Eksemestan

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Eksemestan Mylan 25 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 25 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 25 mg eksemestana
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ograničeni recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Genera d.d., Rakov Potok, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Eksemestan Mylan 25 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 30 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-434377325-01] Urbroj: 381-12-01/70-18-28

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-434377325
 • Datum autorizacije:
 • 11-01-2018
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

UPUTA O LIJEKU

Eksemestan Mylan 25 mg filmom obložene tablete

eksemestan

Prije uzimanja ovog lijeka pažljivo pročitajte uputu!

Čuvajte ovu uputu jer Vam može ponovno zatrebati.

Ako imate dodatna pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj lijek je propisan samo Vama osobno i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti

čak i ako imaju simptome jednake Vašima.

O svakoj nuspojavi obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi možete pronaći sljedeće odgovore:

Što su Eksemestan Mylan tablete i za što se koriste

Prije nego počnete uzimati Eksemestan Mylan tablete

Kako uzimati Eksemestan Mylan tablete

Moguće nuspojave

Kako čuvati Eksemestan Mylan tablete

Dodatne informacije

1.

Što su Eksemestan Mylan tablete i za što se koriste

Djelatna tvar u Eksemestan Mylan tabletama je eksemestan koji djeluje kao inhibitor

aromataze, koja je u organizmu potrebna za produkciju hormona estrogena, osobito u

postmenopauzalnih žena. Smanjenje estrogena u organizmu je jedna od metoda liječenja

karcinoma dojke.

Eksemestan Mylan tablete se primjenjuju za liječenje ranog karcinoma dojke kod žena u

postmenopauzi, nakon liječenja tamoksifenom, u trajanju od dvije do tri godine.

Eksemestan Mylan tablete se takoĎer primjenjuju za liječenje uznapredovalog karcinoma

dojke kod žena u postmenopauzi, kada liječenje drugim hormonskim lijekovima nije

dovoljno uspješno.

2.

Prije nego počnete uzimati Eksemestan Mylan tablete

Nemojte uzimati Eksemestan Mylan tablete

ako ste alergični na eksemestan ili na bilo koji drugi sastojak lijeka

ako niste u menopauzi

ako ste trudni ili možete zatrudnjeti ili dojite.

Posebna upozorenja prije početka liječenja

prije početka liječenja eksemestanom, Vaš Vam liječnik može napraviti krvnu

pretragu kako bi utvrdio jeste li u menopauzi

prije liječenja obavijestite svog liječnika ako imate problema s jetrom ili bubrezima

prije početka primjene ovog lijeka recite svom liječniku ako ste bolovali ili bolujete

od nekog poremećaja koji utječe na čvrstoću Vaših kostiju. Vaš će liječnik možda

zatražiti mjerenje mineralne gustoće kostiju jer lijekovi iz ove skupine snižavaju

H A L M E D

11 - 01 - 2018

O D O B R E N O

razinu ženskih spolnih hormona, što može dovesti do gubitka mineralnog sadržaja

kostiju i posljedično smanjenje njihove čvrstoće.

Uzimanje drugih lijekova

izvijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke lijekove,

uključujući i one koji ste nabavili bez liječničkog recepta

eksemestan se ne smije primjenjivati istodobno s hormonskim nadomjesnim

liječenjem (HNL)

Sljedeći se lijekovi moraju uzimati s oprezom ako se istodobno uzimaju s eksemestanom:

rifampicin (antibiotik)

karbamazepin ili fenitoin (lijekovi koji se primjenjuju za liječenje epilepsije)

biljni pripravak "gospina trava" (Hypericum perforatum), odnosno pripravci koji

sadrže gospinu travu.

Trudnoća i dojenje

Eksemestan Mylan tablete se ne smiju primijenjivati u trudnica i dojilja.

Ako ste trudni ili postoji mogućnost da ste trudni obavijestite o tome svog liječnika.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima

Ako se osjećate pospano ili slabo ili ako imate vrtoglavice za vrijeme uzimanja

eksemestana, ne smijete upravljati vozilima ili strojevima.

3.

Kako uzimati Eksemestan Mylan tablete

Odrasli i stariji bolesnici

Eksemestan Mylan tablete se uzimaju kroz usta. Tabletu treba uzeti poslije obroka u

otprilike isto doba svakoga dana. Vaš će Vam liječnik reći kako i koliko dugo trebate uzimati

Eksemestan Mylan tablete. Preporučena doza je jedna tableta od 25 mg na dan.

Nemojte prestati uzimati Eksemestan Mylan tablete čak i ako se dobro osjećate, osim ako

Vam to nije rekao Vaš liječnik.

U slučaju da za vrijeme uzimanja Eksemestan Mylan tableta trebate ići na liječenje u

bolnicu, izvijestite medicinsko osoblje da uzimate taj lijek.

Upotreba u djece

Eksemestan Mylan tablete nisu prikladne za primjenu u djece.

Koliko dugo trebate uzimati Eksemestan Mylan tablete

Duljinu primjene odredit će Vaš liječnik, budući da se duljina primjene može mijenjati

ovisno o Vašem stanju.

Što učiniti ako ste zaboravili uzeti Eksemestan Mylan tabletu?

Nemojte pokušati nadoknaditi propuštenu dozu uzimanjem dodatnih tableta.

Ako zaboravite popiti tabletu, popijte je čim se sjetite. Ako je vrijeme za iduću dozu blizu,

popijte je u uobičajeno vrijeme.

Što učiniti ako ste uzeli veću dozu tableta nego što Vam je prepisano

Ako slučajno popijete više tableta, odmah se obratite svom liječniku ili se javite u najbližu

bolnicu. Ponesite sa sobom kutiju s tabletama.

H A L M E D

11 - 01 - 2018

O D O B R E N O

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka obratite se svom

liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi i Eksemestan Mylan tablete mogu izazvati nuspojave koje se ne

moraju nužno javiti i kod Vas.

Općenito, eksemestan se uglavnom dobro podnosi, a nuspojave koje se javljaju većinom

su blage ili umjerene. Mnogi od neželjenih učinaka povezani su s manjkom estrogena

(kao na primjer valovi vrućine).

Vrlo česte nuspojave (prijavljene u više od jedne na 10 bolesnica):

poteškoće sa spavanjem

glavobolja

valovi vrućine ("valunzi")

osjećaj slabosti

pojačano znojenje

bolovi u mišićima i zglobovima (uključujući osteoartritis, bolove u leĎima,

artritis i ukočenost zglobova)

umor

Česte nuspojave (prijavljene u 1 do 10 od 100 bolesnica):

gubitak apetita

depresija

omaglice, sindrom karpalnog tunela (kombinacija osjeta nalik na bockanje

iglicom i obamrlosti te bolova koji zahvaćaju cijelu šaku osim malog prsta)

bolovi u trbuhu, povraćanje (osjećaj mučnine), zatvor, probavne smetnje, proljev

kožni osip, opadanje kose

smanjenje čvrstoće kostiju što može povećati njihovu lomljivost (osteoporoza) i

imati za posljedicu nastanak fraktura (lomova) kostiju

bol, te oticanje šaka i stopala

Manje česte nuspojave (prijavljene u 1 do 10 od 1000 bolesnica):

pospanost

slabost mišića

TakoĎer postoji mogućnost da se pri laboratorijskoj analizi Vaše krvi primijeti da je došlo

do promjene jetrene funkcije. Mogu se javiti promjene u broju odreĎenih bijelih krvnih

stanica (limfocita) i krvnih pločica (trombocita), posebice u bolesnika koji od ranije imaju

limfopeniju (smanjen broj limfocita u krvi).

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5.

Kako čuvati Eksemestan Mylan tablete

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati u originalnom pakovanju, bez posebnih temperaturnih uvjeta.

Nemojte uzimati lijek nakon isteka roka valjanosti označenog na pakovanju.

H A L M E D

11 - 01 - 2018

O D O B R E N O

6. Dodatne informacije

Što Eksemestan Mylan tablete sadrže

Jedna Eksemestan Mylan tableta sadržava 25 mg eksemestana.

Pomoćne tvari:

Jezgra tablete:

manitol (E421); celuloza, mikrokristalična; krospovidon (vrsta A); natrijev škroboglikolat

(vrsta A); hipromeloza (E464); polisorbat 80; magnezijev stearat; silicijev dioksid,

koloidni, bezvodni

Ovojnica tablete:

Opadry 03B58900 White koji sadrži: hipromelozu (E464), makrogol 400, titanijev dioksid

(E171)

Farmaceutski oblik

Filmom obložena tableta

Kako Eksemestan Mylan tablete izgledaju i sadržaj pakovanja

Eksemestan Mylan tablete su bijele do gotovo bijele, okrugle, bikonveksne filmom

obložene tablete s utisnutom oznakom ''E25'' na jednoj strani tablete.

30 (2x15) tableta u PVC/ PVdC//Al blisteru, u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođača lijeka

Nositelj odobrenja:

Mylan Hrvatska d.o.o.,

Koranska 2

10000 Zagreb

Proizvođač:

Genera d.d

Svetonedeljska 2

Kalinovica, 10436 Rakov Potok

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Datum revizije upute

Siječanj, 2018.

H A L M E D

11 - 01 - 2018

O D O B R E N O