Claritine

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Claritine 1 mg/ml sirup
 • Doziranje:
 • 1 mg/ml
 • Farmaceutski oblik:
 • sirup
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 ml sirupa sadrži 1 mg loratadina
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Schering-Plough Labo N.V., Heist-Op-Den-Berg, Belgija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Claritine 1 mg/ml sirup
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 120 ml sirupa u bočici i mjerna žličica, u kutiji [HR-H-890875636-01] Urbroj: 381-12-01/70-16-06

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-890875636
 • Datum autorizacije:
 • 15-01-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Claritine 1 mg/ml sirup

loratadin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima.

Može im štetiti, čak i ako su njihovi

znakovi bolesti jednaki Vašima.

-

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku

sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Claritine i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Claritine?

Kako uzimati Claritine?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Claritine?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Claritine i za što se koristi?

Puni naziv ovog lijeka je Claritine sirup.

Što je Claritine

Claritine sirup sadrži djelatnu tvar loratadin, koja pripada skupini lijekova poznatih pod nazivom

"antihistaminici".

Kako Claritine djeluje

Claritine pomaže u olakšavanju alergijskih simptoma sprječavajući učinke tvari pod nazivom

"histamin", koja se stvara u organizmu kad ste na nešto alergični.

Kada je potrebno uzimati Claritine

Claritine ublažava simptome povezane s alergijskim rinitisom (npr. kod peludne groznice), poput

kihanja, curenja ili svrbeža nosa, peckanja ili svrbeža očiju u odraslih i djece starije od 2 godine.

Claritine se također može primijeniti za ublažavanje simptoma koprivnjače (svrbež, crvenilo te

brojnost i veličina osipa).

Učinak Claritine sirupa traje cijeli dan i to bi Vam trebalo pomoći da nastavite s normalnim dnevnim

aktivnostima i da normalno spavate.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Claritine?

Nemojte uzimati Claritine

ako ste alergični na loratadin ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete lijek Claritine:

ako imate bolest jetre

H A L M E D

15-01-2016

O D O B R E N O

ako ste naručeni na neki kožni test za alergije. Nemojte uzimati Claritine dva dana prije

testiranja, zato što to može utjecati na rezultate testa.

Ako se išta od gore navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se svom liječniku, ljekarniku

ili medicinskoj sestri prije nego uzmete Claritine sirup.

Djeca

Nemojte davati Claritine djeci mlađoj od 2 godine.

Drugi lijekovi i Claritine

Nuspojave lijeka Claritine mogu se pogoršati kada se Claritine uzima zajedno s lijekovima koji

mijenjaju djelovanje nekih enzima odgovornih za metabolizam lijekova u jetri. Međutim, u kliničkim

ispitivanjima nije opaženo pogoršavanje nuspojava prilikom primjene loratadina kada se uzima s

lijekovima koji utječu na djelovanje tih enzima.

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste

mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To uključuje i lijekove koje ste nabavili bez recepta.

Claritine s alkoholom

Claritine nije pokazao pojačavanje učinka alkoholnih pića.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili

ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Preporuča se, kao mjeru predostrožnosti, izbjegavati primjenu lijeka Claritine tijekom trudnoće.

Ako dojite, nemojte uzimati Claritine. Loratadin se izlučuje u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

U kliničkim ispitivanjima u kojima se procjenjivala sposobnost upravljanja vozilima nije primjećen

negativan utjecaj u bolesnika koji su primali loratadin. Ako se uzme u preporučenoj dozi, ne očekuje

se da će Claritine izazvati omamljenost ili smanjenje opreznosti. Međutim, vrlo rijetko neki ljudi

osjete omamljenost, što može utjecati na njihovu sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

Claritine sadrži saharozu

Claritine sirup sadrži 6 g saharoze po dozi; to treba uzeti u obzir u bolesnika sa šećernom bolesti. Ako

Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se svom liječniku prije nego počnete

uzimati ovaj lijek.

3.

Kako uzimati Claritine?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik,

ljekarnik ili medicinska sestra. Provjerite s Vašim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom

ako niste sigurni.

Koliko lijeka uzeti:

Odrasli i djeca starija od 12 godina:

Uzmite dvije male žlice (10 ml) jedanput na dan.

Djeci u dobi od 2 do 12 godina, doza se određuje prema tjelesnoj težini:

Tjelesna težina veća od 30 kg:

Uzmite dvije male žlice (10 ml) jedanput na dan.

Tjelesna težina 30 kg ili manja:

Dajte jednu malu žlicu (5 ml) jedanput na dan.

Claritine se ne preporučuje u djece mlađe od 2 godine.

H A L M E D

15-01-2016

O D O B R E N O

Odrasli i djeca s teškim problemima s jetrom:

Odrasli i djeca tjelesne težine veće od 30 kg:

Uzmite dvije male žlice (10 ml) jedanput svaki drugi dan.

Djeca tjelesne težine 30 kg ili manje:

Dajte jednu malu žlicu (5 ml) jedanput svaki drugi dan.

Međutim, prije nego što uzmete ovaj lijek, morate se obratiti svom liječniku, ljekarniku ili

medicinskoj sestri.

Uzimanje ovog lijeka

Nije potrebna voda ili druga tekućina da bi se progutao sirup.

Sirup se može uzimati s hranom ili bez nje.

Ako uzmete više lijeka Claritine nego što ste trebali

Ako uzmete više lijeka Claritine nego što ste trebali, odmah se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

Ne očekuju se ozbiljni problemi, međutim, možete imati glavobolju, ubrzano kucanje srca ili osjetiti

pospanost.

Ako ste zaboravili uzeti Claritine

Ako ste zaboravili uzeti svoju dozu, uzmite je čim se sjetite, a zatim lijek nastavite uzimati po

uobičajenom rasporedu.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku,

ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Najčešće prijavljene nuspojave u odraslih i djece u dobi iznad 12 godina su:

omamljenost

glavobolja

pojačan apetit

poteškoće sa spavanjem.

Najčešće prijavljene nuspojave u djece u dobi od 2 do 12 godina su:

glavobolja

nervoza

umor.

Sljedeće

vrlo rijetke

nuspojave (mogu se javiti u najviše 1 na 10 000 osoba) također su opažene

nakon stavljanja loratadina u promet:

jake alergijske reakcije (uključujući oticanje)

omaglica

konvulzije

ubrzani ili nepravilni otkucaji srca

mučnina

suha usta

nelagoda u želucu

tegobe s jetrom

ispadanje kose

osip

H A L M E D

15-01-2016

O D O B R E N O

umor.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Claritine?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja. Ne zamrzavati. Bočicu čuvati u

vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici iza oznake

"Rok valjanosti". Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Claritine sirup se mora upotrijebiti unutar 1 mjeseca nakon otvaranja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite neku promjenu u izgledu sirupa.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika

kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Claritine sirup sadrži?

Djelatna tvar je loratadin. Svakih 10 ml sirupa sadrži 10 mg loratadina.

Drugi sastojci su propilenglikol (E1520), glicerol (E422), citratna kiselina, bezvodna, natrijev

benzoat (E211), saharoza, umjetna aroma breskve i voda pročišćena.

Kako Claritine sirup izgleda i sadržaj pakiranja?

Sirup.

Claritine sirup je bistar, bezbojan do svijetložut sirup.

Claritine sirup dostupan je u smeđoj staklenoj bočici od 120 ml sa sigurnosnim polipropilenskim

zatvaračem za djecu. Priložena je plastična mjerna žličica od 5 ml.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Bayer d.o.o.

Radnička cesta 80

10 000 Zagreb

Proizvođač

Schering-Plough Labo N.V.

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u siječnju 2016.

H A L M E D

15-01-2016

O D O B R E N O