Dinamico

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Dinamico 50 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 50 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna tableta sadrži 50 mg sildenafila u obliku sildenafilcitrata
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Dinamico 50 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 1 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-788661436-01]; 4 tablete u blisteru, u kutiji [HR-H-788661436-02] Urbroj: 381-12-01/70-14-07

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-788661436
 • Datum autorizacije:
 • 26-11-2014
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Dinamico

25 mg filmom obložene tablete

Dinamico 50 mg filmom obložene tablete

Dinamico 100 mg filmom obložene tablete

sildenafil

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj lijek je propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Dinamico i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Dinamico?

Kako uzimati Dinamico?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Dinamico?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što je Dinamico i za što se koristi?

Dinamico

sadrži

djelatnu

tvar

sildenafil

koja

pripada

skupini

lijekova

nazivom

inhibitori

fosfodiesteraze

tipa

(PDE5).

Svojim

djelovanjem

omogućuje

opuštanje

krvnih

žila

penisa

čime

omogućuje dotok krvi u penis prilikom seksualnog uzbuđenja. Dinamico će Vam pomoći u postizanju

erekcije jedino ako ste seksualno stimulirani.

inamico je lijek namijenjen liječenju odraslih muškaraca s erektilnom disfunkcijom, ponekad zvanom

impotencija. Do toga dolazi kada muškarac nije u mogućnosti postići ili održati ukrućenost penisa u mjeri

dovoljnoj za primjerenu spolnu aktivnost.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Dinamico?

Nemojte uzimati Dinamico

Ako ste alergični na sildenafil ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Ako uzimate lijekove koji se nazivaju nitrati, jer kombinacija može dovesti do opasnog pada

krvnog tlaka. Obavijestite Vašeg liječnika ako uzimate bilo koji od ovih lijekova koji se često

koriste za ublažavanje angine pektoris (ili “bolova u prsima“). Ako niste sigurni, upitajte Vašeg

liječnika ili ljekarnika.

Ako uzimate bilo koje od lijekova poznatih kao donori dušikovog oksida poput amil nitrita, jer

kombinacija također može dovesti do opsanog pada krvnog tlaka.

Ako uzimate riociguat. Ovaj se lijek koristi u liječenju plućne arterijske hipertenzije (kod visokog

krvnog tlaka u plućima) i kronične tromboembolijske plućne hipertenzije (kod visokog krvnog

tlaka u plućima kao posljedica stvaranja krvnih ugrušaka). PDE5 inhibitori, kao što je sildenafil

su pokazali da povećavaju hipotenzivne učinke ovog lijeka. Ako uzimate riociguat ili niste

sigurni obratite se Vašem liječniku.

Ako imate teške probleme sa srcem ili jetrom.

H A L M E D

05-12-2016

O D O B R E N O

Ako ste nedavno imali moždani ili srčani udar ili pak imate nizak krvni tlak.

Ako imate određene rijetke nasljedne bolesti oka (kao što je

retinitis pigmentosa

Ako ste ikada imali gubitak vida zbog nearteritične prednje ishemijske optičke neuropatije

(NAION).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Dinamico

Ako imate anemiju srpastih stanica (poremećaj crvenih krvnih stanica), leukemiju (rak krvnih

stanica), multipli mijelom (rak koštane srži).

Ako imate deformaciju penisa

ili Peyronijevu bolest.

Ako imate poteškoće sa srcem. Vaš liječnik mora pažljivo procijeniti može li Vaše srce podnijeti

dodatni napor spolnog odnosa.

Ako trenutno imate čir na želucu ili probleme s krvarenjem (kao što je hemofilija).

Ako osjetite iznenadno slabljenje ili gubitak vida, prestanite uzimati Dinamico i odmah zatražite

savjet liječnika.

Ne smijete uzimati Dinamico s drugim oralnim (primijenjenim kroz usta) ili lokalnim lijekovima za

erektilnu disfunkciju (poremećaj erekcije).

Ne smijete uzimati Dinamico zajedno s terapijom za plućnu arterijsku hipertenziju (PAH) koja sadrži

sildenafil ili neke druge inhibitore PDE5.

Ne smijete uzimati Dinamico ako nemate poremećaj erekcije.

Ne smijete uzimati Dinamico ako ste žena.

Posebna upozorenja za bolesnike s poremećajem bubrega ili jetre

Obavijestite Vašeg liječnika ako imate poteškoće s bubrezima ili jetrom. Liječnik Vam može sniziti dozu.

Djeca i adolescenti

Dinamico se ne smije davati osobama mlađim od 18 godina.

Drugi lijekovi i Dinamico

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Dinamico tablete mogu međusobno djelovati s nekim lijekovima, osobito onima koji se koriste za

liječenje boli u prsima. U slučaju hitne medicinske intervencije, morate upozoriti Vašeg liječnika,

ljekarnika ili medicinsku sestru da ste uzeli Dinamico te kada ste ga uzeli. Nemojte uzimati ovaj lijek s

drugim lijekovima, osim ako Vam tako nije rekao liječnik.

Ne smijete uzimati Dinamico ako uzimate lijekove koji se nazivaju nitrati, jer kombinacija ovih lijekova

može dovesti do opasnog pada krvnog tlaka. Uvijek obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako

uzimate bilo koji od ovih lijekova koji se često koriste za ublažavanje angine pektoris (ili “bolova u

prsima“).

Ne smijete uzimati lijek Dinamico ako uzimate bilo koje od lijekova poznatih kao donori dušikovog

oksida poput amil nitrita jer kombinacija, također, može dovesti do opasnog pada krvnog tlaka.

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako već uzimate riociguat.

Ako uzimate lijekove poznate kao inhibitore proteaze, na primjer za liječenje infekcije HIV-a (npr.

ritonavir), liječnik Vam može propisati najnižu početnu dozu (25 mg) lijeka Dinamico.

Pojedini bolesnici koji uzimaju alfa blokatore za liječenje visokog krvnog tlaka ili povećanja prostate,

mogu imati omaglicu ili ošamućenost što može biti uzrokovano sniženjem krvnog tlaka nakon naglog

H A L M E D

05-12-2016

O D O B R E N O

uspravljanja u sjedeći ili stojeći položaj. Određeni bolesnici imali su te simptome prilikom uzimanja

Dinamica s alfa blokatorima. To će se najvjerojatnije dogoditi unutar 4 sata nakon uzimanja Dinamica.

Kako bi se smanjila mogućnost pojave tih simptoma, trebate biti na redovitoj dnevnoj dozi alfa blokatora

prije nego počnete uzimati Dinamico. Liječnik Vas može staviti na početnu nižu dozu (25 mg) lijeka

Dinamico.

Dinamico s hranom, pićem i alkoholom

Dinamico se može uzeti s ili bez hrane. Međutim, ako uzmete Dinamico uz obilniji obrok, možda će proći

više vremena do početka njegovog djelovanja.

Konzumiranje alkohola može privremeno narušiti sposobnost postizanja erekcije. Kako biste izvukli

najviše koristi od lijeka, savjetuje se da ne uzimate veće količine alkohola prije uzimanja Dinamica..

Trudnoća, dojenje i plodnost

Dinamico nije namijenjen za primjenu u žena.

Upravljanje vozilima i strojevima

Dinamico može uzrokovati omaglicu i utjecati na vid. Prije upravljanja vozilima ili strojevima morate biti

svjesni kako Dinamico djeluje na Vas.

Dinamico sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, kao što je laktoza, prije nego što počnete uzimati

ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Dinamico?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena početna doza iznosi 50 mg.

Najveća preporučena doza iznosi 100 mg.

Dinamico se ne smije uzeti više od jedanput na dan.

Ako imate oštećenu funkciju jetre ili bubrega, liječnik Vam može propisati nižu dozu.

Dinamico trebate uzeti oko jedan sat prije planirane spolne aktivnosti. Progutajte cijelu tabletu uz čašu

vode.

Ako osjećate da je učinak Dinamica prejak ili preslab, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Dinamico će Vam pomoći u postizanju erekcije jedino ako ste seksualno stimulirani. Vrijeme potrebno za

početak djelovanja Dinamica razlikuje se od osobe do osobe, ali se obično kreće između pola sata i

jednog sata. Ako uzmete Dinamico uz obilniji obrok, možda će proći više vremena do početka njegovog

djelovanja.

Trebate obavijestiti Vašeg liječnika ako Vam Dinamico ne pomaže u postizanju erekcije ili ako erekcija

ne traje dovoljno dugo za dovršetak spolnog odnosa.

Ako uzmete više Dinamico tableta nego što ste trebali

Možete imati brojnije i jače nuspojave. Doze iznad 100 mg ne povećavaju djelotvornost.

Ne smijete uzimati više tableta nego što Vam je preporučio liječnik.

H A L M E D

05-12-2016

O D O B R E N O

Obratite se Vašem liječniku ako ste uzeli više tableta nego što ste smjeli.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku .

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Nuspojave zabilježene kod primjene Dinamica obično su blage do umjerene i kratko traju.

Ako primijetite bilo koju od sljedećih ozbiljnih nuspojava, prestanite uzimati Dinamico i odmah

zatražite medicinsku pomoć:

Alergijska reakcija - javlja se

manje često

(može se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

Simptomi uključuju iznenadno piskanje, otežano disanje ili omaglicu, oticanje očnih kapaka, lica,

usana ili ždrijela.

Bolovi u prsima - javljaju se

manje često

Ako se to javi tijekom ili nakon spolnog odnosa:

Zauzmite polusjedeći položaj i pokušajte se opustiti

Ne uzimajte nitrate za liječenje bolova u prsima

Produljene i ponekad bolne erekcije - javljaju se

rijetko

(mogu se javiti u manje od 1 na 1000

osoba)

Ako imate erekciju koja traje dulje od 4 sata, morate se odmah javiti Vašem liječniku.

Iznenadno smanjenje ili gubitak vida - javlja se

rijetko

Ozbiljne kožne reakcije - javljaju se

rijetko

Simptomi mogu uključivati jako ljuštenje i oticanje kože, stvaranje mjehura u ustima, na

genitalijama i oko očiju, vrućicu.

Napadaji - javljaju se

rijetko

Ostale nuspojave:

Vrlo često

(mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

glavobolja.

Često

(mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

mučnina, crvenilo lica

uz osjećaj vrućine, navale vrućine (simptomi uključuju iznenadni osjećaj vrućine u

gornjem dijelu tijela), poremećaj probave, obojeni vid, zamagljen vid, poremećaji vida, začepljenost nosa

i omaglica.

Manje često

(mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

povraćanje, kožni osip, iritacija oka, krvave oči/crvene oči, bol u očima, bljeskovi pred očima, osjećaj

svjetline pri gledanju, osjetljivost na svjetlo, suzenje očiju, upala očne spojnice (konjunktivitis), lupanje

srca, ubrzani otkucaji srca, visok krvni tlak, nizak krvni tlak, bol u mišićima, pospanost, smanjen osjet

dodira, vrtoglavica, zvonjenje u ušima, suhoća usta, puni ili začepljeni sinusi, upala nosne sluznice

(simptomi

uključuju

curenje

nosa,

kihanje

začepljen

nos),

gornjem

dijelu

trbuha,

gastroezofagealna refluksna bolest (simptomi uključuju žgaravicu), krv u mokraći, bol u rukama ili

nogama, krvarenje iz nosa, osjećaj vrućine i osjećaj umora.

H A L M E D

05-12-2016

O D O B R E N O

Rijetko

(mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

nesvjestica, moždani udar, srčani udar, nepravilni otkucaji srca, privremeno smanjenje protoka krvi u

određene dijelove mozga, osjećaj stezanja u grlu, gubitak osjeta u usta, krvarenje u očnoj pozadini,

povišenje očnog tlaka (glaukom), brzo zamaranje očiju, dvostruki vid, smanjena oštrina vida, neuobičajen

osjet u oku, oticanje oka ili očnog kapka, sitne čestice ili mrlje u vidnom polju, aureole oko izvora

svjetlosti, širenje zjenice oka, promjena boje bjeloočnice, krvarenje iz penisa, krv u sjemenoj tekućini,

suhoća nosne sluznice, oticanje unutrašnjosti nosa, osjećaj razdražljivosti i iznenadno smanjenje ili

gubitak sluha.

Nakon stavljanja lijeka u promet rijetko su prijavljeni slučajevi nestabilne angine (srčani poremećaj) i

iznenadne smrti. Potrebno je napomenuti kako je većina muškaraca, ali ne svi, koja je imala navedene

nuspojave, imala poteškoće sa srcem već prije uzimanja ovog lijeka. Nije moguće utvrditi jesu li ovi

događaji izravno povezani sa sildenafilom.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestitiVašeg liječnika ili jekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V*.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Dinamico?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza „Rok

valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne trebate. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i dodatne informacije

Što Dinamico sadrži?

Djelatna tvar je sildenafil. Jedna filmom obložena tableta sadrži 25 mg, 50 mg ili 100 mg

sildenafila (u obliku sildenafilcitrata).

Drugi sastojci su:

- Jezgra tablete: mikrokristalična celuloza, umrežena karmelozanatrij, hidroksipropilceluloza,

bezvodni koloidni silicijev dioksid, magnezijev stearat,

- Film ovojnica: hipromeloza, laktoza hidrat, titanijev dioksid (E171), Macrogol 4000, natrijev

citrat dihidrat, boja indigo carmine (E132).

Kako Dinamico izgleda i sadržaj pakiranja?

Dinamico 25 mg filmom obložene tablete i Dinamico 50 mg filmom obložene tablete su plave, okrugle,

bikonveksne film obložene tablete.

Dinamico 100 mg filmom obložene tablete su plave, ovalne, bikonveksne filmom obložene tablete, s

razdjelnom crtom na obje strane. Razdjelna crta nije namijenjena za lomljenje tablete.

Dinamico 25 mg, 50 mg, 100 mg filmom obložene tablete su dostupne u pakiranjima od 1 i 4 filmom

obloženih tableta u blisteru, u kutiji:

H A L M E D

05-12-2016

O D O B R E N O

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

PLIVA HRVATSKA, d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb,

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji puta revidirana u prosincu 2016.

H A L M E D

05-12-2016

O D O B R E N O