Detralex

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Detralex 500 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 450 mg + 50 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 500 mg pročišćene mikronizirane smjese flavonoida koja se sastoji od 450 mg diosmina (90 %) i 50 mg flavonoida izraženih kao hesperidin (10 %)
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Les Laboratoires Servier Industrie, Gidy, Francuska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Detralex 500 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 30 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-639382683-01]; 60 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-639382683-02]; 90 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-639382683-03]; 120 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-639382683-04] Urbroj: 381-12-01/30-18-07

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-639382683
 • Datum autorizacije:
 • 23-02-2018
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

DETRALEX 500 mg filmom obložene tablete

pročišćena mikronizirana smjesa flavonoida

diosmin, hesperidin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što počnete uzimati ovaj lijek

jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako

su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika.

To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Detralex i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Detralex?

Kako uzimati Detralex?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Detralex?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Detralex i za što se koristi?

Detralex je lijek koji sadrži smjesu flavonoida i pripada skupini lijekova koji se zovu vazoprotektivi,

pripravci koji stabiliziraju kapilare. Detralex sadrži djelatne tvari koje utječu na aktivnost i zaštitu

vena, povećavaju tonus stijenke vena i otpornost kapilara.

Detralex se koristi u odraslih za liječenje simptoma kronične venske insuficijencije nogu i simptoma

akutne hemoroidalne bolesti.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Detralex?

Nemojte uzimati Detralex:

-

ako ste alergični na diosmin, hesperidin ili na neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u

dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Detralex.

Kod akutnih hemoroidalnih simptoma Detralex ne može nadomjestiti specifično liječenje drugih

analnih smetnji. Liječenje treba biti kratkotrajno. Ako simptomi brzo ne nestanu, potrebno je učiniti

proktološki pregled i ponovno odrediti liječenje.

Kod kroničnih smetnji u venskoj cirkulaciji nogu liječenje je najuspješnije u kombinaciji s pravilno

uravnoteženim načinom života:

-

bolesnici

smiju

zadržavati

suncu,

stajati

dulje

vremena

trebaju

smanjiti

prekomjernu tjelesnu težinu.

-

pješačenje i kod nekih bolesnika nošenje specijalnih čarapa poboljšava cirkulaciju.

H A L M E D

23 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Djeca i adolescenti

Detralex nije namijenjen za primjenu u djece i adolescenata mlaĎih od 18 godina. Sigurnost i

djelotvornost lijeka u toj populaciji nisu utvrĎeni.

Drugi lijekovi i Detralex

Slučajevi interakcija Detralexa s drugim lijekovima nisu zabilježeni.

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo

koje druge lijekove.

Detralex s hranom, pićem i alkoholom

Detarlex se smije uzimati s hranom i bezalkoholnim pićima.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Zbog nedostatka podataka o sigurnosti primjene lijeka za vrijeme trudnoće i dojenja, primjena

Detralexa se ne preporučuje u trudnica ili dojilja.

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego što uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Detralex

posjeduje

posjeduje

zanemariv

utjecaj

sposobnost

upravljanja

vozilima

strojevima.

3. Kako uzimati Detralex?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s

Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučeno doziranje

Odrasli

Kronična venska insuficijencija nogu:

Uobičajena dnevna doza je 1 tableta dva puta na dan (1 tableta ujutro i 1 uvečer).

Trajanje liječenja se može produžiti do nekoliko mjeseci, a najduže do 12 mjeseci. Liječenje se

može na preporuku liječnika ponoviti u slučaju ponovnog javljanja simptoma.

Akutni hemoroidalni simptomi:

Prva 4 dana uzimaju se 3 tablete ujutro i 3 tablete uvečer (ukupno 6 tableta na dan).

Sljedeća 3 dana uzimaju se 2 tablete ujutro i 2 tablete uvečer (ukupno 4 tablete na dan).

Doza održavanja je 1 tablete dva puta na dan (1 tableta ujutro i 1 uvečer), uz preporuku i pregled

liječnika.

Način i put primjene

Za primjenu kroz usta.

Detralex tablete progutajte cijele (bez lomljenja i žvakanja) uz obrok i s čašom vode.

Ako uzmete više Detralexa nego što ste trebali

Ako uzmete preveliku dozu tableta, odmah obavijestite Vašeg liječnika.

H A L M E D

23 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Ako ste zaboravili uzeti Detralex

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Detralex

Liječnik će Vas obavijestiti o trajanju liječenja. Ne prekidajte uzimanje lijeka, a da se prethodno

niste posavjetovali sa Vašim liječnikom.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Nuspojave uključuju:

Često (mogu se javiti se u manje od 1 na 10 osoba)

-

proljev, probavne tegobe, mučnina, povraćanje

Manje često (mogu se javiti se u manje od 1 na 100 osoba)

-

upala debelog crijeva

Rijetko (mogu se javiti se u manje od 1 na 1000 osoba)

-

omaglica, glavobolja, malaksalost, osip, svrbež, koprivnjača (urtikarija)

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka)

-

bolovi u abdomenu, bolovi u gornjem dijelu abdomena, nelagoda u abdomenu, izoliran

edem (oteklina) lica, usana ili kapka. Izuzetno, Quinckeov edem (brzo nastupajuća oteklina

lica, usana, sluznice usne šupljine, jezika ili grkljana što može imati za posljedicu otežano

disanje).

Prijavljivanje nuspojava

primijetite

bilo

koju

nuspojavu,

potrebno

obavijestiti

Vašeg

liječnika,

ljekarnika

medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u

Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Detralex?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Čuvati na temperaturi ispod 30

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti se

odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika

kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Detralex sadrži?

Jedna filmom obložena tableta sadrži 500 mg pročišćene mikronizirane smjese flavonoida koja se

sastoji od 450 mg diosmina (90%) i 50 mg flavonoida izraženih kao hesperidin (10%).

H A L M E D

23 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Drugi sastojci su:

U jezgri tablete: želatina; magnezijev stereat; celuloza, mikrokristalična; natrijev škroboglikolat;

talk

U film ovojnici: glicerol; makrogol 6000; magnezijev stereat; hipromeloza; željezov oksid, crveni

(E172); natrijev laurilsulfat; titanijev dioksid (E171); željezov oksid, žuti (E172)

Kako Detralex izgleda i sadržaj pakiranja?

DETRALEX 500 mg filmom obložene tablete su žućkastoružičaste tablete ovalnog oblika,

duljine

16,6 mm i širine 6,5 mm.

Jedno pakiranje sadrži 30 (2

15), 60 (4

15), 90 (6

15) ili 120 (8

15) filmom obloženih tableta

u blisteru (PVC/Al), u kutiji.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Servier Pharma d.o.o.,

Tuškanova 37, 10 000 Zagreb

Telefon: 01/ 3016 222

Proizvođač:

Les Laboratoires Servier Industrie,

905 route de Saran,

45520 Gidy, Francuska

Način i mjesto izdavanja

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u veljači 2018.

Ostali izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskim stranicama Agencije za lijekove i

medicinske proizvode na http://www.halmed.hr.

H A L M E D

23 - 02 - 2018

O D O B R E N O