Daktarin

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Daktarin 20 mg/g krema
 • Doziranje:
 • 20 mg/g
 • Farmaceutski oblik:
 • krema
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 g kreme sadrži 20 mg mikonazolnitrata
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni neponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Krka d.d., Novo Mesto, Slovenija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Daktarin 20 mg/g krema
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 30 g kreme u tubi, u kutiji [HR-H-320813157-01] Urbroj: 381-12-01/70-14-12

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-320813157
 • Datum autorizacije:
 • 29-07-2014
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Daktarin 20 mg/g krema

mikonazolnitrat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje

i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Daktarin i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Daktarin?

Kako primjenjivati Daktarin?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Daktarin?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Daktarin i za što se koristi?

Daktarin krema je lijek kojim se liječe infekcije kože prouzročene gljivicama, uključujući kvasnice, te

nekim Gram pozitivnim bakterijama (gljivične infekcije vlasišta, brade, tijela, nogu i ruku te prepona;

infekcije kože kod npr. pelenskog osipa).

Lijek je namijenjen odraslima i djeci.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Daktarin?

Nemojte primjenjivati Daktarin:

ako ste alergični na mikonazolnitrat, druge slične lijekove protiv gljivica ili bilo koji drugi

sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Daktarin.

Izbjegavajte kontakt s očima.

Nakon primjene Daktarin kreme brižljivo operite ruke, osim ako se ne liječe ruke.

Koristite ručnike i rublje koje je samo za Vašu osobnu uporabu. Na taj se način izbjegava

inficiranje drugih osoba.

Redovito mijenjajte odjeću koja dolazi u dodir s inficiranom kožom kako biste izbjegli ponovnu

infekciju.

Djeca i adolescenti

Lijek je namijenjen za primjenu u djece.

Drugi lijekovi i Daktarin

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste

nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Nema izvješća o međusobnom djelovanju lijekova pri lokalnoj uporabi mikonazola.

Ako uzimate određene lijekove protiv zgrušavanja krvi, obratite se liječniku koji će vjerojatno zatražiti

kontrolu učinkovitosti njihovog djelovanja.

H A L M E D

15-01-2016

O D O B R E N O

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije poznato da bi mikonazol utjecao na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

Daktarin sadrži benzoatnu kiselinu i butilhidroksianizol

Benzoatna kiselina blago nadražuje kožu, oči i sluznice.

Butilhidroksianizol može uzrokovati lokalne kožne reakcije (tj. kontaktni dermatitis) ili nadražiti oči i

sluznice.

3.

Kako primjenjivati Daktarin?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s

Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Kremu nanesite na oboljelo mjesto i okolinu dvaput na dan, obično ujutro i uvečer. Prstima je lagano

utrljajte u kožu. Liječenje treba trajati 2 do 6 tjedana, ovisno o mjestu i jačini oštećenja. Kako biste

spriječili ponovnu infekciju, liječenje morate nastaviti još najmanje jedan tjedan nakon nestanka svih

simptoma i znakova bolesti.

Ne nestanu li znakovi bolesti u tom vremenu, savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Ako smatrate da je učinak lijeka Daktarin prejak ili preslab, posavjetujte se s liječnikom ili

ljekarnikom.

Primjena u djece i adolescenata

Lijek je namijenjen za primjenu u djece, na jednak način kao u odraslih.

Ako primjenite više Daktarina nego što ste trebali

Slučajno gutanje Daktarin kreme obično je bezopasno. Gutanje kreme može uzrokovati mučninu,

povraćanje i proljev.

U takvom slučaju potrebno je, kao mjera opreza, obratiti se liječniku.

Ako ste zaboravili primjeniti Daktarin

Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako ste zaboravili primijeniti Daktarin kremu, ne nadoknađujte propuštenu dozu, već primijenite

sljedeću kao i obično te nastavite s Vašim rasporedom primjene lijeka.

Ako prestanete primjenjivati Daktarin

Iako su znakovi bolesti nestali, infekcija još uvijek može biti prisutna i može se ponoviti ako prebrzo

prestanete s liječenjem. Slijedite upute i primjenjujte Daktarin onoliko dugo koliko je propisano.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku

ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Tijekom primjene ovog lijeka, moguće su sljedeće nuspojave:

U slučaju sljedećih nuspojava prekinite korištenje lijeka i odmah zatražite hitnu liječničku

pomoć:

H A L M E D

15-01-2016

O D O B R E N O

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

teške alergijske reakcije s oteklinom lica, usana, jezika ili ždrijela

omaglica, općeniti svrbež, pištanje i poteškoće disanja.

U slučaju sljedećih nuspojava prekinite korištenje lijeka i obratite se Vašem liječniku:

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

alergijske reakcije (poput kožnog osipa, svrbeža, koprivnjače, otekline, crvenila i osjećaja

pečenja).

U slučaju sljedećih nuspojava prekinite korištenje lijeka:

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

reakcije preosjetljivosti (poput osipa) na mjestu primjene.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Daktarin?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 25

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Daktarin sadrži?

Djelatna tvar je mikonazolnitrat.

1 g kreme sadrži 20 mg mikonazolnitrata.

Drugi sastojci su: makrogol; glikol stearat; makrogolglicerololeat; tekući parafin;

butilhidroksianizol; benzoatna kiselina i pročišćena voda.

Kako Daktarin izgleda i sadržaj pakiranja?

Krema je bijela, homogena, bez mirisa.

Daktarin je dostupan u tubi s 30 g kreme, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

KRKA - FARMA d.o.o.

Radnička cesta 48

10000 Zagreb

Proizvođač:

KRKA, d. d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovenija

H A L M E D

15-01-2016

O D O B R E N O

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u siječnju 2016.

H A L M E D

15-01-2016

O D O B R E N O