Dercome

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Dercome Clear 40 mg/g suspenzija za kožu
 • Doziranje:
 • 40 mg/g
 • Farmaceutski oblik:
 • suspenzija za kožu
 • Sastav:
 • Urbroj: 100 g suspenzije sadržava 5,33 g benzoilperoksida, s vodom (što odgovara 4,0 g benzoilperoksida)
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni neponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, Bielefeld, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Dercome Clear 40 mg/g suspenzija za kožu
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 100 g suspenzije u tubi, u kutiji [HR-H-013166882-01] Urbroj: 381-12-01/30-15-16

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-013166882
 • Datum autorizacije:
 • 10-12-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

DERCOME CLEAR 40 mg/g suspenzija za kožu

benzoilperoksid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi

znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku

moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je DERCOME CLEAR i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati DERCOME CLEAR

Kako primjenjivati DERCOME CLEAR

Moguće nuspojave

Kako čuvati DERCOME CLEAR

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je DERCOME CLEAR i za što se koristi

Dercome Clear suspenzija za kožu sadrži djelatnu tvar benzoilperoksid, koji djeluje antibakterijski na koži.

Primjenjuje se za liječenje blagih i umjereno teških oblika akni.

Dercome Clear se koristi u odraslih i adolescenata starijih od 12 godina.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati DERCOME CLEAR

Nemojte primjenjivati DERCOME CLEAR:

ako ste alergični na benzoilperoksid ili na bilo kojidrugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

na sluznice, na područja oko očiju, nosa ili ustiju, kao i na kožne ogrebotine.

Nemojte primjenjivati Dercome Clear suspenziju za kožu ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas.

Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ililjekarniku prije nego primijenite DERCOME CLEAR.

Budite posebno oprezni s DERCOME CLEAR

Ukoliko ste podložni alergijskim reakcijama i imate suhu ili sebostatsku kožu (kožu na kojoj se slabije

stvara sebum).

Kako se tijekom primjene Dercome Clear reakcija na UV zračenje može pojačati, a što bi moglo

dovesti do povećane tendencije na sunčeve opekline, potrebno je izbjegavati sunčanje (UV zračenje)

liječenih dijelova tijela.

Spriječite kontakt Dercome Clear s kosom ili obojenim tkaninama (uključujući odjeću, ručnike i

posteljinu) preko ruku ili liječene kože, jer može dovesti do izbjeljivanja ili nestanka boje.

Primjenjujte lijek samo na kožu. Spriječite doticaj Dercome Clear s očima, jer bi to uzrokovalo

crvenilo i pečenje.Ukoliko se to dogodi, dobro isperite oči s vodom.

Ako slučajno progutate Dercome Clear, benzoilperoksid (djelatna tvar u lijeku) može prouzročiti

probleme u jednjaku i želucu. U tom se slučaju obratite svome liječniku.

H A L M E D

10 - 12 - 2015

O D O B R E N O

Djeca

Sigurnost i učinkovitost primjene benzoil peroksida na kožu u djece do 12 godina nije utvrđena.

Drugi lijekovi i DERCOME CLEAR

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Recite svom liječniku ili ljekarniku:

ako istodobno primjenjujete proizvode za kožu (npr. mast, kreme i dr.) koji mogu izazvati iritaciju

kože, jer se može pogoršati iritacija kože,

ako koristite druge lijekove za liječenje akni koji sadrže derivate vitamina A, jer Dercome Clear ako se

primjenjuje istodobno može smanjiti njihov učinak i povećati iritaciju kože.

DERCOME CLEAR s hranom, pićem i alkoholom

Nema poznatih interakcija.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku

ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Nisu dostupni podaci o sigurnosti primjene Dercome Clear u trudnica.

Dojenje

Nije utvrđeno da li tijekom dojenja djelatna tvar nakon lokalne primjene prolazi u majčino mlijeko i da li je

sigurna za dijete.

Tijekom trudnoće i dojenja Dercome Clear se smije primijeniti samo nakon što se posavjetujete s

liječnikom.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu potrebne posebne mjere opreza.

3.

Kako primjenjivati DERCOME CLEAR

Dercome Clear uvijek primjenjujte točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao

Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Dercome Clear je suspenzija za primjenu na koži.

Ukoliko liječnik nije drugačije propisao, Dercome Clear se primjenjuje dva puta dnevno.

Međutim, kod posebno osjetljive kože, Dercome Clear trebate primjenjivati svaki drugi dan tijekom prvog

tjedna, a zatim jednom dnevno.

Tijekom početne primjene Dercome Clear suspenzije za kožu zbog povećanog isušivanja, može se pojaviti

osjećaj napetosti kože, kao i ljuštenje, pečenje, svrbež te blago crvenilo na koži.

Ako pri primjeni Dercome Clear suspenzije dođe do reakcije preosjetljivosti (uključujućiodgođenu) ili

teškog oblika iritacije kože, potrebno je prekinuti primjenu lijeka i savjetovati se s liječnikom.

Liječenje s Dercome Clear treba provoditi sve dok simptomi upale ne nestanu, a što najčešće traje od 4 do 12

tjedana.

Kod svake primjene Dercome Clear pridržavajte se niže navedenih uputa:

Uvijek prije uklonite svu šminku s lica.

Ovlažite oboljela područja kože s vodom.

Stavite malu količinu suspenzije na Vaš kažiprst te nježno utrljajte u ovlažena područja kože.

H A L M E D

10 - 12 - 2015

O D O B R E N O

Kako se Dercome Clear nanosi na kožu u tankom sloju, za kožu lica dovoljna je količina suspenzije

koja se oslobodi iz tube pri 2 do 3 potiska.

Nakon nanošenja Dercome Clear se ostavi na koži dvije minute, nakon čega se nastala pjena ispere sa kože s

mnogo vode.

Napomena: kod sušenja kože ne koristite obojene ručnike zbog mogućeg izbjeljivanja tkanine.

Operite ruke nakon primjene Dercome Clear suspenzije.

Primjena u djece

Sigurnost i učinkovitost primjene benzoil peroksida na kožu u djece do 12 godina nije utvrđena.

Ako primijenite više DERCOME CLEAR nego što ste trebali

Ukoliko se Dercome Clear nanosi na kožu u više navrata ili u debljem sloju, mogu se pojačati iritacije kože, opisane u

točki 4. U tom slučaju potrebno je smanjiti učestalost primjene ili količinu nanesenog lijeka (višak lijeka može se

ukloniti papirnatom maramicom ili ispiranjem s vodom).

Ako ste zaboravili primijeniti DERCOME CLEAR

Nemojte primijeniti dvostruku dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu, nego nastavite liječenje prema

propisanom doziranju.

Ako prestanete primjenjivati DERCOME CLEAR

Ukoliko prestanete s primjenom Dercome Clear, bilo privremeno ili tijekom dužeg razdoblja, posavjetujte se

sa svojim liječnikom ili ljekarnikom što trebate učiniti, kako u oba slučaja ne biste doveli u pitanje uspjeh

liječenja.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom DERCOME CLEAR obratite se svom liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

U slučaju da primijetite bilo koju od niže navedenih nuspojava, prestanite primjenjivati Dercome Clear te se

čim prije obratite svom liječniku:

Manje česte

nuspojave (javljaju se u 1 do 10 na 1000 bolesnika): tijekom početne primjene Dercome Clear

kao rezultat povećanog isušivanja može se pojaviti osjećaj napetosti kože, ljuštenje, pečenje, svrbež kao i

blago crvenilo kože.

Rijetke

nuspojave ( javljaju se u 1 do 10 na 10000bolesnika): benzoilperoksid ili neka od pomoćnih tvari u Dercome

Clear mogu prouzročiti reakciju preosjetljivosti na koži (moguća kasna reakcija). To može uključiti kontaktne alergije s

crvenilom i stvaranje mjehurića ili pseudoalergijskih reakcija s edemima (otekline). U takvim slučajevima potrebno je

prekinuti s primjenom lijeka.

Blage iritacije kože kao što su crvenilo, svrbež i pečenje mogu se javiti na početku liječenja i obično se povlače nakon

nekoliko dana. Isušivanje kože kao i osrednji učinak pilinga također su terapijski poželjni. Međutim, ukoliko takve

nuspojave potraju duže od jednog tjedna, ili kod neočekivane jače kožne reakcije potrebno je prekinuti primjenu lijeka i

obratiti se s liječniku.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno

putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

H A L M E D

10 - 12 - 2015

O D O B R E N O

5.

Kako čuvati DERCOME CLEAR

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek treba čuvati u hladnjaku (2°C do 8°C).

Nakon prvog otvaranja tube, lijek ne čuvati na temperaturi iznad 25°C i upotrijebiti unutar 6 mjeseci.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

Baciti lijek koji više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što DERCOME CLEAR sadrži

Djelatna tvar je benzoilperoksid., s vodom

DERCOME CLEAR: 100 g suspenzije sadrži 5,33 g benzoilperoksida, s vodom (što odgovara 4,0 g

benzoilperoksida)

Pomoćne tvari su:

poli (1-karboksietilen), (Carbomer 980); dinatrijev edetat; natrijev hidroksid; natrijev lauriletersulfat;

polietilenglikol-3-distearat, (Macrogol); pročišćena voda

Kako DERCOME CLEAR izgleda i sadržaj pakiranja

Dercome Clear je bijela, tekuća suspenzija, u plastičnoj tubi, u kutiji.

Sadržaj tube: 100 g suspenzije

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Sudbrackstrasse 56

33611 Bielefeld

Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

REMEDIA d.o.o.

Sv. Mateja 66

10 020 Zagreb

Tel: 01/3778770

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u prosincu 2015.

H A L M E D

10 - 12 - 2015

O D O B R E N O

29-8-2018

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Published on: Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 +0200 Following a request from EFSA, the Panel on Plant Protection Products and their Residues (PPR) developed an opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) models and their use in prospective environmental risk assessment (ERA) for pesticides and aquatic organisms. TKTD models are species‐ and compound‐specific and can be used to predict (sub)lethal effects of pesticides under untested (time‐variable) exposure conditions. Three differen...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Nema novosti,vezanih za taj proizvod.