Diosmin

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Diosmin Hasco-Lek 1000 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 1000 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 1000 mg diosmina
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Przedsiebiorstwo Produkcij Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A., Wroclaw, Poljska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Diosmin Hasco-Lek 1000 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 20 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-708883936-01]; 30 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-708883936-02]; 60 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-708883936-03] Urbroj: 381-12-01/30-17-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-708883936
 • Datum autorizacije:
 • 29-05-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Diosmin Hasco-Lek 1000 mg filmom obložene tablete

diosmin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku

sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Diosmin Hasco-Lek i za što se koristi

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Diosmin Hasco-Lek

3. Kako uzimati Diosmin Hasco-Lek

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati Diosmin Hasco-Lek

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je

Diosmin Hasco-Lek i za što se koristi

Ovaj lijek sadrži djelatnu tvar diosmin koji poboljšava fleksibilnost i napetost stijenke krvnih žila te štiti

krvne žile.

Diosmin Hasco-Lek se koristi za sljedeće terapijske indikacije:

● Simptomatsko liječenje venske insuficijencije donjih ekstremiteta:

- bolove u nogama i noćne grčeve

- osjećaj teških nogu

● Za liječenje simptoma akutnog napada hemoroidalne bolesti.

Morate razgovarati s liječnikom ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Diosmin Hasco-Lek

Nemojte uzimati Diosmin Hasco-Lek

ako ste alergični na diosmin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

slučaju

hemoroidalni

simptomi

povuku

pogoršaju

tijekom

liječenja

ovim

lijekom,

konzultirajte liječnika.

U slučaju hemoroidalnih simptoma, liječenje s lijekom Diosmin Hasco-Lek mora biti simptomatsko i

kratkotrajno.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego počnete uzimati Diosmin Hasco-Lek.

H A L M E D

16 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Djeca i adolescenti

Nije utvrĎena djelotvornost i sigurnost u djece i adolescenata mlaĎih od 18 godina.

Bolesnici s oštećenjem funkcije bubrega i/ili jetre

Djelotvornost i sigurnost diosmina u bolesnika s oštećenjem funkcije bubrega i/ili jetre nije

utvrĎena.

Drugi lijekovi i Diosmin Hasco-Lek

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge

lijekove.

Nisu provedena ispitivanja interakcije lijekova.

Diosmin Hasco-Lek s hranom i pićem

Lijek treba uzeti tijekom obroka.

Tablete možete progutati s čašom vode ili otopljene u pola čaše vode.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da bi mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku

ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Obzirom da su dostupni medicinski podaci nedostatni, trudnice mogu Diosmin Hasco-Lek koristiti samo u

slučaju apsolutne nužnosti i samo na preporuku liječnika.

Dojenje

Obzirom da količina prolaska djelatne tvari lijeka Diosmin Hasco-Lek (diosmin) u majčino mlijeko nije

točno utvrĎena, ovaj lijek se ne smije primijeniti u dojilja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Diosmin

Hasco-Lek

utječe ili

zanemarivo

utječe

sposobnost

upravljanja

vozilima

rada

strojevima.

3.

Kako uzimati Diosmin Hasco-Lek

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili

ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Lijek treba uzeti kroz usta.

Tablete možete progutati s čašom vode ili otopljene u pola čaše vode.

Preporučena doza je različita ovisno o terapijskim indikacijama.

Za simptomatsko liječenje venske insuficijencije donjih ekstremiteta:

bolova u nogama i noćnih grčeva

osjećaja teških nogu

obično se preporučuje svakodnevna primjena jedne filmom obložene tablete tijekom obroka.

Samo

napada

hemoroidalne

bolesti:

preporučuju

veće

doze

hemoroidalni

simptomi

pogoršavaju - jedna filmom obložena tableta 3 puta na dan tijekom prva 4 dana, a tijekom naredna 3 dana,

H A L M E D

16 - 11 - 2017

O D O B R E N O

jedna filmom obložena tableta dva puta na dan, ujutro i navečer.

Ako se hemoroidalni simptomi ne povuku ili se pogoršaju tijekom ovog liječenja, obratite se liječniku.

Ako uzmete više lijeka Diosmin Hasco-Lek nego što ste trebali

Ako uzmete više lijeka Diosmin Hasco-Lek nego što ste trebali, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Simptomi predoziranja nisu poznati.

Ako ste zaboravili uzeti Diosmin Hasco-Lek

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Diosmin Hasco-Lek

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Opisani su rijetki slučajevi dermatoloških reakcija (ekcem, osip, svrbež, urtikarija, pityriasis rosea)

uzrokovanih preosjetljivošću na diosmin.

Prijavljeni

takoĎer

rijetki

poremećaji,

živčanog

sustava

(neurovegetativni

simptomi)

(nesanica,

poteškoće s usnivanjem, omaglica i glavobolja, tjeskoba, vrtoglavica, razdražljivost, umor, grčevi mišića,

osjećaj lupanja srca ili sniženi krvni tlak i omamljenost), koji obično ne zahtijevaju prekid liječenja

diosminom i nestaju ubrzo nakon što se lijek prestane koristiti.

S manje čestom učestalošću (manje od 2% slučajeva) prijavljeni su poremećaji probavnog sustava (bol u

trbuhu, mučnina, probavne smetnje, povraćanje, proljev ili drugi poremećaji probavnog sustava).

Prijavljeni su izolirani slučajevi krvarenja iz maternice i krvarenja iz nosa.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno

putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava

možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Diosmin Hasco-Lek

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

H A L M E D

16 - 11 - 2017

O D O B R E N O

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Diosmin Hasco-Lek sadrži

Djelatna tvar je diosmin.

Jedna filmom obložena tableta sadrži 1000 mg diosmina.

Drugi sastojci su: mikrokristalična celuloza, povidon K 30, natrijev škroboglikolat vrste A,

magnezijev stearat i ovojnica koji sadrži djelomično hidroliziran poli(vinilni alkohol), makrogol

3350, makrogol 4000, talk, crveni željezov oksid (E 172), žuti željezov oksid (E 172), titanijev

dioksid (E 171).

Kako

Diosmin Hasco-Lek izgleda i sadržaj pakiranja

Diosmin Hasco-Lek 1000 mg filmom obložene tablete su ružičaste, ovalne i bikonveksne tablete.

Diosmin Hasco-Lek 1000 mg filmom obložene tablete su pakirane u PVC/PVDC/Al blistere od 20, 30 ili

60 filmom obloženih tableta u kutiji s uputom o lijeku.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja

Nositelj odobrenja

za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

Żmigrodzka 242E, Wrocław 51-131, Poljska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Clinres farmacija d.o.o

Srebrnjak 61

10000 Zagreb

tel: 01/2396900

Ovaj

lijek

je

odobren

u

državama

članicama

Europskog

gospodarskog

prostora

(EGP)

pod

sljedećim nazivima:

HU: Repaven

BG: DIH MAX

RO: Diosmină Hasco-Lek

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u studenom 2017.

H A L M E D

16 - 11 - 2017

O D O B R E N O