatulencija (vjetrovi), giht

H A L M E D

28-06-2016

O D O B R E N O

osjećaj pečenja, tupe boli s osjećajem praznine i gladi, osobito kada je želudac prazan (izazvano

peptičkim ulkusom), prekomjerno znojenje, svrbež, koprivnjača (urtikarija), gubitak kose,

proteini u mokraći (obično se otkriva putem testova)

impotencija, smanjeni spolni nagon, crvenilo uz osjećaj vrućine, zvonjenje u ušima, osjećaj

letargije, visoka temperatura

porast ureje u krvi i smanjenje vrijednosti natrija u krvi (obično se otkriva putem testova), opće

loše stanje (malaksalost)

niske razine magnezija u krvi (hipomagnezemija)

problemi s bubrezima

bol u zglobovima

Rijetke

(mogu se javiti u manje od 1 na 1000 bolesnika)

neobični snovi, poteškoće sa spavanjem

smanjenje broja bijelih krvnih stanica, crvenih krvnih stanica, krvnih pločica (trombocita),

sniženi hemoglobin, otečene žlijezde u vratu, pazuhu ili preponi, depresija koštane srži (sve se

obično otkriva putem testova)

autoimune bolesti, slaba cirkulacija krvi u prstima što izaziva crvenilo i bolove (Raynaud), voda

u plućima (vidljivo na rentgenskoj snimci), curenje ili bol u nosu

eozinofilna pneumonija (znakovi mogu biti kašalj, visoka temperatura i otežano disanje)

bolovi, otečenost ili ulceracije u ustima, infekcija ili bolovi i otečenost jezika, poteškoće s

bubrezima kao što su bolovi u donjem dijelu leđa i smanjenje volumena izlučivanja mokraće

otečena nosna sluznica

otežano disanje, respiratorni distres

zatajenje jetre ili hepatitis (upala jetre), što može izazvati žutu obojenost kože (žutica), problemi

sa žučnim mjehurom

teške reakcije preosjetljivosti s visokom vrućicom, kožni osip izgleda meta (multiformni

eritem), Stevens-Johnsonov sindrom i toksična epidermalna nekroliza (jaka kožna reakcija

praćena crvenilom, opsežnim ljuštenjem kože i stvaranjem mjehurića), jaki kožni osip praćen

gubitkom kože i dlaka (eksfolijativni dermatitis), kožni eritematozni lupus (bolest imunosnog

sustava), crveni kožni osip uz ljuštenje kože (eritroderma), mali kožni mjehurići ispunjeni

tekućinom (pemfigus), ljubičaste ili crvene točkice po koži (purpura)

rast dojki u muškaraca

povišene vrijednosti jetrenih enzima ili bilirubina u krvi (obično se otkriva putem testova krvi),

porast šećera (glukoze) u krvi

mišićna slabost, ponekad zbog niske razine kalija (pareza)

Vrlo rijetke

(mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 bolesnika)

oticanje u crijevima (angioedem crijeva). Znakovi mogu uključivati bolove u želucu, osjećaj

mučnine i povraćanje, povišene vrijednosti kalcija u krvi.

Nepoznato

(učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

Prijavljena je i kompleksna nuspojava koja može uključivati pojedine ili sve sljedeće znakove:

vrućica, upala krvnih žila, bolovi i upala mišića ili zglobova

poremećaji krvi koji pogađaju komponente krvi (obično se otkriva putem testova krvi)

osip, preosjetljivost na sunčevu svjetlost i drugi učinci na kožu

prekomjerno stvaranje antidiuretskog hormona, što uzrokuje zadržavanje tekućine u tijelu,

slabost, umor ili smetenost

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

H A L M E D

28-06-2016

O D O B R E N O

5.

Kako čuvati Enap-HL?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Enap-HL sadrži?

Djelatne tvari su enalaprilmaleat i hidroklorotiazid.

Svaka Enap-HL 10 mg/12,5 mg tableta sadrži 10 mg enalaprilmaleata, što odgovara 7,64 mg

enalaprila i 12,5 mg hidroklorotiazida.

Svaka Enap-HL 20 mg/12,5 mg tableta sadrži 20 mg enalaprilmaleata, što odgovara 15,29 mg

enalaprila i 12,5 mg hidroklorotiazida.

Drugi sastojci su natrijev hidrogenkarbonat; laktoza hidrat; kukuruzni škrob; prethodno geliran

škrob; talk i magnezijev stearat.

Kako Enap-HL izgleda i sadržaj pakiranja?

Enap-HL 10 mg/12,5 mg: okrugle, bijele, ravne tablete, debljine 2,7-3,7 mm, s urezom na jednoj strani i

ukošenim rubovima. Urez nije namijenjena za lomljenje tablete.

Enap-HL 20 mg/12,5 mg: okrugle, bijele, ravne tablete, debljine 2,7-3,1 mm, s urezom na jednoj strani

i ukošenim rubovima. Urez nije namijenjena za lomljenje tablete.

Enap-HL 10 mg/12,5 mg tablete su dostupne u kutijama od 20 (2 x 10) tableta u blister pakiranjima.

Enap-HL 20 mg/12,5 mg tablete su dostupne u kutijama od 20 (2 x 10), 30 (3 x 10), 60 (6 x 10) i 90 (9

x 10) tableta u blister pakiranjima.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Nositelj odobrenja

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb

Proizvođač

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u lipnju 2016.

H A L M E D

28-06-2016

O D O B R E N O