Detrunorm

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Detrunorm 15 mg obložene tablete
 • Doziranje:
 • 15 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna obložena tableta sadrži 15 mg propiverinklorida (što odgovara 13,64 mg propiverina)
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni neponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Apogepha Arzneimittel GmbH, Dresden, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Detrunorm 15 mg obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 30 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-139909644-01] Urbroj: 381-12-01/38-17-06

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-139909644
 • Datum autorizacije:
 • 28-08-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Detrunorm 15 mg obložene tablete

propiverinklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Naziv ovog lijeka je Detrunorm 15 mg obložene tablete (u nastavku upute, Detrunorm). Djelatna tvar

je propiverinklorid, a pomoćne tvari su navedene na kraju upute (dio 6. Sadržaj pakiranja i druge

informacije).

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Detrunorm i za što se koristi

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Detrunorm

3. Kako uzimati Detrunorm

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati Detrunorm

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Detrunorm i za što se koristi

Detrunorm tablete se koriste u liječenju osoba koje imaju poteškoća u kontroli mokraćnog mjehura

zbog prejake aktivnosti mokraćnog mjehura ili, u nekim slučajevima, problema s leĎnom moždinom.

Detrunorm tablete sadrže djelatnu tvar propiverinklorid. Ta tvar sprječava stezanje mjehura i povećava

količinu urina koju mjehur može zadržati. Detrunorm tablete se koriste za liječenje simptoma prejake

aktivnosti mokraćnog mjehura.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Detrunorm

Nemojte uzimati Detrunorm tablete

Nemojte uzimati Detrunorm tablete ako ste alergični (preosjetljivi) na propiverinklorid ili neki drugi

sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Nemojte uzimati Detrunorm tablete ako imate neko od slijedećih stanja:

opstrukciju crijeva

opstrukciju istjecanja urina iz mokraćnog mjehura (teškoće s mokrenjem)

miasteniju gravis (bolest koja uzrokuje slabost mišića)

gubitak funkcije mišića koji kontroliraju stolicu (atonija crijeva)

tešku upala crijeva (ulcerozni kolitis) koja može dovesti do krvavih i sluzavih proljeva i bolova u

trbuhu

toksični megakolon (stanje koje uključuje povećanje crijeva)

povišen očni tlak (nekontrolirani glaukom uskog kuta)

umjereni ili teški poremećaj funkcije jetre

H A L M E D

28 - 08 - 2017

O D O B R E N O

ubrzane i nepravilne otkucaje srca

Upozorenja i mjere opreza

Prije uzimanja Detrunorm tableta morate reći svom liječniku ako imate:

oštećenje živaca koji kontroliraju krvni tlak, otkucaje srca, pokrete crijeva i mokraćnog mjehura i

druge tjelesne funkcije (neuropatija autonomnog živčanog sustava)

poteškoće s bubrezima

poteškoće s jetrom

teško zatajenje srca

povećanu prostatu

ponavljajuće infekcije mokraćnog sustava

tumore mokraćnog sustava

glaukom

žgaravicu i probavne smetnje zbog povrata želučanog sadržaja u grlo (hijatalna hernija s

refluksnim ezofagitisom)

nepravilan srčani ritam

ubrzan srčani ritam

Obavijestite svog liječnika ako imate neko od navedenih stanja. On će Vam reći što da radite.

Drugi lijekovi i Detrunorm

Obavezno obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste uzimali neki od navedenih lijekova jer oni

mogu imati interakcije s Detrunorm tabletama:

antidepresive (npr. imipramin, klomipramin i amitriptilin)

tablete za smirenje (npr. benzodiazepini)

antikolinergike primijenjene kroz usta ili injekcijom (obično se koriste za liječenje astme,

želučanih grčeva, problema s očima ili inkontinencije mokraće)

amantadin (za liječenje gripe i Parkinsonove bolesti)

neuroleptike kao što su promazin, olanzapin, kvetiapin (lijekovi za liječenje psihičkih poremećaja

poput shizofrenije ili tjeskobe)

beta stimulatore (lijekovi za liječenje astme)

kolinergike (npr. karbahol, pilokarpin)

izonijazid (lijek za tuberkulozu)

metoklopramid (koristi se za liječenje mučnine i povraćanja)

istovremenu terapiju metimazolom (koji se primjenjuje za liječenje pojačane aktivnosti štitne

žlijezde) i lijekovima koji se primjenjuju za liječenje gljivičnih bolesti (npr. ketokonazolom,

itrakonazolom)

Možda ćete unatoč tome moći uzimati Detrunorm tablete. Vaš liječnik će odlučiti što Vam odgovara.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali druge lijekove,

uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Detrunorm tablete s hranom i pićem

Tablete treba progutati cijele, prije obroka.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Nemojte uzimati Detrunorm tablete ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili

planirate imati dijete.

H A L M E D

28 - 08 - 2017

O D O B R E N O

Upravljanje vozilima i strojevima

Detrunorm tablete mogu ponekad izazvati pospanost i zamagljen vid. Nemojte upravljati motornim

vozilima ili strojevima ako ste pospani ili imate zamagljen vid.

Detrunorm tablete sadrže glukozu, laktozu, saharozu i boju Cochineal red A (E124)

Detrunorm tablete sadrže glukozu, laktozu i saharozu (šećere). Ukoliko Vam je liječnik rekao da imate

bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim

liječnikom.

Detrunorm tablete sadrže boju Cochineal red A (E124). Ova boja može uzrokovati alergijske reakcije.

3.

Kako uzimati Detrunorm

Detrunorm tablete uvijek uzimajte točno onako kako Vam je rekao liječnik. Ako niste sigurni,

savjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Preporučena doza je:

Odrasli i stariji: Uobičajena doza Detrunorm tablete je dvije do tri tablete dnevno. Možete reagirati

već na dozu od jedne tablete na dan. Maksimalna preporučena dnevna doza je 45 mg.

Primjena u djece i adolescenata: Detrunorm 15 mg obložene tablete se ne preporučuju za

primjenu u djece.

Način primjene:

Uzimajte tablete svaki dan u isto vrijeme. Progutajte cijele tablete s malo vode prije obroka.

Ako uzmete više Detrunorm tableta nego što ste trebali

Ako ste slučajno uzeli više od propisane doze, odmah kontaktirajte hitnu službu ili se obratite svom

liječniku ili ljekarniku. Nemojte zaboraviti sa sobom uzeti kutiju ovog lijeka i preostale tablete.

Ako ste zaboravili uzeti Detrunorm tablete

Ne brinite. Uzmite preporučenu dozu čim se sjetite, osim ukoliko uskoro nije vrijeme za slijedeću

dozu. Onda uzmite slijedeću dozu u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste

nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Svi lijekovi mogu izazvati alergijske reakcije iako su ozbiljne alergijske reakcije vrlo rijetke. Sljedeći

simptomi su prvi znakovi takvih reakcija:

svako iznenadno piskanje pri disanju, teškoće s disanjem ili omaglica, oticanje kapaka, lica, usana

ili grla

ljuštenje i mjehurići na koži, ustima, očima i genitalijama

osip koji zahvaća cijelo tijelo

Ako dobijete bilo koji od ovih simptoma za vrijeme liječenja, prestanite uzimati tablete i odmah

obavijestite svog liječnika.

H A L M E D

28 - 08 - 2017

O D O B R E N O

Možete razviti akutni napad glaukoma. U tom slučaju vidite krugove u boji oko svjetla ili osjećate

jaku bol unutar ili oko jednog oka. Odmah potražite liječničku pomoć.

Prijavljene su i sljedeće nuspojave:

Vrlo česte (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

suha usta

Česte (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

poremećaj vida i poteškoće u fokusiranju

umor

glavobolja

bol u trbuhu

loša probava

zatvor

Manje česte (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

mučnina i povraćanje

omaglica

drhtanje (tremor)

nemogućnost pražnjenja mokraćnog mjehura (zadržavanje mokraće)

crvenilo uz osjećaj vrućine

promijenjen osjet okusa

snižen krvni tlak s pospanošću

svrbež

otežano mokrenje

Rijetke (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba)

osip

ubrzani otkucaji srca

Vrlo rijetke (mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba)

osjećaj lupanja srca

nemir i smetenost

Nepoznate (učestalost pojavljivanja se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

doživljavanje stvari koje nisu stvarne (halucinacija)

poremećaj govora

Sve nuspojave su prolazne i povlače se nakon smanjenja doze ili prestanka terapije nakon maksimalno

1 do 4 dana.

Tijekom dugotrajnog liječenja jetrenih enzima treba pratiti, jer reverzibilne promjene jetrenih enzima

može pojaviti u rijetkim slučajevima.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava; navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Detrunorm

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

H A L M E D

28 - 08 - 2017

O D O B R E N O

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju i blisteru. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Detrunorm tablete sadrže

Djelatna tvar je propiverinklorid. Jedna obložena tableta sadrži 15 mg propiverinklorida.

Pomoćne tvari su: laktoza hidrat; prah celuloze; magnezijev stearat; saharoza; talk; teški kaolin;

kalcijev karbonat; titanijev dioksid (E171); arapska guma; bezvodni koloidni silicijev dioksid;

makrogol 6000; glukoza hidrat; boja Cochineal red A (E124); montan vosak.

Kako Detrunorm tablete izgledaju i sadržaj pakiranja

Detrunorm 15 mg obložene tablete su ružičaste tablete obložene šećerom, promjera 7.8 ± 0.3 mm.

Kutija s 30 tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

APOGEPHA Arzneimittel GmbH

Kyffhäuserstraße 27

01309 Dresden

Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Bonifarm d.o.o.

Hondlova 2/10

10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 2446 970

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u kolovozu 2017.

H A L M E D

28 - 08 - 2017

O D O B R E N O