Daliresp

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Daliresp
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Daliresp
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • Lijekovi za opstruktivne bolesti dišnih putova
 • Područje terapije:
 • Plućna bolest, kronična opstruktivna
 • Terapijske indikacije:
 • Daliresp je indiciran za terapiju održavanja teške kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB) (FEV1 manji od 50% predvidjeti) povezane s kroničnim bronhitisom kod odraslih bolesnika s učestalim egzacerbacijama kao dodatak bronhodilatatorima.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • povučen
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/H/C/002398
 • Datum autorizacije:
 • 28-02-2011
 • EMEA koda:
 • EMEA/H/C/002398
 • Zadnje ažuriranje:
 • 27-02-2018

Izvješće o ocjeni javnog

30 Churchill Place ● Canary Wharf ● London E14 5EU ● United Kingdom

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/174999/2015

EMEA/H/C/002398

EPAR, sažetak za javnost

Daliresp

roflumilast

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o ocjeni dokumentacije (EPAR) o lijeku Daliresp. Objašnjava

kako je Odbor za lijekove za humanu uporabu (CHMP) ocijenio lijek da bi donio svoje mišljenje u korist

izdavanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet i svoje preporuke za uporabu lijeka Daliresp.

Što je Daliresp?

Daliresp je lijek koji sadrži djelatnu tvar roflumilast. Dostupan je u obliku tableta (500 mikrograma).

Za što se Daliresp koristi?

Daliresp se koristi za liječenje teške kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB) kod odraslih osoba

koje imaju kronični bronhitis (dugotrajnu upalu dišnih puteva) i kod kojih se KOPB često pogoršava.

KOBP je dugotrajna bolest kod koje su dišni putevi i zračne vrećice unutar pluća oštećene ili blokirane

što uzrokuje otežano udisanje ili izdisanje zraka iz pluća.

Daliresp se ne koristi kao samostalni lijek nego kao dodatak liječenju bronhodilatatorima (lijekovima

koji šire dišne puteve u plućima).

Lijek se izdaje samo na liječnički recept.

Kako se Daliresp koristi?

Preporučena doza lijeka Daliresp je jedna tableta jedanput na dan. Tablete se gutaju s malo vode svaki

dan u isto vrijeme. Bolesnici će ponekad morati uzimati Daliresp nekoliko tjedana prije nego što on

počne djelovati.

Kako djeluje Daliresp?

Roflumilast, djelatna tvar u Dalirespu, pripada skupini lijekova zvanih inhibitori fosfodiesteraze tipa 4

(PDE4). On blokira djelovanje enzima PDE4 prisutnog u upalnom procesu koji dovodi do KOPB-a.

Lijek koji više nije odobren

Daliresp

EMA/174999/2015

Stranica 2/3

Blokiranjem djelovanja PDE4 roflumilast smanjuje upalu u plućima i time pomaže ublažiti simptome

bolesnika ili spriječiti njihovo pogoršanje.

Kako je Daliresp ispitivan?

Daliresp je uspoređen s placebom (lažno liječenje) u dva glavna ispitivanja koja su obuhvatila više od

3000 odraslih osoba s teškim KOPB-om kojima se bolest pogoršala barem jedanput tijekom prošle

godine. Bolesnici su za vrijeme ispitivanja mogli nastaviti s liječenjem bronhodilatatorom. Glavna

mjera djelotvornosti bio je napredak u odnosu na forsirani ekspiratorni volumen (FEV

) i smanjenje

broja umjerenih ili teških izbijanja njihovog KOPB-a tijekom godine liječenja. FEV

je najveća količina

zraka koji osoba može izdahnuti u jednoj sekundi.

Koje su koristi lijeka Daliresp utvrđene u ispitivanjima?

Daliresp se pokazao djelotvornijim od placeba u liječenju KOPB-a. Na početku ispitivanja obje su

skupine bolesnika imale FEV

oko 1 litre (1000 ml). Nakon godine dana kod bolesnika koji su uzimali

Daliresp zabilježeno je prosječno povećanje od 40 ml, dok je kod onih koji su uzimali placebo

prosječno smanjenje iznosilo 9 ml. Osim toga, kod bolesnika koji su uzimali Daliresp u prosjeku je

zabilježeno 1,1 umjereno ili teško izbijanje njihove bolesti u usporedbi s prosjekom izbijanja od 1,4

kod bolesnika koji su uzimali placebo.

Koji su rizici povezani s lijekom Daliresp?

Najčešće nuspojave lijeka Daliresp (primijećene kod 1 – 10 bolesnika od njih 100) jesu smanjenje

težine, smanjenje teka, nesanica (poteškoće sa spavanjem), glavobolja, proljev, mučnina (osjećaj

slabosti) i bol u trbuhu. S obzirom na to da je kod bolesnika koji uzimaju Daliresp moguć gubitak

tjelesne težine, savjetuje im se da se redovito važu. Liječnik može zaustaviti liječenje Dalirespom ako

bolesnik izgubi previše tjelesne težine. Potpuni popis nuspojava zabilježenih pri primjeni lijeka Daliresp

potražite u uputi o lijeku.

Bolesnici koji imaju umjerene ili teške tegobe s jetrom ne smiju uzimati Daliresp. Potpuni popis

ograničenja potražite u uputi o lijeku.

Zašto je Daliresp odobren?

Odbor za lijekove za humanu uporabu (CHMP) istaknuo je potrebu za novim načinima liječenja KOPB-a

i da su glavna ispitivanja pokazala umjerenu korist Dalirespa kod bolesnika s teškim KOPB-om. Ta se

korist smatrala dodatkom liječenjima kojima su bolesnici već bili podvrgnuti. Nakon razmatranja svih

dostupnih podataka o učincima lijeka Odbor je odlučio da koristi Dalirespa nadmašuju s njim povezane

rizike i preporučio je izdavanje odobrenja za njegovo stavljanje u promet.

Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita

primjena lijeka Daliresp?

Pripremljen je plan upravljanja rizikom kako bi se osigurala što sigurnija primjena Dalirespa. Na

temelju tog plana u sažetku opisa svojstava lijeka, kao i u uputi o lijeku za Daliresp, nalaze se

sigurnosne informacije, uključujući odgovarajuće mjere opreza kojih se zdravstveni djelatnici i bolesnici

trebaju pridržavati.

Osim toga, proizvođač Dalirespa osigurat će da zdravstveni djelatnici koji će propisivati lijek u svim

državama članicama Europske unije (EU) dobiju edukacijski paket koji sadržava informacije o

Lijek koji više nije odobren

Daliresp

EMA/174999/2015

Stranica 3/3

nuspojavama lijeka i kako ga treba koristiti. Proizvođač lijeka također će osigurati kartice za bolesnike

na kojima je navedeno što moraju reći liječniku o svojim simptomima i povijesti bolesti kako bi liječnik

mogao znati je li Daliresp odgovarajući lijek za njih. Kartica će uključivati dio gdje bolesnici mogu

bilježiti svoju težinu.

Proizvođač lijeka također provodi opservacijsko ispitivanje o dugoročnoj sigurnosti lijeka.

Ostale informacije o lijeku Daliresp

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje u promet koje je za lijek Daliresp na snazi u

Europskoj uniji od 28. veljače 2011. godine. Odobrenje se temeljilo na odobrenju danom lijeku Daxas

2010. godine („informirani pristanak”).

Cjeloviti EPAR za lijek Daliresp nalazi se na internetskim stranicama Agencije:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Više informacija o liječenju lijekom

Daliresp pročitajte u uputi o lijeku (također dio EPAR-a) ili se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je sažetak posljednji put ažuriran u 03.2015.

Lijek koji više nije odobren

Uputu o lijeku

B. UPUTA O LIJEKU

Lijek koji više nije odobren

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Daliresp 500 mikrograma filmom obložene tablete

roflumilast

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem.Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih

informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja

nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako

su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Daliresp i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete uzimati Daliresp

Kako uzimati Daliresp

Moguće nuspojave

Kako čuvati Daliresp

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Daliresp i za što se koristi

Daliresp sadrži djelatnu tvar roflumilast, a to je protuupalni lijek koji zovemo inhibitorom

fosfodiesteraze-4. Roflumilast smanjuje aktivnost fosfodiesteraze-4, proteina koji se prirodno javlja u

tjelesnim stanicama. Pri smanjenoj aktivnosti tog proteina smanjuje se upala u plućima. Time se

zaustavlja sužavanje dišnih puteva koje se javlja u kroničnoj opstruktivnoj plućnoj bolesti (KOPB).

Daliresp stoga ublažava teškoće s disanjem.

Daliresp se koristi za terapiju održavanja teškog KOPB-a kod odraslih koji su u prošlosti imali često

pogoršanje simptoma KOPB-a (takozvane egzacerbacije) i koji imaju kronični bronhitis. KOPB je

kronična plućna bolest čije su posljedice stezanje dišnih putova (opstrukcija), te oticanje i nadražaj

stijenki malih dišnih puteva (upala). To dovodi do simptoma poput kašlja, piskanja, stezanja u prsima i

otežanog disanja. Daliresp treba koristiti kao dodatak bronhodilatatorima..

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Daliresp

Nemojte uzimati Daliresp

ako ste alergični na roflumilast ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

ako imate umjerene ili teške tegobe s jetrom.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Daliresp.

Lijek koji više nije odobren

Iznenadni napad nedostatka zraka

Daliresp nije namijenjen liječenju iznenadnih napada nedostatka zraka (akutni bronhospazam). Za

ublažavanje naglih napada nedostatka zraka morate u svakom trenutku imati pri ruci drugi lijek koji

Vam je propisao liječnik, a pomoći će Vam ublažiti napad. Daliresp Vam u takvim situacijama neće

pomoći.

Tjelesna težina

Redovito provjeravajte tjelesnu težinu. Obratite se liječniku ako za vrijeme terapije Dalirespom

primijetite nenamjerni gubitak težine (koji nije povezan s prehranom ili tjelesnom aktivnošću).

Druge bolesti

Daliresp se ne preporučuje ako imate jednu ili više sljedećih bolesti:

tešku imunološku bolest poput HIV-infekcije, multiple skleroze (MS), eritemskog lupusa (LE)

ili progresivne multifokalne leukoencefalopatije (PML)

tešku akutnu infektivnu bolest poput tuberkuloze ili akutnog hepatitisa,

karcinom (osim bazocelularnog karcinoma, vrste sporo napredujućeg karcinoma kože)

ili teško oštećenje funkcije srca

Ne postoje primjereni podaci o primjeni Dalirespa u takvim okolnostima. Obratite se liječniku ako Vam

je dijagnosticirana bilo koja od tih bolesti.

Iskustvo je također ograničeno s bolesnicima koji su bolovali od tuberkuloze, virusnog hepatitisa,

infekcije herpes virusom ili herpes zosterom. Molimo obratite se svom liječniku ako imate koju od ovih

bolesti.

Simptomi na koje morate pripaziti

Tijekom prvih tjedana liječenja Dalirespom mogu se javiti proljev, mučnina, bol u trbuhu ili glavobolja.

Obratite se liječniku ako se takve nuspojave ne povuku nakon prvih tjedana liječenja.

Daliresp se ne preporučuje bolesnicima s prethodnom depresijom povezanom sa suicidalnim mislima ili

ponašanjem. Također se mogu pojaviti i nesanica, tjeskoba, nervoza ili depresivno raspoloženje. Prije

početka primjene Dalirespa obavijestite liječnika ako patite od takvih simptoma, kao i o svim dodatnim

lijekovima koje uzimate, jer neki mogu povećati vjerojatnost pojave takvih nuspojava. Vi ili osoba koja

o vama brine morate odmah obavijestiti liječnika o svim promjenama ponašanja ili raspoloženja te o bilo

kakvim suicidalnim mislima ako se pojave.

Djeca i adolescenti

Daliresp nije namijenjen djeci i adolescentima mlađim od 18 godina.

Drugi lijekovi i Daliresp

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali ili biste mogli uzeti bilo

koje druge lijekove, a naročito sljedeće:

lijekove koji sadrže teofilin (lijek za liječenje dišnih bolesti), ili

lijekove koji se koriste za liječenje imunoloških bolesti, poput metotreksata, azatioprina, infliksimaba,

etanercepta ili oralnih kortikosteroida u dugotrajnoj terapiji, ili

lijekove koji sadrže fluvoksamin (lijek za liječenje tjeskobe i depresije), enoksacin (lijek za liječenje

bakterijskih infekcija) ili cimetidin (lijek za liječenje ulkusa želuca i žgaravice).

Djelovanje Dalirespa može se smanjiti ako se uzima zajedno s rifampicinom (antibiotski lijek) ili

fenobarbitalom, karbamazepinom ili fenitoinom (lijekovi koji se propisuju za liječenje epilepsije).

Obratite se liječniku za savjet.

Daliresp se može uzimati s drugim lijekovima koji se koriste za liječenje KOPB-a, poput inhalacijskih ili

oralnih kortikosteroida ili bronhodilatatora. Ne prekidajte terapiju tim lijekovima niti smanjujte njihovu

dozu, osim ako Vam tako ne savjetuje liječnik.

Lijek koji više nije odobren

Trudnoća i dojenje

Ne uzimajte Daliresp ako planirate trudnoću, mislite da ste trudni ili ako dojite.

Tijekom liječenja ovim lijekom ne smijete zatrudnjeti, te morate koristiti učinkovitu metodu

kontracepcije za vrijeme liječenja, jer Daliresp može naškoditi nerođenom djetetu.

Upravljanje vozilima i strojevima

Daliresp ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Daliresp sadrži laktozu

Ako Vam je dijagnosticirana nepodnošljivost nekih šećera, obratite se liječniku za savjet prije uzimanja

ovog lijeka.

3.

Kako uzimati Daliresp

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili

ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je jedna tableta od 500 mikrograma jedanput na dan.

Progutajte tabletu s malo vode. Lijek možete uzimati natašte ili uz jelo. Tablete uzimajte svaki dan u

isto vrijeme.

Ponekad je Daliresp potrebno uzimati nekoliko tjedana da biste osjetili povoljan učinak.

Ako uzmete više Dalirespa nego što ste trebali

Ako uzmete više tableta nego što ste trebali, možete osjetiti sljedeće simptome: glavobolju, mučninu,

proljev, lupanje srca, ošamućenost, hladan, ljepljivi znoj i nizak krvni tlak.

Odmah se obratite liječniku ili ljekarniku. Ako je moguće, ponesite sa sobom lijek i ovu uputu.

Ako ste zaboravili uzeti Daliresp

Ako zaboravite uzeti tabletu u uobičajeno vrijeme, uzmite ju čim se sjetite isti dan. Ako jedan dan

zaboravite uzeti tabletu, sljedeći dan samo nastavite terapiju sa sljedećom tabletom u uobičajeno

vrijeme. Nastavite uzimati lijek u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste

nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Daliresp

Važno je da Daliresp uzimate onoliko dugo koliko je preporučio liječnik, čak i kad nemate simptome, jer

se samo tako može održati kontrola plućne funkcije.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može izazvati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Proljev, mučninu, bolove u trbuhu ili glavobolju možete osjetiti tijekom prvih tjedana liječenja

Dalirespom. Obavijestite svog liječnika ako se ove nuspojave ne povuku tijekom prvih tjedana liječenja.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne. U kliničkim ispitivanjima i prema iskustvu nakon stavljanja lijeka u

promet, zabilježeni su rijetki slučajevi suicidalnih misli i ponašanja (uključujući suicid). Molimo, odmah

obavijestite svog liječnika ako se pojave bilo kakve suicidalne misli. Također, možete patiti od nesanice

(često), tjeskobe (manje često), nervoze (rijetko), napadaja panike (rijetko) ili depresivnog raspoloženja

(rijetko).

Lijek koji više nije odobren

U manje čestim slučajevima mogu se pojaviti alergijske reakcije. Alergijske reakcije mogu zahvatiti

kožu i u rijetkim slučajevima uzrokovati oticanje očnih kapaka, lica, usana i jezika, što može uzrokovati

poteškoće s disanjem i/ili pad krvnog tlaka i ubrzanje otkucaja srca. U slučaju alergijske reakcije,

prestanite uzimati Daliresp i odmah se obratite svom liječniku ili se odmah javite na hitni prijem najbliže

bolnice. Sa sobom ponesite sve svoje lijekove i ovu uputu, kako biste pružili potpunu informaciju o

svim lijekovima koje trenutno uzimate.

Ostale nuspojave uključuju kako slijedi:

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

proljev, mučnina, bol u trbuhu

gubitak tjelesne težine, smanjenje teka

glavobolja

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

drhtanje, vrtoglavica, omaglica

osjećaj ubrzanog ili nepravilnog rada srca (palpitacije)

gastritis, povraćanje

vraćanje želučane kiseline u jednjak (regurgitacija kiseline), probavne tegobe

osip

bol u mišićima, mišićna slabost ili grčevi

bol u leđima

osjećaj slabosti ili umora, općenito loše osjećanje.

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba)

povećanje dojki kod muškaraca

smanjenje osjeta okusa

infekcije dišnog sustava (osim upale pluća)

krv u stolici, zatvor

povećanje jetrenih ili mišićnih enzima (vidljivo iz krvnih testova)

koprivnjača (urtikarija).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Daliresp

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza „Rok

valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikad nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Lijek koji više nije odobren

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Daliresp sadrži

Djelatna tvar je roflumilast. Jedna filmom obložena tableta sadrži 500 mikrograma roflumilasta.

Pomoćne tvari su:

Jezgra: laktoza hidrat, kukuruzni škrob, povidon (K90), magnezijev stearat.

Ovojnica: hipromeloza, makrogol 4000, titanijev dioksid (E171), željezov oksid žuti (E172).

Kako Daliresp izgleda i sadržaj pakiranja

Daliresp 500 mikrograma filmom obložene tablete su žute filmom obložene tablete u obliku slova D, s

utisnutim “D” s jedne strane.

Jedno pakiranje sadrži 10, 30 ili 90 filmom obloženih tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Švedska

Proizvođač lijeka

Takeda GmbH

Proizvodno mjesto Oranienburg

Lehnitzstraße 70-98

16515 Oranienburg

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje u

promet gotovog lijeka:

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550

България

АстраЗенека България ЕООД

Тел.: +359 24455000

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország

AstraZeneca Kft.

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Lijek koji više nije odobren

Τηλ: +30 210 6871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Laboratorio Tau, S.A.

Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 245 73 00

France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

AstraZeneca d.o.o.

Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB, o.z.

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Simesa S.p.A.

Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836

Uputa je zadnji puta odobrena u

Detaljne informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove:

http://www.ema.europa.eu.

Lijek koji više nije odobren