Cymevene

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Cymevene 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju
 • Doziranje:
 • 500 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • prašak za koncentrat za otopinu za infuziju
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna bočica sadrži 500 mg ganciklovira (u obliku ganciklovirnatrija)
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ograničeni recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Roche Pharma AG, Grenzach-Wyhlen, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Cymevene 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 1 bočica s praškom, u kutiji [HR-H-230718931-01]; 5 bočica s praškom, u kutiji [HR-H-230718931-02] Urbroj: 381-12-01/14-16-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-230718931
 • Datum autorizacije:
 • 28-06-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Cymevene 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

ganciklovir

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku

sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte

dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

Što je Cymevene i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Cymevene

Kako primjenjivati Cymevene

Moguće nuspojave

Kako čuvati Cymevene

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Cymevene i za što se koristi

Što je Cymevene

Cymevene sadrži djelatnu tvar ganciklovir, koji se ubraja u skupinu antivirusnih lijekova.

Za što se koristi Cymevene

Cymevene se koristi za liječenje bolesti uzrokovanih virusom koji se zove citomegalovirus (CMV) u

bolesnika s oslabljenim imunosnim sustavom. TakoĎer se koristi za sprječavanje CMV infekcije

nakon presaĎivanja organa ili tijekom kemoterapije.

Primjenjuje se u odraslih i adolescenata u dobi od 12 ili više godina.

Ovaj virus može zaraziti bilo koji dio tijela. To uključuje i mrežnicu u očnoj pozadini, što znači da

ovaj virus može uzrokovati tegobe s vidom.

Virusom se može zaraziti svatko, ali on predstavlja osobit problem u osoba s oslabljenim

imunosnim sustavom. U takvih osoba CMV može uzrokovati ozbiljnu bolest. Imunosni sustav

može biti oslabljen zbog drugih bolesti (poput AIDS-a) ili lijekova (npr. kemoterapije ili

imunosupresivnih lijekova).

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Cymevene

Nemojte primjenjivati Cymevene:

ako ste alergični na ganciklovir, valganciklovir ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u

dijelu 6.)

ako dojite (pogledajte odlomak „Dojenje“)

Nemojte primjenjivati Cymevene ako se nešto od navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite

se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite Cymevene.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite Cymevene:

ako ste alergični na aciklovir, valaciklovir, penciklovir ili famciklovir – to su drugi lijekovi koji se

H A L M E D

16 - 10 - 2017

O D O B R E N O

koriste za liječenje virusnih infekcija

ako imate nizak broj bijelih krvnih stanica, crvenih krvnih stanica ili krvnih pločica – Vaš će

liječnik provesti krvne pretrage prije početka liječenja i tijekom liječenja

ako ste ranije već imali poremećaje broja krvnih stanica uzrokovane lijekovima

ako imate tegoba s bubrezima – liječnik će Vam morati dati nižu dozu lijeka i češće provjeravati

krvnu sliku tijekom liječenja

ako primate terapiju zračenjem

Ako se nešto od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se svom liječniku, ljekarniku ili

medicinskoj sestri prije nego primijenite Cymevene.

Obratite pozornost na nuspojave

Cymevene može uzrokovati neke ozbiljne nuspojave o kojima odmah morate obavijestiti svog

liječnika. Obratite pozornost na ozbiljne nuspojave navedene u dijelu 4. i obavijestite svog liječnika

ako primijetite bilo koju od njih dok primate Cymevene – liječnik će Vam možda reći da prestanete

primjenjivati Cymevene, a možda će Vam biti potrebno hitno liječenje.

Testovi i pretrage

Dok se liječite lijekom Cymevene, liječnik će redovito obavljati krvne pretrage kako bi provjerio je li

doza koju primate odgovarajuća doza za Vas. Tijekom prva 2 tjedna te će krvne pretrage biti česte.

Nakon toga će se provoditi manje često.

Djeca i adolescenti

Podaci o sigurnosti i djelotvornosti lijeka Cymevene u djece mlaĎe od 12 godina su ograničeni.

Drugi lijekovi i Cymevene

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Osobito obavijestite liječnika ili ljekarnika ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

imipenem/cilastatin – koristi se za liječenje bakterijskih infekcija

pentamidin – koristi se za liječenje parazitskih ili plućnih infekcija

flucitozin, amfotericin B – koriste se za liječenje gljivičnih infekcija

trimetoprim, trimetoprim/sulfametoksazol, dapson – koriste se za liječenje bakterijskih infekcija

probenecid – koristi se za liječenje gihta

mofetilmikofenolat, ciklosporin, takrolimus – koristi se nakon presaĎivanja organa

vinkristin, vinblastin, doksorubicin – koriste se u liječenju raka

hidroksiureju – koristi se za liječenje stanja koje se zove „policitemija“, bolesti srpastih stanica i

raka

didanozin, stavudin, zidovudin, tenofovir ili bilo koje druge lijekove za liječenje HIV-a

adefovir ili bilo koji drugi lijek za liječenje hepatitisa B.

Ako se nešto od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se svom liječniku ili ljekarniku

prije nego primijenite Cymevene.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Trudnoća

Cymevene ne smiju primjenjivati trudnice osim ako korist liječenja za majku ne nadmašuje moguće

rizike za neroĎeno dijete.

Ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni, nemojte primjenjivati ovaj lijek osim ako Vam to

ne preporuči liječnik. To je zato što bi Cymevene mogao naštetiti neroĎenom djetetu.

Kontracepcija

Ne smijete zatrudnjeti dok se liječite ovim lijekom jer bi on mogao naštetiti neroĎenom djetetu.

H A L M E D

16 - 10 - 2017

O D O B R E N O

Žene

Ako ste žena koja može zatrudnjeti – koristite kontracepciju dok se liječite lijekom Cymevene.

Koristite je i najmanje 30 dana nakon prestanka primjene lijeka Cymevene.

Muškarci

Ako ste muškarac čija partnerica može zatrudnjeti – koristite kontracepciju metodom barijere

(primjerice prezervative) dok se liječite lijekom Cymevene. Koristite je i najmanje 90 dana nakon

prestanka primjene lijeka Cymevene.

Ako doĎe do trudnoće dok se Vi ili partner liječite lijekom Cymevene, odmah se obratite svom

liječniku.

Dojenje

Ne smijete primjenjivati Cymevene ako dojite. Ako Vaš liječnik želi da se počnete liječiti lijekom

Cymevene, morate prestati dojiti prije nego što počnete primjenjivati lijek. Naime, Cymevene može

prijeći u majčino mlijeko.

Plodnost

Cymevene može utjecati na plodnost. Cymevene može privremeno ili trajno onemogućiti proizvodnju

sperme kod muškaraca. Ako planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego

primijenite Cymevene.

Upravljanje vozilima i strojevima

Dok se liječite lijekom Cymevene, može se pojaviti pospanost, omaglica, smetenost ili drhtanje kao i

gubitak ravnoteže ili napadaji. Ako se to dogodi, nemojte voziti ni rukovati alatima ili strojevima.

Cymevene sadrži natrij

Cymevene sadrži 43 mg natrija po dozi od 500 mg. To treba uzeti u obzir u bolesnika na dijeti s

kontroliranim unosom natrija.

3.

Kako primjenjivati Cymevene

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Primjena lijeka

Cymevene će vam dati liječnik ili medicinska sestra. Primat ćete ga putem cjevčice u venu. To se zove

„intravenska infuzija“ i obično će trajati jedan sat.

Doza lijeka Cymevene razlikuje se od bolesnika do bolesnika. Liječnik će izračunati koliko lijeka

Vam je potrebno. To ovisi o:

Vašoj tjelesnoj težini

Vašoj dobi

tome koliko Vam dobro rade bubrezi

Vašoj krvnoj slici

tome zbog čega se liječite.

Učestalost primjene lijeka Cymevene i trajanje liječenja takoĎer se razlikuju.

Na početku ćete obično primati jednu ili dvije infuzije svakoga dana.

Ako primate 2 infuzije na dan, liječenje će trajati najviše 21 dan.

Nakon toga će liječnik možda propisati jednu infuziju dnevno.

Bolesnici s bubrežnim tegobama ili problemima s krvnom slikom

Ako imate tegoba s bubrezima ili krvnom slikom, liječnik će Vam možda preporučiti manju dozu

lijeka Cymevene i češće provoditi krvne pretrage tijekom liječenja.

H A L M E D

16 - 10 - 2017

O D O B R E N O

Ako primijenite više lijeka Cymevene nego što ste trebali

Ako mislite da ste primili preveliku dozu lijeka Cymevene, odmah se obratite svom liječniku ili otiĎite

u bolnicu. Ako primite previše lijeka, mogu se pojaviti sljedeći simptomi:

bolovi u trbuhu, proljev ili povraćanje

tresavica ili napadaji

krv u mokraći

bubrežne ili jetrene tegobe

promjene krvne slike.

Ako prestanete primjenjivati Cymevene

Nemojte prestati primjenjivati Cymevene bez prethodnog razgovora sa svojim liječnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku, ljekarniku ili

medicinskoj sestri.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Kod

primjene ovog lijeka mogu se javiti sljedeće nuspojave:

Ozbiljne nuspojave

Odmah obavijestite svog liječnika ako primijetite sljedeće ozbiljne nuspojave – liječnik će Vam možda

reći da prestanete primjenjivati Cymevene, a možda će Vam biti potrebno hitno liječenje:

Vrlo česte: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

nizak broj bijelih krvnih stanica – uz znakove infekcije poput grlobolje, vrijedova u ustima

ili vrućice

nizak broj crvenih krvnih stanica - znakovi uključuju osjećaj nedostatka zraka ili umor,

osjećaj lupanja srca (palpitacije) ili bljedilo kože

Česte: mogu se javiti u do 1 na 10 osoba

infekcija krvi (sepsa) – znakovi uključuju vrućicu, zimicu, osjećaj lupanja srca, smetenost

i nerazgovijetan govor

nizak broj krvnih pločica – znakovi uključuju krvarenje ili nastanak modrica lakše nego

obično, krv u mokraći ili stolici ili krvarenje iz desni; krvarenje može biti teško

vrlo nizak broj krvnih stanica

pankreatitis – znakovi su jaka bol u trbuhu koja se širi u leĎa

napadaji

Manje česte: mogu se javiti u do 1 na 100 osoba

nesposobnost koštane srži da proizvodi krvne stanice

halucinacije – kada čujete ili vidite stvari koje nisu stvarne

neuobičajene misli ili osjećaji, gubitak kontakta sa stvarnošću

zatajenje bubrežne funkcije

Rijetke: mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba

teška alergijska reakcija – znakovi mogu uključivati crvenilo i svrbež kože, oticanje grla,

lica, usana ili usta, otežano gutanje ili disanje.

Ako primijetite neku od navedenih nuspojava, odmah o tome obavijestite svog liječnika.

Ostale nuspojave

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako primijetite neku od sljedećih

nuspojava:

Vrlo česte: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

gljivična infekcija kandidom i gljivična infekcija usta kandidom

infekcija gornjih dišnih putova (npr. sinusitis, tonzilitis)

gubitak teka

glavobolja

H A L M E D

16 - 10 - 2017

O D O B R E N O

kašalj

nedostatak zraka

proljev

mučnina ili povraćanje

bol u trbuhu

ekcem

umor

vrućica

Česte: mogu se javiti u do 1 na 10 osoba

gripa

infekcija mokraćnih putova – znakovi uključuju vrućicu, učestalije mokrenje, bol pri

mokrenju

infekcija kože i tkiva ispod kože

blaga alergijska reakcija – znakovi mogu uključivati crvenilo i svrbež kože

gubitak tjelesne težine

depresija, tjeskoba ili smetenost

poteškoće sa spavanjem

slabost ili utrnulost u šakama ili stopalima, što može utjecati na ravnotežu

promjene osjeta dodira, trnci, žmarci, bockanje ili žarenje

promjene osjeta okusa

zimica

upala oka (konjunktivitis), bol u očima ili problemi s vidom

bol u uhu

nizak krvni tlak, što može uzrokovati omaglicu ili nesvjesticu

otežano gutanje

zatvor, vjetrovi, probavne tegobe, bolovi u trbuhu, oticanje trbuha

vrijedovi u ustima

odstupanja u laboratorijskim nalazima testova jetrene i bubrežne funkcije

noćno znojenje

svrbež, osip

opadanje kose

bolovi u leĎima, bolovi u mišićima ili zglobovima, mišićni grčevi

omaglica, slabost ili opće loše osjećanje

kožna reakcija na mjestu primjene injekcije – primjerice upala, bol i oticanje

Manje česte: mogu se javiti u do 1 na 100 osoba

uznemirenost

nevoljno drhtanje, tresavica

gluhoća

neravnomjerni otkucaji srca

koprivnjača, suha koža

krv u mokraći

neplodnost u muškaraca – pogledajte odlomak „Plodnost“

bolovi u prsnom košu

Nuspojave u djece i adolescenata

Sljedeće su nuspojave vjerojatnije u djece:

vrućica

bolovi u trbuhu

nizak broj bijelih krvnih stanica

H A L M E D

16 - 10 - 2017

O D O B R E N O

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Cymevene

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Prašak: Ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja. Ne smije se upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti

navedenog na kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nakon rekonstitucije:

Dokazana je kemijska i fizikalna stabilnost rekonstituiranog lijeka tijekom 12 sati na temperaturi od

C nakon otapanja s vodom za injekcije. Ne čuvati u hladnjaku i ne zamrzavati.

S mikrobiološkog gledišta, rekonstituiranu otopinu treba odmah primijeniti. Ako se ne primijeni

odmah, za vrijeme i uvjete čuvanja prije uporabe odgovoran je korisnik.

Nakon razrjeĎivanja u infuzijskim otopinama (natrijev klorid 0,9%, glukoza 5%, Ringerova otopina ili

Ringerova otopina s laktatom za injekciju):

Dokazana je kemijska i fizikalna stabilnost lijeka tijekom 24 sata na temperaturi od 2 do 8

C (ne

zamrzavati).

S mikrobiološkog gledišta, Cymevene otopinu za infuziju treba odmah primijeniti. Ako se ne primijeni

odmah, za vrijeme i uvjete čuvanja prije uporabe odgovoran je korisnik. Vrijeme čuvanja ne smije biti

dulje od 24 sata na temperaturi od 2 do 8

C, osim ako su rekonstitucija i razrjeĎivanje provedeni u

kontroliranim i validiranim aseptičnim uvjetima.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Cymevene sadrži

Djelatna tvar je ganciklovir. Jedna staklena bočica sadrži 500 mg ganciklovira u obliku

ganciklovirnatrija. Nakon rekonstitucije praška, 1 ml otopine sadrži 50 mg ganciklovira.

Drugi sastojci su natrijev hidroksid i kloridna kiselina.

Kako Cymevene izgleda i sadržaj pakiranja

Cymevene je bijeli do bjelkasti prašak za koncentrat za otopinu za infuziju koji dolazi u jednodoznoj

staklenoj bočici s gumenim čepom i aluminijskim zatvaračem sa zaštitnom kapicom. Rekonstituirana

otopina lijeka Cymevene je bezbojna do svijetložuta.

Pakiranje sadrži 1 ili 5 bočica lijeka Cymevene. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Roche d.o.o., Ulica grada Vukovara 269a, 10 000 Zagreb

ProizvoĎač

Roche Pharma AG, Emil-Barell-Str. 1, D-79639 Grenzach-Wyhlen, Njemačka

H A L M E D

16 - 10 - 2017

O D O B R E N O

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod

sljedećim nazivima:

Cymevene: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Grčka,

MaĎarska, Island, Irska, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska,

Slovačka, Španjolska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo

Cymeven i.v.: Njemačka

Cymevan: Francuska

Citovirax: Italija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u listopadu 2017.

Ostali izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskim stranicama Agencije za lijekove i

medicinske proizvode na http://www.halmed.hr.

H A L M E D

16 - 10 - 2017

O D O B R E N O

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima:

UPUTE ZA UPORABU I RUKOVANJE

Za cjelovite informacije o lijeku pročitajte Sažetak opisa svojstava lijeka.

Način primjene

Oprez:

Ganciklovir se mora primjenjivati intravenskom infuzijom u trajanju od jednog sata, u koncentraciji

koja ne prelazi 10 mg/ml. Ne smije se primijeniti brzom niti bolusnom intravenskom injekcijom jer

prekomjerne razine lijeka u plazmi do kojih dolazi kod takve primjene mogu povećati toksičnost

ganciklovira.

Ne smije se primijeniti intramuskularnom niti supkutanom injekcijom jer to može dovesti do teške

iritacije tkiva zbog visoke pH vrijednosti (~11) otopine ganciklovira.

Preporučena doza, učestalost i brzina infuzije ne smiju se premašiti.

Cymevene je prašak za otopinu za infuziju. Nakon rekonstitucije, Cymevene je bezbojna do blago

žućkasta otopina koja gotovo da ne sadrži vidljive čestice.

Infuzija se mora primijeniti u venu s dovoljnim protokom krvi, po mogućnosti putem plastične kanile.

Potreban je oprez pri rukovanju lijekom Cymevene

Budući da se Cymevene smatra potencijalno teratogenim i kancerogenim za ljude, pri rukovanju

lijekom potreban je oprez. Izbjegavajte udisanje ili izravan kontakt s praškom u bočicama ili izravan

kontakt rekonstituirane otopine s kožom i sluznicama. Otopine lijeka Cymevene su lužnate (pH ~11).

Ako ipak doĎe do kontakta, kožu temeljito operite sapunom i vodom, a oči dobro isperite običnom

vodom.

Priprema rekonstituiranog koncentrata

Tijekom cijelog postupka rekonstitucije liofiliziranog lijeka Cymevene potrebno je primjenjivati

aseptičnu tehniku.

Zaštitnu kapicu treba ukloniti kako bi se oslobodio središnji dio gumenog čepa. Izvucite 10 ml

vode za injekcije u štrcaljku te je polako ubrizgajte kroz sredinu gumenog čepa u bočicu,

usmjeravajući iglu prema stijenci bočice. Ne koristite bakteriostatsku vodu za injekcije koja

sadrži parabene (parahidroksibenzoate) jer oni nisu kompatibilni s lijekom Cymevene.

Bočicu treba lagano vrtjeti kako bi se sav sadržaj natopio.

Bočicu treba lagano vrtjeti nekoliko minuta da dobijete bistru rekonstituiranu otopinu.

Prije razrjeĎivanja s kompatibilnim sredstvom za razrjeĎivanje, rekonstituiranu otopinu treba

pažljivo pregledati da se uvjerite da se lijek otopio i da gotovo ne sadrži vidljive čestice. Boja

rekonstituirane otopine lijeka Cymevene može varirati od bezbojne do svijetložute.

Priprema konačne razrijeĎene otopine za infuziju

Na temelju tjelesne težine bolesnika potrebno je štrcaljkom izvući odgovarajući volumen lijeka iz

bočice i dodatno ga razrijediti u odgovarajućoj infuzijskoj otopini. Rekonstituiranoj otopini dodajte

volumen od 100 ml sredstva za razrjeĎivanje. Ne preporučuju se infuzije u koncentraciji većoj od

10 mg/ml.

H A L M E D

16 - 10 - 2017

O D O B R E N O

UtvrĎeno je da su otopina natrijeva klorida od 9 mg/ml (0,9%), otopina glukoze od 50 mg/ml (5%),

Ringerova otopina i Ringerova otopina s laktatom kemijski ili fizikalno kompatibilne s lijekom

Cymevene.

Cymevene se ne smije miješati s drugim intravenskim lijekovima.

RazrijeĎenu otopinu tada treba primijeniti intravenskom infuzijom u trajanju od jednog sata, sukladno

uputama navedenima u dijelu 4.2. Ne smije se primijeniti intramuskularnom niti supkutanom

injekcijom jer to može dovesti do teške iritacije tkiva zbog visoke pH vrijednosti (~11) otopine

ganciklovira.

Zbrinjavanje

Samo za jednokratnu uporabu. Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno

nacionalnim propisima.

H A L M E D

16 - 10 - 2017

O D O B R E N O