Crestor

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Crestor 10 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 10 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadržava 10 mg rosuvastatina u obliku rosuvastatinkalcija
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • AstraZeneca AB, Södertälje, Švedska; AndersonBrecon (UK) Limited, Hereford, Ujedinjeno Kraljevstvo; AstraZeneca UK Limited, Ma

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Crestor 10 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 28 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-186159991-01] Urbroj: 381-12-01/30-17-07

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-186159991
 • Datum autorizacije:
 • 18-05-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Crestor

5 mg filmom obložene tablete

Crestor 10 mg filmom obložene tablete

Crestor 20 mg filmom obložene tablete

Crestor 40 mg filmom obložene tablete

rosuvastatin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Moţe im štetiti, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

primijetite

bilo

koju

nuspojavu,

potrebno

obavijestiti

liječnika

ljekarnika.

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Crestor i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Crestor?

Kako uzimati Crestor?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Crestor?

Sadrţaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Crestor i za što se koristi?

Crestor pripada skupini lijekova koji se zovu statini.

Crestor Vam je propisan zato što:

Imate visoku razinu kolesterola. To znači da ste izloţeni riziku za nastanak srčanog ili

moţdanog udara. Crestor se koristi u odraslih, adolescenata i djece dobi od 6 ili više godina za

liječenje visokog kolesterola.

Statin Vam je propisan zato što promjenom prehrane i tjelovjeţbom niste mogli dovoljno sniziti razinu

kolesterola u krvi. Trebali biste nastaviti s prehranom za smanjenje kolesterola i s tjelovjeţbom dok

uzimate Crestor.

Imate druge čimbenike koji povećavaju Vaš rizik za nastanak srčanog ili moţdanog udara, ili s

njima povezanih zdravstvenih problema.

Srčani udar, moţdani udar ili drugi problemi mogu biti uzrokovani bolešću koja se zove ateroskleroza.

Ateroskleroza je bolest u kojoj se masne naslage nakupljaju u arterijama.

Zašto je važno nastaviti uzimati Crestor?

Crestor se koristi se za sniţavanje razine masnoća u krvi, koje se nazivaju lipidi, od kojih je najčešći

kolesterol.

U krvi se nalaze različiti tipovi kolesterola, tzv. "loš" kolesterol (LDL-C) i "dobar" kolesterol (HDL-

Crestor moţe smanjiti razinu "lošeg" kolesterola i povećati razinu "dobrog" kolesterola.

H A L M E D

18 - 05 - 2017

O D O B R E N O

Crestor djeluje tako da pomaţe u zaustavljanju nastajanja “lošeg“ kolesterola u Vašem

organizmu. Također, poboljšava sposobnost organizma za uklanjanje “lošeg“ kolesterola“ iz

krvi.

Većina ljudi ne osjeća povišenu razinu kolesterola, jer ona ne uzrokuje pojavu simptoma. Međutim,

neliječena povišena razina kolesterola moţe dovesti do stvaranja masnih naslaga u stijenkama Vaših

krvnih ţila te moţe uzrokovati njihovo suţenje.

Ponekad se suţene krvne ţile mogu začepiti, što moţe prekinuti dovod krvi do srca ili do mozga te

tako dovesti do srčanog ili moţdanog udara. Normaliziranjem razine kolesterola u krvi, moţete

smanjiti svoj rizik za nastanak srčanog ili moţdanog udara ili s njima povezanih zdravstvenih

problema.

Vaţno je nastaviti uzimati Crestor, čak i ako Vam se kolesterol smanjio na prikladnu razinu, zato što

Crestor sprječava ponovno povećanje razine kolesterola. Međutim, Crestor trebate prestati uzimati u

slučaju da Vam tako savjetuje Vaš liječnik ili u slučaju da zatrudnite.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Crestor?

Nemojte uzimati Crestor:

Ako ste ikada imali alergijsku reakciju na Crestor ili na bilo koji od pomoćnih sastojaka lijeka.

Ako ste trudni ili dojite. Ukoliko zatrudnite tijekom uzimanja Crestora,

odmah prekinite s

njegovim uzimanjem i obavijestite svog liječnika. Ţene bi tijekom uzimanja Crestora trebale

izbjegavati trudnoću, štiteći se odgovarajućom metodom kontracepcije.

Ako imate neku od bolesti jetre.

Ako imate teško narušenu funkciju bubrega.

Ako imate ponavljajuće ili neobjašnjive bolove u mišićima.

Ako uzimate lijek koji se zove ciklosporin (koristi se npr. poslije presađivanja organa).

Ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas (ili sumnjate da se odnosi na Vas), molimo Vas da

se obratite svom liječniku.

Nadalje, nemojte uzimati Crestor 40 mg (najviša doza):

Ako imate umjereno narušenu funkciju bubrega (ako sumnjate na nju, molimo Vas da se obratite

svom liječniku).

Ako imate poremećenu funkciju štitnjače.

Ako ste imali ponavljajuće ili neobjašnjive bolove u mišićima, ako ste Vi ili članovi Vaše obitelji

imali

bilo kakve

probleme

mišićima,

ako ste prije,

pri uzimanju lijekova

smanjenje

kolesterola, imali problema s mišićima.

Ako redovito pijete velike količine alkohola.

Ako ste podrijetlom Azijat (Japanac, Kinez, Filipinac, Vijetnamac, Korejac i Indijac).

Ako uzimate druge lijekove za smanjenje kolesterola koji se zovu fibrati.

Ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas (ili sumnjate da se na Vas odnosi), molimo Vas da

se obratite svom liječniku.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Crestor:

Ako imate probleme s bubrezima.

Ako imate probleme s jetrom.

H A L M E D

18 - 05 - 2017

O D O B R E N O

Ako ste imali ponavljajuće ili neobjašnjive bolove u mišićima, ako ste Vi ili članovi Vaše obitelji

imali bilo kakve probleme s mišićima, ili ako ste prije, pri uzimanju lijekova za sniţavanje

kolesterola,

imali

problema

mišićima.

Obavijestite

odmah

svog

liječnika

ukoliko

imate

neobjašnjive bolove u mišićima, posebno ukoliko se osjećate loše ili imate povišenu temperaturu.

Također, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako imate dugotrajnu mišićnu slabost.

Ako redovito pijete velike količine alkohola.

Ako imate poremećenu funkciju štitnjače.

Ako uzimate druge lijekove za smanjenje kolesterola koji se zovu fibrati. Molimo Vas da ovu

uputu paţljivo pročitate, čak i ako ste prije uzimali druge lijekove za povišeni kolesterol.

Ako uzimate lijekove protiv infekcije HIV-om, npr. ritonavir s lopinavirom i/ili atazanavirom,

molimo Vas da pročitate odlomak Uzimanje drugih lijekova s Crestorom.

Ako uzimate ili ste u posljednjih 7 dana uzeli lijek koji se zove fusidatna kiselina (lijek za

bakterijsku infekciju), kroz usta ili putem injekcije. Kombinacija fusidatne kiseline i lijeka Crestor

moţe dovesti do ozbiljnih problema s mišićima (rabdomioliza). Molimo vidjeti Uzimanje drugih

lijekova s Crestorom. Ako imate preko 70 godina (Vaš liječnik mora odrediti točnu početnu dozu

Crestora koja Vama odgovara).

Ako imate teško respiratorno zatajenje (ozbiljan poremećaj funkcije pluća).

Ako ste podrijetlom Azijat (Japanac, Kinez, Filipinac, Vijetnamac, Korejanac ili Indijac), Vaš

liječnik mora odrediti točnu početnu dozu Crestora koja Vama odgovara.

Ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas (ili ako niste sigurni da li se odnosi na Vas):

Nemojte uzimati Crestor 40 mg (najviša doza) i razgovarajte sa svojim liječnikom ili

ljekarnikom prije početka uzimanja bilo koje doze Crestora.

Kod malog broja ljudi, statini mogu utjecati na funkciju jetre. To se moţe utvrditi jednostavnim testom

kojim se otkriva povišena razina jetrenih enzima u krvi. Zbog toga će Vaš liječnik obično traţiti krvne

pretrage (testiranje funkcije jetre) prije početka kao i tijekom liječenja Crestorom.

Tijekom liječenja ovim lijekom, Vaš će liječnik paţljivo nadzirati imate li šećernu bolest ili rizik za

razvoj šećerne bolesti. Veća je vjerojatnost rizika za razvoj šećerne bolesti ukoliko imate povišene

razine šećera i masnoća u krvi, prekomjernu tjelesnu teţinu i visoki krvni tlak.

Djeca i adolescenti

Ako je bolesnik mlaĎi od 6 godina: Crestor se ne smije davati djeci mlađoj od 6 godina.

Ako je bolesnik mlaĎi od 18 godina: Crestor tableta od 40 mg nije primjerena za liječenje djece i

adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Crestor

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove,

uključujući i one koje ste kupili bez recepta.

Obavijestite svog liječnika ako koristite bilo što od slijedećeg: ciklosporin (koristi se, primjerice,

poslije presađivanja organa), varfarin ili klopidogrel (ili bilo koji drugi lijek protiv zgrušavanja krvi),

fibrate (kao što su gemfibrozil i fenofibrat) ili neki drugi lijek koji se koristi za smanjivanje kolesterola

(kao što je ezetimib), lijekove protiv probavnih smetnji (koji se koriste za neutraliziranje kiseline u

ţelucu), eritromicin (antibiotik), fusidatnu kiselinu (antibiotik – molimo vidjeti 'Pri uzimanju Crestora

budite posebno oprezni'), peroralne kontraceptive, hormonsku nadomjesnu terapiju ili antiviralne

lijekove kao što je ritonavir s lopinavirom i/ili atazanavirom ili simeprevir (koji se koriste za liječenje

infekcija, uključujući HIV ili hepatitis C – pogledajte odlomak Pri uzimanju Crestora budite posebno

oprezni). Crestor moţe promijeniti djelovanje ovih lijekova ili bi oni mogli promijeniti djelovanje

Crestora.

Ako morate uzimati fusidatnu kiselinu za primjenu kroz usta za liječenje bakterijske infekcije,

morat ćete privremeno prekinuti uzimati ovaj lijek. Vaš će Vam liječnik reći kada je sigurno

ponovno uzimati Crestor. Uzimanje lijeka Crestor s fusidatnom kiselinom rijetko može dovesti

H A L M E D

18 - 05 - 2017

O D O B R E N O

do slabosti mišića, osjetljivosti mišića na dodir ili bolova u mišićima (rabdomioliza). Više

informacija o rabdomiolizi vidjeti u dijelu 4.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ne smijete uzimati Crestor ako ste trudni ili ako dojite. Zatrudnite li tijekom uzimanja Crestora

odmah prekinite s njegovim uzimanjem i obavijestite svog liječnika. Ţene bi tijekom uzimanja

Crestora trebale izbjegavati trudnoću, štiteći se odgovarajućom metodom kontracepcije.

Obratite se za savjet svom liječniku ili ljekarniku prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Većina ljudi moţe upravljati vozilima i strojevima dok uzima Crestor, jer on neće utjecati na njihove

sposobnosti. Međutim, neki ljudi mogu osjećati omaglicu tijekom liječenja Crestorom. Ako osjećate

omaglicu, obratite se svom liječniku prije voţnje ili upravljanja strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima Crestora

Crestor sadrţi laktozu. Ako vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere (laktozu ili mliječni

šećer), obratite se svom liječniku prije uzimanja Crestora.

Za popis svih sastojaka molimo Vas da pogledate Dodatne informacije ispod.

3.

Kako uzimati Crestor?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uobičajene doze za odrasle

Ako uzimate Crestor zbog povišene razine kolesterola:

Početna doza

Vaše liječenje Crestorom mora početi s dozom od 5 mg ili 10 mg, čak i ako ste ranije uzimali veće

doze drugog statina. Izbor Vaše početne doze ovisi o:

Razini Vašeg kolesterola.

Razini Vašeg rizika za razvoj srčanog ili moţdanog udara.

Postojanju nekog čimbenika koji Vas moţe učiniti podloţnijim na moguće nuspojave.

Molimo Vas da sa svojim liječnikom ili ljekarnikom provjerite koja Vam početna doza Crestora

najbolje odgovara.

Liječnik Vam moţe propisati najniţu dozu (5 mg):

Ako ste podrijetlom Azijat (Japanac, Kinez, Filipinac, Vijetnamac, Korejanac ili Indijac).

Ako ste stariji od 70 godina.

Ako imate umjereno narušenu funkciju bubrega.

Ako ste izloţeni riziku od bolova u mišićima (miopatija).

Povećanje doze i maksimalna dnevna doza

Liječnik moţe odlučiti povećati Vašu dozu kako bi osigurao da uzimate odgovarajuću dozu Crestora.

Ako počnete s dozom od 5 mg, Vaš liječnik moţe odlučiti udvostručiti ovu dozu na 10 mg, potom na

H A L M E D

18 - 05 - 2017

O D O B R E N O

20 mg, te na 40 mg ako je to potrebno. Ako počnete s dozom od 10 mg, Vaš liječnik moţe odlučiti

udvostručiti ovu dozu na 20 mg, te potom na 40 mg ako je to potrebno. Između svake prilagodbe doza

mora proći četiri tjedna.

Maksimalna dnevna doza Crestora je 40 mg. Ona se propisuje samo bolesnicima s visokom razinom

kolesterola i s visokim rizikom nastanka srčanog ili moţdanog udara, kod kojih s dozom od 20 mg nije

postignuto dovoljno sniţenje razine kolesterola.

Ako uzimate Crestor za snižavanje rizika za nastanak srčanog udara, moždanog udara ili s

njima povezanih zdravstvenih problema:

Preporučena dnevna doza je 20 mg. Vaš liječnik moţe odlučiti smanjiti ovu dozu ako imate neki od

čimbenika spomenutih u gornjem tekstu.

Primjena u djece i adolescenata dobi od 6-17 godina

Raspon doza u djece i adolescenata u dobi od 6 do 17 godina je 5 do 20 mg jedanput dnevno.

Uobičajena početna doza je 5 mg dnevno, a Vaš liječnik moţe postepeno povećati Vašu dozu kako bi

odredio odgovarajuću dozu Crestora za Vas.

Maksimalna dnevna doza Crestora je 10 ili 20 mg u djece dobi od 6 do 17 godina, ovisno o Vašem

podleţećem stanju koje se liječi. Dozu treba uzeti jednom dnevno. Crestor tableta od 40 mg se ne

smije koristiti u djece.

Uzimanje tableta

Progutajte cijelu tabletu s čašom vode.

Uzimajte Crestor samo jedanput dnevno. Moţete ga uzimati u bilo koje doba dana, s hranom ili bez

nje.

Uzimajte tabletu svaki dan u isto vrijeme kako biste lakše zapamtili uzeti lijek.

Redovita kontrola razine kolesterola

Vaţno je da se obratite liječniku za redovite kontrole razine kolesterola, kako bi bili sigurni da Vam je

kolesterol reguliran i odrţan na odgovarajućoj razini.

Vaš liječnik moţe Vam propisati veću dozu, kako bi osigurao uzimanje odgovarajuće količine

Crestora.

Ako uzmete više Crestora nego što ste trebali

Obratite se svom liječniku ili otiđite u najbliţu bolnicu po savjet.

Ako odete u bolnicu, ili se u bolnici liječite zbog nekog drugog razloga, obavijestite medicinsko

osoblje da uzimate Crestor.

Ako ste zaboravili uzeti Crestor

brinite,

uzmite

sljedeću

dozu

točno

vrijeme.

Nemojte

uzeti

dvostruku

dozu

kako

biste

nadoknadili zaboravljenu dozu.

H A L M E D

18 - 05 - 2017

O D O B R E N O

Ako prestanete uzimati Crestor

Obavijestite svog liječnika ukoliko ţelite prestati koristiti Crestor. Ako prestanete koristiti Crestor,

razina kolesterola se moţe ponovno povećati.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku

ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek moţe uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Vaţno je znati koje su moguće nuspojave. One su obično blage i nestaju nakon kratkog vremena.

Ako imate bilo koju od slijedećih alergijskih reakcija odmah prestanite uzimati Crestor i potražite

medicinsku pomoć:

Poteškoće pri disanju, s ili bez oticanja lica, usana, jezika i/ili grla

Oticanje lica, usana, jezika i/ili grla koje moţe oteţati gutanje

Teški svrbeţ koţe (s promjenama na koţi).

TakoĎer, prestanite uzimati Crestor i odmah se obratite svom liječniku ako budete imali bilo

kakvu neuobičajenu bol u mišićima koja traje dulje nego što je očekivano. Mišićni simptomi se

javljaju češće kod djece i adolescenata nego kod odraslih. Kao i kod drugih statina, vrlo mali broj ljudi

osjeti neugodne pojave u mišićima što rijetko prijeđe u potencijalno po ţivot opasno oštećenje mišića,

koje se naziva rabdomioliza.

Česte nuspojave (javljaju se od 1 na 10 do 1 na 100 bolesnika koji uzimaju lijek):

Glavobolja

Bol u ţelucu

Zatvor

Mučnina

Bol u mišićima

Osjećaj slabosti

Omaglica

Povećanje proteina u urinu – razina proteina obično se vraća na normalne vrijednosti bez potrebe za

prestankom uzimanja Crestor (samo za Crestor 40 mg)

Šećerna

bolest.

Veća

vjerojatnost

imate

visoke

razine

šećera

masti

krvi,

prekomjernu tjelesnu teţinu i visoki krvni tlak. Vaš liječnik će Vas paţljivo nadzirati dok uzimate

ovaj lijek.

Manje česte nuspojave (javljaju se od 1 na 100 do 1 na 1000 bolesnika koji uzimaju lijek):

Osip, svrbeţ ili druge reakcije na koţi

Povećanje proteina u urinu – razina proteina obično se vraća na normalne vrijednosti bez potrebe za

prestankom uzimanja Crestora (samo za Crestor 5 mg, 10 mg i 20 mg).

Rijetke nuspojave (javljaju se od 1 na 1000 do 1 na 10 000 bolesnika koji uzimaju lijek):

Teške alergijske reakcije – znakovi uključuju oticanje lica, usana, jezika i/ili grla, teško gutanje i

disanje, teški svrbeţ koţe (s promjenama na koţi). Ako smatrate da imate alergijsku reakciju,

prestanite uzimati Crestor i odmah potraţite medicinsku pomoć.

H A L M E D

18 - 05 - 2017

O D O B R E N O

Oštećenje mišića u odraslih - kao mjeru opreza prestanite uzimati Crestor i odmah se obratite

svom liječniku ako budete imali bilo kakvu neuobičajenu bol u mišićima koja traje dulje nego što

je očekivano.

Teška bol u trbuhu (upala gušterače)

Povećanje jetrenih enzima u krvi.

Vrlo rijetke nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 10 000 bolesnika koji uzimaju lijek):

Ţutica (ţuta koţa i oči)

Hepatitis (upala jetre)

Tragovi krvi u urinu

Oštećenje ţivaca nogu i ruku (kao što je primjerice obamrlost)

Bol u zglobovima

Gubitak pamćenja

Povećanje dojki u muškaraca (ginekomastija)

Nuspojave nepoznate učestalosti mogu uključivati:

Proljev

Stevens-Johnsonov sindrom (ozbiljno stanje pri kojem se pojavljuju mjehurići na koţi, ustima, očima

i genitalijama)

Kašalj

Nedostatak zraka

Edeme (oticanje)

Poremećaje spavanja, uključujući nesanicu i noćne more

Poremećaj seksualne funkcije

Depresiju

Poteškoće s disanjem, uključujući stalni kašalj i/ili nedostatak zraka ili vrućicu

Ozljede tetiva

Mišićna slabost koja je dugotrajna.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave moţete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava moţete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Crestor?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na blisteru iza „EXP“ i kutiji

iza “Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek čuvajte na temperaturi ispod 30

Lijek čuvajte u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

H A L M E D

18 - 05 - 2017

O D O B R E N O

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Crestor sadrži?

Djelatna tvar u Crestoru je rosuvastatin. Crestor filmom obloţene tablete sadrţe 5 mg, 10 mg, 20 mg

ili 40 mg rosuvastatina u obliku rosuvastatinkalcija.

Druge pomoćne tvari su laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza, kalcijev fosfat, krospovidon,

magnezijev stearate, hipromeloza, triacetin, titanijev dioksid (E171).

Crestor 10 mg, 20 mg, 40 mg filmom obloţene tablete sadrţavaju i crveni ţeljezov oksid (E172).

Crestor 5 mg filmom obloţene tablete sadrţavaju i ţuti ţeljezov oksid (E172).

Kako Crestor izgleda i sadržaj pakiranja?

Sva pakiranja lijeka Crestor sadrţe 28 tableta u blisteru.

Dostupne su četiri jačine lijeka:

Crestor 5 mg filmom obloţene tablete su okrugle, bikonveksne tablete, ţute boje, promjera oko 7 mm,

a na jednoj njihovoj strani utisnuta je oznaka «ZD4522» i «5».

Crestor 10 mg filmom obloţene tablete su okrugle, bikonveksne tablete, ruţičaste boje, promjera oko

7 mm, a na jednoj njihovoj strani utisnuta je oznaka «ZD4522» i «10».

Crestor 20 mg filmom obloţene tablete su okrugle, bikonveksne tablete, ruţičaste boje, promjera oko

9,1 mm, a na jednoj njihovoj strani utisnuta je oznaka «ZD4522» i «20».

Crestor 40 mg filmom obloţene tablete su okrugle, bikonveksne tablete, ruţičaste boje dimenzija oko

11,5 x 7,1 mm, na jednoj njihovoj strani utisnuta je oznaka «ZD4522» a na drugoj oznaka «40»

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

Nositelj odobrenja

AstraZeneca d.o.o., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

ProizvoĎači

AstraZeneca UK Limited, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA, Ujedinjeno

Kraljevstvo

AndersonBrecon UK Ltd, 2-7 Wye Valley Business Park, Brecon Road, Hay-on-Wye, Hereford, HR3

5PG, Ujedinjeno Kraljevstvo

AstraZeneca GmbH, Tinsdaler Weg 183, 22880 Wedel, Njemačka

AstraZeneca Reims, Parc Industriel Pompelle, Chemin de Vrilly, Box 1050, Reims Cedex 2,

Francuska

AstraZeneca AB, Gärtunavägen, S-151 85 Södertälje, Švedska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji puta revidirana u svibnju 2017.

H A L M E D

18 - 05 - 2017

O D O B R E N O