ContraGast

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • ContraGast 20 mg želučanootporne tablete
 • Doziranje:
 • 20 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • želučanootporna tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna želučanootporna tableta sadrži 20 mg pantoprazola (u obliku pantoprazolnatrij seskvihidrata)
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska; Teva Pharma S.L.U., Zaragoza, Španjolska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • ContraGast 20 mg želučanootporne tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 7 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-991131155-01]; 14 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-991131155-02]; 7 tableta u perforiranom blisteru s jediničnim dozama, u kutiji [HR-H-991131155-03]; 14 tableta u perforiranom blisteru s jediničnim dozama, u kutiji [HR-H-991131155-04] Urbroj: 381-12-01/70-16-03

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-991131155
 • Datum autorizacije:
 • 28-10-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

ContraGast 20 mg želučanootporne tablete

pantoprazol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili

ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 2 tjedna.

Ne smijete uzimati ContraGast dulje od 4 tjedna bez savjetovanja s liječnikom.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je ContraGast i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati ContraGast?

Kako uzimati ContraGast?

Moguće nuspojave

Kako čuvati ContraGast?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je ContraGast i za što se koristi?

ContraGast sadrži djelatnu tvar pantoprazol, koji blokira „pumpu“ koja proizvodi želučanu kiselinu. Stoga

smanjuje sadržaj kiseline u Vašem želucu.

ContraGast se koristi za kratkotrajno liječenje simptoma refluksa (npr. žgaravica, vraćanje kiseline iz

želuca) u odraslih.

Refluks je povrat kiseline iz želuca u jednjak (“cijev za hranu“) koji može postati bolan i upaljen. To može

uzrokovati simptome kao što su bolan osjećaj pečenja u prsnom košu koji se uzdiže do grla (žgaravica) i

kiseli okus u ustima (vraćanje kiseline).

Olakšanje simptoma refluksa kiseline ili žgaravice možete osjetiti već nakon jednog dana liječenja

ContraGastom, ali ovaj lijek nije namijenjen trenutnom olakšanju simptoma. Možda će biti potrebno

uzimati tablete 2-3 uzastopna dana da bi se postiglo olakšanje simptoma.

Obavezno se morate obratiti liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 2 tjedna.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati ContraGast?

Nemojte uzimati ContraGast:

ako ste alergični na pantoprazol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

H A L M E D

02 - 06 - 2017

O D O B R E N O

ako uzimate lijekove koji sadrže atazanavir (za liječenje infekcije HIV-om). Pogledajte 'Drugi

lijekovi i ContraGast'.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete ContraGast:

ako liječite žgaravicu ili lošu probavu neprekidno tijekom 4 ili više tjedna

ako ste stariji od 55 godina i svakodnevno uzimate lijekove za probavne smetnje koji se izdaju bez

recepta

ako ste stariji od 55 godina i imate bilo kakve nove ili nedavno promijenjene simptome refluksa

ako ste imali čir na želucu ili operaciju želuca

ako imate žuticu ili problema s jetrom (pojava žute boje kože i očiju)

ako redovno posjećujete liječnika zbog neke ozbiljne bolesti ili stanja

ako ste naručeni na endoskopiju ili C-urea izdisajni test

ako ste ikad imali kožnu reakciju nakon terapije s lijekom sličnim ContraGast želučanootpornim

tabletama koji smanjuje želučanu kiselinu

ako morate napraviti odreĎenu krvnu pretragu (kromogranin A)

Obavijestite odmah Vašeg liječnika, prije ili nakon uzimanja ovog lijeka, ako primijetite neki od

sljedećih simptoma koji može biti znak druge, ozbiljnije bolesti:

nenamjeran gubitak težine (koji nije vezan uz dijetu ili program vježbanja)

povraćanje, osobito ako se ponavlja

povraćanje krvi, što možete primijetiti u obliku tamnih zrnaca veličine zrna kave

krv u stolici koja može biti crna ili poput katrana

teškoće pri gutanju ili bol pri gutanju

bljedoća ili osjećaj slabosti (anemija)

bol u prsnom košu

bol u trbuhu

težak i/ili stalan proljev, jer jer je ovaj lijek povezan sa malim porastom zaraznog proljeva.

ako dobijete osip na koži, posebice na područjima izloženima suncu obavijestite Vašeg liječnika što

je prije moguće, jer ćete možda morati prekinuti liječenje ContraGast želučanootpornim tabletama.

Sjetite se spomenuti i bilo koje druge štetne učinke poput boli u zglobovima.

Liječnik će odlučiti jesu li potrebne daljnje pretrage.

Ako idete na krvne pretrage, obavijestite liječnika da uzimate ovaj lijek.

Možete osjetiti olakšanje od simptoma refluksa ili žgaravice nakon samo jednog dana liječenja

ContraGastom, ali ovaj lijek Vam neće donijeti trenutno olakšanje. Ne smijete ga uzimati kao preventivnu

mjeru.

Ako dulje vrijeme patite od žgaravice ili probavnih smetnji, redovito posjećujte liječnika.

Djeca i adolescenti

ContraGast ne smiju koristiti djeca i mladi u dobi do 18 godina jer ne postoje podaci o sigurnosti primjene

u ovoj mlaĎoj dobnoj skupini.

Drugi lijekovi i ContraGast

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

H A L M E D

02 - 06 - 2017

O D O B R E N O

ContraGast može spriječiti djelovanje drugih lijekova. Obavijestite liječnika ili ljekarnika ako uzimate

neke od sljedećih lijekova:

atazanavir (koristi se za liječenje HIV infekcije). Ne smijete koristiti ContraGast ako uzimate

atazanavir. Pogledajte 'Ne uzimajte ContraGast'.

ketokonazol (koriste se za liječenje gljivičnih infekcija)

varfarin i fenprokumon (koristi se za razrjeĎivanje krvi i sprječavanje ugrušaka). Možda su

potrebne dodatne krvne pretrage.

metotreksat (koristi se za liječenje reumatoidnog artritisa, psorijaze ili raka) – ako uzimate

metotreksat liječnik će možda preporučiti da privremeno prekinete uzimati ContraGast jer

pantoprazol može povisiti razine metotreksata u krvi.

Nemojte uzimati ContraGast s drugim lijekovima koji ograničavaju proizvodnju želučane kiseline, kao što

su drugi inhibitori protonske pumpe (omeprazol, lanzoprazol ili rabeprazol) ili H

antagonisti (npr.

ranitidin, famotidin).

Ako je potrebno, ContraGast možete koristiti s antacidima (lijekovi koji neutraliziraju želučanu kiselinu

kao npr. megaldrat, alginatna kiselina, natrijev bikarbonat, aluminijev hidroksid, magnezijev karbonat ili

kombinacije navedenih).

Trudnoća, dojenje i plodnost

Nemojte uzimati ovaj lijek ako ste trudni ili dojite.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku

ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

U slučaju pojave simptoma poput vrtoglavice ili poremećaja vida, ne smijete upravljati vozilima i raditi sa

strojevima.

3.

Kako uzimati ContraGast?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili

ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je jedna tableta na dan. Nemojte uzimati više od preporučene doze od 20 mg

pantoprazola dnevno.

Lijek treba uzimati najmanje 2-3 dana za redom. Prestanite uzimati ContraGast kada nastupi potpuno

povlačenje simptoma. Možete osjetiti olakšanje simptoma refluksa ili žgaravice nakon samo jednog dana

liječenja ContraGastom, ali ovaj lijek nije namijenjen trenutnom olakšanju simptoma.

Ukoliko se nakon 2 tjedna neprekidnog uzimanja lijeka simptomi ne povuku, posavjetujte se s liječnikom.

Nemojte uzimati lijek dulje od 4 tjedna bez savjetovanja s liječnikom.

Tablete uzimajte prije obroka, svaki dan u isto vrijeme. Tablete trebate progutati cijele s malo vode.

Tablete se ne smiju žvakati niti lomiti.

Ako uzmete više ContraGast želučanootpornih tableta nego što ste trebali

Odmah obavijestite liječnika ili ljekarnika. Ako je moguće, sa sobom ponesite sve preostale tablete i ovu

Uputu.

H A L M E D

02 - 06 - 2017

O D O B R E N O

Ako ste zaboravili uzeti ContraGast želučanootporne tablete

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Sljedeću dozu uzmite u

uobičajeno vrijeme.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Odmah obavijestite liječnika ili se uputite u najbližu bolnicu ako dobijete bilo koju od sljedećih

ozbiljnih nuspojava. Odmah prestanite uzimati lijek, a Uputu i/ili tablete ponesite sa sobom

ozbiljne alergijske reakcije (rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba): reakcije

preosjetljivosti - anafilaktičke reakcije, anafilaktički šok i angioedem. Tipični simptomi su:

oticanje lica, usana, usta, jezika i/ili grla, što može uzrokovati teškoće pri gutanju, disanju,

urtikarija (koprivnjača), jaka vrtoglavica s vrlo brzim lupanjem srca i pojačano znojenje.

ozbiljne kožne reakcije (nepoznata učestalost: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih

podataka): osip s oticanjem, stvaranje mjehura na koži ili ljuštenje kože, gubljenje kože i

krvarenje oko očiju, nosa, usta ili genitalnih organa, brzo pogoršanje općeg zdravstvenog stanja,

ili pojava osipa nakon izlaganja suncu.

ostale ozbiljne reakcije (nepoznata učestalost): žuta boja kože i očiju (zbog teškog oštećenja

jetre) ili problemi s bubrezima kao što su bolno mokrenje i bol u donjem dijelu leĎa s vrućicom

Ostale nuspojave uključuju:

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

Dobroćudni polipi u želucu.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

Glavobolja, omaglica, proljev; mučnina, povraćanje; nadutost (vjetrovi); zatvor; suhoća usta; bol i

nelagoda u trbuhu; kožni osipa ili koprivnjače, svrbež; osjećaj slabosti; iscrpljenost i loše opće stanje;

poremećaj sna, povišene vrijednosti jetrenih enzima (vidljivo na krvnim pretragama).

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

Poremećaj ili potpuni nestanak osjeta okusa, poremećaji vida kao što je zamućen vid; bol u zglobovima;

bolovi u mišićima; promjene u tjelesnoj težini; povišenje tjelesne temperature; oticanje udova; depresija;

povišene vrijednosti bilirubina i masnoća u krvi (vidljivo na krvnim pretragama); povećanje dojki kod

muškaraca; visoka vrućica i nagli pad broja cirkulirajućih granulocita u krvi (vidljivo na krvnim

pretragama).

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

Dezorijentiranost; smanjenje broja krvnih pločica što može izazvati neuobičajena krvarenja i stvaranje

modrica; smanjenje broja bijelih krvnih stanica što može dovesti do učestalih infekcija; isovremeno

abnormalno smanjenje broja crvenih i bijelih krvnih stanica, te krvnih pločica (vidljivo na krvnim

pretragama).

Nepoznata učestalost (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

Halucinacije, zbunjenost (pogotovo kod bolesnika koji su već imali te simptome), smanjenje razine natrija

u krvi, smanjnje razine magnezija u krvi, moguće praćen boli u zglobovima i grčevima mišića.

H A L M E D

02 - 06 - 2017

O D O B R E N O

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku

moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati ContraGast?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati u originalnom pakiranju na temperaturi ispod 30°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji ili blisteru iza „Rok

valjanosti“ ili „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikad nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što ContraGast sadrži?

Djelatna tvar je pantoprazol. Jedna tableta sadrži 20 mg pantoprazola u obliku pantoprazolnatrij

seskvihidrata.

Drugi sastojci su:

- u jezgri tablete: bezvodni natrijev hidrogenfosfat; manitol; mikrokristalična celuloza;

karmelozanatrij, umrežena; magnezijev stearat;

- u ovojnici tablete: hipromeloza; trietilcitrat; natrijev škroboglikolat, vrsta A; metakrilatna

kiselina/etilakrilat kopolimer 1:1, 30-postotna disperzija; žuti željezov oksid (E172).

Kako ContraGast izgleda i sadržaj pakiranja?

ContraGast 20 mg želučanootporne tablete su žute, ovalne, bikonveksne tablete glatke površine, dimenzija

8 mm x 5,5 mm.

ContraGast želučanootporne tablete dostupne su u pakiranjima od:

7 (1x7) želučanootpornih tableta u Al-Al blisteru, u kutiji.

7 x 1 želučanootporna tableta u Al-Al perforiranom blisteru s jediničnim dozama, u kutiji.

14 (1x14 ili 2x7) želučanootpornih tableta u Al-Al blisteru, u kutiji.

14 x 1 želučanootporna tableta u Al-Al perforiranom blisteru s jediničnim dozama, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

Nositelj odobrenja

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

H A L M E D

02 - 06 - 2017

O D O B R E N O

ProizvoĎač

PLIVA HRVATSKA, d.o.o.

Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

Teva Pharma S.L.U.

Polígono Industrial Malpica, c/ C, no.4.

50 016 Zaragoza

Španjolska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u svibnju 2017.

Sljedeće preporuke za promjenu životnih navika i prehrane Vam mogu pomoći u smanjenju žgaravice i

simptoma povezanih sa želučanom kiselinom:

izbjegavajte teške obroke

jedite polako

prestanite pušiti

smanjite konzumaciju alkohola i kofeina

smanjite prekomjernu tjelesnu težinu

ne nosite usku odjeću ili remenje

nemojte jesti barem tri sata prije spavanja

spavajte s podignutim uzglavljem (ako patite od noćnih simptoma)

izbjegavajte hranu koja može izazvati žgaravicu (čokolada, pepermint, spearmint, masna i pržena

hrana, kisela hrana, začinjena hrana, citrusi i voćni sokovi, rajčice).

H A L M E D

02 - 06 - 2017

O D O B R E N O