Dobutamin

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Dobutamin Hameln 5 mg/ml otopina za infuziju
 • Doziranje:
 • 5 mg/ml
 • Farmaceutski oblik:
 • otopina za infuziju
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 ml otopine za infuziju sadrži 5 mg dobutamina u obliku dobutaminklorida
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ograničeni recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Hameln rds a.s., Modra, Slovačka; Siegfried Hameln GmbH, Hameln, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Dobutamin Hameln 5 mg/ml otopina za infuziju
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 1 bočica s 50 ml otopine, u kutiji [HR-H-076260263-01]; 5 bočica s 50 ml otopine, u kutiji [HR-H-076260263-02]; 10 bočica s 50 ml otopine, u kutiji [HR-H-076260263-03] Urbroj: 381-12-01/30-17-14

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-076260263
 • Datum autorizacije:
 • 23-05-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJE ZA KORISNIKA

Dobutamin Hameln 5 mg/ml otopina za infuziju

dobutamin

Paţljivo proĉitajte cijelu uputu prije nego primite ovaj lijek jer sadrţi Vama vaţne informacije.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili medicinsku sestru. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Dobutamin Hameln i za što se koristi

2. Što morate znati prije nego primite Dobutamin Hameln

3. Kako primjenjivati Dobutamin Hameln

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati Dobutamin Hameln

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

ŠTO JE DOBUTAMIN HAMELN I ZA ŠTO SE KORISTI

Dobutamin Hameln pripada skupini lijekova zvanih katekolamini. Pomaže vašem srcu da učinkovitije

radi. Djeluje tako što pumpanje srca čini snažnijim, povećavajući količinu protoka krvi u tijelu i šireći

vene i arterije.

Dobutamin Hameln se koristi:

za liječene zatajenja srca (srčana dekompenzacija) ako srce ne kuca dovoljno jako (smanjena

kontraktilnost),

kod zatajenja srca kod kojeg postoji jako nizak krvni tlak (hipotenzija),

za otkrivanje loše opskrbe srca krvlju (stres testiranje srca).

Pedijatrijska populacija

Dobutamin Hameln je indiciran u svim pedijatrijskim dobnim skupinama (od novoroĎenčadi do

18 godina) kao inotropna potpora kod hipoperfuznih stanja s niskim minutnim volumenom koja su

rezultat dekompenziranog zatajenja srca nakon kirurškog zahvata na srcu, kardiomiopatije i

kardiogenog ili septičkog šoka.

2.

ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO PRIMITE DOBUTAMIN HAMELN

Ne smijete primiti dobutamin ako ste:

alergiĉni (preosjetljivi) na dobutamin ili na neki drugi sastojak (vidjeti popis sastojaka u dijelu

6). Alergijska reakcija može uključivati osip, svrbež, poteškoće u disanju ili oticanje lica, usana,

grla ili jezika. To možda znate iz prethodnog iskustva.

postoji suţenje u vašem srcu ili krvnim ţilama koje sprjeĉava pravilno punjenje srca krvlju

ili istiskivanje krvi iz srca (vaš liječnik će to znati).

postoji nedostatak odgovarajućeg punjenja cirkulacije (hipovolemija).

Ako imate odreĎene poremećaje srca i krvnih žila, dobutamin se ne smije koristiti za otkrivanje slabe

opskrbe srca krvlju.

Upozorenja i mjere opreza

Recite svom liječniku ako imate neko od sljedećih stanja:

astmu i rečeno vam je da ste alergični na sulfite,

tešku koronarnu bolest srca,

akutno (iznenadno) zatajenja srca.

H A L M E D

28 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Djeca

Čini se da su porasti u brzini otkucaja srca i krvnom tlaku češći i intenzivniji u djece nego kod

odraslih. Zabilježeno je da je kardiovaskularni sustav novoroĎenčeta manje osjetljiv na dobutamin, a

čini se da je hipotenzivni učinak (niski krvni tlak) češće uočen kod odraslih bolesnika nego u male

djece. Sukladno tome, primjenu dobutamina u djece treba pomno nadzirati.

Savjetuje se oprez prilikom primjene visokih doza dobutamina djeci. Vaš liječnik će pažljivo

prilagoditi potrebnu dozu za vaše dijete.

Drugi lijekovi i Dobutamin Hameln

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koje druge

lijekove uključujući i one bez recepta. To je posebice važno sa sljedećim lijekovima jer mogu

stupati u interakciju s vašim Dobutaminom Hameln:

beta blokatorima (liječenje visokog krvnog tlaka i nepravilnih otkucaja srca),

alfa blokatorima (liječenje visokog krvnog tlaka i uvećanja prostate),

vazodilatatorima (za proširenje krvnih žila, a koji se koriste za liječenje napadaja

angine ili teškog zatajenja srca),

antidijabeticima (liječenje šećerne bolesti),

ACE inhibitorima (liječenje visokog krvnog tlaka i zatajenja srca),

dopaminom (koristi se za povećanje brzine srčanih otkucaja i povećanje krvnog tlaka),

inhaliranim anesteticima.

Možda će još uvijek biti u redu za vas da primate Dobutamin Hameln i vaš liječnik će biti u

mogućnosti odlučiti što je prikladno za vas.

Trudnoća i dojenje

Dobutamin se ne smije davati trudnicama osim ako to nije medicinski opravdano. Preporučuje se

prekinuti dojenje tijekom terapije dobutaminom. Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet

prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

U slučaju pitanja obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Dobutamin Hameln sadrţi natrijev metabisulfit (E 223), koji rijetko može uzrokovati teške

alergijske reakcije (preosjetljivost) i simptome nalik astmi (bronhospazam).

Ovaj lijek sadrži 3,06 mg natrija u 1 ml. Uzeti u obzir kod bolesnika na dijeti s kontroliranim

unosom soli.

3.

KAKO PRIMJENJIVATI DOBUTAMIN HAMELN

Dobutamin Hameln će vam dati posebno obučeni zdravstveni djelatnici pri čemu će biti dostupna

oprema za hitnu pomoć.

Doziranje

Potrebna brzina infuzije ovisi o vašem odgovoru na terapiju i na bilo koje nuspojave. Vaš

liječnik će odrediti dozu dobutamina koju ćete dobiti i prilagoditi će brzinu protoka i trajanje

vaše infuzije.

Doziranje u odraslih:

Većina bolesnika reagira na doze od 2,5 do 10 mikrograma dobutamina po kg tjelesne težine po

minuti. Dane su doze do 40 mikrograma dobutamina po kg tjelesne težine po minuti.

Doziranje u djece:

Za sve pedijatrijske dobne skupine preporučuje se (od novoroĎenačke dobi do 18 godina starosti)

početna doza od 5 mikrograma/kg/minuti, koja se u skladu s kliničkim odgovorom prilagoĎava na

2– 20 mikrograma/kg/minuti.

Povremeno, i niske doze poput 0,5-1,0 mikrograma/kg/minuti polučiti će odgovor.

Potrebnu dozu za djecu treba titrirati kako bi se omogućilo postizanje te pretpostavljene manje

"terapijske širine" u djece.

H A L M E D

28 - 02 - 2018

O D O B R E N O

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, Dobutamin Hameln može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prijavljene su sljedeće nuspojave:

Vrlo često (više u 1 na 10 bolesnika)

povećana brzina otkucaja srca

bol u prsima

poremećaji otkucaja srca

Često (u manje od 1 na 10, ali više od 1 na 100 bolesnika)

porast ili pad krvnog tlaka

sužavanje krvnih žila (vazokonstrikcija)

nepravilni otkucaji srca (palpitacije)

ubrzani otkucaji srca (ventrikularna tahikardija)

glavobolja

simptomi nalik astmi (bronhospazam)

nedostatak zraka

porast broja bijelih krvnih stanica (eozinofilija)

inhibicija formiranja (sprječavanje stvaranja) ugrušaka

pojačana želja za mokrenjem (pri visokim dozama)

mučnina

osip (egzantem)

vrućica

upala vena na mjestu injekcije (flebitis)

Manje često (u manje od 1 na 100, ali više od 1 na 1000 bolesnika)

nekontrolirane kontrakcije klijetki srca (ventrikularna fibrilacija)

srčani udar (infarkt miokarda)

Vrlo rijetko (u manje od 1 na 10 000, uključujući izolirane slučajeve)

usporeni otkucaji srca (bradikardija)

nedostatna opskrba srca krvlju (ishemija miokarda)

niske razine kalija (hipokalijemija)

mrlje na koži (petehijalno krvarenje)

srčani blok

sužavanje krvnih žila koje opskrbljuju srce (koronarni vazospazam)

crna područja odumiruće kože (kutana nekroza)

Nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)

Bol u prsima uzrokovana stresom (stres kardiomiopatija)

Oštećena srčana funkcija (smanjenje plućnog kapilarnog tlaka)

Primijećeni su daljnji neželjeni učinci:

nemir

trnci i bockanje (parestezija)

nevoljni pokreti mišića (tremor)

osjećaj vrućine i tjeskoba

spazam mišića

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili medicinsku sestru. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava; navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka

H A L M E D

28 - 02 - 2018

O D O B R E N O

5.

KAKO ĈUVATI DOBUTAMIN HAMELN

Vaš liječnik ili ljekarnik je odgovoran za čuvanje ovog lijeka. Oni su takoĎer odgovorni za

ispravno zbrinjavanje bilo koje neiskorištene otopine.

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nemojte primjenjivati ovaj lijek ako opazite da otopina nije bistra i da sadrži čestice ili ako je

spremnik oštećen.

Ovaj lijek ne zahtijeva čuvanje na odreĎenoj temperaturi.

Bočice čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ne zamrzavati.

6.

SADRŢAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE

Što Dobutamin Hameln sadrţi

Djelatna tvar je dobutamin.

1 ml otopine sadrži 5 mg dobutamina.

Jedna bočica Dobutamin Hameln sa 50 ml sadržava dobutaminklorid što odgovara 250

mg dobutamina.

Drugi sastojci su natrijev metabisulfit (E 223), natrijev klorid, kloridna kiselina i voda za

injekcije.

Kako Dobutamin Hameln izgleda i sadrţaj pakiranja

Dobutamin Hameln je bistra, bezbojna ili blago žuta otopina za infuziju.

Dobutamin Hameln se isporučuje u bezbojnim staklenim bočicama od 50 ml. Dostupan je u

originalnim pakiranjima koja sadrže 1, 5 ili 10 bočica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

hameln pharma plus gmbh

Langes Feld 13

31789 Hameln

Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Sanol H d.o.o

Škorpikova 11

10090 Zagreb

Hrvatska

+385 1 3496 306

ProizvoĊaĉ

Siegfried Hameln GmbH

Langes Feld 13

31789 Hameln

Njemačka

hameln rds a.s.

Horná 36

90001 Modra

Slovačka

H A L M E D

28 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Ovaj lijek je odobren u drţavama ĉlanicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod

sljedećim nazivima:

Austrija

Dobutamin-hameln 5 mg/ml Infusionslösung

Hrvatska

Dobutamin Hameln 5 mg/ml otopina za infuziju

Naĉin i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u sijeĉnju 2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima:

UPUTE ZA PRIPREMU:

Dobutamin Hameln 5 mg/ml otopina za infuziju

Proučite Sažetak opisa svojstava lijeka za potpune informacije o propisivanju i druge informacije.

1.

VRSTA I SADRŢAJ SPREMNIKA

1 ml otopine sadrži 5 mg dobutamina.

Dobutamin Hameln se isporučuje u bezbojnim staklenim bočicama od 50 ml. Dostupan je u

originalnim pakiranjima koja sadrže 1, 5 ili 10 bočica.

2.

DOZIRANJE I NAĈIN PRIMJENE

Za detekciju ishemije miokarda i vijabilnog miokarda dobutamin smije primijeniti samo liječnik s

dostatnim iskustvom u provoĎenju kardiološkog stres testiranja. Potrebno je neprekidno praćenje svih

područja stjenke putem ehokardiografije i EKG kao i kontrola krvnog tlaka.

UreĎaji za praćenje kao i lijekovi za hitno liječenje moraju biti dostupni (primjerice defibrilator,

intravenski beta blokatori, nitrati itd.) i osoblje obučeno za postupke oživljavanja mora biti prisutno.

Potrebna brzina infuzije ovisi o bolesnikovom odgovoru na terapiju i doživljenim nuspojavama.

Dozu dobutamina treba postupno smanjivati kada se prekida terapija.

Sva neiskorištena otopina mora se baciti.

Doziranje

Doziranje u odraslih:

Prema iskustvu, većina bolesnika odgovara na doze od 2,5 do 10 mikrograma dobutamina/kg/min. U

pojedinim slučajevima primjenjivane su doze do 40 mikrograma dobutamina/kg/min.

Doziranje u pedijatrijskih bolesnika:

Za sve pedijatrijske dobne skupine (od novoroĎenačke dobi do 18 godina starosti)preporučuje se

početna doza od 5 mikrograma/kg/minuti, koja se u skladu s kliničkim odgovorom prilagoĎava na

2– 20 mikrograma/kg/minuti. Povremeno, i niske doze poput 0,5-1,0 mikrograma/kg/minuti polučiti

će odgovor.

H A L M E D

28 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Postoji razlog za vjerovati da je minimalna učinkovita doza za djecu viša nego za odrasle. Treba biti

oprezan kada se lijek primjenjuje u visokim dozama jer takoĎer postoji razlog vjerovati da je

maksimalna tolerirana doza za djecu niža od one za odrasle. Većina nuspojava (posebice tahikardija)

uočena je kada je doza bila viša/jednaka 7,5 mikrograma/kg/minuti ali smanjenje brzine ili prekid

infuzije dobutaminom je sve što je potrebno za brzo povlačenje nuspojava.

Uočena je velika varijabilnost izmeĎu pedijatrijskih bolesnika i u vezi s plazmatskom koncentracijom

potrebnom za početak hemodinamskog odgovora (praga) i brzinom hemodinamskog odgovora na

povećanje koncentracije lijeka u plazmi što dokazuje da se potrebna doza za djecu ne može odrediti

a priori i treba ju titrirati kako bi se omogućilo postizanje te pretpostavljene manje "terapijske širine"

u djece.

Način primjene

Ako se koristi injekcijska pumpa razrjeĎivanje nije potrebno.

Intravenska infuzija Dobutamina Hameln je takoĎer moguća nakon razrjeĎivanja s kompatibilnim

otopinama za infuziju kao što su: 5 %-tna otopina glukoze, 0,9 %-tna otopina natrijeva klorida ili 0,45

%-tna otopina natrijeva klorida u 5 %-tnoj otopini glukoze. Otopine za infuziju treba pripremiti

neposredno prije uporabe.

Zbog svog kratkog poluvijeka, dobutamin se mora primijeniti kao kontinuirana intravenska infuzija.

Pedijatrijski bolesnici: Za kontinuiranu intravensku infuziju primjenom infuzijske pumpe, razrijedite

na koncentraciju od 0,5 do 1 mg/ml (maksimalno 5 mg/ml ako postoji ograničenje za količinu

tekućine) s 5%-tnom glukozom ili 0,9%-tnim natrijevim kloridom. Otopine više koncentracije

infundirajte samo kroz centralni venski kateter. Intravenska infuzija dobutaminom nije kompatibilna s

bikarbonatom i drugim jakim alkalnim otopinama.

Intenzivna neonatalna skrb: Razrijedite 30 mg/kg tjelesne težine na konačni volumen od 50 ml

tekućine za infuziju. Intravenska infuzija brzinom od 0,5 ml/satu daje dozu od 5 mikrograma/kg/minuti.

Tablice koje prikazuju brzine infuzije s razliĉitim poĉetnim koncentracijama za razliĉite doze:

Jedna bočica Dobutamin Hameln 5 mg/ml (250 mg/50 ml) razrijeĎena na volumen otopine od 500 ml

(konačna koncentracija 0,5 mg/ml)

Raspon doza

Specifikacije u ml/sat*

(kapi/min

Bolesnikova težina

50 kg

70 kg

90 kg

Niska

2,5 µg/kg/min

ml/sat

(kapi/min)

Srednja

5 µg/kg/min

ml/sat

(kapi/min)

(10)

(14)

(18)

Visoka

10 µg/kg/min

ml/sat

(kapi/min)

(20)

(28)

(36)

Za dvostruku koncentraciju, tj. 500 mg dobutamina dodano u 500 ml ili

250 mg dodano u volumen od 250 ml, brzine infuzije moraju se prepoloviti.

H A L M E D

28 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Doziranje za injekcijske pumpe

Jedna bočica Dobutamin Hameln 5 mg/ml (250 mg/50 ml) nerazrijeĎena (konačna koncentracija

5 mg/ml)

Raspon doza

Specifikacije u

ml/sat

(ml/

min)

Bolesnikova težina

50 kg

70 kg

90 kg

Niska

2,5 µg/kg/min

ml/sat

(ml/min)

(0,025)

(0,035)

(0,045)

Srednja

5 µg/kg/min

ml/sat

(ml/min)

(0,05)

(0,07)

(0,09)

Visoka

10 µg/kg/min

ml/sat

(ml/min)

(0,10)

(0,14)

10,8

(0,18)

Odabrana injekcijska pumpa mora biti prikladna za volumen i brzinu primjene.

3.

KONTRAINDIKACIJE

Dobutamin se ne smije koristiti u slučaju:

Poznate preosjetljivosti na dobutamin ili na neku od pomoćnih tvari,

mehaničke opstrukcije ventrikularnog punjenja i/ili izlaznog protoka, poput tamponade perikarda,

konstriktivnog perikarditisa, hipertrofične opstruktivne kardiomiopatije, teške stenoze aorte.

hipovolemijskih stanja.

Stres ehokardiografija s dobutaminom

Dobutamin se ne smije koristiti za detekciju ishemije miokarda i vijabilnog miokarda u slučaju:

nedavnog infarkta miokarda (unutar posljednjih 30 dana),

nestabilne angine pectoris,

stenoze glavne lijeve koronarne arterije,

hemodinamički značajne opstrukcije izlaznog protoka kod lijevog ventrikula uključujući hipertrofičnu,

opstruktivnu kardiomiopatiju,

hemodinamički značajnog srčanog valvularnog defekta,

teškog zatajenja srca (NYHA III ili IV),

predispozicije za ili dokumentirane medicinske anamneze klinički značajne ili kronične aritmije,

posebice rekurentne, perzistentne ventrikularne tahikardije,

značajne smetnje u provoĎenju,

akutnog perikarditisa, miokarditisa ili endokarditisa,

disekcije aorte,

aneurizme aorte,

u slučaju loših uvjeta snimanja ultrazvukom,

neodgovarajući liječene/kontrolirane arterijske hipertenzije,

opstrukcije ventrikularnog punjenja (konstriktivnog perikarditisa, tamponade perikarda),

hipovolemije,

anamneze preosjetljivosti na dobutamin.

H A L M E D

28 - 02 - 2018

O D O B R E N O

4.

INTERAKCIJA S DRUGIM LIJEKOVIMA

Uočene su interakcije dobutamina sa sljedećim lijekovima:

beta blokatorima,

alfa blokatorima,

vazodilatatorima koji djeluju prvenstveno na vene (primjerice nitrati, natrijev nitroprusid),

ACE inhibitorima (primjerice kaptoprilom),

dopaminom,

tiaminom (vitaminom B1),

inhalacijskim anesteticima,

atropinom.

Primjena dobutamina dijabetičkim bolesnicima može uzrokovati pojačanu potrebu za inzulinom. Stoga se u

dijabetičkih bolesnika razine inzulina trebaju provjeravati prilikom početka terapije dobutaminom, prilikom

promjene brzine infuzije te kod prekida infuzije.

Ako je potrebno, dozu inzulina se mora prilagoditi prema potrebi.

5.

INKOMPATIBILNOSTI

Za poznate inkompatibilnosti otopina dobutamina s nekoliko tvari i natrijevim metabisulfitom vidjeti dio 6.2

Sažetka opisa svojstava lijeka.

Lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima osim onih za koje postoji dokazana kompatibilnost.

6.

ĈUVANJE

Ovaj lijek ne zahtijeva čuvanje na odreĎenoj temperaturi.

Ne zamrzavati.

Bočice čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Nakon razrjeĎivanja:

Kemijska i fizikalna stabilnost u uporabi dokazana je tijekom 24 sata pri 25 °C.

S mikrobiološkog stajališta, osim ako metoda otvaranja/rekonstitucije/razrjeĎivanja ne isključuje rizik od

mikrobiološke kontaminacije, lijek treba odmah upotrijebiti. Ako se ne upotrijebi odmah, vrijeme i uvjeti

čuvanja u uporabi odgovornost su korisnika.

H A L M E D

28 - 02 - 2018

O D O B R E N O