Edemid forte 500 mg tablete

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Edemid forte 500 mg tablete
 • Doziranje:
 • 500 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 tableta sadržava 500 mg furosemida
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovenija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Edemid forte 500 mg tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 20 tableta u bočici, u kutiji [HR-H-212559531-01]; 30 tableta u bočici, u kutiji [HR-H-212559531-02] Urbroj: 381-12-01/70-15-08

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-212559531
 • Datum autorizacije:
 • 20-03-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Edemid forte 500 mg tablete

furosemid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Edemid forte

i za što se koristi?

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Edemid forte?

3. Kako uzimati Edemid forte?

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati lijek Edemid forte?

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Edemid forte i za što se koristi?

Edemid forte pripada skupini lijekova koje nazivamo diureticima (tablete za vodu). Oni djeluju na

principu povećanja izlučivanja mokraće iz tijela, povećanjem izlučivanja vode.

Edemid forte tablete koriste se u odraslih:

za sprječavanje akutnog zatajenja bubrega (naglog prestanka rada bubrega)

kod kroničnog zatajenja bubrega prije uključivanja u liječenje postupkom dijalize

u bolesnika s edemom (zadržavanjem tekućine) i povišenim krvnim tlakom

za održavanje izlučivanja mokraće u bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega

u bolesnika s nefrotskim sindromom (bolest bubrega), kada dnevna doza do 120 mg furosemida

nije djelotvorna

u bolesnika sa zatajenjem srca otpornim na liječenje, ako se dnevnom dozom od 80 mg ne

postiže željeni učinak.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Edemid forte?

Nemojte uzimati Edemid forte

ako ste alergični (preosjetljivi) na furosemid, sulfonamide ili neki drugi sastojak ovog lijeka

(naveden u dijelu 6.)

ako imate bolest bubrega i izlučivanje mokraće u potpunosti je blokirano

ako imate smanjenu razinu kalija u krvi

ako imate smanjenu razinu natrija u krvi

ako ste dehidrirani zbog povraćanja, proljeva ili pretjeranog znojenja ili u stanju hipovolemije

(smanjen Vam je volumen krvi uslijed nedostatka tekućine)

ako imate teško oštećenje jetre praćeno poremećajem svijesti

ako dojite (pogledajte dio

Trudnoća i dojenje

H A L M E D

07-11-2016

O D O B R E N O

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Edemid forte:

ako imate niski krvni tlak ili ste u opasnosti da dođe do pada Vašeg krvnog tlaka

ako ste starija osoba, ako uzimate neki drugi lijek koji može uzrokovati pad krvnog tlaka i ako

imate druga medicinska stanja koja su rizik za pad krvnog tlaka

ako imate šećernu bolest ili smanjenu toleranciju na glukozu. Tolerancija na glukozu može se

smanjiti tijekom liječenja. Prikrivena šećerna bolest može postati manifesna (jasno vidljiva).

ako imate probleme s mokrenjem, npr. teško mokrite

ako imate giht

ako imate cirozu jetre i tekućina Vam se nakuplja u trbušnoj šupljini

ako imate nisku razinu proteina u krvi jer bubrezi ne rade dobro

ako ste na dijeti s ograničenim unosom soli ili koristite nadomjeske za sol koji sadrže kalij

ako imate oštećen sluh jer velike doze Edemid Forte tableta mogu dovesti do privremenog

gubitka sluha.

ako ste starije dobi jer ste pod većim rizikom od razvoja nuspojava

ako bolujete od bolesti bubrega

ako uzimate lijek za liječenje psihičkih poremećaja (risperidon)

Utjecaj na pretrage

Recite svom liječniku ako ste sportaš i idete na doping testiranja, jer Edemid forte sadrži djelatnu

tvar koja može izazvati pozitivne rezultate na doping testu.

Djeca

Ovaj lijek nije namijenjen za primjenu u djece.

Drugi lijekovi i Edemid forte

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo

koje druge lijekove. To uključuje i biljne lijekove i lijekove koje ste kupili bez recepta.

Konkretno, prije uzimanja Edemid forte tableta, morate provjeriti sa svojim liječnikom ako uzimate

bilo koji od sljedećih lijekova:

lijekove poznate pod nazivom nesteroidni protuupalni lijekovi – to su lijekovi protiv boli, upale

ili povišene temperature, uključujući aspirin (ukoliko je doza veća ili jednaka 3 g/dan)

srčane glikozide (lijekovi za liječenje zatajenja srca i nepravilnog rada srca)

lijekove za liječenje poremećaja srčanog ritma

lijekove koji pomažu sniziti krvni tlaka

lijekove koji mogu oštetiti bubrege (neki antibiotici)

lijekove

koji

mogu

oštetiti

sluh

(neki

antibiotici

kanamicin,

gentamicin,

tobramicin;

vankomicin, kolistin)

litij (lijek za liječenje manije ili depresije)

risperidon (lijek za liječenje psihoza)

cisplatin, metotreksat (lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti)

lijekove za liječenje infekcija (antibiotike cefalosporine)

sukralfate (lijek za liječenje čira na dvanaestniku)

lijekove za liječenje šećerne bolesti (inzulin ili tablete) kako bi smanjili razinu šećera u krvi

teofilin (lijek za astmu) ili drugi lijekovi za astmu koji se najčešće udišu kroz pumpicu (tzv.

beta2-simpatomimetici)

lijekove za opuštanje mišića (mišićni relaksansi tipa kurare)

lijekove za liječenje epilepsije (fenitoin, fenobarbitol, karbamazepin)

kolestiramin (lijek za ograničavanje unosa kolesterola i masti)

kortikosteroide

sladić (korijen biljke

Glycyrrhiza glabra

laksative

reboksetin (lijek za liječenje kliničkih depresija)

amfotericin (lijek za liječenje teških gljivičnih infekcija)

H A L M E D

07-11-2016

O D O B R E N O

karbenoksolon (lijek za liječenje ulceracije i upale jednjaka)

kloralhidrat (lijek za liječenje nesanice i tjeskobe)

ciklosporin (lijek koji se koristi kako bi smanjio imunološki odgovor)

radiokontrastno sredstvo.

Posavjetujte se sa svojim liječnikom ako niste sigurni koji su to lijekovi.

Edemid forte s hranom i pićem

vrijeme

liječenja

Edemid

forte

tabletama,

pogotovo

dugotrajnog

liječenja,

trebali

konzumirati hranu bogatu kalijem, na primjer povrće, voće (osobito banane), sušene smokve, datulje,

šljive itd. Alkoholna pića treba izbjegavati.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Tablete Edemid forte ne smiju se primjenjivati u trudnoći, osim ako to nije neophodno. Furosemid

prolazi kroz posteljicu i stoga može izazvati nuspojave kod fetusa. Ukoliko zatrudnite za vrijeme

liječite Edemid forte tabletama, odmah ih prestanite uzimati i posavjetujte se s Vašim liječnikom.

Dojenje

Ako dojite, ne smijete uzimati Edemid forte tablete. Ukoliko je liječenje Edemid Forte tabletama

krajnje neophodno, dojenje treba prekinuti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Primjena ovog lijeka može utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima. Za

vrijeme

liječenja

mogu

pojaviti

omaglica

pospanost,

osobito

početku

liječenja

povećavanja doze. Ukoliko to pogađa i Vas, nemojte voziti ili raditi sa strojevima.

Edemid forte sadrži laktozu

Jedna tableta sadržava 84,55 mg laktoze u obliku laktoze hidrata. Ako Vam je liječnik nekada rekao

da ne podnosite neke vrste šećera, posavjetujte se s njim prije nego što počnete uzimati ovaj lijek.

3. Kako uzimati Edemid forte?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom

ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Doziranje i trajanje liječenja odredit će Vaš liječnik ovisno o Vašem stanju.

Doziranje će se

prilagoditi svakom pojedinom bolesniku.

Dnevna doza može iznositi od 250 mg (pola tablete) do 2000 mg (4 tablete).

Početna doza od 250 mg po potrebi se može povećati za 250 mg svakih 4 do 6 sati do maksimalno

2000 mg na dan. Rijetko je dnevna doza veća od 500 mg. Vaš liječnik će odlučiti koja Vam je doza

potrebna.

Dnevna doza ne smije prelaziti 2000 mg.

Način primjene

Preporučuje se da se furosemid tablete uzimaju kroz usta, cijele, bez žvakanja, na prazan želudac i uz

puno tekućine.

H A L M E D

07-11-2016

O D O B R E N O

Primjena u djece

Edemid Forte nije namijenjen za liječenje djece.

Stariji bolesnici

Primjenjuje se preporučeno doziranje kao u odraslih, no pošto se ovaj lijek u starijih bolesnika

izlučuje sporije, doza će se postepeno prilagođavati dok se ne postigne zadovoljavajući odgovor.

Oštećenje funkcije bubrega

Liječnik će prilagoditi dozu ovog lijeka u skladu sa stanjem Vaših bubrega.

Oštećenje funkcije jetre

Nije potrebno prilagođavati dozu kod bolesnika s blagim oštećenjem jetre; međutim doza može

zahtijevati prilagodbu u slučajevima umjerenog do teškog oštećenja jetre.

Ako ste uzeli više Edemid forte tableta nego što ste trebali

Ako ste Vi (ili netko drugi) progutali dosta tableta odjednom, ili ako mislite da je dijete progutalo

bilo koju od tableta, odmah se obratite svome liječniku ili se javite u hitnu službu najbliže bolnice.

Vrlo je vjerojatno da će predoziranje uzrokovati srčane probleme i dehidraciju. Molimo Vas da ovu

uputu, preostale tablete i kutiju od lijekova ponesete sa sobom.

Ako ste zaboravili uzeti Edemid forte

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Uzmite sljedeću dozu u

uobičajeno vrijeme.

Ako prestanete uzimati Edemid forte

Ako želite prestati uzimati ovaj lijek, uvijek se prije toga posavjetujte s Vašim liječnikom. Čak i ako

se osjećate dobro, možda će biti potrebno nastaviti uzimati ovaj lijek.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Ako primijetite sljedeće, prestati uzimati Edemid forte i odmah obavijestite svog liječnika ili hitnu

službu najbliže bolnice:

osip, svrbež, oticanje usana, usta ili grla koje može uzrokovati teškoće pri gutanju ili disanju

pošto navedeno mogu biti znaci teške alergijske reakcije

crvenilo, osip ili plikove na koži praćene ljuštenjem kože ili sluznica, krvarenjem,

povišenom tjelesnom temperaturom, zimicom, bolnim mišićima i općenito lošim stanjem

pošto navedeno mogu biti znaci teške kožne reakcije (Stevens-Johnsonov sindrom, toksična

epidermalna nekroliza)

promjena osobnosti, smetenost, ukočenost, nevoljno drhtanje, konvulzije ili poremećaj

svijesti pošto navedeno može biti uzrokovano teškim poremećajem jetre, pogotovo kod

bolesnika koji već boluju od bolesti jetre.

Ostale moguće nuspojave:

Vrlo često

(mogu se javiti u više od 1 na 10 bolesnika):

poremećaji elektrolita čiji simptomi mogu biti grčevi u mišićima, gubitak apetita, slabost,

pospanost, povraćanje i zbunjenost, žeđ.

dehidriranost, povećane vrijednosti masnoća.

Često

(mogu se javiti u 1 na 10 bolesnika):

povećanje gustoće krvi što može dovesti do stvaranja ugrušaka (tromba), posebice u starijih

oštećenje funkcije bubrega

H A L M E D

07-11-2016

O D O B R E N O

promijenjene vrijednosti krvnih pretraga (smanjenje razine natrija i klora u krvi, povišene

razine mokraćne kiseline, kreatinina i kolesterola u krvi)

nizak krvni tlak, pad krvnog tlaka pri ustajanju praćen omaglicom

povećani volumen mokraće

Manje često

(mogu se javiti u 1 na 100 bolesnika):

snižen broj krvnih pločica

glavobolja, omaglica, pospanost

povišene vrijednosti šećera u krvi

poremećaj vida

mučnina

koprivnjača, svrbež, upale kože, osip, crvenilo kože, osjetljivost na svjetlo, suha koža,

plikovi na koži

grčenje mišića, slabost u mišićima

gluhoća (ponekad ireverzibilna)

Rijetko

(mogu se javiti u 1 na 1000 bolesnika):

snižen broj bijelih krvnih stanica

oštećenje sluha, zujanje/zvonjava u ušima

vrućica

upala bubrega)

trnjenje ruku i nogu

povraćanje, proljev

upala krvnih žila (vaskulitis)

Vrlo rijetko

(mogu se javiti u 1 na 10000 bolesnika):

snižen broj crvenih krvnih stanica, snižen broj krvnih stanica

upala gušterače (pankreatitis)

giht

poremećaj protoka žući iz jetre u početni dio tankog crijeva

povećane vrijednosti jetrenih enzima

Ostale nuspojave nepoznate učestalosti:

smanjenje razine kalcija i magnezija u krvi

nepravilan rad srca. Kod pretjeranog izlučivanja mokraće mogu se pojaviti kardiovaskularne

smetnje, naročito u starijih bolesnika.

stvaranje ugrušaka (tromba) u krvnim žilama, poremećaj cirkulacije

simptomi poremećaja mokrenja mogu se pojaviti ili se pogoršati

sistemski eritemski lupus

akutna generalizirana egzantematozna pustuloza (AGEP) (akutno febrilno izbijanje kožnih

promjena uzrokovano lijekom)

omaglica, nesvjestica i gubitak svijesti (uzrokovani simptomatskom hipotenzijom)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati lijek Edemid forte?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

H A L M E D

07-11-2016

O D O B R E N O

Lijek čuvati na temperaturi ispod 25 °C, zaštićen od svjetlosti.

Lijek čuvati u originalnom pakiranju.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što sadrži Edemid forte?

Djelatna tvar je furosemid.

1 tableta sadržava 500 mg furosemida.

Drugi sastojci su

:

laktoza hidrat; kukuruzni škrob; želatina; talk; natrijev škroboglikolat, vrste A;

magnezijev stearat; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni.

Kako Edemid forte izgleda i sadržaj pakiranja?

Edemid forte 500 mg tablete su bijele, okrugle, bikonveksne tablete s urezom na jednoj strani.

Tableta se može prepoloviti na dva jednaka dijela.

Veličina pakiranja:

20 tableta u smeđoj staklenoj bočici, u kutiji

30 tableta u smeđoj staklenoj bočici, u kutiji

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska

Proizvođač

Lek Pharmaceuticals d.d.,Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u studenom 2016.

H A L M E D

07-11-2016

O D O B R E N O

31-10-2018

Efficacy of Bergazym® P100 (endo‐1,4‐β‐xylanase) as a feed additive for chickens for fattening and weaned piglets

Efficacy of Bergazym® P100 (endo‐1,4‐β‐xylanase) as a feed additive for chickens for fattening and weaned piglets

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 The product Bergazym® P100 contains a xylanase which is produced by a non‐genetically modified strain of Trichoderma reesei. The additive is available in a coated granular form and it is intended to be used as a zootechnical additive (functional group: digestibility enhancers) for chickens for fattening, and weaned piglets at the dose of 1,500 EPU/kg feed. The production strain and the additive were fully characterised in a previous assessment of the Panel o...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

24-10-2018

Safety and efficacy of Hostazym® X (endo‐1,4‐beta‐xylanase) as a feed additive for sows in order to have benefit in piglets

Safety and efficacy of Hostazym® X (endo‐1,4‐beta‐xylanase) as a feed additive for sows in order to have benefit in piglets

Published on: Tue, 23 Oct 2018 00:00:00 +0200 Following a request from the European Commission, the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of HOSTAZYM® X as a feed additive for sows in order to have benefit in piglets. The additive HOSTAZYM® X contains endo‐1,4‐beta‐xylanase and is available in liquid and solid formulations. This product is authorised as a feed additive for chickens for fattening, tu...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-10-2018

Public Notification: FX75000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: FX75000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use FX75000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Black Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Black Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Black Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Krazzy Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Krazzy Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Krazzy Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Boss Rhino 15000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Boss Rhino 15000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Boss Rhino 15000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Gold Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Gold Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Gold Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Platinum Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Platinum Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Platinum Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

Hospira Issues Voluntary Nationwide Recall of Daptomycin for Injection Lyophilized Powder for Solution, Due to Infusion Reactions

Hospira Issues Voluntary Nationwide Recall of Daptomycin for Injection Lyophilized Powder for Solution, Due to Infusion Reactions

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 8 lots of Hospira’s Daptomycin for Injection 500 mg, Lyophilized Powder For Solution, Single Dose Vial (NDC 0409-0106-01) to the Hospital/Retail level. The product is being recalled due to adverse event reports indicative of infusion reactions.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-7-2018

Preventieve HIV-remmers (PrEP) worden verstrekt voor een periode van vijf jaar

Preventieve HIV-remmers (PrEP) worden verstrekt voor een periode van vijf jaar

PrEP wordt binnen een onderzoekssetting voor een periode van vijf jaar verstrekt aan de hoogrisicogroep van mannen die seks hebben met mannen (MSM). Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vandaag bekend gemaakt. Op basis van schattingen van het RIVM zullen ongeveer 6500 mannen hiervan gebruik gaan maken en kunnen hiermee  250 hiv-infecties per jaar worden voorkomen. Voor gebruikers gaat een eigen bijdrage gelden van maximaal 25%, dat komt overeen met ongeveer 12 euro per maand. Ook wordt hen gev...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

29-6-2018

Nationaal Sportakkoord ondertekend

Nationaal Sportakkoord ondertekend

Ruim 700 extra buurtsportcoaches, verhoging van de onbelaste vrijwilligersvergoeding van €1500 naar €1700 euro per jaar, €87 miljoen aan subsidie voor sportverenigingen die investeren in accommodaties, een nieuwe code goed sportbestuur en beweegprogramma’s voor kinderen onder de 6 jaar. Dit is slechts een greep uit het sportakkoord dat minister Bruno Bruins (Sport)heeft gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het is de eerste keer dat zoveel partijen zijn samengebr...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

26-6-2018

Huish Outdoors recalls Oceanic and Hollis Scuba Diving Regulators

Huish Outdoors recalls Oceanic and Hollis Scuba Diving Regulators

The scuba diving regulators can restrict airflow at low tank pressures (below 500 psi), posing a drowning hazard to divers.

Health Canada

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

20-6-2018

Public Notification: Black Stallion 35000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Black Stallion 35000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Black Stallion 35000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified by FDA during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-5-2018

Melanie Wholesale Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Melanie Mini Cookies with Caramel Flavor

Melanie Wholesale Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Melanie Mini Cookies with Caramel Flavor

Melanie Wholesale Inc. of Brooklyn, NY is recalling its 17.6 oz (500g) package of “Melanie Mini Cookies with Caramel Flavor”, because they contain undeclared peanuts. People who have allergies to peanuts run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-5-2018

Melanie Wholesale Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Cookies

Melanie Wholesale Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Cookies

Melanie Wholesale Inc. of Brooklyn, NY is recalling its 17.6 oz (500g) package of “Melanie Liubitelskie Cookies”, because they contain undeclared peanuts. People who have allergies to peanuts run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-5-2018

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises, Inc. is voluntarily recalling 7K (Lot specific: Lot #RO) and Poseidon 4500 (Extreme 1000 mg) (Lot specific: Lot #20117BL) to the consumer level. FDA analysis found the samples of these products to contain undeclared Sildenafil and/or Tadalafil. Sildenafil and Tadalafil are active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

Safety advisory

Therapeutic Goods Administration - Australia

14-4-2018

'Rhino 69 Extreme 50000' Recalled due to Presence of Active Ingredient 'Tadalafil'

'Rhino 69 Extreme 50000' Recalled due to Presence of Active Ingredient 'Tadalafil'

AMA Wholesale Inc. (Distributor/Re-seller), is voluntarily recalling Rhino 69 Extreme 50000 capsules to the consumer level. FDA analysis found the product to be tainted with undeclared tadalafil. Tadalafil is an active ingredient in a FDA-approved prescription drug that is used for erectile dysfunction.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-3-2018

Public Notification: Rhino 69 Extreme 50000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Rhino 69 Extreme 50000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Rhino 69 Extreme 50000, a product promoted and sold for sexual enhancement on various websites, including www.bonanza.com, and possibly in some retail stores.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-12-2017

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Orange, CA, Marmex Corp is voluntarily recalling All lots of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, 500mg to the consumer level. FDA analysis has found the products to contain sildenafil.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-9-2017

Global operation against illegal medicines

Global operation against illegal medicines

A global operation against illegal medicines has been completed. 123 countries participated, and the operation resulted in 354 arrests or further investigations and the suspension of more than 3,500 websites.

Danish Medicines Agency

26-9-2018

FORTEKOR PLUS (Elanco GmbH)

FORTEKOR PLUS (Elanco GmbH)

FORTEKOR PLUS (Active substance: pimobendan / benazepril) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6321 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2804/T/11

Europe -DG Health and Food Safety