Corprotect

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Corprotect 1000 mg meke kapsule
 • Doziranje:
 • 1000 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • kapsula, meka
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna kapsula sadrži 1000 mg etilnih[90]estera omega-3 kiselina, s udjelom etilnih estera eikosapentaenoatne kiseline (EPA) od 460 mg i etilnih estera dokosaheksaenoatne kiseline (DHA) od 380 mg (ukupno 840 mg EPA i DHA)
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Corprotect 1000 mg meke kapsule
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 30 kapsula u blisteru, u kutiji [HR-H-609261265-01]; 60 kapsula u blisteru, u kutiji [HR-H-609261265-02]; 90 kapsula u blisteru, u kutiji [HR-H-609261265-03]; 120 kapsula u blisteru, u kutiji [HR-H-609261265-04]; 30 kapsula u bočici, u kutiji [HR-H-609261265-05]; 90 kapsula u bočici, u kutiji [HR-H-609261265-06] Urbroj: 381-12-01/30-17-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-609261265
 • Datum autorizacije:
 • 28-06-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Corprotect 1000 mg meke kapsule

etilni[90]esteri omega-3 kiselina

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što su Corprotect meke kapsule i za što se koriste?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Corprotect meke kapsule?

Kako uzimati Corprotect meke kapsule?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Corprotect meke kapsule?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su Corprotect meke kapsule i za što se koriste?

Corprotect meke kapsule sadrže visoko pročišćene omega-3 polinezasićene masne kiseline.

Corprotect meke kapsule pripadaju skupini lijekova koji snižavaju kolesterol i trigliceride (vrste masti u

krvi).

Corprotect meke kapsule se koriste:

zajedno s drugim lijekovima nakon srčanog udara.

za snižavanje povišenih vrijednosti nekih triglicerida (masti) u krvi odreĎenih bolesnika kada

dijeta nije dala zadovoljavajuće rezultate.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Corprotect meke kapsule?

Nemojte uzimati Corprotect meke kapsule:

ako ste alergični na omega-3 masne kiseline ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu

6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Corprotect meke kapsule.

Budite posebno oprezni s Corprotect mekim kapsulama ako:

trebate ići na operaciju ili ste nedavno operirani

ste nedavno bili ozlijeĎeni

imate problema s bubrezima

imate šećernu bolest koja nije pod kontrolom

imate problema s jetrom. Liječnik će krvnim pretragama pratiti moguće djelovanje Corprotect

mekih kapsula na Vašu jetru.

H A L M E D

28 - 06 - 2017

O D O B R E N O

Ako se nešto od navedenog odnosi na Vas, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete

ovaj lijek.

Djeca

Djeca ne smiju uzimati ovaj lijek.

Starije osobe

Corprotect meke kapsule treba primjenjivati s oprezom u bolesnika starijih od 70 godina.

Drugi lijekovi i Corprotect meke kapsule

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Obavijestite Vašeg liječnika ako uzimate lijekove protiv zgrušavanja krvi u arterijama, poput varfarina.

Možda ćete trebati napraviti i dodatne krvne pretrage i možda će biti potrebno prilagoditi Vašu

uobičajenu dozu lijeka protiv zgrušavanja krvi.

Corprotect meke kapsule s hranom i pićem

Kapsule lijeka treba uzimati u vrijeme obroka, čime se smanjuje mogućnost pojave probavnih smetnji.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek..

Corprotect meke kapsule ne smijete uzimati ako ste trudni ili dojite, osim ako liječnik ne odluči da je to

neophodno.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ne postoji vjerojatnost utjecaja ovog lijeka na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

3. Kako uzimati Corprotect meke kapsule?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ako

niste sigurni.

Liječenje nakon srčanog udara

Uobičajena doza je jedna kapsula dnevno.

Liječenje visokih razina masnoća (triglicerida) u krvi (hipertrigliceridemija)

Uobičajena doza je 2 kapsule dnevno, u skladu s liječničkim preporukama.

Ako se ne postigne zadovoljavajući učinak, doza se može povećati na 4 kapsule dnevno.

Način primjene

Kapsule treba progutati s vodom.

Kapsule možete uzimati uz obrok kako biste smanjili mogućnost probavnih smetnji.

Vaš će liječnik odlučiti koliko dugo ćete uzimati ovaj lijek.

Ako uzmete više Corprotect mekih kapsula nego što ste trebali

Ako ste slučajno uzeli veću dozu lijeka nego što biste trebali, ne brinite jer je malo vjerojatno da ćete

trebati specifično liječenje. No, ipak se obratite liječniku ili ljekarniku radi dodatnih uputa.

H A L M E D

28 - 06 - 2017

O D O B R E N O

Ako ste zaboravili uzeti Corprotect meke kapsule

Zaboravite li uzeti dozu lijeka, uzmite je čim se sjetite. No, ako se već približilo vrijeme za uzimanje

iduće doze, uzmite samo iduću dozu u uobičajeno vrijeme.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Rijetko se mogu javiti alergijske reakcije (u do 1 na 1000 osoba).

Neki od znakova alergijskih reakcija su: oticanje lica, usana, jezika ili grla, što može uzrokovati teškoće

pri guranju ili disanju, osip popraćen svrbežom, ispupčen crveni osip kože (koprivnjača).

Ako doĎe do alergijske reakcije, prestanite s primjenom lijeka i odmah se obratite liječniku.

Ostale prijavljene nuspojave i njihova približna učestalost navedene su niže:

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

problemi

probavom

što

nadutost,

bol,

zatvor,

proljev,

loša

probava,

vjetrovi,

podrigivanje, povrat kiseline, mučnina i povraćanje

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

omaglica

poremećaji okusa

visoka razina šećera u krvi

giht

glavobolja

nizak krvni tlak

krvarenje iz nosa

krv u stolici

osip

Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba)

ispupčeni crveni osip kože (koprivnjača)

poremećaji jetre s mogućim promjenama rezultata odreĎenih krvnih testova

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Corprotect meke kapsule?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 30 ºC u originalnom pakiranju, zaštićeno od vlage. Ne zamrzavati.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake

„EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

H A L M E D

28 - 06 - 2017

O D O B R E N O

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Corprotect meke kapsule sadrže?

Djelatne tvari su etilni esteri omega-3 kiselina.

Jedna

kapsula

sadrži

1000

etilnih[90]estera

omega-3

kiselina,

udjelom

etilnih

estera

eikosapentaenoatne kiseline (EPA) od 460 mg i etilnih estera dokosaheksaenoatne kiseline (DHA) od

380 mg (ukupno 840 mg EPA i DHA).

Pomoćne tvari su:

Sadržaj kapsule: alfa-tokoferol

Ovojnica kapsule: želatina; glicerol; trigliceridi, srednje duljine lanca.

Kako Corprotect meke

kapsule izgledaju i sadržaj pakiranja?

Kapsula, meka.

Corprotect 1000 mg meke kapsule su duguljaste, prozirne, elastične meke želatinske kapsule koje sadrže

bistro svijetložuto ulje.

Corprotect 1000 mg meke kapsule dostupne su u sljedećem pakiranju:

1.) 30, 60, 90 i 120 kapsula u prozirnom blisteru, u kutiji

2.) 30 i 90 kapsula u bijeloj plastičnoj (HDPE) bočici s plastičnim zatvaračem, u kutiji

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u lipnju 2017.

H A L M E D

28 - 06 - 2017

O D O B R E N O

17-10-2018

Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities

Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 The duration of the vaccination campaign sufficient to eliminate lumpy skin disease (LSD) mainly depends on the vaccination effectiveness and coverage achieved. By using a spread epidemiological model, assuming a vaccination effectiveness of 65%, with 50% and 90% coverage, 3 and 4 years campaigns, respectively, are needed to eliminate LSD. When vaccination effectiveness is 80% to 95%, 2 years of vaccination at coverage of 90% is sufficient to eliminate LSD vir...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

3-8-2018

Scientific guideline: Ledipasvir/sofosbuvir film-coated tablet 90 mg/400 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Scientific guideline: Ledipasvir/sofosbuvir film-coated tablet 90 mg/400 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Ledipasvir/sofosbuvir film-coated tablet 90 mg/400 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

5-9-2018

#FDA announces draft guidance: Consideration of Uncertainty in Making Benefit-Risk Determinations in #MedicalDevice Premarket Approvals. The document is now open for comment for 90 days. Click the link to review the draft guidance and provide comments: h

#FDA announces draft guidance: Consideration of Uncertainty in Making Benefit-Risk Determinations in #MedicalDevice Premarket Approvals. The document is now open for comment for 90 days. Click the link to review the draft guidance and provide comments: h

#FDA announces draft guidance: Consideration of Uncertainty in Making Benefit-Risk Determinations in #MedicalDevice Premarket Approvals. The document is now open for comment for 90 days. Click the link to review the draft guidance and provide comments: https://go.usa.gov/xPcpT  pic.twitter.com/hAuLWaIYiK

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-6-2018

First continuous glucose monitoring system that includes a fully implantable glucose sensor that can be worn up to 90 days approved today. #cgm #diabetes #fda #medicaldevice https://go.usa.gov/xUqg5 pic.twitter.com/6zs99z2Dlz

First continuous glucose monitoring system that includes a fully implantable glucose sensor that can be worn up to 90 days approved today. #cgm #diabetes #fda #medicaldevice https://go.usa.gov/xUqg5 pic.twitter.com/6zs99z2Dlz

First continuous glucose monitoring system that includes a fully implantable glucose sensor that can be worn up to 90 days approved today. #cgm #diabetes #fda #medicaldevice https://go.usa.gov/xUqg5  pic.twitter.com/6zs99z2Dlz

FDA - U.S. Food and Drug Administration