Cirkulin

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Cirkulin Valerijana obložene tablete
 • Doziranje:
 • 160 mg + 40 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna obložena tableta sadrži: 160 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Valeriana officinalis L., radix (odoljenov korijen) (4-6 : 1), ekstrakcijsko otapalo: voda i 40 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Humulus lupulus L., flos (cvijet uzgojenog hmelja) (3-6 : 1), ekstrakcijsko otapalo: voda
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • roha arzneimittel GmbH, Bremen, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Cirkulin Valerijana obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 20 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-937209643-01]; 40 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-937209643-02] Urbroj: 381-12-01/30-16-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-937209643
 • Datum autorizacije:
 • 30-03-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Cirkulin Valerijana obložene tablete

suhi ekstrakt odoljenova korijena

suhi ekstrakt cvijeta uzgojenog hmelja

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš

liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu o lijeku. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.

- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 4 tjedna.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Cirkulin Valerijana i za što se koristi?

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Cirkulin Valerijanu?

3. Kako uzimati Cirkulin Valerijanu?

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati Cirkulin Valerijanu?

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Cirkulin Valerijana i za što se koristi?

Ovaj lijek je tradicionalni biljni lijek koji se koristi za ublažavanje blagih simptoma stresa i kao pomoć

kod nesanice u adolescenata starijih od 12 godina, odraslih i starijih osoba.

Koristi se za primjenu kod navedenih stanja isključivo temeljem dugotrajne primjene.

Primjena ovog lijeka se ne preporučuje u djece mlađe od 12 godina.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Cirkulin Valerijanu?

Nemojte uzimati Cirkulin Valerijanu

ako ste alergični na odoljen, hmelj, azorubin boju (E122) ili bilo koji drugi sastojak ovog

lijeka (naveden u dijelu 6.)

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom ljekarniku prije nego uzmete ovaj lijek.

Ovaj lijek sadrži azorubin boju koja može uzrokovati alergijske reakcije.

Simptomi alergijske reakcije uključuju: osip i svrbež kože, oticanje lica, usana, jezika, grla zbog kojih

možete otežano gutati ili disati.

Ako se pojave ovi simptomi alergijske reakcije prestanite uzimati

lijek i hitno potražite liječničku pomoć.

Djeca i adolescenti

Nemojte davati ovaj lijek djeci mlađoj od 12 godina, jer djelotvornost i sigurnost nije utvrđena u toj

dobnoj skupini.

H A L M E D

28-02-2017

O D O B R E N O

Drugi lijekovi i Cirkulin Valerijana

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ako ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo

koje druge lijekove, uključujući i lijekove koji se mogu dobiti bez recepta i biljne lijekove.

Nemojte uzimati ovaj lijek istovremeno s drugim lijekovima za smirenje ili za liječenje nesanice.

Cirkulin Valerijana s hranom, pićem i alkoholom

Istodobno uzimanje alkohola može pojačati učinak ovog lijeka. Za vrijeme uzimanja ovog lijeka

nemojte piti alkohol.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nije utvrđena sigurnost primjene ovog lijeka tijekom trudnoće i dojenja.

Nemojte uzimati ovaj lijek

ako ste trudni ili dojite.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek može negativno utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Sposobnost reagiranja može biti smanjena čak i ako se lijek uzima u skladu s uputama. Za vrijeme

uzimanja lijeka ne preporučuje se voziti ili rukovati strojevima.

Važne informacije vezane uz učinak nekih pomoćnih tvari

Ovaj lijek sadrži boju azorubin (E122)

Boja azorubin (E122) može uzrokovati alergijske reakcije.

Ovaj lijek sadrži saharozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog

lijeka.

Ovaj lijek sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog

lijeka.

3. Kako uzimati Cirkulin Valerijanu?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Ako nije drukčije propisano, uobičajena doza je:

Adolescenti stariji od 12 godina, odrasli i starije osobe:

- za ublažavanje blagih simptoma stresa - 2 tablete 3 puta dnevno

- za pomoć kod nesanice - 2 tablete 1 sat prije odlaska na spavanje.

Način primjene

Ovaj lijek uzmite kroz usta.

Ne uzimajte tablete u ležećem položaju.

Tablete progutajte cijele s dovoljno tekućine, po mogućnosti s čašom vode.

Trajanje primjene

Ako se simptomi ne povuku nakon 4 tjedna kontinuirane primjene lijeka ili se pogoršaju tijekom

primjene lijeka, potrebno je posavjetovati se s liječnikom ili ljekarnikom.

H A L M E D

28-02-2017

O D O B R E N O

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku i ako mislite da je učinak ovog lijeka prejak ili preslab.

Primjena u djece i adolescenata

Nemojte davati ovaj lijek djeci mlađoj od 12 godina, jer djelotvornost i sigurnost nije utvrđena u toj

dobnoj skupini.

Ako uzmete više Cirkulin Valerijane nego što ste trebali

Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka od preporučene obratite se ljekarniku ili liječniku koji će odrediti je

li potrebno poduzeti odgovarajuće mjere.

Ako ste odjednom uzeli više tableta od uobičajene dnevne doze, npr. 6 do 9 tableta, to u pravilu neće

izazvati negativne posljedice. U tom slučaju nastavite uzimati lijek prema uputi ili kako vam je

liječnik odredio.

Simptomi predoziranja uključuju umor, grčeve u trbuhu, stezanje u prsima, ošamućenost, drhtanje

ruku i proširene zjenice.

Ako ste zaboravili uzeti Cirkulin Valerijanu

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Nastavite uzimati tablete

kako je propisano u ovoj uputi ili kako vam je liječnik propisao.

Ako prestanete uzimati Cirkulin Valerijanu

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku

ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Nakon uzimanja ovog lijeka mogu se javiti alergijske reakcije (vidjeti dio

Upozorenja i mjere opreza).

Ako se pojave simptomi alergijske reakcije prestanite uzimati lijek i hitno potražite liječničku pomoć.

Također, mogu se pojaviti želučano-crijevni simptomi,

kao što su

mučnina i grčevi

trbuhu.

Učestalost ovih nuspojava nije poznata (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Cirkulin Valerijanu?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek čuvajte na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek ne smije se upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

H A L M E D

28-02-2017

O D O B R E N O

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Cirkulin Valerijana sadrži?

Djelatne tvari su:

1 obložena tableta sadrži:

160 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz

Valeriana officinalis

L., radix (odoljenov korijen) (4-6 : 1),

ekstrakcijsko otapalo: voda i

40 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz

Humulus lupulus

L., flos (cvijet uzgojenog hmelja) (3-6 : 1),

ekstrakcijsko otapalo: voda.

Pomoćne tvari su:

Saharoza;

talk;

maltodekstrin;

celuloza,

mikrokristalična;

laktoza,

bezvodna;

kalcijev

karbonat;

makrogol 6000; pročišćena voda; stearatna kiselina; arapska guma, osušena raspršivanjem; glukoza,

tekuća, suha raspršina; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; silicijev dioksid, metilirani; metakrilatna

kiselina/etilakrilat kopolimer 1:1, 30 postotna raspršina; boja azorubin, aluminijeva sol (E122);

titanijev dioksid (E171); magnezijev stearat; montanski glikolni vosak; polisorbat 20; polisorbat 80.

Kako Cirkulin Valerijana izgleda i sadržaj pakiranja?

Cirkulin Valerijana obložene tablete su tablete oblika leće, tamnocrvene boje i blago sjajne površine.

Cirkulin Valerijana obložene tablete:

20 obloženih tableta, u Al-PVC/PE/PVDC blisteru, u kutiji

40 obloženih tableta, u Al-PVC/PE/PVDC blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

roha arzneimittel GmbH

Rockwinkeler Heerstr.100

28355 Bremen, Njemačka

Logo nositelja odobrenja

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Oktal Pharma d.o.o.

Utinjska 40

10020 Zagreb

Hrvatska

Tel: 01/6595 777

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek

izdaje

recepta,

ljekarni

specijaliziranim

prodavaonicama

promet

malo

lijekovima.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u veljači 2017.

H A L M E D

28-02-2017

O D O B R E N O