Cynt 0 4 mg filmom obložene

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Cynt 0,4 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 0,4 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 0,4 mg moksonidina
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Mylan Laboratories SAS, Châtillon-sur-Chalaronne, Francuska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Cynt 0,4 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 28 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-013551625-01]; 30 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-013551625-02]; 60 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-013551625-03]; 90 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-013551625-04] Urbroj: 381-12-01/30-17-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-013551625
 • Datum autorizacije:
 • 30-06-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Cynt 0,2 mg filmom obložene tablete

Cynt 0,4 mg filmom obložene tablete

moksonidin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Cynt i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Cynt?

Kako uzimati Cynt?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Cynt?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Cynt i za što se koristi?

Cynt sadrži moksonidin. Pripada skupini lijekova koji se zovu antihipertenzivi.

Cynt se koristi za liječenje visokoga krvnog tlaka (hipertenzije). Djeluje tako da opušta i širi krvne

žile. Na taj način snižava krvni tlak.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Cynt?

Nemojte uzimati Cynt

ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

ako imate usporen puls (bradikardiju) prouzročen stanjem koje se zove „sindrom bolesnoga

sinusnog čvora“ ili „AV blok 2. ili 3. stupnja“

ako imate zatajenje srca

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati Cynt. Ako niste sigurni, razgovarajte s

Vašim liječnikom ili ljekarnikom.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Cynt ako:

imate poteškoću sa srcem koja se zove „AV blok 1. stupnja“

imate tešku koronarnu arterijsku bolest ili nestabilnu anginu pektoris (bol u prsnom košu)

imate poteškoće s bubrezima. Vaš će liječnik možda trebati prilagoditi dozu lijeka.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), razgovarajte s Vašim liječnikom ili

ljekarnikom prije uzimanja Cynta.

Drugi lijekovi i Cynt

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

To uključuje i lijekove koje ste nabavili bez recepta kao i biljne lijekove. To je zbog toga što Cynt

može utjecati na djelovanje nekih lijekova. Također neki drugi lijekovi mogu utjecati na djelovanje

Cynta.

H A L M E D

30 - 06 - 2017

O D O B R E N O

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate bilo koji od ovih lijekova:

druge lijekove za snižavanje povišenoga krvnog tlaka. Cynt može pojačati njihovo djelovanje.

lijekove za liječenje depresije poput imipramina ili amitriptilina

anksiolitike, sedative ili tablete za spavanje poput benzodiazepina

beta blokatore (vidjeti „Ako prestanete uzimati Cynt“ u dijelu 3.)

Cynt se izlučuje iz tijela putem bubrega takozvanom tubularnom ekskrecijom. Drugi lijekovi koji

se na isti način izlučuju bubregom mogu utjecati na djelovanje Cynta.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), razgovarajte s Vašim liječnikom ili

ljekarnikom prije uzimanja Cynta.

Cynt s hranom, pićem i alkoholom

Tablete možete uzimati s hranom ili bez nje

Nemojte piti alkohol za vrijeme liječenja Cyntom jer Cynt može pojačati učinke alkohola.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ako ste trudni ili biste mogli zatrudnjeti, liječnik će preporučiti prestanak uzimanja Cynta, ali i

savjetovati koji drugi lijek trebate uzimati umjesto Cynta.

Obavijestite liječnika ako dojite ili planirate dojiti. Cynt se ne preporučuje ženama koje doje.

Liječnik može preporučiti uzimanje drugog lijeka ili prestanak dojenja.

Ako ste trudni ili dojite, savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Za vrijeme uzimanja Cynta možete osjećati pospanost ili omaglicu. Ako se to dogodi, posavjetujte se

s Vašim liječnikom prije upravljanja vozilima ili strojevima.

Cynt sadrži laktozu (vrsta šećera)

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog

lijeka.

3.

Kako uzimati Cynt?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uzimanje ovog lijeka

Progutajte cijelu tabletu s punom čašom vode.

Pokušajte uvijek uzimati tablete u isto doba dana. To će Vam pomoći da ih se sjetite uzeti.

Koliko uzeti

Uobičajena početna doza je 0,2 mg dnevno.

Liječnik može povisiti dozu do 0,6 mg dnevno.

Ako vam je liječnik rekao da uzimate 0,6 mg dnevno, to treba podijeliti u dvije doze.

Maksimalna pojedinačna doza je 0,4 mg.

Ako imate problema s bubrezima, liječnik vam može reći da smanjite dozu.

Primjena u djece i adolescenata

Cynt se ne smije davati djeci i mlađima od 18 godina.

Ako uzmete više Cynta nego što ste trebali

Ako uzmete više Cynta nego što ste trebali, odmah obavijestite o tome liječnika ili otiđite u bolnicu.

Ponesite pakiranje lijeka sa sobom. Mogu se pojaviti sljedeći simptomi: glavobolja, pospanost

H A L M E D

30 - 06 - 2017

O D O B R E N O

(izrazita

pospanost,

sedacija),

krvnog

tlaka

(hipotenzija),

usporen

srca

(bradikardija),

omaglica (vrtoglavica), suha usta, povraćanje, umor, opća slabost i bol u trbuhu (abdominalna bol).

Ako ste zaboravili uzeti Cynt

Ako ste zaboravili uzeti dozu, uzmite ju čim se sjetite. Međutim, ako je skoro vrijeme za iduću

dozu, preskočite zaboravljenu dozu.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu.

Ako prestanete uzimati Cynt

Nastavite uzimati lijek dok liječnik ne odluči da trebate prestati.

Ako trebate prestati uzimati lijek, liječnik će postupno snižavati dozu tijekom nekoliko tjedana.

Ako uzimate još neki lijek za snižavanje visokoga krvnog tlaka (poput beta blokatora), liječnik će

Vam reći koji lijek trebate prvi prestati uzimati. Na taj način će se vaš organizam polako

prilagoditi promjeni.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Prestanite uzimati Cynt i odmah se obratite liječniku ako primijetite bilo koju od sljedećih

ozbiljnih nuspojava - možda će Vam trebati hitna medicinska pomoć:

oticanje lica, usana ili usta (angioedem). Ta se nuspojava može dogoditi kod manje od 1 na 100

bolesnika (manje često).

Ostale nuspojave uključuju:

Vrlo često (kod više od 1 na 10 bolesnika)

suha usta

Često (kod manje od 1 na 10 bolesnika)

bol u leđima

glavobolja

opća slabost (astenija)

omaglica, vrtoglavica

osip, svrbež (pruritus)

poteškoće sa snom (nesanica), pospanost (izrazita pospanost)

mučnina, proljev, povraćanje, loša probava (dispepsija).

Manje često (kod manje od 1 na 100 bolesnika)

bol u vratu

nervoza

nesvjestica (sinkopa)

oticanje (edem)

zujanje/zvonjava u ušima (tinitus)

usporen rad srca (bradikardija)

nizak krvni tlak, uključujući i nagli pad tlaka nakon ustajanja.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

H A L M E D

30 - 06 - 2017

O D O B R E N O

5.

Kako čuvati Cynt?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Cynt 0,2 mg: čuvati na temperaturi ispod 25ºC.

Cynt 0,4 mg: čuvati na temperaturi ispod 30ºC.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Cynt sadrži?

Jedna filmom obložena tableta Cynt 0,2 mg sadrži 0,2 mg moksonidina.

Jedna filmom obložena tableta Cynt 0,4 mg sadrži 0,4 mg moksonidina.

Pomoćne tvari su laktoza hidrat, povidon, krospovidon, magnezijev stearat, hipromeloza, etilceluloza,

makrogol 6000, talk, željezov oksid crveni (E 172), titanijev dioksid (E 171).

Kako Cynt izgleda i sadržaj pakiranja?

Cynt 0,2 mg: okrugle, blijedo ružičaste, konveksne, filmom obložene tablete promjera 6 mm s

utisnutim “0,2” na jednoj strani

Cynt 0,4 mg: okrugle, ciglasto crvene, konveksne, filmom obložene tablete promjera 6 mm s

utisnutim “0,4” na jednoj strani

28 (1 x 28) filmom obloženih tableta u blisteru (PVC/PVDC/Al), u kutiji.

30 (1 x 30) filmom obloženih tableta u blisteru (PVC/PVDC/Al), u kutiji.

60 (2 x 30) filmom obloženih tableta u blisteru (PVC/PVDC/Al), u kutiji.

90 (3 x 30) filmom obloženih tableta u blisteru (PVC/PVDC/Al), u kutiji.

U prometu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

Nositelj odobrenja

Mylan Hrvatska d.o.o.

Koranska 2

10000 Zagreb

ProizvoĎač

Mylan Laboratories S.A.S.

Route de Belleville

Lieu-dit “Maillard”

01400 Châtillon sur Chalaronne

Francuska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u lipnju 2017.

H A L M E D

30 - 06 - 2017

O D O B R E N O