Deslordis

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Deslordis 5 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 5 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna tableta sadrži 5 mg desloratadina
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Deslordis 5 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 10 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-465680296-01]; 30 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-465680296-02] Urbroj: 381-12-01/70-15-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-465680296
 • Datum autorizacije:
 • 16-02-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Deslordis 5 mg filmom obložene tablete

desloratadin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku

sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Deslordis i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete uzimati Deslordis

Kako uzimati Deslordis

Moguće nuspojave

Kako čuvati Deslordis

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Deslordis i za što se koristi

Deslordis sadrži desloratadin, koji je antihistaminik.

Kako djeluje Deslordis

Deslordis je lijek protiv alergije koji ne izaziva pospanost. Pomaže u kontroli alergijske reakcije i

njezinih simptoma.

Kada treba uzimati Deslordis

Deslordis ublažava simptome povezane s alergijskim rinitisom (upala nosnih putova uzrokovana

alergijom, na primjer, kod peludne groznice ili alergije na grinje) u odraslih osoba i adolescenata u

dobi od 12 ili više godina. Ti simptomi uključuju kihanje, curenje ili svrbež nosa, svrbež nepca te

svrbež, crvenilo i suzenje očiju.

Deslordis se također koristi za ublažavanje simptoma povezanih s urtikarijom(promjene na koži

uslijed alergije). Ovi simptomi uključuju svrbež i koprivnjaču.

Simptomi su ublaženi tijekom čitavog dana, što Vam pomaže da nastavite s uobičajenim dnevnim

aktivnostima i da normalno spavate.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Deslordis

Nemojte uzimati Deslordis

-

ako ste alergični na desloratadin, neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6) ili na loratadin.

H A L M E D

16 - 02 - 2015

O D O B R E N O

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete Deslordis:

- ako imate oslabljenu funkciju bubrega.

Primjena u djece i adolescenata

Ovaj lijek se ne smije davati djeci mlađoj od 12 godina.

Drugi lijekovi i Deslordis

Nema poznatih interakcija između lijeka Deslordis i drugih lijekova.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Deslordis s hranom i pićem

Deslordis se može uzeti uz ili bez obroka.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, nije preporučljivo uzimati Deslordis.

Plodnost

Nisu dostupni podaci o plodnosti u muškaraca/žena.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako se uzme u preporučenoj dozi, Deslordis ne bi trebao utjecati na Vašu sposobnost upravljanja

vozilima ili strojevima. Iako se u većine ljudi ne javlja omamljenost, preporučuje se da ne poduzimate

aktivnosti koje zahtijevaju mentalnu pozornost, poput vožnje automobila ili rukovanja strojevima sve

dok ne ustanovite kako ovaj lijek utječe na Vas.

Deslordis sadrži laktozu

Deslordis tablete sadrže laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih

šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Deslordis

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni

Odrasli i adolescenti u dobi od 12 ili više godina

Preporučena doza je jedna tableta jedanput na dan, a uzima se s vodom, uz obrok ili natašte.

Ovaj lijek je namijenjen za primjenu kroz usta.

Tabletu progutajte cijelu.

Vezano za trajanje liječenja, Vaš će liječnik odrediti od kojeg tipa alergijskog rinitisa bolujete te

koliko dugo trebate uzimati Deslordis.

Ako je Vaš alergijski rinitis intermitentni (simptomi su prisutni manje od 4 dana u tjednu ili manje od

4 tjedna), liječnik će Vam preporučiti raspored liječenja koji će ovisiti o procjeni Vaše povijesti

bolesti.

Ako bolujete od perzistentnog alergijskog rinitisa (simptomi su prisutni 4 ili više dana u tjednu i duže

od 4 tjedna) liječnik Vam može propisati dugotrajnije liječenje.

Trajanje liječenja urtikarije razlikuje se od bolesnika do bolesnika, stoga trebate slijediti upute svojeg

liječnika.

H A L M E D

16 - 02 - 2015

O D O B R E N O

Ako uzmete više Deslordisa nego što ste trebali

Uzimajte Deslordis samo na način kako Vam je propisano. Kod slučajnog predoziranja ne biste trebali

imati ozbiljnih problema. Međutim, ako uzmete više Deslordis tableta nego Vam je propisano, odmah

o tome obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

Ako ste zaboravili uzeti Deslordis

Ako ste zaboravili uzeti svoju dozu lijeka na vrijeme, uzmite je što je prije moguće, a zatim nastavite

lijek uzimati prema uobičajenom rasporedu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili

zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Deslordis

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili

medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. U

odraslih osoba, nuspojave su bile slične s onima kod uzimanja tablete placeba. Međutim, češće su

prijavljeni umor, suha usta i glavobolja nego kod primjene tablete placeba. U adolescenata, najčešće

prijavljena nuspojava bila je glavobolja.

Nakon stavljanja u promet lijeka Deslordis, vrlo rijetko su prijavljeni slučajevi teških alergijskih

reakcija (otežano disanje, zviždanje pri disanju, svrbež, koprivnjača i oticanje).

Nakon stavljanja lijeka u promet, prijavljene su sljedeće nuspojave:

Vrlo rijetko: sljedeće nuspojave mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba:

● teške alergijske reakcije

● osip

● lupanje ili nepravilni otkucaji srca

● ubrzani otkucaji srca

● bol u želucu

● mučnina

● povraćanje

● želučane tegobe

● proljev

● omaglica

● omamljenost

● nesanica

● bol u mišićima

● halucinacije

● napadaji

● nemir s pojačanim pokretima tijela

● upala jetre

● odstupanja od normalnih rezultata testova jetrene funkcije

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ili ljekarnika ili medicinsku

sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete

prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava Agenciji za lijekove i medicinske

proizvode (HALMED).

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Odsjek za farmakovigilanciju

H A L M E D

16 - 02 - 2015

O D O B R E N O

Roberta Frangeša Mihanovića 9

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

fax: + 385 (0)1 4884 119

website: www.halmed.hr

e-mail: nuspojave@halmed.hr

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Deslordis

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i na blisteru iza

oznake "Rok valjanosti" ili kratice "EXP". Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u originalnom pakiranju zaštićeno od svjetlosti.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Deslordis sadrži

Djelatna tvar je desloratadin, 5 mg

Drugi sastojci su

: celuloza, mikrokristalična; magnezijev oksid teški; škrob, prethodno geliran;

laktoza, bezvodna; hipromeloza; cinkov stearat;

Opadry blue 03B90819: hipromeloza; titanijev dioksid; makrogol; Indigocarmine (E132)

Kako Deslordis izgleda i sadržaj pakiranja

Deslordis 5 mg filmom obložene tablete su plave, okrugle, filmom obložene tablete s utisnutim

slovom ˝D˝ samo s jedne strane tablete.

Deslordis 5 mg filmom obložene tablete dostupne su u pakiranju od 10 i 30 tableta, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač lijeka

PLIVA HRVATSKA d.o.o

Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u veljači

2015.

H A L M E D

16 - 02 - 2015

O D O B R E N O